ALT BİRİMLERİ

Sonlu tipten Gauss tasvirine sahip alt manifoldlar
Biharmonik altmanifoldlar
Semi-simetrik konneksiyona  sahip manifoldlar
Kompleks manifoldlar
Weyl uzaylarına jeodezik ve konformal tasvirler
Özel Tipten Yarı-Einstein Manifoldları

YÜRÜTÜCÜLER

Çalışma Grubu Lideri: Yard. Doç. Dr. Nurettin Cenk Turgay
 turgayn@itu.edu.tr

ARAŞTIRMACILAR

1 Prof. Dr. Uğur Dursun   udursun@itu.edu.tr
2 Doç. Dr. Elif Özkara Canfes (212) 285 3271 canfes@itu.edu.tr
3 Doç. Dr. Güler Gürpınar Arsan (212) 285 3269 ggarsan@itu.edu.tr
4 Y.Doç.Dr.  Esin Kaneti Gidon  (212) 285 3278 kaneti@itu.edu.tr
5  Y.Doç.Dr. N. Cenk Turgay (212) 285 6821   turgayn@itu.edu.tr
6 Araş. Gör. Burcu Bektaş (212) 285 3270 bektasbu@itu.edu.tr
7 Araş. Gör. İlhan Gül   igul@itu.edu.tr
8 Araş. Gör. Rüya Yeğin   ryegin@itu.edu.tr
9 Tuğçe Çolak (Yüksek Lisans öğr.)    tugcecolak@windowslive.com
İçerik hazırlanmaktadır.
TÜBİTAK PROJELERİ
N. C. Turgay, E. Canfes, Yarı-Euclid uzaylarının sonlu tipten Gauss tasvirine ve sıfır ortalama eğriliğe sahip alt manifoldları (Y_EUCL2TIP) (2014-2017 TÜBİTAK 1001 PROJESİ)
E. Canfes, N. C.Turgay, Euclid uzayındaki biharmonik alt manifoldların geometrileri (ITU2Harmoni) (BAŞVURU AŞAMASINDA TÜBİTAK 1001 PROJESİ)
Diğer Projeler (DPT, BAP, FP6-7 vb.)
 
   U. Dursun, E. Canfes, B. Bektaş, Yarı-küresel uzaylarda sonlu tipten genelleştirilmiş Gauss tasvirine sahip alt manifoldlar 
 (İTÜ Bap, 2014)
 N. C. Turgay, Euclid uzayının L_k operatörüne göre sonlu tipten Gauss tasvirine sahip
hiperyüzeyleri (İTÜ BAP Projesi)
N.C. Turgay, Yarı Euclid uzaylarındaki Lorenziyen yüzeyler ve Gauss tasvirleri (Link Projesi 2015)
 N. C. Turgay, Newton dönüşümleriyle ilişkilendirilmiş ikinci mertebeden difaransiyel operatörlerin spektral ayrışımı (LİNK Projesi 2014)
N.C. Turgay, On the quasi-minimal surfaces in the 4-dimensional de Sitter space with 1-type Gauss map (Link Projesi 2013)
Uğur Dursun, 4-Boyutlu Minkowski Uzayında Noktasal 1-Tipinde Gauss Tasvirine Sahip Uzaysal Dönel Yüzeyler, Current Topics and Trends on Differential Geometry and Applications, 28-31 Ocak 2013( Link Projesi 2013)
 U. Dursun ve N.C. Turgay, Euclid ve Yarı Euclid Uzaylarının Noktasal 1-Tipinden Gauss Tasvirine Sahip Alt manifoldları, 16 Eylül 2010 - 23 Ağustos 2012 (Doktora Projesi) 
              
 Yayınlar
  Y. Fu and N. C. Turgay Complete classification of biconservative hypersurfaces with diagonalizable shape operator in Minkowski 4-space (submitted).
  N. C. Turgay Some classifications of Lorentzian surfaces with finite type Gauss map in the Minkowski 4-space (submitted).
 E. Ö. Canfes, N. C. Turgay On the Gauss map of minimal Lorentzian surfaces in 4-dimensional semi-Euclidean spaces (submitted). 
  N. C. Turgay A classification of biharmonic hypersurfaces  in the Minkowski spaces of arbitrary dimension (submitted).
 U. Dursun, N. C. Turgay Space-like Surfaces in  Minkowski Space $\mathbb E^4_1$  with Pointwise 1-Type Gauss Map (submitted).
 
 N. C. Turgay Some classifications of biharmonic Lorentzian hypersurfaces  in Minkowski 5-space (accepted) Mediterr. J. Math., DOI: 10.1007/s00009-014-0491-1.
  Y. H. Kim, N. C. Turgay  On the ruled surfaces with L1-pointwise 1-type Gauss Map (accepted) Kyungpook Math. J.
  N. C. Turgay On the quasi-minimal surfaces in the 4-dimensional de Sitter space with 1-type Gauss map (accepted) Sarajevo J. Math.
 N. C. Turgay H-hypersurfaces with  3 distinct principal curvatures in the Euclidean spaces (accepted, to print) Ann. Mat. Pura Appl., DOI: 10.1007/s10231-014-0445-z.
  N. C. Turgay On the marginally trapped surfaces in 4-dimensional space-times with finite type Gauss map, Gen. Relativ. Gravit. (2014) 46:1621, DOI: 10.1007/s10714-013-1621-y.
 Y. H. Kim, N. C. Turgay On the helicoidal surfaces in $\mathbb E^3$ with $L_1$-pointwise 1-type Gauss map, Bull. Korean Math. Soc. 50 (2013),  4, pp. 1345--1356.
  Y. H. Kim, N. C. Turgay Surfaces in $\mathbb E^3$ with $L_1$-pointwise 1-type Gauss map, Bull. Korean Math. Soc., 50 (2013), 3, 935--949.
 U. Dursun, N. C. Turgay Minimal and Pseudo-Umbilical  Rotational  Surfaces in Euclidean Space $\mathbb E^4$,  Mediterr. J. Math., 10 (2013), 1,  497-506.
U. Dursun and Emel Coşkun, Flat surfaces in the Minkowski space E31 with pointwise 1-type Gauss Map, Turk J. Math 36 (2012) , 613 – 629.    
Dursun, U. ve Turgay, N.C., General rotational surfaces in Euclidean space E-4 with pointwise 1-type Gauss map [2012] Mathematical Communications -Vol. 17(1), pp. 71-81  
Dursun, U. ve Turgay, N.C., Minimal and Pseudo-Umbilical Rotational Surfaces in Euclidean Space E-4 [2013] MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS Volume: 10 Issue: 1 Pages: 497-506 diger 
Dursun, U. ve Turgay, N.C., On space-like surfaces in Minkowski 4-space with pointwise 1-type Gauss map of the second kind [2012] Balkan Journal of Geometry and Its Applications -Vol. 17(2), pp. 34-45  
U. Dursun and G.G. Arsan, Surfaces in Eucidean space E4 with pointwise 1-type Gauss map, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, Volume 40 (5) (2011), 617 – 625 
U. Dursun, Flat Surfaces in the Euclidean Space E3 with Pointwise 1-Type Gauss Map, Bull. Malays. Math. Sci. Soc. (2) 33(3) (2010), 469{478
U. Dursun,  Rotation Hypersurfaces in Lorentz-Minkowski Space with Constant Mean Curvature, Taiwanese J. Math. 14(2010), 685-705
U. Dursun, Hypersurfaces   with  pointwise 1-type Gauss map in Lorentz-Minkowski space, Proc. Est. Acad. Sci., 58 (2009), 146-161.
G. G. Arsan, E. O. Canfes, U. Dursun   On null 2-type submanifolds of the pseudo Euclidean space E^5_t, Int. Math. Forum, 3(2008) no. 13, 609-622.
U. Dursun, Hypersurfaces with pointwise 1-type Gauss map. Taiwanese J. Math. 11 (2007), no. 5, 1407--1416.
U. Dursun, Null 2-type submanifolds of the Euclidean space E5 with non-papallel mean curvature vector, J. Geom. 86(2006), 73-80.
U. Dursun, Null 2-type space-like submanifolds of E5_t with normalized parallel mean curvature vector, Balkan J. Geom. Appl. 11 (2006), no. 2, 61-72.
E.O.Canfes,F.Ozdemir,Generalized Recurrent Kahlerian Weyl spaces, İranian Journal of Science and Technology.( Baskıda)
E.O.Canfes, F.Ozdemir, On Generalized Recurrent Kahlerian Weyl Spaces, Int. Math Forum, Vol. 6, (2011), no. 60, 2975 – 2983.
E.O.Canfes, Isotropic Weyl manifolds with semi-symmetric connection,Acta Mathematica Scientia , 29B(1),  (2009),, 176 -180.
E.O.Canfes,  On Generalized Recurrent Weyl Spaces and Wong's conjecture, Differential Geometry  and  Dynamical Systems,  8 (2006)  34-42.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ