ALT BİRİMLERİ

Siyasal Felsefe ve Teori
Ahlak Felsefesi ve Çevre
Bilim, Toplum ve Siyaset
Siyasal ve Toplumsal Düşünce Tarihi
Demokrasi ve Yurtaşlık

Bu çalışma grubu, canlı ve saygın bir araştırma kültürü oluşturma gayreti içerisinde toplumsal ve siyasal yaşamın başlıca sorunsallarını ve insanları ve toplumları daha özgür ve adil yapan düşünceleri, kavramları ve kurumları gerek ve yeter koşullarını çözümleyerek çalışır.

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Gürcan Koçan
İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü,
Fen-Edebiyat Fakültesi,
İstanbul Teknik Üniversitesi
Maslak, İstanbul 34469
Tel: +90 212 285 7277 Fax: +90 212 285 6622
http://web.itu.edu.tr/~kocan/

ARAŞTIRMACILAR

Doç. Dr. Geoff Bove 212 285 6665 gbove@itu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Barry Stocker 212 285 7314 barry.stocker@itu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Giovanni Mion 531 684 9148 gmion22@gmail.com
Araş. Gör. İkbal Bozkaya ikbal.bozkaya@gmail.com

Mevcut Araştırma ve Kütüphane İmkanları

Çalışma grubu üyesi araştırmacılar bilgiye erişimde çeşitli araçlar kullanmaktadır. Araştırmacılar genellikle bilgiye erişim araçlarından olan online üniversite kütüphane kataloğu, e-kitap ve e-dergi veri tabanları ile internette arama yapan arama motorlarının kullanıcıya sunduğu arama seçeneklerinden geniş ölçüde yararlanmaktadır.

İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler

Stocker, Barry (2014) Kierkegaard on Politics. Basingstoke: Palgrave
Stocker, Barry (2014 “A Comparison of Friedrich Nietzsche and Wilhelm von Humboldt as Products of Classical Liberalism” in ‘Nietzsche as Political Philosopher, eds. M. Knoll and B. Stocker. Berlin: Walter De Gruyter, pp. 35-153.
Mion, Giovanni (2014) “Wouldn’t Socrates Have to Be Present?” The Reasoner, Vol. 8, Num. 4, pp. 37-38
Koçan, Gürcan & A. Oncu (2013) “Pragmatic Ethics of Environmentalist Movements in Turkey” in Environmental Movements around the world: Shades of Green in Politics and Culture. Edt. Timothy Doyle and Sherilyn McGregor New York: Praeger.

İçerik hazırlanmaktadır.
Ege’de Felsefe: Milet (Milētos) felsefenin doğum yeri olarak bilinir. Ancak Milet'in Türkiye'de olduğunu bilen Kuzey Amerikalı akademisyen sayısı oldukça az ve bunların arasından Milet hakkında az da olsa bilgisi olanlar daha da azdır. Aristoteles'in ilk biyolojik araştırmalarını başlattığı yer olan Assos veya tarihin babası Herodot'un memleketi olan Bodrum (Halikarnassos) için de aynısı geçerlidir. Bunların yanı sıra Milet, tarihteki ilk şehir planlamacısı olan Hippodamos'un doğduğu yerdir. Ayrıca çoğu akademisyen, Antik Çağda anatomi, psikoloji ve farmakoloji dallarına önemli katkısı bulunan, üstün fizikçi Galen'in Bergamalı (Pergamon) olduğunu bilmemektedir.
Turistik rehber kitapları ve Türkiye'nin Ege Bölgesindeki antik şehirleri sadece soyut kavramlar olarak bilen Kuzey Amerikalı ve Avrupalı akademisyenler tarafından yazılmış akademik yazınlar dışında; Ege Bölgesinin entelektüel kültür mirasına akademik açıdan inceleyen ve aynı zamanda geniş halk kitleleri tarafından da takdir edilebilecek çok az sayıda yazın araştırma mevcuttur. Bu proje, Türkiye’nin Ege Bölgesinde bulunan antik kentlerde gerçekleşen, doğa bilimleri, felsefe, tarih, şehir planlama ve tıp alanlarında çığır açan entelektüel çalışmaları çeşitli açılardan irdelenerek ve dünya entelektüel mirasına Türkiye’den yapılan katkı vurgulanarak, bilginin felsefi açıdan sistemleştirilmesi sağlanarak felsefi bilgi üretiminin sağlanması amaçlanmaktadır.
Stocker, Barry (2014) Kierkegaard on Politics. Basingstoke: Palgrave
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 

Yayınlar

Stocker, Barry (2014) Kierkegaard on Politics. Basingstoke: Palgrave
Stocker, Barry (2014 “A Comparison of Friedrich Nietzsche and Wilhelm von Humboldt as Products of Classical Liberalism” in ‘Nietzsche as Political Philosopher, eds. M. Knoll and B. Stocker. Berlin: Walter De Gruyter, pp. 35-153.
Mion, Giovanni (2014) “Wouldn’t Socrates Have to Be Present?” The Reasoner, Vol. 8, Num. 4, pp. 37-38
Koçan, Gürcan & A. Oncu (2013) “Pragmatic Ethics of Environmentalist Movements in Turkey” in Environmental Movements around the world: Shades of Green in Politics and Culture. Edt. Timothy Doyle and Sherilyn McGregor New York: Praeger.
Mion, Giovanni (2013) “When The Evidence Is Not Needed” The Reasoner, Vol. 7, Num. 11, pp. 128-129
Mion, Giovanni (2013) “Skepticism and Objective Contexts: A Critique of DeRose” International Journal for the Study of Skepticism, Vol. 3, Issue 2, pp. 119-129
Mion, Giovanni (2012) Knowledge and Objectivity. Roma: Aracne
Koçan, G. ve A. Öncü (2013)  “Çevre etiği ve Türkiye’de çevre Hareketleri” Felsefelogos Sayı: 49
Stocker, Barry (2010) “Dialectic of Paradox in the Tractatus: Wittgenstein and Kierkegaard,” Wittgenstein on Forms of Life and The Nature of  Experience, eds. Marques and Venturinho Bern: Peter Lang. pp. 21-37.
Bove, Geoffrey (2007) “In Defense of Clitophon,” Classical Philology 102.3 pp. 245-64.
Bove, Geoffrey (2007) “Plato's Cleitophon,”  The Classical Review, 55.2 pp.435-436
Stocker, Barry (2006) Derrida on Deconstruction. (2006) London: Routledge

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ