ALT BİRİMLERİ

1. Optik malzeme sentez laboratuvarı
2. Lüminesans karakterizasyon laboratuvarı
3. Spektoskopi laboratuvarı
4. Elektrokimyasal kaplama ve karakterizasyon laboratuvarı
İçerik hazırlanmaktadır.

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Gönül Özen
Fotonik malzemelerin sentezi, yapısal karakterizasyonu, soğurma ve luminesans özelliklerinin araştırılması

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Ayhan Mergen
Doç. Dr. Esra Zayim Özkan
Doç. Dr. Şaziye Uğur
Doç. Dr. Demet Aktaş
Yard. Doç. Dr. Zuhal Er
Prof. Dr. Di Bartolo
Araş Gör. Hatun Çınkaya
Araş. Gör. Gökhan Bilir
Araş Gör. Dr. Murat Erdem
 Doktora öğrencisi: Olgun Ergüzel
Mecvut Laboratuvar İmkanları
Malzeme sentezi için fırınlar
Absorpsiyon spektrometresi
Lüminesans Ölçüm düzeneği
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
CIRRICULUM VITAE
NAME-SURNAME : GÖNÜL ÖZEN
ADRESS : Istanbul Technical University, Faculty of Science
and Letters,
Department of Physics, 34469 Maslak – İstanbul-TURKEY
E-MAIL : gozenl@itu.edu.tr; gonul@bc.edu
Web : http://www.laser.research.lab\physics.itu.edu.tr (under const.)
http://www.physics.bc.edu/spectroscopy
Pnone : +90212-285-3206 (Office); +90532791-6172 (cell)
EDUCATION
1984 - 1991 : Ph. D. Degree, Boston College (USA), Physics
1978 - 1982 : Bs. Degree, Hacettepe University, Physics Department
PROFESSIONAL EXPERIENCE
01/2002 - : Professor, Istanbul Technical University, Physics Dep.
03/1996 – 01/2002 : Assoc. Prof. Dr. Istanbul Technical University, Physics Dep.
05/1994 – 01/1996 : Assist. Prof. Dr., Istanbul Technical University, Physics Dep.
06/2008 – 09/2008 : Visiting Scientist, Boston College, Physics Department, USA
06/2006 – 09/2006 : Visiting Scientist, NASA GRANT# NAG-1-01019
Boston College, Physics Department, USA
06/2005 – 09/2005 : Visiting Scientist, NASA GRANT# NAG-1-01019
Boston College, Physics Department, USA
01/2003 – 01/2005 : Visiting Scientist, NASA GRANT# NAG-1-01019
Boston College, Physics Department, USA
09/1996 – 01/1997 : Visiting Scientist, NATO-B2
Oxford University, İnorganic Chemistry Lab., Oxford, England
01/1992 - 01/1994 : Postdoctoral fellowship, C.N.R.S.
Physical Chemistry Lab., Meudon, Paris-France
09/1984 - 09/1990 : Teaching Assistant; Boston College, Physics Department, USA
AWARDS
06/1988 : Teaching Excellence Award; Boston College, USA
06/1982 : Second ranking; Hacettepe University, Department of Physics
RESEARCH INTEREST
Photonic materials and laser spectroscopy ;
 Synthesis of phosphors
 Thermal properties of photonic materials (DTA)
 Investigation on the microstructure (XRD, SEM, FTIR ve FT-Raman spectroscopy
techniques)
 Absorption properties (UV-VIS-NIR-absorption Spectrophotometer)
 Luminescence Properties
GRADUATE THESIS (SUPERVISED)
01/2008 : Ph.D. Thesis; Yasemin Serdar, Tm3+ katkılı Y2O3 mavi nano - fosforun
Üretimi, yapısal, termal ve Lazer Özellikleri
01/2008 - : Ph.D. Thesis; Murat Erdem, Nd3+ katkılı Y2Si3O5 nano - fosforun
Üretimi, yapısal, termal ve Lazer Özellikleri
09/2007 - : Ph.D. Thesis; Gökhan Bilir, Cromium ve Neodmiyum katkılı Yitriumoksit
nanofosforunda tanecik boyutunun lüminesans ve enerji transfer süreçlerine
etkisi
10/2006 : Ms. Thesis; Reha Özalp, TeO2 Esaslı Bazı Lazer
Camlarında Tm3+ İyonunun Konsantrasyon Sönümü ile
Cam Matrisin Kristallenme Kinetiği
03/2006 : Ph.D. Thesis; İdris Kabalcı, Tellurit optik camlarında Tulyum
iyonunun ışıma olasılıklarına kurşunflorürün etkisi
02/2006 : Ms. Thesis; Ersoy Şahin, He-Ne/I2(633nm) Lazer
Frekans Kararlılığı ve Mutlak Frekans Ölçümü
12/2002 : Ph.D. Thesis; Seval Cenk, Tm3+ Katkılı Yeni Optik Fiber
malzemelerinin sentezi ve Optik Özelliklerinin İncelenmsi
06/1998 : Ms.D. Thesis; Okan Yılmaz, Bridgman Yöntemi ile CsCdBr3
Tek Kristalinin Büyütülmesi ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi
02/1998 : Ms.D. Thesis; Gülefşan Yıldırım, La3Lu2GaO12:Cr3+:Nd3+
Lazer Kristalinde Sıcaklığın Cr3+ Nd3+ Enerji Transferine Etkisi.
RESEARCH PROJECTS
1. TÜBİTAK – 1001 Investigator, Phase diagrams of TeO2-WO3-CdO glass systems:
Thermodynamical and optical investigation. 2008-
2. TÜBİTAK – 1001 Investigator, Growth of someAMX3 type single crystals and
investigation of their electronic structures. 2008-
3. TÜBİTAK – 1001 Principal investigator, Synthesis of fluorotellurite glasses:
thermal, structural and optical analysis 2006-2008
4. Synthesis of nonlinear crystals using the Bridgman technique, Principal
investigator. Research project supported by Istanbul technical University (1995-
1998)
5. Synthesis of Laser Crystals, Principal Investigator, Research Project supported
by Technology and Development Foundation ff Turkey (TTGV) ( 1995–1998 )
6. Ph.D. Thesis project. Synthesis of TeO2-based glasses and the investigation of
their thermal, structural and optical properties, principal investigator, Project
supported by Science Institute of Istanbul Technical University (2000–2001)
7. M.S. Degree Thesis, Effect of temperature on the Cr3+ to Nd3+ energy transfer in
La3Lu2GaO12:Cr3+:Nd3+, principal investigator, (1998).
BOOK
Disordered Solids: Structures and Processes, ed. B. Di Bartolo and assistant eds.
G. Özen and, J. M. Collins, Published by Plenum Publishing Company, New York
(1990)
JOURNAL ARTICLES
1. Xu-W Denis-JP Özen-G Goldner-P Pelle-F
The Up-Conversion Emission of Glass-Ceramics Doped with Er3+ Ions and Codoped
with Er3+ and Yb3+ Ions upon 650nm Excitation
PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLIED RES. (1993) Vol 139(2) pp 503-511
2. Özen-G Denis-JP Goldner-P Wu-X Genotelle-M Pelle-F
Enhanced Tm3+ Blue Emission in Tm, Yb, Co-Doped Fluorophosphate Glasses
Due to Back Energy-Transfer Processes
APPLIED PHYSICS LETTERS (1993) Vol 62(9) pp 928-930
3. Wu-X Denis-JP Özen-G Goldner-P Genotelle-M Pelle-E
The Blue Up-Conversion Luminescence of Vitroceramics Codoped with Tm3+ and
Yb3+ Ions Pumped with 680nm
CHEMICAL PHYSICS LETTERS (1993) Vol 203(2-3) pp 211-214
4. Wu-X Denis-JP Özen-G Goldner-P Pelle-F
The UV, Blue and Green Up-Conversion Luminescence of PbF2+GeO2 - Er2O3
Pumped with 650 nm
APPLIED PHYS. B: PHOTOPHY. & LASER CHEM. (1993) Vol 56 pp 269-273
5. Wu-X Denis-JP Özen-G Goldner-P Pelle-F
The Blue Up-Conversion Luminescence of Er3+ Ions in Vitroceramics Doped with Yb3+
Under Infrared Excitation
SOLID STATE COMMUNICATIONS (1993) Vol 85(4) pp 351-354
6. Özen-G Denis-JP Wu-X Pelle-F Blanzat-B
Up-Conversion Luminescence of Tm3+ in Yb3+Doped Fluorophosphate Glasses
Under 683nm Excitation
JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS (1994) Vol 176(2-3) pp 147-156
7. Denis-JP Kermaoui-A Xu-W Özen-G Pelle-F
Efficient Blue and Red Up-Conversion of Infrared Light in Oxyfluoride Tellurite
Ceramics
EUROPEAN JOURNAL OF SOLID STATE AND INORGANIC CHEMISTRY
(1994) Vol 31(3) pp 257-267
8. Xu-W Denis-JP Özen-G Kermaoui-A Pelle-F Blanzat-B
Red to Blue Up-Conversion Emission of Tm3+ Ions in Yb3+ Doped Glass-Ceramic
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS (1994) Vol 75(8) pp 4180-4188
9. Wu-X Denis-JP Özen-G Pelle-F
Infrared-to-Visible Conversion Luminescence of Tm3+ and Yb3+ Ions in
Glass-Ceramics
JOURNAL OF LUMINESCENCE (1994) Vol 60(1) pp 212-215
10. Denis-JP Özen-G Wu-X Kermaoui-A Pelle-F Blanzat-B
Compositional Dependence of Infrared to Blue and Red Conversion Luminescence
in Oxyfluoride Glass-Ceramics Co-Doped with Tm3+ and Yb3+ Ions
JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH (1994) Vol 9(8) pp 2138-2143
11. Özen-G Wu-X Denis-JP Kermaoui-A Pelle-F Blanzat-B
Optical-Properties and Up-Converted Emissions of Tm3+ in Yb3+ Doped
Fluorophosphate Glasses
J. OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS (1993) Vol 54(11) pp 1533-1542
12. Kermaoui-A Denis-JP Özen-G Goldner-P Pelle-F Blanzat-B
Effect of Yb3+ on Red to Blue Conversion Fluorescence of Tm3+ in Fluorozirconate Glass
OPTICS COMMUNICATIONS (1994) Vol 110(5-6) pp 581-584
13. Wu-X Denis-JP Özen-G Kermaoui-A Pelle-F
The Up-Conversion Luminescence of Tm3+ in Glass-Ceramics Doped with Yb3+
Under Infrared Excitation
PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLIED RES. (1994) Vol 141(2) pp 445-455
14. Özen-G
ESA Process and Cross-Relaxation in Tm3+ Doped Fluorophosphate Glass
SPECIAL ISSUE OF THE BILLETIN OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF
ISTANBUL (1994) Vol. 47 339-354
15. Kermaoui-A Özen-G Goldner-P Denis-JP Pelle-F
Infrared to Blue Up-Conversion Fluorescence in Heavy-Metal Fluoride Glasses with
Tm3+ and Yb3+ ions
J. OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS (1994) Vol 55 pp 677-682
16. Özen-G Kermaoui-A Denis-JP Xu-W Pelle-F Blanzat-B
Excited-State Absorption Mechanisms of Red to UV and Blue Conversion
Luminescence in Tm3+ Doped Fluorophosphate Glass
JOURNAL OF LUMINESCENCE (1995) Vol 63(1-2) pp 85-96
17. Özen-G Denis-JP Genotelle-M Pelle-F
Tm-Yb-Tm Energy Transfers and Effect of Temperature on the Fluorescence
Intensities in Oxyfluoride Tellurite Compounds
JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER (1995) Vol 7(22) pp 4325-4336
18. Demirata-Öztürk-B Özen-G Filik-H Tor-I Afsar-H,
Spectrofluorometric Determination of Hydrogen Peroxide
JOURNAL OF FLUORESCENCE (1998) Vol.8(2) pp 185-189
19. Özen-G DiBartolo-B
Thermal dependence of the Cr-to-Nd energy transfer in Lanthanum Lutetium
Gallium Garnet
APPLIED SPECTROSCOPY (1999) Vol 53(11) pp 1454-1458
20. Özen-G DiBartolo-B
Energy transfer and thermalization in LiYF4: Tm
3+
, Ho
3+
APPLIED PHYSICS B: LASERS AND OPTICS (2000) Vol 70 pp 189-193
21. Özen-G Belin-B Yıldırım-G Güven-H
Lanthanum Lutetium Gallium Garnet: Analysis of Elemental Composition and
Energy Transfer
OPTICS COMMUNICATIONS (2000) Vol 173(5&6) pp 341-347
22. Özen-G Demirata-B
Energy Transfer Characteristics of Hydrogen Peroxide Induced Ce3+-Ce4+ Mixture
SPECTROCHIMICA ACTA A: MOLECULAR AND BIOMOLECULAR
SPECTROSCOPY (2000) Vol 56(9) pp 1795 – 1800
23. Özen-G Salihoğlu-S
Tm-to-Ho Resonant and Nonresonant Energy Transfer in LiYF4.
OPTICS COMMUNICATIONS (2000) Vol 180 pp 323 - 328
24. Özen-G
Temperature Effect on the Radiative and Nonradiative Processes
in LLGG:Cr3+, Nd3+
OPTICS COMMUNICATIONS (2000) Vol 183(5-6) pp 493-501
25. Öveçoğlu-ML Özen-G Demirata-B Genç-A.
Microstructural Characterization and Crystallization Kinetics of
TeO2-LiCl Glasses
J. EUROPEAN CERAMIC SOCIETY (2001) Vol 21(2) pp 177-183
26. Özen-G DiBartolo-B
The Microscopic Interaction Parameter for the Tm-to-Ho Resonant
Energy Transfer in LiYF4
JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER (2001) Vol 13(1) pp 195-202
27. Özen-G Demirata-B Öveçoğlu-ML Genç-A
Optical and Thermal Properties of Tm3+ Doped Telluride Glasses
SPECTROCHIMICA ACTA A: MOLECULAR AND BIOMOLECULAR
SPECTROSCOPY (2001) Vol 57 (2) pp 273-280
28. Özen-G Demirata-B Öveçoğlu-ML
Effect of Composition on The Thermal Properties and Spontaneous
Probabilities of Tm3+-doped LiCl-TeO2
JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH (2001) Vol 16 (5) pp 1381 - 1388
29. Cenk-S Demirata-B Öveçoğlu-ML Özen-G
Thermal Properties and Optical Transition Probabilities of Tm3+ doped
TeO2-WO3 glass
SPECTROCHIMICA ACTA A: MOLECULAR AND BIOMOLECULAR
SPECTROSCOPY (2001) Vol. 57 (12) pp. 2367-2372
30. Ozen G, Demirata B, Ovecoğlu ML, et al.
Effect of modifier content on the crystallization and the optical gaps of
TeO2-LiCl glass
KEY ENG MAT (2002) Vol. 206-2 pp. 2073-2076
31. Ovecoglu ML, Ozen G, Demirata B, et al.
Crystallization behaviour of xTeO(2)-(1-x)LiCl (x=0.5 and 0.7 mol.) glasses
KEY ENG MAT (2002) Vol. 206-2 pp.2089-2092
32. Özen G, Aydınlı A, Cenk S, Sennaroğlu A
Effect of Composition on the Spontaneous Emission Probabilities, Stimulated
Emission Cross-Sections and Local Environment of Tm3+ in TeO2 + WO3 glass
JOURNAL OF LUMINESCENCE (2003) Vol. 101 (4) pp 293-306
33. Ozalp MR, Özen G, Sennaroglu A, et al. Stimulated and spontaneous emission
probabilities of Tm3+ in TeO2-CdCl2 glass: the role of local structure
OPT COMMUN 217 (1-6): 281-289 MAR 1 2003
34. Sennaroglu, A; Kurt, A; Ozen, G
Effect of cross relaxation on the 1470 and 1800 nm emissions in Tm3+: TeO2-CdCl2
glass
JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER16 (15): 2471-2478 APR 21 2004
35. Kalem, V; Ozen, G; Altin, F; et al.
Kinetic study and optical investigations of some TeO2-GeO2 glasses
KEY ENGINEERING MATERIALS, 264-268: 1919-1922 Part 1-3 2004
36. Kalem, V; Altin, F; Ovecoglu, ML; Ozen, G et all. Crystallization behavior of (1-
x)TeO2-xGeO(2) (x=0.1 and 0.3 mol.) glasses
KEY ENGINEERING MATERIALS, 264-268: 1915-1918 Part 1-3 2004
37. Ozalp, MR; Ozen, G; Altin, F; et al. Effect of modifier content on the crystallization
and the optical gaps of a TeO2-ZnO glass
KEY ENGINEERING MATERIALS, 264-268: 1907-1910 Part 1-3 2004
38. Altin, F; Ovecoglu, ML; Kalem, V; Ozen G et all..
Crystallization behavior of some TeO2-GeO2-ZnO glasses
KEY ENGINEERING MATERIALS, 264-268: 1903-1906 Part 1-3 2004
39. Ovecoglu, ML; Ozalp, MR; Ozen, G; et al.
Crystallization behaviour of some TeO2-ZnO glasses
KEY ENGINEERING MATERIALS, 264-268: 1891-1894 Part 1-3 2004
40. Altin, F; Kalem, V; Ozen, G; et al.
Optical properties and crystallization kinetics of TeO2-GeO2-ZnO glasses
KEY ENGINEERING MATERIALS, 264-268: 1875-1878 Part 1-3 2004
41. Ozen, G; Forte, O; Di Bartolo, B
Downconversion and upconversion dynamics in Pr-doped Y3Al5O12
crystals
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 97 (1): Art. No. 013510 JAN 1 2005
42. Ozen, G; Forte, O; Di Bartolo, B
Upconversion dynamics in Pr-doped YAlO3 and Y3Al5O12 laser crystals
OPTICAL MATERIALS, 27 (11): 1664-1671 OCT 2005
43. Sennaroglu, A; Kabalci, I; Kurt, A; Ozen, G
Spectroscopic properties ot Tm3+: TeO2-PbF2 glasses
JOURNAL OF LUMINESCENCE, 116 (1-2): 79-86 JAN-FEB 2006
44. Ovecoglu, ML; Ozen, G; Cenk, S
Microstructural characterization and crystallizationbehaviour of (1-x)TeO2-xWO(3)
(x=0. 15, 0.25, 0.3 mol) glasses
JOURNAL OFTHE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY, 26 (7): 1149-1158 2006
45. Hamid, R; Sabin, E; Celik, M; Ozen G.
10(-12) level reproducibility of an iodine-stabilized He-Ne laser endorsed by absolute
frequency measurements in the BIPM and UME
METROLOGIA, 43 (1): 106-108 FEB 2006
46. Sennaroglu, A; Kabalci, I; Kurt, A; Ozen G.
Spectroscopic properties ot Tm3+: TeO2-PbF2 glasses
JOURNAL OF LUMINESCENCE, 116 (1-2): 79-86 JAN-FEB 2006
47. Kabalci, I; Ozen, G; Ovecoglu, ML; et al.
Thermal study and linear optical properties of (1-x)TeO2-(x)PbF2
(x=0.10, 0.15 and 0.25 mol) glasses
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 419 (1-2): 294-298 2006
48. Ozen, G; Forte, O; Di Bartolo, B; et al.
Upconversion as a discriminating tool in site-selective spectroscopy of the
praseodymium ion in Y3Al5O12
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 102 (2): Art. No. 023110 JUL 15 2007
49. Oz, B; Ovecoglu, ML; Kabalci, I, Ozen G et al. Microstructural characterization and
crystallization kinetics of (1-x)TeO2-xK(2)O(x=0.05, 0.10, 0.15, 0.20 mol) glasses
JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY, 27 (10): 3239-3251 2007
50. Ozen, G; Forte, O; Di Bartolo, B; et al. Dynamics of the excitation and upconversion
processes in YAlO3 : Pr single crystals JOURNAL OF LUMINESCENCE, 125 (1-2):
223-229 JUL-AUG 2007
51. Kalaycioglu, H; Sennaroglu, A; Kurt, A; Ozen G. Spectroscopic analysis of Tm3+:
LuAG. JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER, 19 (3): Art. No. 036208 JAN
24 2007
52. Esin, C; Kabalci, I; Ovecoglu, ML; Ozen G et al. Crystallization behaviour of (1-
x)TeO2-xBaO (x=0. 10, 0. 15 and 0.25 in molar ratio) glasses JOURNAL OF THE
EUROPEAN RAMIC SOCIETY, 27 (2-3): 1797-1800 2007
53. Ovecoglu, ML; Kabalci, I; Ozen, G; et al. Microstructural characterization of (1-
x)TeO2-xPbF(2) (x=0.10, and 0.25 mol) glasses JOURNAL OF THE EUROPEAN
CERAMIC SOCIETY, 27 (2-3): 1801-1804 2007
54. Oz, B; Kabalci, I; Ovecoglu, ML; Ozen G et al. Thermal properties and crystallization
behavior of some TeO2-K2O glasses JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC
SOCIETY, 27 (2-3): 1823-1827 2007
55. Di Bartolo, B; Ozen, G; Collins, J; et al. Up-conversion at different sites in Pr-doped
Y3Al5O12 JOURNAL OF LUMINESCENCE, 122: 447-449 Sp. Iss. SI JAN-APR 2007
56. Ozen G, Forte O, Di Bartolo B, M.J. Collins, Upconversion as a discriminating tool in
site-selective spectroscopy of the praseodymium ion in Y3Al5O12
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS Volume: 102 Issue: 2 Article Number: 023110
Published: JUL 15 2007
57. Oz B, Ovecoglu ML, Kabalci I, Ozen G. Microstructural characterization and
crystallization kinetics of (1-x)TeO2-xK(2)O(x=0.05, 0.10, 0.15, 0.20 mol) glasses
JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY Volume: 27 Issue: 10
Pages: 3239-3251 Published: 2007
58. Kalaycioglu H, Cankaya H, Ozen G, et al. Lasing at 1065 nm in bulk Nd3+-doped
telluride-tungstate glass OPTICS COMMUNICATIONS Volume: 281 Issue: 24
Pages: 6056-6060 Published: DEC 15 2008
59. Tatar D, Ovecoglu ML, Ozen G., Microstructural characterization and crystallization of
(1-x)TeO2-xCdF(2) (x=0.10, 0.15, 0.25 mol) glasses
JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY Volume: 28 Issue: 16
Pages: 3097-3106 Published: DEC 2008
60. Kalaycioglu H, Cankaya H, Cizmeciyan MN, Ozen G. et al.Spectroscopic investigation
of Tm3+: TeO2-WO3 glass, JOURNAL OF LUMINESCENCE Volume: 128 Issue: 9
Pages: 1501-1506 Published: SEP 2008
61. Kabalci I, Ozen G, Ovecoglu ML., Microstructure and crystallization properties of TeO2-
PbF2 glasses, JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY Volume: 40 Issue: 3
Pages: 272-276 Published: MAR 2009
62. Tatar D, Ovecoglu ML, Ozen G, et al.
Glass transition and crystallization of 0.8TeO(2)+0.2CdF(2) glass
JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY Volume: 29 Issue: 2 Sp.
Iss. SI Pages: 329-335 Published: JAN 2009
63. Orucu H, Ozen G, Collins J, et al., Temperature dependence of the luminescence
spectra of garnet crystals doped with chromium ions
OPTICAL MATERIALS Volume: 31 Issue: 7 Pages: 1065-+ Published: MAY
2009
64. Tatar D, Ovecoglu ML, Ozen G, et al., Microstructural characterization and
crystallization kinetics of (1-x)TeO2-0.10CdF(2)-xPbF(2) (x=0.05, 0.10, and 0.15 mol)
glasses., JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH Volume: 24 Issue: 10 Pages:
3087-3094 Published: OCT 2009
PROCEDINGS
1. (Konuşma) G. Armagan B-DiBartolo G. Özen
Mechanism for Cr to Nd energy transfer in laser type crystals,
PROC. OF THE INT. SCHOOL ON EXCITED STATES OF TRANSITION METAL
ELEMENTS (Wroclaw-Poland (1988), World science Company (1988)
2. (Konuşma) Özen-G Pelle-F
Analysis of upconverted blue emission due to energy transfer processes in
fluorophosphate glass
PROC. ELECTROCHEM. SOC., PHYSICS AND CHEMISTRY OF LUMINESCENT
MATERIALS, (1999) Vol 98(24) pp 312-318
3. (Konuşma) G-Özen B-Demirata ML-Öveçoğlu A-Genç
Effect of modifier on the crystallization and the optical gaps of TeO2-LiCl glass
PROC. 7th CONFERENCE OF EUROPEAN CERAMIC SOC.,
KEY ENGINEERING MATERIALS by Trans. Tech. Publications Ltd. (2001)
4. (poster) ML-Öveçoğlu G-Özen B-Demirata A-Genç
Crystallization behaviour of xTeO2-(1-x)LiCl ( x = 0.5 and 0.7mol) glasses
PROC. 7th CONFERENCE OF EUROPEAN CERAMIC SOC., KEY ENGINEERING
MATERIALS by Trans. Tech. Publications Ltd. (2001)
5. J. M. Collins, B. Di Bartolo and G. Ozen, “Vibronic Studies of Optical Centers in YAG,”
Proc. 208th Meeting of the Electrochemical Society, Los Angeles, October 16-21,
2005.
6. Xuesheng Chen, K. Li, K. Zou, R. Zhang, H. Jiang, G. Ozen, and B. Di Bartolo, Novel
electro-optic ceramic materials for microchip and high power lasers
Symposium on Micro- and Nanosystems held at the 2003 MRS Fall Meeting, DEC 01-
03, 2003
MICRO- AND NANOSYSTEMS : 273-278, 2004
7. Kabalci I, Ozen G, Kurt A, et al.
Spectroscopic properties of Tm3+: TeO2-PbF2 glasses in the near infrared
Conference on Solid State Lasers and Amplifiers, APR 27-29, 2004
SOLID STATE LASERS AND AMPLIFIERS : 195-203, 2004
8. Kabalci I, Ozen G, Kurt A, et al.
Composition dependence of the Judd-Ofelt intensity parameters in TeO2-PbF2 : TM3+
glasses
Symposium on Progress in Compound Semiconductor Materials IV held at the 2004
MRS Fall Meeting, NOV 29-DEC 03, 2004
PROGRESS IN COMPOUND SEMICONDUCTOR MATERIALS IV-ELECTRONIC
AND OPTOELECTRONIC APPLICATIONS : 401-405, 2005
9. Ozen G, Collins JM, Forte O, et al.
Luminescence and upconversion dynamics of praseodymium in LiLuF4 laser crystals
Symposium on Materials for Space Applications held at the 2004 MRS Fall Meeting,
NOV 29-DEC 03, 2004
MATERIALS FOR SPACE APPLICATIONS : 183-188, 2005
10. Ozen G, Kabalci I, Collins JM, et al.
Effect of the glass composition on the spontaneous emission probabilities of Tm3+ in
TeO2-ZnO glass
Symposium on Solid-State Chemistry of Inorganic Materials V held at the 2004 MRS
Fall Meeting, NOV 29-DEC 02, 2004
SOLID-STATE CHEMISTRY OF INORGANIC MATERIALS V : 301-306, 2005
CONFERENCES
1. G-Özen G-Armagan M-Buoncristiani B-DiBartolo
Energy transfer processes between Tm
3+
and Ho
3+
ions in LiYF4
Bulletin of the American Physical Society (1991) Vol. 36(4)
2. G-Armagan M-Buoncristiani G-Özen B-DiBartolo
Interionic interactions among Cr, Tm and Ho ions in Y3Al5O12 and LiYF4", in
Bulletin of the American Physical Society (1989) Vol. 34(7)
3. G. Armagan B-DiBartolo G. Özen
Mechanism for Cr to Nd energy transfer in laser type crystals, The international school
on excited states of transition metal elements, Wroclaw-Poland (1988)
4. G-Armagan G-Özen J-Cen B-Dibartolo
Temperature dependence of Cr3+,Nd3+ energy transfer in garnets
Proceedings of the International Conference on Excited State Processes in
Condenced matter (Beijing, China, Aug. 17-21, 1987)
5. G-Özen JP-Denis XU-Wu Ph.-Goldner F-Pellé
Spectroscopic Study of Infrared to Blue Upconversion Processes in
a Glass-Ceramics
International Conference on Luminescence and Display Materials of the
Electrochemical Society, Inc, Toronto-Canada (Oct. 1992).
6. G. Özen, Xu Wu, F. Pelle,
Compounds Codoped with Yb3+and Pr3+ Ions
International Conference on Luminescence and Display Materials of the
Electrochemical Society, Inc, Toronto-Canada (Oct. 1992) 841.
7. XU-Wu JP-Denis G-Özen Ph.-Goldner F-Pellé
The UV, Blue and Green Upconversion Luminescence of Er3+ Ions in
PbF2+GeO2:Er3+ Vitroceramics Pumped with 650nm
International Conference on Luminescence and Display Materials of the
Electrochemical Society, Inc", Toronto-Canada (Oct. 1992) 842.
8. XU-Wu JP-Denis G-Özen Ph.-Goldner F-Pellé
Infrared to Blue Upconversion of Er3+ Ions in Vitroceramics Codoped with Yb3+ and
Er3+ Ions and Temperature Effect International Conference on
Luminescence and Display Materials of the Electrochemical Society, Inc.
Toronto-Canada (Oct. 1992) 846.
9. G-Özen JP-Denis XU-Wu A-Kermaoui F-Pellé
Spectral Properties of the Upconversion Processes between Yb
3+
and Tm
3+
Ions in Fluorophosphate Glass Under Infrared Excitation
C.C.S.T., Meudon – Bellevue (Jan. 1993)
10. XU-Wu JP-Denis G-Özen Ph.-Goldner F-Pellé
The UV, Blue and Green Upconversion Luminescence of PbF2+GeO2:Er2O3
Pumped with 650nm", C.C.S.T, Meudon-Bellevue (Jan. 1993)
11. XU-Wu JP-Denis G-Özen F-Pellé
Infrared to Visible Conversion Luminescence of Tm3+ and Yb3+ Ions in Glass
Ceramics International Conference on Luminescence’93 Connecticut - U.S.A (August
9-13, 1993)
12. G-Özen JP-Denis XU-Wu and F-Pellé
Upconversion of 683 nm Light in Tm, Yb Codoped Fluorophosphate Glasses
International Conference on Luminescence'93, Connecticut–USA
(Aug. 9-13, 1993)
13. G-Özen
Enhanced Red to Blue Conversion Luminescence of Tm3+ in Yb3+-Doped
Fluorophosphate GlassProceedings of the 11th course: Nonlinear
Spectroscopy of Solids ed. by B. Bowlby and S. Kyrkos, ( June 1993).
14. G-Özen JP-Denis F-Pellé
Temperature Effect on Upconversion Fluorescence via Tm-Yb-Tm Energy
Transfers in Oxyfluoride Tellurite Compounds
35th IUPAC Congress İstanbul (14-19 August 1995).
15. B-Demirata G-Özen H-Afşar
Optical Studies of Cerous Solutions
35th IUPAC Congress, İstanbul (14-19 August 1995).
16. G-Özen
Influence of Cross-Relaxation on ESA-Process in Tm3+ Doped Fluorophosphate
Glass
NATO-Advanced Summer School, Erice-Sicily (15-30 June 1995)
17. G-Özen
Tm3+ Katkılı Flor-Fosfat Camında Gözlenen Işımalı Geçiş Olasılıklarının Hesabı
XI. National Chemistry Conference, Van (16-20 June 1997).
18. G-Özen
Quantitative Analysis of Tm-Yb-Tm Energy Transfer Processes
in Fluorophosphate Glass International Syposium on Lasers, Atomic and Molecular
Physics, İstanbul-Turkey (16-20 September 1997)
19. G-Özen B-DiBartolo
Energy transfer from Tm3+ to Ho3+ in LiYF4
5th International Conference on Methods and Applications of Fluorescence,
Berlin-Germany (21-24 September 1997)
20. B-Demirata-Öztürk G-Özen H. Afsar
Spectrofluorometric Determination of Hydrogen Peroxide
5th International Conference on Methods and Applications of Fluorescence,
Berlin-Germany (21-24 September 1997)
21. G-Özen F-Pellé
Analysis of Upconverted Blue Emission due to Energy Transfer Processes in
Fluorophosphate Glass
The 194th Meeting of The Electrochemical Society, Boston -USA
(October-1998)
22. G-Özen B-Demirata
Analysis of the Structure and the Optical Properties of Tm2O3 Doped LiCl-TeO2
Glasses International Conference: Instrumental Methods of Analysis; Modern Trends
and
Applications, Chalkidiki-Greece (September-1999)
23. G-Özen B-Demirata ML-Öveçoğlu
Tm3+ katkılı TeO2 – LiCl camların termal ve optik özelikleri
1. National electro-optics meeting; Bilkent Üniversitesi – Ankara
(24 Nov., 1999)
24. G-Özen B-Demirata ML-Öveçoğlu
Thermal and Optical Properties of Tm3+ doped Tellurite Glasses
13th Workshop: Advanced Topics in Luminescence Spectroscopy, Erice–Sicily
(July-2000)
25. G-Özen B-DiBartolo
Temperature Effect on the Energy Transfer in LLGG: Cr3+-Nd3+
The eleventh international school on quantum electronics: Laser Physics and
Applications Varna-Bulgaria (September-2000)
26. G-Özen
Microscopic Interaction Parameter of Tm-to-Ho Resonant Energy Transfer
in YLiF4
The eleventh international school on quantum electronic: Laser Physics and
Applications Varna-Bulgaria (September-2000)
27. B-Belin G-Özen H. Güven
Lantahanum Lutetium Gallium Garnets Doped With Cr3+ and Nd3+ ions: Analysis of
Elemental Composition and Energy Transfer
Int. Conference: Advanced optical materials and devices, Vilnius-Lithuania (2000)
28. S-Cenk and G-Özen
An investigation on the relationship between the structure, thermal and optical
properties of Tm3+ doped tellurite glasses The eleventh international school on
quantum electronic: Laser Physics and Applications Varna-Bulgaria (September 19-
22, 2000)
29. S-Cenk G-Özen ML-Öveçoğlu B-Demirata
Thermal and Optical properties of Tm3+ doped TeO2 – WO3 glass
ECERS–Conference and exhibition of the European Ceramic Society,Brugge–Belgium (2001)
30. G-Özen B-Demirata ML-Öveçoğlu A-Genç
Thermal properties and spontaneous emission probabilities of Tm3+ in
TeO2-LiCl glass ECERS–Conference and exhibition of the
European Ceramic Society, Brugge–Belgium (2001)
31. ML-Öveçoğlu G-Özen B-Demirata A-Genç
Crystallization behavior of xTeO2–(1-x)LiCl (x = 0.6 and 0.7 mol) glasses, ECERS
Conference and exhibition of the European Ceramic Society, Brugge – Belgium (2001)
32. G-Özen
Radiative and nonradiative processes in LLGG:Cr3+, Nd3+ laser crystal, NATO/ASI:
Spectroscopy of systems with spatially confined structures Italy-Erice (2001)
33. G. Özen, MR. Ozalp, A. Sennaroglu, A. Kurt, "Concentration
Dependence of the Infrared Luminescence Efficiencies in TeO2-CdCl2:Tm3+ Glass”
Conference on Lasers and Electrooptics organized by Optical Society of America,
Maryland-USA (May 2003)
34. M. R. Özalp, G. Özen, F. Altın, V. Kalem, M. L. Öveçoğlu "Effect
of Modifier Content on the Crystallization and the Optical Gaps of TeO2-ZnO glass"
Conference of European Ceramic Society, Istanbul (July, 2003)
35. M. L. Öveçoğlu, M. R. Özalp, G. Özen, F. Altın, V. Kalem
"Crystallization Behaviour of Some TeO2 - ZnO Glasses" Conference of
European Ceramic Society, Istanbul (July, 2003)
36. Altin, ML. Ovecoglu, V. Kalem, B. Ozkol, G. Ozen " Crystallization
Behavior of Some TeO2-GeO2-ZnO glasses" Conference of European Ceramic
Society, Istanbul (July, 2003)
37. F. Altin, V. Kalem, G. Ozen, ML. Ovecoglu, MR. Ozalp " Optical
Properties and crystallization Kinetics of TeO2-GeO2-ZnO Glasses" Conference of
European Ceramic Society, Istanbul (July, 2003)
38. V. Kalem, F. Altin, ML. Ovecoglu, G. Ozen, B. Ozkol "Crystallization
behavior of (1-x)TeO2 - GeO2 TeO2 - GeO2 Glasses" Conference of European
Ceramic Society, Istanbul (July, 2003)
39. V. Kalem, G. Ozen, F. Altin, ML. Ovecoglu, MR. Ozalp " Kinetic
Study and Optical Investigations of Some TeO2 - GeO2 Glasses"
Conference of European Ceramic Society, Istanbul (July, 2003)
40. Gonul Ozen, Ottavio Forte, John Collins, Xuesheng Chen, and
Baldassare DiBartolo, Upconversion Dynamics in Pr3+ doped YAG and YAlO3 Laser
Crystals, American Physical Society Spring Meeting of the New England Section,
March-2004
41. Xuesheng Chen, K. Li, K. Zou, R. Zhang, H. Jiang, G. Ozen, and
B. Di Bartolo, “Novel Opto-Ceramic Materials for Microchip and High
Power Ceramic Lasers,” accepted, Fall Meeting of Materials Research
Society, Boston, USA, December 1-5, 2004.
42. Kabalci, Idris 1; Ozen, Gonul 1, 3; Kurt, Adnan 2; Sennaroglu, Alphan,
Composition dependence of the intensity parameters in TeO2-PbF2 :
Tm3+ glasses. Fall Meeting of Materials Research Society, Boston,
USA, December 1-5, 2004.
43. Ozen, Gonul; Kabalci, Idris; Sennaroglu, Alphan; Kurt, Adnan; Collins,
John M; Chen, Xuesheng; Forte, Ottavio DiBartolo, Baldassare, “Effect of
the Local Structure on the Spontaneous and Stimulated Emission Probabilities
of Tm3+ in TeO2-ZnO Glass”, Fall Meeting of Materials Research Society,
Boston, USA, December 1-5, 2004.
44. Ozen, Gonul; Collins, John M; Forte, Ottavio; Meylman, Misha;
Abdulsabirov, R. Yu; DiBartolo, Baldassare, “Effect of temperature on the
luminescence and up-conversion dynamics of Praseodymium in LiLuF4 laser
crystal”, The 2004 Fall Meeting of Materials Research Society, Boston, USA,
December 1-5, 2004
45. (Davetli konuşma) G. Özen, O. Forte, and B. Di Bartolo, Upconversion Dynamics
in Pr-Doped YalO3 and Y3Al5O12 Crystals, International Workshop on
Photonics and Electronic Materials, San Sebastian, Spain in June 2004.
46. Humeyra Orucu, Gonul Ozen, John Collins and Baldassare Di Bartolo;
Spectroscopy of Chromium doped Garnets in a Wide Temperature Range,
MRS Fall Meeting; Symposium EE: Phonon Engineering--Theory and
Applications, November 26–30, 2007
CIRRICULUM VITAE
NAME-SURNAME : GÖNÜL ÖZEN
ADRESS : Istanbul Technical University, Faculty of Science
and Letters,
Department of Physics, 34469 Maslak – İstanbul-TURKEY
E-MAIL : gozenl@itu.edu.tr; gonul@bc.edu

Pnone : +90212-285-3206 (Office); +90532791-6172 (cell)
EDUCATION
1984 - 1991 : Ph. D. Degree, Boston College (USA), Physics
1978 - 1982 : Bs. Degree, Hacettepe University, Physics Department
PROFESSIONAL EXPERIENCE
01/2002 - : Professor, Istanbul Technical University, Physics Dep.
03/1996 – 01/2002 : Assoc. Prof. Dr. Istanbul Technical University, Physics Dep.
05/1994 – 01/1996 : Assist. Prof. Dr., Istanbul Technical University, Physics Dep.
06/2008 – 09/2008 : Visiting Scientist, Boston College, Physics Department, USA
06/2006 – 09/2006 : Visiting Scientist, NASA GRANT# NAG-1-01019
Boston College, Physics Department, USA
06/2005 – 09/2005 : Visiting Scientist, NASA GRANT# NAG-1-01019
Boston College, Physics Department, USA
01/2003 – 01/2005 : Visiting Scientist, NASA GRANT# NAG-1-01019
Boston College, Physics Department, USA
09/1996 – 01/1997 : Visiting Scientist, NATO-B2
Oxford University, İnorganic Chemistry Lab., Oxford, England
01/1992 - 01/1994 : Postdoctoral fellowship, C.N.R.S.
Physical Chemistry Lab., Meudon, Paris-France
09/1984 - 09/1990 : Teaching Assistant; Boston College, Physics Department, USA
AWARDS
06/1988 : Teaching Excellence Award; Boston College, USA
06/1982 : Second ranking; Hacettepe University, Department of Physics
RESEARCH INTEREST
Photonic materials and laser spectroscopy ;
 Synthesis of phosphors
 Thermal properties of photonic materials (DTA)
 Investigation on the microstructure (XRD, SEM, FTIR ve FT-Raman spectroscopy
techniques)
 Absorption properties (UV-VIS-NIR-absorption Spectrophotometer)
 Luminescence Properties
GRADUATE THESIS (SUPERVISED)
01/2008 : Ph.D. Thesis; Yasemin Serdar, Tm3+ katkılı Y2O3 mavi nano - fosforun
Üretimi, yapısal, termal ve Lazer Özellikleri
01/2008 - : Ph.D. Thesis; Murat Erdem, Nd3+ katkılı Y2Si3O5 nano - fosforun
Üretimi, yapısal, termal ve Lazer Özellikleri
09/2007 - : Ph.D. Thesis; Gökhan Bilir, Cromium ve Neodmiyum katkılı Yitriumoksit
nanofosforunda tanecik boyutunun lüminesans ve enerji transfer süreçlerine
etkisi
10/2006 : Ms. Thesis; Reha Özalp, TeO2 Esaslı Bazı Lazer
Camlarında Tm3+ İyonunun Konsantrasyon Sönümü ile
Cam Matrisin Kristallenme Kinetiği
03/2006 : Ph.D. Thesis; İdris Kabalcı, Tellurit optik camlarında Tulyum
iyonunun ışıma olasılıklarına kurşunflorürün etkisi
02/2006 : Ms. Thesis; Ersoy Şahin, He-Ne/I2(633nm) Lazer
Frekans Kararlılığı ve Mutlak Frekans Ölçümü
12/2002 : Ph.D. Thesis; Seval Cenk, Tm3+ Katkılı Yeni Optik Fiber
malzemelerinin sentezi ve Optik Özelliklerinin İncelenmsi
06/1998 : Ms.D. Thesis; Okan Yılmaz, Bridgman Yöntemi ile CsCdBr3
Tek Kristalinin Büyütülmesi ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi
02/1998 : Ms.D. Thesis; Gülefşan Yıldırım, La3Lu2GaO12:Cr3+:Nd3+
Lazer Kristalinde Sıcaklığın Cr3+ Nd3+ Enerji Transferine Etkisi.
RESEARCH PROJECTS
1. TÜBİTAK – 1001 Investigator, Phase diagrams of TeO2-WO3-CdO glass systems:
Thermodynamical and optical investigation. 2008-
2. TÜBİTAK – 1001 Investigator, Growth of someAMX3 type single crystals and
investigation of their electronic structures. 2008-
3. TÜBİTAK – 1001 Principal investigator, Synthesis of fluorotellurite glasses:
thermal, structural and optical analysis 2006-2008
4. Synthesis of nonlinear crystals using the Bridgman technique, Principal
investigator. Research project supported by Istanbul technical University (1995-
1998)
5. Synthesis of Laser Crystals, Principal Investigator, Research Project supported
by Technology and Development Foundation ff Turkey (TTGV) ( 1995–1998 )
6. Ph.D. Thesis project. Synthesis of TeO2-based glasses and the investigation of
their thermal, structural and optical properties, principal investigator, Project
supported by Science Institute of Istanbul Technical University (2000–2001)
7. M.S. Degree Thesis, Effect of temperature on the Cr3+ to Nd3+ energy transfer in
La3Lu2GaO12:Cr3+:Nd3+, principal investigator, (1998).
BOOK
Disordered Solids: Structures and Processes, ed. B. Di Bartolo and assistant eds.
G. Özen and, J. M. Collins, Published by Plenum Publishing Company, New York
(1990)
JOURNAL ARTICLES
1. Xu-W Denis-JP Özen-G Goldner-P Pelle-F
The Up-Conversion Emission of Glass-Ceramics Doped with Er3+ Ions and Codoped
with Er3+ and Yb3+ Ions upon 650nm Excitation
PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLIED RES. (1993) Vol 139(2) pp 503-511
2. Özen-G Denis-JP Goldner-P Wu-X Genotelle-M Pelle-F
Enhanced Tm3+ Blue Emission in Tm, Yb, Co-Doped Fluorophosphate Glasses
Due to Back Energy-Transfer Processes
APPLIED PHYSICS LETTERS (1993) Vol 62(9) pp 928-930
3. Wu-X Denis-JP Özen-G Goldner-P Genotelle-M Pelle-E
The Blue Up-Conversion Luminescence of Vitroceramics Codoped with Tm3+ and
Yb3+ Ions Pumped with 680nm
CHEMICAL PHYSICS LETTERS (1993) Vol 203(2-3) pp 211-214
4. Wu-X Denis-JP Özen-G Goldner-P Pelle-F
The UV, Blue and Green Up-Conversion Luminescence of PbF2+GeO2 - Er2O3
Pumped with 650 nm
APPLIED PHYS. B: PHOTOPHY. & LASER CHEM. (1993) Vol 56 pp 269-273
5. Wu-X Denis-JP Özen-G Goldner-P Pelle-F
The Blue Up-Conversion Luminescence of Er3+ Ions in Vitroceramics Doped with Yb3+
Under Infrared Excitation
SOLID STATE COMMUNICATIONS (1993) Vol 85(4) pp 351-354
6. Özen-G Denis-JP Wu-X Pelle-F Blanzat-B
Up-Conversion Luminescence of Tm3+ in Yb3+Doped Fluorophosphate Glasses
Under 683nm Excitation
JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS (1994) Vol 176(2-3) pp 147-156
7. Denis-JP Kermaoui-A Xu-W Özen-G Pelle-F
Efficient Blue and Red Up-Conversion of Infrared Light in Oxyfluoride Tellurite
Ceramics
EUROPEAN JOURNAL OF SOLID STATE AND INORGANIC CHEMISTRY
(1994) Vol 31(3) pp 257-267
8. Xu-W Denis-JP Özen-G Kermaoui-A Pelle-F Blanzat-B
Red to Blue Up-Conversion Emission of Tm3+ Ions in Yb3+ Doped Glass-Ceramic
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS (1994) Vol 75(8) pp 4180-4188
9. Wu-X Denis-JP Özen-G Pelle-F
Infrared-to-Visible Conversion Luminescence of Tm3+ and Yb3+ Ions in
Glass-Ceramics
JOURNAL OF LUMINESCENCE (1994) Vol 60(1) pp 212-215
10. Denis-JP Özen-G Wu-X Kermaoui-A Pelle-F Blanzat-B
Compositional Dependence of Infrared to Blue and Red Conversion Luminescence
in Oxyfluoride Glass-Ceramics Co-Doped with Tm3+ and Yb3+ Ions
JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH (1994) Vol 9(8) pp 2138-2143
11. Özen-G Wu-X Denis-JP Kermaoui-A Pelle-F Blanzat-B
Optical-Properties and Up-Converted Emissions of Tm3+ in Yb3+ Doped
Fluorophosphate Glasses
J. OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS (1993) Vol 54(11) pp 1533-1542
12. Kermaoui-A Denis-JP Özen-G Goldner-P Pelle-F Blanzat-B
Effect of Yb3+ on Red to Blue Conversion Fluorescence of Tm3+ in Fluorozirconate Glass
OPTICS COMMUNICATIONS (1994) Vol 110(5-6) pp 581-584
13. Wu-X Denis-JP Özen-G Kermaoui-A Pelle-F
The Up-Conversion Luminescence of Tm3+ in Glass-Ceramics Doped with Yb3+
Under Infrared Excitation
PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLIED RES. (1994) Vol 141(2) pp 445-455
14. Özen-G
ESA Process and Cross-Relaxation in Tm3+ Doped Fluorophosphate Glass
SPECIAL ISSUE OF THE BILLETIN OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF
ISTANBUL (1994) Vol. 47 339-354
15. Kermaoui-A Özen-G Goldner-P Denis-JP Pelle-F
Infrared to Blue Up-Conversion Fluorescence in Heavy-Metal Fluoride Glasses with
Tm3+ and Yb3+ ions
J. OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS (1994) Vol 55 pp 677-682
16. Özen-G Kermaoui-A Denis-JP Xu-W Pelle-F Blanzat-B
Excited-State Absorption Mechanisms of Red to UV and Blue Conversion
Luminescence in Tm3+ Doped Fluorophosphate Glass
JOURNAL OF LUMINESCENCE (1995) Vol 63(1-2) pp 85-96
17. Özen-G Denis-JP Genotelle-M Pelle-F
Tm-Yb-Tm Energy Transfers and Effect of Temperature on the Fluorescence
Intensities in Oxyfluoride Tellurite Compounds
JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER (1995) Vol 7(22) pp 4325-4336
18. Demirata-Öztürk-B Özen-G Filik-H Tor-I Afsar-H,
Spectrofluorometric Determination of Hydrogen Peroxide
JOURNAL OF FLUORESCENCE (1998) Vol.8(2) pp 185-189
19. Özen-G DiBartolo-B
Thermal dependence of the Cr-to-Nd energy transfer in Lanthanum Lutetium
Gallium Garnet
APPLIED SPECTROSCOPY (1999) Vol 53(11) pp 1454-1458
20. Özen-G DiBartolo-B
Energy transfer and thermalization in LiYF4: Tm
3+
, Ho
3+
APPLIED PHYSICS B: LASERS AND OPTICS (2000) Vol 70 pp 189-193
21. Özen-G Belin-B Yıldırım-G Güven-H
Lanthanum Lutetium Gallium Garnet: Analysis of Elemental Composition and
Energy Transfer
OPTICS COMMUNICATIONS (2000) Vol 173(5&6) pp 341-347
22. Özen-G Demirata-B
Energy Transfer Characteristics of Hydrogen Peroxide Induced Ce3+-Ce4+ Mixture
SPECTROCHIMICA ACTA A: MOLECULAR AND BIOMOLECULAR
SPECTROSCOPY (2000) Vol 56(9) pp 1795 – 1800
23. Özen-G Salihoğlu-S
Tm-to-Ho Resonant and Nonresonant Energy Transfer in LiYF4.
OPTICS COMMUNICATIONS (2000) Vol 180 pp 323 - 328
24. Özen-G
Temperature Effect on the Radiative and Nonradiative Processes
in LLGG:Cr3+, Nd3+
OPTICS COMMUNICATIONS (2000) Vol 183(5-6) pp 493-501
25. Öveçoğlu-ML Özen-G Demirata-B Genç-A.
Microstructural Characterization and Crystallization Kinetics of
TeO2-LiCl Glasses
J. EUROPEAN CERAMIC SOCIETY (2001) Vol 21(2) pp 177-183
26. Özen-G DiBartolo-B
The Microscopic Interaction Parameter for the Tm-to-Ho Resonant
Energy Transfer in LiYF4
JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER (2001) Vol 13(1) pp 195-202
27. Özen-G Demirata-B Öveçoğlu-ML Genç-A
Optical and Thermal Properties of Tm3+ Doped Telluride Glasses
SPECTROCHIMICA ACTA A: MOLECULAR AND BIOMOLECULAR
SPECTROSCOPY (2001) Vol 57 (2) pp 273-280
28. Özen-G Demirata-B Öveçoğlu-ML
Effect of Composition on The Thermal Properties and Spontaneous
Probabilities of Tm3+-doped LiCl-TeO2
JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH (2001) Vol 16 (5) pp 1381 - 1388
29. Cenk-S Demirata-B Öveçoğlu-ML Özen-G
Thermal Properties and Optical Transition Probabilities of Tm3+ doped
TeO2-WO3 glass
SPECTROCHIMICA ACTA A: MOLECULAR AND BIOMOLECULAR
SPECTROSCOPY (2001) Vol. 57 (12) pp. 2367-2372
30. Ozen G, Demirata B, Ovecoğlu ML, et al.
Effect of modifier content on the crystallization and the optical gaps of
TeO2-LiCl glass
KEY ENG MAT (2002) Vol. 206-2 pp. 2073-2076
31. Ovecoglu ML, Ozen G, Demirata B, et al.
Crystallization behaviour of xTeO(2)-(1-x)LiCl (x=0.5 and 0.7 mol.) glasses
KEY ENG MAT (2002) Vol. 206-2 pp.2089-2092
32. Özen G, Aydınlı A, Cenk S, Sennaroğlu A
Effect of Composition on the Spontaneous Emission Probabilities, Stimulated
Emission Cross-Sections and Local Environment of Tm3+ in TeO2 + WO3 glass
JOURNAL OF LUMINESCENCE (2003) Vol. 101 (4) pp 293-306
33. Ozalp MR, Özen G, Sennaroglu A, et al. Stimulated and spontaneous emission
probabilities of Tm3+ in TeO2-CdCl2 glass: the role of local structure
OPT COMMUN 217 (1-6): 281-289 MAR 1 2003
34. Sennaroglu, A; Kurt, A; Ozen, G
Effect of cross relaxation on the 1470 and 1800 nm emissions in Tm3+: TeO2-CdCl2
glass
JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER16 (15): 2471-2478 APR 21 2004
35. Kalem, V; Ozen, G; Altin, F; et al.
Kinetic study and optical investigations of some TeO2-GeO2 glasses
KEY ENGINEERING MATERIALS, 264-268: 1919-1922 Part 1-3 2004
36. Kalem, V; Altin, F; Ovecoglu, ML; Ozen, G et all. Crystallization behavior of (1-
x)TeO2-xGeO(2) (x=0.1 and 0.3 mol.) glasses
KEY ENGINEERING MATERIALS, 264-268: 1915-1918 Part 1-3 2004
37. Ozalp, MR; Ozen, G; Altin, F; et al. Effect of modifier content on the crystallization
and the optical gaps of a TeO2-ZnO glass
KEY ENGINEERING MATERIALS, 264-268: 1907-1910 Part 1-3 2004
38. Altin, F; Ovecoglu, ML; Kalem, V; Ozen G et all..
Crystallization behavior of some TeO2-GeO2-ZnO glasses
KEY ENGINEERING MATERIALS, 264-268: 1903-1906 Part 1-3 2004
39. Ovecoglu, ML; Ozalp, MR; Ozen, G; et al.
Crystallization behaviour of some TeO2-ZnO glasses
KEY ENGINEERING MATERIALS, 264-268: 1891-1894 Part 1-3 2004
40. Altin, F; Kalem, V; Ozen, G; et al.
Optical properties and crystallization kinetics of TeO2-GeO2-ZnO glasses
KEY ENGINEERING MATERIALS, 264-268: 1875-1878 Part 1-3 2004
41. Ozen, G; Forte, O; Di Bartolo, B
Downconversion and upconversion dynamics in Pr-doped Y3Al5O12
crystals
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 97 (1): Art. No. 013510 JAN 1 2005
42. Ozen, G; Forte, O; Di Bartolo, B
Upconversion dynamics in Pr-doped YAlO3 and Y3Al5O12 laser crystals
OPTICAL MATERIALS, 27 (11): 1664-1671 OCT 2005
43. Sennaroglu, A; Kabalci, I; Kurt, A; Ozen, G
Spectroscopic properties ot Tm3+: TeO2-PbF2 glasses
JOURNAL OF LUMINESCENCE, 116 (1-2): 79-86 JAN-FEB 2006
44. Ovecoglu, ML; Ozen, G; Cenk, S
Microstructural characterization and crystallizationbehaviour of (1-x)TeO2-xWO(3)
(x=0. 15, 0.25, 0.3 mol) glasses
JOURNAL OFTHE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY, 26 (7): 1149-1158 2006
45. Hamid, R; Sabin, E; Celik, M; Ozen G.
10(-12) level reproducibility of an iodine-stabilized He-Ne laser endorsed by absolute
frequency measurements in the BIPM and UME
METROLOGIA, 43 (1): 106-108 FEB 2006
46. Sennaroglu, A; Kabalci, I; Kurt, A; Ozen G.
Spectroscopic properties ot Tm3+: TeO2-PbF2 glasses
JOURNAL OF LUMINESCENCE, 116 (1-2): 79-86 JAN-FEB 2006
47. Kabalci, I; Ozen, G; Ovecoglu, ML; et al.
Thermal study and linear optical properties of (1-x)TeO2-(x)PbF2
(x=0.10, 0.15 and 0.25 mol) glasses
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 419 (1-2): 294-298 2006
48. Ozen, G; Forte, O; Di Bartolo, B; et al.
Upconversion as a discriminating tool in site-selective spectroscopy of the
praseodymium ion in Y3Al5O12
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 102 (2): Art. No. 023110 JUL 15 2007
49. Oz, B; Ovecoglu, ML; Kabalci, I, Ozen G et al. Microstructural characterization and
crystallization kinetics of (1-x)TeO2-xK(2)O(x=0.05, 0.10, 0.15, 0.20 mol) glasses
JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY, 27 (10): 3239-3251 2007
50. Ozen, G; Forte, O; Di Bartolo, B; et al. Dynamics of the excitation and upconversion
processes in YAlO3 : Pr single crystals JOURNAL OF LUMINESCENCE, 125 (1-2):
223-229 JUL-AUG 2007
51. Kalaycioglu, H; Sennaroglu, A; Kurt, A; Ozen G. Spectroscopic analysis of Tm3+:
LuAG. JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER, 19 (3): Art. No. 036208 JAN
24 2007
52. Esin, C; Kabalci, I; Ovecoglu, ML; Ozen G et al. Crystallization behaviour of (1-
x)TeO2-xBaO (x=0. 10, 0. 15 and 0.25 in molar ratio) glasses JOURNAL OF THE
EUROPEAN RAMIC SOCIETY, 27 (2-3): 1797-1800 2007
53. Ovecoglu, ML; Kabalci, I; Ozen, G; et al. Microstructural characterization of (1-
x)TeO2-xPbF(2) (x=0.10, and 0.25 mol) glasses JOURNAL OF THE EUROPEAN
CERAMIC SOCIETY, 27 (2-3): 1801-1804 2007
54. Oz, B; Kabalci, I; Ovecoglu, ML; Ozen G et al. Thermal properties and crystallization
behavior of some TeO2-K2O glasses JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC
SOCIETY, 27 (2-3): 1823-1827 2007
55. Di Bartolo, B; Ozen, G; Collins, J; et al. Up-conversion at different sites in Pr-doped
Y3Al5O12 JOURNAL OF LUMINESCENCE, 122: 447-449 Sp. Iss. SI JAN-APR 2007
56. Ozen G, Forte O, Di Bartolo B, M.J. Collins, Upconversion as a discriminating tool in
site-selective spectroscopy of the praseodymium ion in Y3Al5O12
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS Volume: 102 Issue: 2 Article Number: 023110
Published: JUL 15 2007
57. Oz B, Ovecoglu ML, Kabalci I, Ozen G. Microstructural characterization and
crystallization kinetics of (1-x)TeO2-xK(2)O(x=0.05, 0.10, 0.15, 0.20 mol) glasses
JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY Volume: 27 Issue: 10
Pages: 3239-3251 Published: 2007
58. Kalaycioglu H, Cankaya H, Ozen G, et al. Lasing at 1065 nm in bulk Nd3+-doped
telluride-tungstate glass OPTICS COMMUNICATIONS Volume: 281 Issue: 24
Pages: 6056-6060 Published: DEC 15 2008
59. Tatar D, Ovecoglu ML, Ozen G., Microstructural characterization and crystallization of
(1-x)TeO2-xCdF(2) (x=0.10, 0.15, 0.25 mol) glasses
JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY Volume: 28 Issue: 16
Pages: 3097-3106 Published: DEC 2008
60. Kalaycioglu H, Cankaya H, Cizmeciyan MN, Ozen G. et al.Spectroscopic investigation
of Tm3+: TeO2-WO3 glass, JOURNAL OF LUMINESCENCE Volume: 128 Issue: 9
Pages: 1501-1506 Published: SEP 2008
61. Kabalci I, Ozen G, Ovecoglu ML., Microstructure and crystallization properties of TeO2-
PbF2 glasses, JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY Volume: 40 Issue: 3
Pages: 272-276 Published: MAR 2009
62. Tatar D, Ovecoglu ML, Ozen G, et al.
Glass transition and crystallization of 0.8TeO(2)+0.2CdF(2) glass
JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY Volume: 29 Issue: 2 Sp.
Iss. SI Pages: 329-335 Published: JAN 2009
63. Orucu H, Ozen G, Collins J, et al., Temperature dependence of the luminescence
spectra of garnet crystals doped with chromium ions
OPTICAL MATERIALS Volume: 31 Issue: 7 Pages: 1065-+ Published: MAY
2009
64. Tatar D, Ovecoglu ML, Ozen G, et al., Microstructural characterization and
crystallization kinetics of (1-x)TeO2-0.10CdF(2)-xPbF(2) (x=0.05, 0.10, and 0.15 mol)
glasses., JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH Volume: 24 Issue: 10 Pages:
3087-3094 Published: OCT 2009
PROCEDINGS
1. (Konuşma) G. Armagan B-DiBartolo G. Özen
Mechanism for Cr to Nd energy transfer in laser type crystals,
PROC. OF THE INT. SCHOOL ON EXCITED STATES OF TRANSITION METAL
ELEMENTS (Wroclaw-Poland (1988), World science Company (1988)
2. (Konuşma) Özen-G Pelle-F
Analysis of upconverted blue emission due to energy transfer processes in
fluorophosphate glass
PROC. ELECTROCHEM. SOC., PHYSICS AND CHEMISTRY OF LUMINESCENT
MATERIALS, (1999) Vol 98(24) pp 312-318
3. (Konuşma) G-Özen B-Demirata ML-Öveçoğlu A-Genç
Effect of modifier on the crystallization and the optical gaps of TeO2-LiCl glass
PROC. 7th CONFERENCE OF EUROPEAN CERAMIC SOC.,
KEY ENGINEERING MATERIALS by Trans. Tech. Publications Ltd. (2001)
4. (poster) ML-Öveçoğlu G-Özen B-Demirata A-Genç
Crystallization behaviour of xTeO2-(1-x)LiCl ( x = 0.5 and 0.7mol) glasses
PROC. 7th CONFERENCE OF EUROPEAN CERAMIC SOC., KEY ENGINEERING
MATERIALS by Trans. Tech. Publications Ltd. (2001)
5. J. M. Collins, B. Di Bartolo and G. Ozen, “Vibronic Studies of Optical Centers in YAG,”
Proc. 208th Meeting of the Electrochemical Society, Los Angeles, October 16-21,
2005.
6. Xuesheng Chen, K. Li, K. Zou, R. Zhang, H. Jiang, G. Ozen, and B. Di Bartolo, Novel
electro-optic ceramic materials for microchip and high power lasers
Symposium on Micro- and Nanosystems held at the 2003 MRS Fall Meeting, DEC 01-
03, 2003
MICRO- AND NANOSYSTEMS : 273-278, 2004
7. Kabalci I, Ozen G, Kurt A, et al.
Spectroscopic properties of Tm3+: TeO2-PbF2 glasses in the near infrared
Conference on Solid State Lasers and Amplifiers, APR 27-29, 2004
SOLID STATE LASERS AND AMPLIFIERS : 195-203, 2004
8. Kabalci I, Ozen G, Kurt A, et al.
Composition dependence of the Judd-Ofelt intensity parameters in TeO2-PbF2 : TM3+
glasses
Symposium on Progress in Compound Semiconductor Materials IV held at the 2004
MRS Fall Meeting, NOV 29-DEC 03, 2004
PROGRESS IN COMPOUND SEMICONDUCTOR MATERIALS IV-ELECTRONIC
AND OPTOELECTRONIC APPLICATIONS : 401-405, 2005
9. Ozen G, Collins JM, Forte O, et al.
Luminescence and upconversion dynamics of praseodymium in LiLuF4 laser crystals
Symposium on Materials for Space Applications held at the 2004 MRS Fall Meeting,
NOV 29-DEC 03, 2004
MATERIALS FOR SPACE APPLICATIONS : 183-188, 2005
10. Ozen G, Kabalci I, Collins JM, et al.
Effect of the glass composition on the spontaneous emission probabilities of Tm3+ in
TeO2-ZnO glass
Symposium on Solid-State Chemistry of Inorganic Materials V held at the 2004 MRS
Fall Meeting, NOV 29-DEC 02, 2004
SOLID-STATE CHEMISTRY OF INORGANIC MATERIALS V : 301-306, 2005
CONFERENCES
1. G-Özen G-Armagan M-Buoncristiani B-DiBartolo
Energy transfer processes between Tm
3+
and Ho
3+
ions in LiYF4
Bulletin of the American Physical Society (1991) Vol. 36(4)
2. G-Armagan M-Buoncristiani G-Özen B-DiBartolo
Interionic interactions among Cr, Tm and Ho ions in Y3Al5O12 and LiYF4", in
Bulletin of the American Physical Society (1989) Vol. 34(7)
3. G. Armagan B-DiBartolo G. Özen
Mechanism for Cr to Nd energy transfer in laser type crystals, The international school
on excited states of transition metal elements, Wroclaw-Poland (1988)
4. G-Armagan G-Özen J-Cen B-Dibartolo
Temperature dependence of Cr3+,Nd3+ energy transfer in garnets
Proceedings of the International Conference on Excited State Processes in
Condenced matter (Beijing, China, Aug. 17-21, 1987)
5. G-Özen JP-Denis XU-Wu Ph.-Goldner F-Pellé
Spectroscopic Study of Infrared to Blue Upconversion Processes in
a Glass-Ceramics
International Conference on Luminescence and Display Materials of the
Electrochemical Society, Inc, Toronto-Canada (Oct. 1992).
6. G. Özen, Xu Wu, F. Pelle,
Compounds Codoped with Yb3+and Pr3+ Ions
International Conference on Luminescence and Display Materials of the
Electrochemical Society, Inc, Toronto-Canada (Oct. 1992) 841.
7. XU-Wu JP-Denis G-Özen Ph.-Goldner F-Pellé
The UV, Blue and Green Upconversion Luminescence of Er3+ Ions in
PbF2+GeO2:Er3+ Vitroceramics Pumped with 650nm
International Conference on Luminescence and Display Materials of the
Electrochemical Society, Inc", Toronto-Canada (Oct. 1992) 842.
8. XU-Wu JP-Denis G-Özen Ph.-Goldner F-Pellé
Infrared to Blue Upconversion of Er3+ Ions in Vitroceramics Codoped with Yb3+ and
Er3+ Ions and Temperature Effect International Conference on
Luminescence and Display Materials of the Electrochemical Society, Inc.
Toronto-Canada (Oct. 1992) 846.
9. G-Özen JP-Denis XU-Wu A-Kermaoui F-Pellé
Spectral Properties of the Upconversion Processes between Yb
3+
and Tm
3+
Ions in Fluorophosphate Glass Under Infrared Excitation
C.C.S.T., Meudon – Bellevue (Jan. 1993)
10. XU-Wu JP-Denis G-Özen Ph.-Goldner F-Pellé
The UV, Blue and Green Upconversion Luminescence of PbF2+GeO2:Er2O3
Pumped with 650nm", C.C.S.T, Meudon-Bellevue (Jan. 1993)
11. XU-Wu JP-Denis G-Özen F-Pellé
Infrared to Visible Conversion Luminescence of Tm3+ and Yb3+ Ions in Glass
Ceramics International Conference on Luminescence’93 Connecticut - U.S.A (August
9-13, 1993)
12. G-Özen JP-Denis XU-Wu and F-Pellé
Upconversion of 683 nm Light in Tm, Yb Codoped Fluorophosphate Glasses
International Conference on Luminescence'93, Connecticut–USA
(Aug. 9-13, 1993)
13. G-Özen
Enhanced Red to Blue Conversion Luminescence of Tm3+ in Yb3+-Doped
Fluorophosphate GlassProceedings of the 11th course: Nonlinear
Spectroscopy of Solids ed. by B. Bowlby and S. Kyrkos, ( June 1993).
14. G-Özen JP-Denis F-Pellé
Temperature Effect on Upconversion Fluorescence via Tm-Yb-Tm Energy
Transfers in Oxyfluoride Tellurite Compounds
35th IUPAC Congress İstanbul (14-19 August 1995).
15. B-Demirata G-Özen H-Afşar
Optical Studies of Cerous Solutions
35th IUPAC Congress, İstanbul (14-19 August 1995).
16. G-Özen
Influence of Cross-Relaxation on ESA-Process in Tm3+ Doped Fluorophosphate
Glass
NATO-Advanced Summer School, Erice-Sicily (15-30 June 1995)
17. G-Özen
Tm3+ Katkılı Flor-Fosfat Camında Gözlenen Işımalı Geçiş Olasılıklarının Hesabı
XI. National Chemistry Conference, Van (16-20 June 1997).
18. G-Özen
Quantitative Analysis of Tm-Yb-Tm Energy Transfer Processes
in Fluorophosphate Glass International Syposium on Lasers, Atomic and Molecular
Physics, İstanbul-Turkey (16-20 September 1997)
19. G-Özen B-DiBartolo
Energy transfer from Tm3+ to Ho3+ in LiYF4
5th International Conference on Methods and Applications of Fluorescence,
Berlin-Germany (21-24 September 1997)
20. B-Demirata-Öztürk G-Özen H. Afsar
Spectrofluorometric Determination of Hydrogen Peroxide
5th International Conference on Methods and Applications of Fluorescence,
Berlin-Germany (21-24 September 1997)
21. G-Özen F-Pellé
Analysis of Upconverted Blue Emission due to Energy Transfer Processes in
Fluorophosphate Glass
The 194th Meeting of The Electrochemical Society, Boston -USA
(October-1998)
22. G-Özen B-Demirata
Analysis of the Structure and the Optical Properties of Tm2O3 Doped LiCl-TeO2
Glasses International Conference: Instrumental Methods of Analysis; Modern Trends
and
Applications, Chalkidiki-Greece (September-1999)
23. G-Özen B-Demirata ML-Öveçoğlu
Tm3+ katkılı TeO2 – LiCl camların termal ve optik özelikleri
1. National electro-optics meeting; Bilkent Üniversitesi – Ankara
(24 Nov., 1999)
24. G-Özen B-Demirata ML-Öveçoğlu
Thermal and Optical Properties of Tm3+ doped Tellurite Glasses
13th Workshop: Advanced Topics in Luminescence Spectroscopy, Erice–Sicily
(July-2000)
25. G-Özen B-DiBartolo
Temperature Effect on the Energy Transfer in LLGG: Cr3+-Nd3+
The eleventh international school on quantum electronics: Laser Physics and
Applications Varna-Bulgaria (September-2000)
26. G-Özen
Microscopic Interaction Parameter of Tm-to-Ho Resonant Energy Transfer
in YLiF4
The eleventh international school on quantum electronic: Laser Physics and
Applications Varna-Bulgaria (September-2000)
27. B-Belin G-Özen H. Güven
Lantahanum Lutetium Gallium Garnets Doped With Cr3+ and Nd3+ ions: Analysis of
Elemental Composition and Energy Transfer
Int. Conference: Advanced optical materials and devices, Vilnius-Lithuania (2000)
28. S-Cenk and G-Özen
An investigation on the relationship between the structure, thermal and optical
properties of Tm3+ doped tellurite glasses The eleventh international school on
quantum electronic: Laser Physics and Applications Varna-Bulgaria (September 19-
22, 2000)
29. S-Cenk G-Özen ML-Öveçoğlu B-Demirata
Thermal and Optical properties of Tm3+ doped TeO2 – WO3 glass
ECERS–Conference and exhibition of the European Ceramic Society,Brugge–Belgium (2001)
30. G-Özen B-Demirata ML-Öveçoğlu A-Genç
Thermal properties and spontaneous emission probabilities of Tm3+ in
TeO2-LiCl glass ECERS–Conference and exhibition of the
European Ceramic Society, Brugge–Belgium (2001)
31. ML-Öveçoğlu G-Özen B-Demirata A-Genç
Crystallization behavior of xTeO2–(1-x)LiCl (x = 0.6 and 0.7 mol) glasses, ECERS
Conference and exhibition of the European Ceramic Society, Brugge – Belgium (2001)
32. G-Özen
Radiative and nonradiative processes in LLGG:Cr3+, Nd3+ laser crystal, NATO/ASI:
Spectroscopy of systems with spatially confined structures Italy-Erice (2001)
33. G. Özen, MR. Ozalp, A. Sennaroglu, A. Kurt, "Concentration
Dependence of the Infrared Luminescence Efficiencies in TeO2-CdCl2:Tm3+ Glass”
Conference on Lasers and Electrooptics organized by Optical Society of America,
Maryland-USA (May 2003)
34. M. R. Özalp, G. Özen, F. Altın, V. Kalem, M. L. Öveçoğlu "Effect
of Modifier Content on the Crystallization and the Optical Gaps of TeO2-ZnO glass"
Conference of European Ceramic Society, Istanbul (July, 2003)
35. M. L. Öveçoğlu, M. R. Özalp, G. Özen, F. Altın, V. Kalem
"Crystallization Behaviour of Some TeO2 - ZnO Glasses" Conference of
European Ceramic Society, Istanbul (July, 2003)
36. Altin, ML. Ovecoglu, V. Kalem, B. Ozkol, G. Ozen " Crystallization
Behavior of Some TeO2-GeO2-ZnO glasses" Conference of European Ceramic
Society, Istanbul (July, 2003)
37. F. Altin, V. Kalem, G. Ozen, ML. Ovecoglu, MR. Ozalp " Optical
Properties and crystallization Kinetics of TeO2-GeO2-ZnO Glasses" Conference of
European Ceramic Society, Istanbul (July, 2003)
38. V. Kalem, F. Altin, ML. Ovecoglu, G. Ozen, B. Ozkol "Crystallization
behavior of (1-x)TeO2 - GeO2 TeO2 - GeO2 Glasses" Conference of European
Ceramic Society, Istanbul (July, 2003)
39. V. Kalem, G. Ozen, F. Altin, ML. Ovecoglu, MR. Ozalp " Kinetic
Study and Optical Investigations of Some TeO2 - GeO2 Glasses"
Conference of European Ceramic Society, Istanbul (July, 2003)
40. Gonul Ozen, Ottavio Forte, John Collins, Xuesheng Chen, and
Baldassare DiBartolo, Upconversion Dynamics in Pr3+ doped YAG and YAlO3 Laser
Crystals, American Physical Society Spring Meeting of the New England Section,
March-2004
41. Xuesheng Chen, K. Li, K. Zou, R. Zhang, H. Jiang, G. Ozen, and
B. Di Bartolo, “Novel Opto-Ceramic Materials for Microchip and High
Power Ceramic Lasers,” accepted, Fall Meeting of Materials Research
Society, Boston, USA, December 1-5, 2004.
42. Kabalci, Idris 1; Ozen, Gonul 1, 3; Kurt, Adnan 2; Sennaroglu, Alphan,
Composition dependence of the intensity parameters in TeO2-PbF2 :
Tm3+ glasses. Fall Meeting of Materials Research Society, Boston,
USA, December 1-5, 2004.
43. Ozen, Gonul; Kabalci, Idris; Sennaroglu, Alphan; Kurt, Adnan; Collins,
John M; Chen, Xuesheng; Forte, Ottavio DiBartolo, Baldassare, “Effect of
the Local Structure on the Spontaneous and Stimulated Emission Probabilities
of Tm3+ in TeO2-ZnO Glass”, Fall Meeting of Materials Research Society,
Boston, USA, December 1-5, 2004.
44. Ozen, Gonul; Collins, John M; Forte, Ottavio; Meylman, Misha;
Abdulsabirov, R. Yu; DiBartolo, Baldassare, “Effect of temperature on the
luminescence and up-conversion dynamics of Praseodymium in LiLuF4 laser
crystal”, The 2004 Fall Meeting of Materials Research Society, Boston, USA,
December 1-5, 2004
45. (Davetli konuşma) G. Özen, O. Forte, and B. Di Bartolo, Upconversion Dynamics
in Pr-Doped YalO3 and Y3Al5O12 Crystals, International Workshop on
Photonics and Electronic Materials, San Sebastian, Spain in June 2004.
46. Humeyra Orucu, Gonul Ozen, John Collins and Baldassare Di Bartolo;
Spectroscopy of Chromium doped Garnets in a Wide Temperature Range,
MRS Fall Meeting; Symposium EE: Phonon Engineering--Theory and
Applications, November 26–30, 2007
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ