ALT BİRİMLERİ

 • Polimer ve Jel Sentez Laboratuarı
 • Spektroskopi Laboratuarı
 • Polimer ve Jellerin Elektriksel Ölçüm Laboratuarı
 • Kimyasal Sensör Tasarlama ve Karakterizasyon Laboratuarı

YÜRÜTÜCÜLER

 • Prof. Dr. Yaşar Yılmaz,   0212 285 3219,   yyilmaz@itu.edu.tr
 • Doç. Dr. Orhan Güney,    0212 285 3162,   oguney@itu.edu.tr
 • Doç. Dr. Esra Alveroğlu Durucu, 0212 285 7226, alveroglu@itu.edu.tr

 

ARAŞTIRMACILAR


Araş. Gör. Dr. Sevgi Güney Kartal

0212 285 3246

kartal@itu.edu.tr

Araş. Gör. Dr. Argun Talat Gökçeören

 

gokceorena@itu.edu.tr

Dr. Ali Gelir

0212 285 7244

gelira@itu.edu.tr

Nesrin Atmaca Çelebioğlu (Doktora öğr.)

0212 285 7236

nesrinatmaca@gmail.com

Hulusi Barış Karakuş (Yüksek Lisans Öğr.)

 

karakus.baris@windowslive.com

Mehmet Selim Aktuna (Yüksek Lisans Öğr.)

 

aktunam@itu.edu.trOrtak Çalışmalar Yaptığımız Öğretim Üyeleri

Doç. Dr. Gülcemal Yıldız

0212 285 6828

gyildiz@itu.edu.tr

Prof. Dr. Celaletdin Ergun

0212 293 1300 (2438)  ergunce@itu.edu.tr

Doç. Dr. Hüseyin Sözeri

 

huseyin.sozeri@tubitak.gov.tr

Araş. Gör. Dr. Kenan Koç

   kockenan@gmail.com
Mecvut Laboratuvar İmkanları
 • Varian Carry Eclipse Floresans Spektrofotometresi
 • Perkin Elmer UV-Vis Absorpsiyon Spektrofotometresi
 • Keithley Picoammeter
 • Potentiostat / Galvanostat cihazı
 • Spin Kaplama Cihazı
 • Vizkozimetre
 • Kondüktometre
 • pH metre
 • Su Banyosu
 • Saf Su Üreteci
 • Fırın
 • Ultrases Banyo
 • Karıştırıcılar
 • Santrifüj
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
 • TBAG-HD/14 (105T029), Ftalosiyenine duyarlı polimerik jel sentezi ve floresans spektroskopisi yöntemiyle etkileşimlerin izlenmesi
 • 90168, Hafızalandırılmış Polimerik Jelllerin Seçicilik Özelliklerinin Geliştirilmesi, DPT İleri Araştırmalar Projesi
 • “Moleküler İmprint Esaslı Kimyasal Sensörlerin Geliştirilmesi”, İTÜ Araştırma Projesi, (2005- 2008).
 • “Florosans Fonksiyonel Bağlı Ftalosiyanin İçerikli Sol-jel Polimerik Matriks İnce Filmlerin Sensör Olarak Kullanılması”, TÜBİTAK Projesi, (2008-2010 )
 • Modifiye elektotların geliştirilmesi ve voltametrik tayinlerde kullanılmalarının incelenmesi, G. Yıldız, S. Güney. Proje no: 32646, (2007-2010).
 • Poli 3-Metil Tiyofen iletken Polimer Matriksi içerisine Yerleştirilmiş Ftalosiyanin ve Türevi Bilesikler Varlığında Metanolün Elektrooksidasyonunun incelenmesi,  (TÜBİTAK Destek,) Proje no: 106 M 164. İ. Becerik, i.Yılmaz, S. Kartal (Güney) (2006-2007).
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
 1. Esra Alveroglu, Ali Gelir, Yaşar Yılmaz, Chapter 10: Polymer Gels from Biopolymers of the Handbook of Biopolymer-Based Materials: From Blends and Composites to Gels and Complex Networks, eds: Sabu Thomas, Dominique Durand, Christophe Chassenieux, P. Jyotishkumar.
 2. N Yavarinia, E Alveroglu, N Celebioglu, U Siklar, Y Yilmaz, Effects of Temperature, Stirring Velocity and Reactant Concentration on the Size and the Optical Properties of ZnO Nanoparticles, Journal of Luminescence, (in pres).
 3. Ozcesmeci, Ibrahim; Gelir, Ali; Gul, Ahmet, Synthesis and photophysical properties phthalocyanine-pyrene dyads, DYES AND PIGMENTS  Volume: 92   Issue: 3   Pages: 954-960   DOI: 10.1016/j.dyepig.2011.08.013   Published: MAR 2012
 4. F. Karagöz, O. Güney, M. Kandaz, A.T. Bilgiçli , “Acridine-derivated receptor for selective mercury binding based on chelation-enhanced fluorescence effect” J Lumin., 132 : 2736-2740 (2012).
 5. M.N. Yarasir, M. Kandaz, O. Guney,B. Salih, “Synthesis and photophysical properties of metallophthalocyanines substituted with a benzofuran based fluoroprobe” Spectrochimica Acta Part A,  93 : 379– 383 (2012).
 6. Esra Alveroglu, Yasar Yilmaz, Estimation of the Generation and the Weight Fraction of Dense Polymer Regions in Heterogeneous Hydrogels, MACROMOLECULAR CHEMISTRY AND PHYSICS  Volume 212, Issue 14, pages 1451–1459, July 15, 2011
 7. S. Güney and G. Yıldız. “Determination of tryptophan using electrode modified with poly(9-aminoacridine) functionalized multi-walled carbon nanotubes” Electrochimica Acta, (2011), 57,290-296
 8. S. Güney, G. Yıldız and G. Yapar. “Determination of mercury (II) ion on aryl amide type podand-modified glassy carbon electrode” International Journal of Electrochemistry, vol.2011, Article ID 529415, 6 pages, 2011. doi: 10.4061/2011/529415
 9. Kizildereli N, Gelir A, Guney O, Yaşar Ylmaz, Theoretical Confirmation of In Situ Monitoring of Monomer Conversion During Acrylamide Polymerization via Pyranine Flouroprobe, JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE   Volume: 115   Issue: 4   Pages: 2455-2459  Published: FEB 15 2010
 10. Ali Gelir , Esra Alverolu, Mustafa Tulun, Yaşar Ylmaz , Hüseyin Sözeri, Controlling the size and the stability of magnetic clusters formed in polyacrylamide hydrogels via cobalt-anionic fluoroprobe interactions, POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE  Volume: 50, Issue :4 Pages: 843-850,  Published: APR 2010
 11. E. Alveroglu,  Y. Yilmaz, Synthesis of p-and n-type Gels Doped with Ionic Charge Carriers, NANOSCALE RESARCH LETTERS, Volume:5, Pages:559-565, 2010
 12. O. Güney, F.Ç. Cebeci, “Molecularly Imprinted Fluorescent Polymer as a Chemosensor for the Detection of Mercury Ions in Aqueous Media” J. Applied Polym. Sci.,  117: 2373–2379 (2010).
 13. S. Güney, G. Yıldız, A. Çapan, T. Öztürk. “Evaluation of the electrochemical properties of 3-hydroxyflavone using voltammetric methods”, Electrochimica Acta, (2010), 55, 3295–3300.
 14. H Sozeri, A Gelir, E Alveroglu, M Tulun, Y Yılmaz, Magnetic and fluorescence properties of cobalt implanted hydrogels,  JOURNAL OF PHYSİCS: CONFERENCE SERİES (International Conference On Superconductivity and Magnetism (ICSM2008) IOP Publishing) Volume: 153 Pages:012067, Published: 2009
 15. Yilmaz Y, Uysal N, Gelir A, et al., Elucidation of multiple-point interactions of pyranine fluoroprobe during the gelation, SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY   Volume: 72   Issue: 2   Pages: 332-338   Published: MAR 2009
 16. Yildiz G, Yilmaz Y, Electrochemical Measurements for Studying the Polymerization Process and Critical Point Behaviors of Hydrogels, JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE   Volume: 112   Issue: 2   Pages: 754-760   Published: APR 15 2009
 17. Alveroglu E, Gelir A, Yilmaz Y, Swelling Behavior of Chemically Ion-Doped Hydrogels, 48th Micorsymposium on Polymer Colloids - From Design to Biomedical and Indistrial Applications, JUL 20-24, 2008 Prague, CZECH REPUBLIC Source: MACROMOLECULAR SYMPOSIA   Volume: 281   Pages: 174-180   Published: 2009
 18. M.Çamur, M. Bulut, M. Kandaz, O.Güney,”Effects of Coumarin Substituents on the Photophsical Properties of Newly Synthesized Phthalocyanine Derivatives” Supramol. Chem, 21: 624-631( 2009).
 19. M. Kandaz, O. Güney, F.B. Senkal. “Fluorescent chemosensor for Ag(I) based on amplified fluorescence quenching of a new phthalocyanine bearing derivative of benzofuran” Polyhedron 28 3110–3114 (2009).
 20. İ.Özçeşmeci, O. Güney, A.İ. Okur, A. Gül “New Phthalocyanines  Containing Bulky Electron Rich  Substituents”  J. Porphyrins Phthalocyanines,13,753-759 (2009).
 21. M.Çamur, M. Bulut, M. Kandaz, O.Güney, “Synthesis, Characterization and Fluorescence Behaviour of New Fluorescent Probe Phthalocyanines Bearing Coumarin Substituents” Polyhedron , 28,233-238 (2009)
 22. S. Güney, G. Yapar, O. Güney, G. Yıldız, “Elucidation of Mercury Ion Binding Property of a New Aryl Amide Type Podand by Electrochemical and Fluorescence Measurements”, Analytical Letters, 42: 2879–2892 (2009).
 23. İrfan Kızılcıklı, Songül Eğlence, Ali Gelir and Bahri Ülküseven, The ONN-complexes of dioxomolybdenum(VI) with dibasic 2-hydroxy-1-naphthaldehyde S-methyl/allyl-4-phenyl-thiosemicarbazones, Transition Metal Chem.,Volume 33, Number 6 / September, 2008
 24. Yasar Yilmaz, Ali Gelir, Esra Alveroglu, and Nihan Uysal, Testing percolation theory in the laboratory: Measuring the critical exponents and fractal dimension during gelation, PHYSICAL REVIEW E 77, 051121 Published: 20 May 2008
 25. A.A. Esenpınar, M. Kandaz ,  A.R. Ozkaya,  M. Bulut,  O.Güney, " A vic-dioxime ligand bearing fluorescent coumarin moieties and its complexes; preparation, spectroscopy, and electrochemistry" J. Coord. Chem , 61, 1172–1183 (2008).
 26. M.Özer, M.Kandaz , A.R.Ozkaya, M.Bulut, O.Güney, " Fluorescent vic-dioxime-type ligand and its mono- and dinuclear complexes: The preparation,  spectroscopy , and electrochemistry of its various complexes" Dyes Pigments, 76, 125-132 (2008)
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ