Polimer Sentezi ve Modifikasyonu Laboratuvarı

Plastik İşleme Laboratuvarı

Ürün Karakterizasyonu Laboratuvarı

İçerik hazırlanmaktadır.

Prof.Dr. Nurseli Uyanık

İçerik hazırlanmaktadır.

ARAŞTIRMACILAR

İçerik hazırlanmaktadır.
Mevcut Laboratuvar İmkanları

Cam Reaksiyon Sistemi

Muhtelif Isıtıcılı Karıştırıcılar

pH-metre

Mikrodalga Fırın

Ultrason Banyosu

Statik mikserli,

L/D=25 Olan Tek Vidalı Ekstruder

MFI Ölçüm Cihazı

Sabit Basınçta Çalışan Sıcaklık Kontrollü Pres

Plastik Kırma Makinesi

Plastik İçin Çekme Test Ölçüm Cihazı (O.5 kN)

MiniLab Çift Vidalı Zıt Dönüşlü Ekstruder

İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
1-Çok Yönlü Sürekli Cam Elyaf Destekli Termoplastik Kompozit Üretimi, BAP-34400, 24.03.2012-18.01.2013, Bütçe: 15,000 TL,
2-Polistiren-Kil Nanokompozit Sentezi ve Karakterizasyonu, BAP-34713, 12.07.2011-12.01.2013, Bütçe:27,000 TL
3-Polietilen Aşı Kopolimerlerinin Polietilen/Kil Nanokompozitlerinin Mikro Yapısına Ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin Deneysel Ve Teorik Olarak İncelenmesi, 01.09.2005-01.09.2007, Bütçe:274,300 TL
4-Doğrusal ve Çapraz Bağlı P(NIPAAm-ko-Itaconat)lar: Sentezi, Karakterizasyonu ve Çözelti Özelliklerinin İncelenmesi, BAP-31165, 25.04.2005-25.02.2006, Bütçe: 6,500 TL,
5-Tek Vidalı Ekstruder Kullanılarak PET/PP Karışımlarının Hazırlanması ve Karakterizasyonu, BAP-34420, 23.03.2011,23.01.2012, Bütçe: 5000
İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar
1-Uyanık, N., "Application of the Experimental Results to the Modified Halpin-Tsai Micromechanical Model to Evaluate the Clay Dispersion in Clay-Reinforced Polyethylene Nanocomposites" Int.Polym.Proc. (accepted) 2013.
2-Uzunsakal, S., Zeytinci, S., Uyanık, Ö.L., Uyanık, N., “Adsorption Kinetics Studies of Polymeric Nanocomposite Coagulants” Polymers & Polymer Composite 21 (3), 161-171, 2013.
3-Çetintaş, M., Uyanık, N., “Polystyrene-Organoclay Nanocomposites Prepared via in-situ Emulsion Polymerization” Polymers & Polymer Composite 21(3), 151-157, 2013.
4-Yıldız, Y., Uyanık, N., Kızılcan, N., “Preparation of urea formaldehyde resin/layered silicate nanocomposites” Pigment & Resin Technology 42(5), 283-287, 2013.
5-Erbil,C., Toz, E., Akdemir, Ö., Uyanık, N., ” An Investigation into the Influence of Crosslinker Type and Solvent Composition on Physical Properties and Phase Transition Behavior of Poly(N-isopropylacrylamide) Hydrogels” Ch.14, pp 167-180in Advances in Silicones and Silicone-Modified Materials, ACS Symposium Series, Vol. 1051, ISBN13: 9780841225596, ACS Publications, 2010.
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ