ALT BİRİMLERİ

Sulu çözeltide poliiyonlar ve polielektrolit kompleksler
Sulu çözeltide mikro iyonlar ve etkileşimleri

ARAŞTIRMACILAR

Öğr. Gör. (Ar. Gör.) Dr. Nejla Çini (İTÜ-Kimya Bölümü)
Prof. Dr. Mustafa Özcan (İTÜ-Kimya Bölümü)
Yrd. Doç. Dr. Ferah Çalışır (İTÜ-Kimya Bölümü)
Doç. Dr. Esra Alveroğlu Durucu (İTÜ-Fizik Mühendisliği Bölümü)
Mecvut Laboratuvar İmkanları
Analitik terazi
Kondüktometre
Termostatlı su banyosu
Karıştırıcılı Isıtıcı
UV/Vis Spektrofotometre
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
Sulu çözeltide poliiyon etkileşimleri, polielektrolit kompleksler, polielektrolit kompleks özellikli kolloitler, nanotanecikler ve uygulamaları

Tabaka tabaka biriktirme (Layer-by-layer, LbL, deposition) tekniği ile oluşturulan polielektrolit çok katmanlı kaplamalar (Polyelectrolye Multilayer, PEM, coating) ve uygulamaları

Tabaka tabaka biriktirme (Layer-by-layer, LbL, deposition) tekniği ile nanomalzeme üretimi ve uygulama alanlarının incelenmesi

Fonksiyonel nanokompozit malzemeler, çok işlevli nanoyapılar ve uygulamaları

Polifosfatlar, proteinler, aminoasitler vb. poliiyonlar ile oluşturulan polielektrolit kompleksler, çok katmanlı filmler ve uygulamaları
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
Sulu çözeltide Lisin/PSS polielektrolit kompleks özelliklerinin incelenmesi

Lisin ve dekstrin modifiye makromoleküllerin boya ve ağır metal adsorpsiyon çalışmaları

Cam tozları üzerine tabaka tabaka biriktirme (Layer-by-layer, LbL, deposition) tekniği ile hazırlanan (PSP/PAH)n çok katmanlı malzemenin ağır metal gideriminde adsorban olarak kullanımı

Yayınlar, Patentler vb.
N. Çini, V. Ball, “Polyphosphates as inorganic polyelectrolytes interacting with oppositely charged ions, polymers and deposited on surfaces: fundamentals and applications”, Advances in Colloid and Interface Science, 2014 (209) 84-97. DOI:10.1016/j.cis.2014.01.011, Etki Faktörü:8.636 (5 Atıf)
 
N. Çini, T. Tulun, C. Blanck, V. Toniazzo, D. Ruch, G. Decher, V. Ball, “Slow complexation dynamics between linear short polyphosphates and polyallylamine: analogies with "layer by layer" deposits”. Physical Chemistry Chemical Physics, 2012 (14) 3048-3056, +6 sayfa SI, suppdata/c2/c2cp23570f, DOI:10.1039/C2CP23570F, Etki Faktörü:3.829, (11 Atıf)
 
N. Çini, T. Tulun, G. Decher, V. Ball, "Step-by-Step Assembly of Self-Patterning Polyelectrolyte Films Violating (Almost) All Rules of Layer-by-Layer Deposition" 1, Journal of the American Chemical Society, 2010 132 (24) 8264-8265, +12 sayfa SI, suppl_file/ja102611q_si_001, DOI:10.1021/ja102611q, Etki Faktörü:9.023, ​ (44 Atıf)
           1 N. Çini, T. Tulun, G. Decher, V. Ball, "Step-by-Step Assembly of Self-Patterning Polyelectrolyte Films Violating (Almost) All Rules of Layer-by-Layer Deposition", JACS Select Collection, “Surface Patterning: More Than Just Scratching the Surface, 11, 2010. JACS Select koleksiyonu, “JACSSelect issue#11, Surface Patterning: More Than Just Scratching the Surface” için seçilmiş yayın
 
C.Kaplan, F. Çalışır, N. Çini, S. Akman, “Removal of Metals by Using Modified Glass Powder”, Euroanalysis XVII Conference, 25–29 Ağustos 2013, Warsaw, Polonya, p.441.(Özet Bildiri)
 
N. Çini, F. Çalışır, “Removal of Congo Red and Alizarin Red S From Aqueous Solution Using Orange Peel as Biosorbent”, 8th Aegean Analytical Chemistry Days, 16 – 20 Eylül, 2012, İzmir, Türkiye, p. 55. (Özet Bildiri )2
            2 Uluslararası Araştırma Destekleme Programı Projeleri (Link Projeleri) kapsamında İTÜ-BAP biriminden destek alınmıştır.
 
F. Çalışır, N. Çini, Z. Korkut, S. Akman “Use of Pretreated Orange Peel for Copper and Cadmium Removal from Aqueous”, 8th Aegean Analytical Chemistry Days, 16 – 20 Eylül, 2012, İzmir, Türkiye, p. 103.(Özet Bildiri)
 
N. Çini, T. Tulun, G. Decher, “Investigation of Complex Formation Between Poly(sodium phosphate) and Poly(allylamine hydrochloride) at Interfaces Using Layer By Layer Method”, International Symposium on 20 years Layer-by-Layer Assembly: New Frontiers for Fundamental Science and for Applications, 9 - 13 Mart, 2011, Strazburg, Fransa. (Çağrılı Özet Bildiri)
 
N. Çini, T. Tulun, G. Decher, “Investigation of Polyelectrolyte Complexation in Bulk and in Multilayer Films”, Polyelectrolyte 2008, 6 - 19 Haziran, 2008, Coimbra, Portekiz, p. 104. (Özet Bildiri)
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ