ARAŞTIRMA KONULARI

  • Nonlineer Potansiyel İçeren Davey Stewartson Denklemleri
  • PT Simetrik Latislerde Solitonlar
  • Kübik-Kuintik Nonlineer Schrödinger Denklemlerinin Soliton Çözümleri

YÜRÜTÜCÜLER

Doç.Dr. Nalan Antar

ARAŞTIRMACILAR

Doç.Dr. İlkay Bakırtaş

Araş.Gör. İzzet Göksel

Öğr.Gör. Mahmut Bağcı

Mevcut Laboratuvar İmkanları
  1. İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Laboratuvarları
  2. İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarları
Geliştirilen Başlıca Yöntemler
Modifiye Spektral Renormalizasyon Kodu (MATLAB), Pseudo Spektral Renormalizasyon Kodu  (MATLAB).
Yayınlar
  1. Fundamental Solitons in Complex Two Dimensional Lattices,  Mahmut Bağcı, Mayıs 2010, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. (Yüksek Lisans Tezi)
  2. Nonlinear Lattice Solitons in Saturable Media, İzzet Göksel, Mayıs 2011, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. (Yüksek Lisans Tezi)
  3. Band-gap boundaries and fundamental solitons in complex two-dimensional nonlinear lattices, (M. J. Ablowitz, N. Antar, İ. Bakırtaş, B. Ilan),  Physical Review A ,81 80:033834, 2010. DOI: 10.1103/PhysRevA.81.033834.
  4. Göksel, İ., Bakırtaş, İ. and Antar,N. Lattice solitons in saturable media, Applied Mathematics and Information Science, (accepted for publication) (2015)
  5. Bağcı, M., Bakırtaş, İ and Antar, N. Vortex and Diple Solitons in Lattices Possesing Defects and Dislocations, Optics Commumications, (submitted for publication) (2014)
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ