ALT BİRİMLERİ

Polimerik Jeller Araştırma Laboratuarı (Polymer Gels Research Laboratory)
Yumuşak Malzemeler Araştırma Laboratuarı (Sof Materials Research Laboratory)
Biyopolimerler (Biopolymers)
İçerik hazırlanmaktadır.

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Oğuz OKAY
okayo@itu.edu.tr

Doç. Dr. Nermin ORAKDÖĞEN
orakdogen@itu.edu.tr

ARAŞTIRMACILAR

 

Yrd. Doç. Dr. Deniz CEYLAN TUNCABOYLU
Dr. Volkan CAN
Çiğdem BİLİCİ
Aslıhan ARĞUN
Ar. Gör. Ümit GÜLYÜZ
Tayyibe ÇELİK
Caner AKINCI
Berkant YETİŞKİN
Ar. Gör. Burak TAVŞANLI
Bohlin Gemini Rheometer
Image Analysing System, Optical microscopes
Multi-angle light scattering DAWN EOS (Wyatt Technologies Corporation)
Zwick Roell test machine
Glove Box
Refractometer
Freeze-dryer
Elastik modul cihazı
pH-meter
Vakum etüvü
Su banyosu/ Kriyostat
Analitik terazi
Mekanik karıştırıcı
Rotary Evaporatör
İçerik hazırlanmaktadır.
1 Biyouyumlu, Fonksiyonel Ve Mekanik Özellikleri Ayarlanabilir Kriyojeller (TÜBİTAK Proje No: 211T044) (15.04.2012-15.04.2014), 239.900 (TL), Uluslararası, Yürütücü
2 İyileştirilmiş Mekanik Özellikler Gösteren Hidrofobik Modifiye Hidrojellerin Tasarımı (TÜBİTAK Proje No: 109T646) (01.05.2010-01.05.2013) 353.390 (TL), Uluslararası Yürütücü
3 Jellerde Nano ve Mikro Boyutlarda Bölgelerin Tasarımı (TÜBİTAK Proje No: 105T246) (01.11.2005-01.11.2008), 296.000 (TL), Ulusal, Yürütücü
4 Makrogözenekli Polimerik Jel Sentezleri (TÜBİTAK Proje No: 197T011), (01.03.1997-01.03.1999) 1.500 (TL), Ulusal, Yürütücü
5 Petrol Döküntülerinin Deniz Ekosistemi ve Atık Sulardan Uzaklaştırılması İçin Yeni Bir Sorbent Üretimi ve Uygulaması (TÜBİTAK Proje No: 107Y178), (01.11.2007-01.11.2010) 360.000 (TL) Ulusal, Yürütücü
6 Serbest-Radikal Mekanizma ile Makrogözenekli Polimer Jellerin Oluşumunda Faz Ayrımının İncelenmesi (TÜBİTAK Proje No: 198T112) (01.07.1999-01.03.2000) 102.000 (TL) Ulusal, Yürütücü
7 Tersane ve Marina Aktivitelerinden Kaynaklanan Kirleticilerin Doğal Su Ortamlarındaki Seviye ve Etkilerinin Belirlenmesi (TÜBİTAK Proje No: 110Y194) (01.07.2011-01.07.2014) 271.631 (TL) Uluslararası, Danışman
8 Formation and characterization of stimuli responsive and hybrid gels and their swelling behavior and mechanical properties, Project No.111T052, TÜBİTAK-ASCR, Proje Yürütücüsü, 15.01.2012.
9 Çapraz bağlı Akrilamid/İtakonik asit esaslı jellerin hazırlanması ve potansiyel kullanım kapasitelerinin araştırılması, Istanbul Technical University Research Fund, (İTU BAP) Project No. 34313, Proje Yürütücüsü, 15.03.2011.
10 Uyarılara hızla cevap verebilen Poli(N,N-dimetilaminoetil metakrilat) ve Poli(N,N-dimetilaminoetil metakrilat-N-izopropilakrilamid) jellerinin sentezi, şişme davranışı ve mekanik özelliklerinin incelenmesi, Feyzi Akkaya Scientific Activities Fund (FABED) Proje Yürütücüsü, (11.10.2010-30.10.2012).
11 Serbest Radikalik Mekanizma ile N,N-dimetilaminoetil metakrilat Esaslı Hidrojellerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Jel Özelliklerinin İncelenmesi, Istanbul Technical University Research Fund, Programme to Support Successful Young Scientist, Project No.33373, Proje Yürütücüsü (15.12.2009-15.12.2011).
12 Surface Modification of Paper with Polymers, Joint project between Max Planck Institute - Brigl&Bergmeister Company, Proje Lideri (22.02.07-22.02.08).
İçerik hazırlanmaktadır.

 

"Production of macroporous reusable rubber sorbent for removal organic pollutants from water” (Organik kirleticilerin sulardan uzaklaştırılması için makrogözenekli, tekrar kullanılabilir kauçuk sorbent üretimi)
O. Okay, I. Karakutuk, D. Ceylan, O.S. Okay,
T. C. Patent, TR200909456 (2009)
“Preparation of novel macroporous sorbents and use of them for the removal of oil spills from surface waters” (Petrol döküntülerinin yüzey sularından uzaklaştırılması için yeni bir makrogözenekli sorbent üretimi ve uygulaması)
O. Okay, and D. Ceylan,
T. C. Patent, TR20070001790 20070321 (2007)
“Biyolojik çözeltilerin konsantre edilmesi için sicakliga duyarli polimerik jel kürecikleri üretimi”
N. Kayaman, O. Okay, D. Kazan, A. Erarslan, and B.M. Baysal,
T. C. Patent No: TR9600295 B, (1996)
"“Superabsorbent materials based on butyl rubber: Process for making said materials and use of them”
B. Erman, O. Okay, and S. Durmaz,
International Patent, Patent Number WO0148042 A1, AU2470800, Publication Date: 2001-07-05
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
“Surfactant-Induced Healing of Tough Hydrogels Formed via Hydrophobic Interactions”
A. Argun, M. P. Algi, D. C. Tuncaboylu, O. Okay, Colloid Polym. Sci. 292, 511-517 (2014)
“Autonomic self-healing in covalently crosslinked hydrogels containing hydrophobic domains” D. C. Tuncaboylu, A. Argun, M. P. Algi, O. Okay, Polymer 54 (23), 6381-6388 (2013)
“Self-healing polyacrylic acid hydrogels” U. Gulyuz, O. Okay, Soft Matter 9 (43), 10287-10293 (2013)
“Shape memory hydrogels via micellar copolymerization of acrylic acid and n-octadecyl acrylate in aqueous media” C. Bilici, O. Okay, Macromolecules 46, 3125-3131 (2013)
“Tough interpenetrating Pluronic F127/polyacrylic acid hydrogels” T. Baskan, D.C. Tuncaboylu, O. Okay, Polymer 54, 2979-2987 (2013)
“Macroporous silk fibroin cryogels.” F. Ak, Z. Oztoprak, I. Karakutuk, O. Okay, Biomacromolecules 14, 719-727 (2013)
“Self-healing hydrogels formed in catanionic surfactant solutions.” G. Akay, A. Hassan-Raeisi, D.C. Tuncaboylu, N. Orakdogen, S. Abdurrahmanoglu, W. Oppermann, O. Okay, Soft Matter 9, 2254-2261 (2013)
“Swelling behavior of physical and chemical DNA hydrogels.”P. Karacan P, H. Cakmak, O. Okay, J. Appl. Polym. Sci. 128, 3330-3337 (2013)
“Ethidium bromide binding to DNA cryogels.” P. Karacan, O. Okay, React. Funct. Polym. 73, 442-450 (2013)
“Structure optimization of self-healing hydrogels formed via hydrophobic interactions.” D. C. Tuncaboylu, A. Argun, M. Sahin, M. Sari, O. Okay, Polymer 53 (24), 5513-5522 (2012)
“Dynamics and large strain behavior of self-healing hydrogels with and without surfactants.”D. C. Tuncaboylu, M. Sahin, A. Argun, W. Oppermann, O. Okay, Macromolecules 45 (4), 1991-2000 (2012)
“Diepoxide-triggered conformational transition of silk fibroin: Formation of hydrogels.”I. Karakutuk, F. Ak, O. Okay, Biomacromolecules 13 (4), 1122-1128 (2012)
“Tough and self-healing hydrogels formed via hydrophobic interactions.”D. C. Tuncaboylu, M. Sarı, W. Oppermann, O. Okay, Macromolecules 44, 4997-5005 (2011)
“Macroporous, responsive DNA cryogel beads.”N. Orakdogen, P. Karacan, O. Okay, React. Funct. Polym. 71, 782-790 (2011)
“DNA hydrogels: New functional soft materials.”O. Okay, J. Polym. Sci. B: Polymer Phys. 49, 551-556 (2011)
“Solution cross-linked natural rubber (NR) / clay aerogel composites.”T. Pojanavaraphan, L. Liu, D. Ceylan, O. Okay, R. Magaraphan, D. A. Schiraldi, Macromolecules 44, 923-931 (2011)
“Dodecyl methacrylate as a crosslinker in the preparation of tough polyacrylamide hydrogels.”S. Abdurrahmanoglu, M. Cilingir, O. Okay, Polymer 52, 694-699 (2011)
“Self-oscillating pH-responsive cryogels as possible candidates of soft materials for generating mechanical energy”C. Bilici, S. Karayel, T.T. Demir, O. Okay, J. Appl. Polym. Sci. 118, 2981-2988 (2010)
“Macroporous rubber gels as reusable sorbents for the removal of oil from surface waters”I. Karakutuk, O. Okay, React. Funct. Polym. 70, 585-595 (2010)
“Evidence of strain hardening in DNA gels”N. Orakdogen, B. Erman, O. Okay, Macromolecules 43 (3), 1530-1538 (2010)
“Effect of nanoscale interactions on the rheological behavior of polymer – clay nanocomposite hydrogels”S. Abdurrahmanoglu, O. Okay, J. Appl. Polym. Sci. 116, 2328-2335 (2010)
“Hierarchically macroporous cryogels of polyisobutylene and silica nanoparticles”D.C. Tuncaboylu, O. Okay, Langmuir 26 (10), 7574–7581 (2010)
"Nermin Orakdogen “Design and synthesis of dual-responsive hydrogels based on N,N-dimethylaminoethyl methacrylate by copolymerization with N-isopropylacrylamide” Macromolecular Research, 22, 1, 32-41 (2014).
doi:10.1007/s13233-014-2010-4
"Burcu Kizmaz and Nermin Orakdogen “Compression modulus and equilibrium swelling studies of poly(2-hydroxyethyl methacrylate) hydrogels formed at various polymer concentrations” Soft Materials, (2013). doi: 10.1080/1539445X.2013.870913
"Tayyibe Celik and Nermin Orakdogen “Effect of charge density on water sorption and elasticity of stimuli-responsive superabsorbent acrylamide-based ionic hydrogels” Journal of Materials Research, 28, (2013). doi: 10.1557/jmr.2013.342
"Orakdogen Nermin ""Rapid pH-dependent phase transition and elasticity of stimuli-responsive cationic poly(N,N-dimethylamino ethylmethacrylate) hydrogels prepared with a dimethacrylate crosslinker"" Polymer International 62, 9, 1334-1342, (2013).
doi: 10.1002/pi.4425
"Orakdogen Nermin ""Investigation of mechanical and thermodynamic properties of pH-sensitive poly(N,N-dimethylaminoethyl methacrylate) hydrogels prepared with different crosslinking agents"" Polymer Engineering & Science 53 (4) 734–743 (2013).
doi: 10.1002/pen.23308
"Orakdogen Nermin “Novel responsive poly(N,N-dimethylaminoethyl methacrylate) gel beads: preparation, mechanical properties and pH-dependent swelling behavior” J Polym Res 19:9914 (2012).
doi: 10.1007/s10965-012-9914-5
"Orakdogen Nermin “pH-responsive swelling behavior, elasticity and molecular characteristics of poly(N,N-dimethylaminoethyl methacrylate) gels at various initial monomer concentrations” Polym. Bull. 67,1347–1366 (2011).doi: 10.1007/s00289-011-0559-z
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ