ALT BİRİMLERİ

İçerik hazırlanmaktadır.

YÜRÜTÜCÜLER

İçerik hazırlanmaktadır.

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Figen Kadırgan Istanbul Teknik Üniversitesi Fen-Ed. Fakültesi Kimya Bölümü
Doç. Dr. Gökçen Altun Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Müh. Bölümü
Prof. Dr. Neşet Kadırgan Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Müh. Bölümü
Metanol, etanol veya hidrojen yakıt hücreleri araştırmaları için gereken alt yapı (Elektrokimyasal potansiyostatlar, yarım hücreler, yakıt hücresi istasyonu)
Nano malzeme sentezleri için alt yapı (mikrodalga, elektrokimyasal nano malzeme hazırlama elemanları)
Ultrasaf su cihazı
Etüv ve fırın
FTIR spektrometre
Gaz kromatogramı
İnce film güneş pilleri hazırlama hücreleri (Elektrokimyasal ve yaş yöntem)
Sima Pro Simülasyon programı (Life Cycle Assessement için)
İçerik hazırlanmaktadır.
Nano malzemelerin yakıt hücrelerinde katalizör olarak testi
Termal seçici yüzeyler için Yaşam Döngüsü Hesapları
İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
Ticarileşen veya ticarileşme aşamasında ürünümüz yoktur.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
Mikrodalga ile katalizör üretimi, katalizörlerin metanollü veya etanollü yakıt hücrelerinde testleri, kinetik incelemeler, seçici yüzeyler için yaşam döngüsü hesapları
Tüm yayın ve patentlere web of Science'dan Kadirgan, Figen (Author) ulaşılabiliyor. 
Ortak yayınlarımızdan biri:
Life Cycle Assessement of Solar Selective Surface,
G. Altun, M. A. N. Kadırgan, F. Kadırgan
International Symposium of New Materials and Nano Materials for Electrochemical Systems 
2012, Merida, Mexico

İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ