ALT BİRİMLERİ

Deniz Ortamında Temiz Teknoloji Uygulamaları (DOTTU) Çalışma Grubu

[Green Technologies in Marine Applications (GreenTechMar) Group]

 Sanayi devrimiyle birlikte başlayan tüketim, tüm çılgınlığıyla artarak devam ederken, tüketicilerin taleplerini karşılamak için seri üretimin sınırlarının zorlanması ister istemez doğal kaynaklara zarar vermektedir. Teknoloji dünyası bu sorunu çözmek için yeni bir kavram geliştirdi: "yeşil teknoloji". Yeşil teknoloji aslında uluslararası sivil toplum ve araştırma örgütlerinin koyduğu sınırlamalar sayesinde ortaya çıkmıştır. Tüketim toplumunun dünyayı verdiği zararı aza indirmeyi hedefleyen bu sınırlamalar sayesinde, enerji tüketiminden, üretime kadar birçok konuda doğa dostu teknolojilerle çalışan ürünler geliştirilmektedir. Yeşil teknolojili bir ürün kullanıldığı zaman sadece tasarruf edilmemekte, aynı zamanda dünyaya verdiğimiz zarar da minimuma indirgenmektedir..

 Deniz teknolojisi alanında da tüm bu gelişmelerin takibi ve hatta öncülüğü kaçınılmazdır. Dört tarafı denizlerle çevrili ülkemizdeki ilk Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği ve ilk ve tek Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümleri fakültemiz bünyesinde yer almaktadır. Bu bağlamda, her iki bölümden ve hatta disiplinler arası çalışma kapsamında konuyla ilişkili diğer birimlerden araştırmacıların katılabileceği, "Deniz Ortamında Temiz Teknoloji Uygulamaları (DOTTU)" adı altında bir çalışma grubu oluşturduk.

Grubun Amacı:

Deniz Ortamında Temiz Teknoloji Uygulamaları (DOTTU) Grubunun amaçları: Deniz Teknolojisi alanında çevreye duyarlı ve sürdürülebilir teknoloji araştırmaları yapmak ve ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunmak; temiz teknoloji uygulamaları alanında uluslararası normları yakından takip ederek ülkemizde öncü olmak; sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda çevreci çözümler üretmek ve ürünler geliştirmek; bu alanda yüksek lisans ve doktora çalışmaları yürüterek ülkemizin yetişmiş insan gücüne katkı sağlamaktır.

Akademik Hedefler:

 • Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir teknolojiler konusunda Ulusal ve Uluslararası araştırma ve geliştirme projeleri yürütmek veya bu projelerde yer almak,
 • Uluslararası mevzuatı takip ederek ulusal mevzuatın güncellenmesine katkı sağlamak için Türk Llyod'u ve benzeri kuruluşlar ile işbirliği içinde olmak,
 • Ulusal ve Uluslararası toplantılar, çalıştaylar düzenlemek suretiyle bilgi alışverişi, bilgi transferi sürecini desteklemek,
 • Grubun gerçekleştireceği proje faaliyetlerinin sonuçlarını makale veya bildiri olarak konu ile ilgili dergi, konferans, kongre ve sempozyumlarda sunmak ve yayınlamak,
 • Araştırma konuları ile ilgili yüksek lisans dersi/dersleri açmak, konuyla ilgili yüksek lisans ve doktora çalışmaları yürütmek

YÜRÜTÜCÜLER

Doç.Dr. Fatma YONSEL       Ofis Tel: 0212-285 64 02
                                                  E-Mail:  fyonsel@itu.edu.trEndüstriyel Hedefler:

 • Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir teknolojiler konusunda ticari projeler geliştirmek, sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda çevreci çözümler üretmek ve patentlendirilebilir ürünler geliştirmek,
 • Deniz Teknolojisi Mühendisliği konularında faaliyet gösteren çevreye duyarlı firmalar ile araştırma projeleri geliştirerek üniversite ile endüstri arasında köprü kurmak

   

 • Temiz enerji konusunda Deniz Teknolojileri alanında uygulanabilir projeler geliştirmek.

   

 • Deniz platformları üzerinde kullanılan ekipmanın çevreye dost sistemler haline getirilmesi,

   

 • Yat ve gezinti teknelerinde yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanılması olanaklarının araştırılması için çalışmalar yapmak.


ARAŞTIRMA KONULARI

 Gemi Kökenli Deniz Kirliliğini azaltmada kullanılabilecek yöntemler

 • Gemilerin direncini düşürücü retrofit dizaynı.
 • Çevreci yaklaşımla geliştirilmiş makina ve sevk sistemleri
 • Balast suyu arıtım sistemlerine alternatif yöntemler ( V-hull concept/ No ballast – Continuous flow methods)
 • Sintine ve Balast suyu arıtımında ileri teknolojiler kullanımı
 • Balast Suyu arıtım sistemleri, Balast Suyu Yönetimi
 • Korozyon, Biofouling, Antifouling sistemler.
 • Karbon emisyonlarının azaltılması.
 • Petrol kirliliği ile mücadelede kullanılan toplayıcı, bariyer, bakteri, mekanik vs sistemlerin geliştirilmesi
 • Yenilenebilir enerji sistemleri
  • Dalga/akıntı enerjisi
  • Rüzgar enerjisi
  • Güneş enerjisi
 • Deniz Teknolojisinde Çevreci Mevzuat ve Eğitim
  • Deniz ortamının korunması ile ilgili Uluslararası düzenlemeler ve yönetmelikler, Türkiye'deki mevzuatın güncellenmesi,
  • Çevresel etkilerde insan faktörü ve mürettebatın eğitimi,
 • Gemi ve Açık Deniz ve Kıyı Yapılarında çevreci yaklaşımlar
  • Gemi ve Açık deniz yapılarında kullanılan yakıt yönetimi ve enerji etkinliği.
  • Liman ve marinalara uyarlanabilecek çevreci yaklaşımlar.
  • Deniz yapılarının ömrü ve sürdürülebilirliği.
  • Limanlarda emisyonu azaltıp enerji tasarrufu sağlayacak sistemler.
  • Yüksek enerji tüketen çevreci olmayan sistemleri, çevreci ve düşük enerji tüketen sistemler ile değiştirmek.

ARAŞTIRMACILAR

1 Prof.Dr.Emin Korkut 0212-285 64 13 korkutem@itu.edu.tr
2 Doç.Dr.Ebru Sarıöz 0212-285 63 83 narli@itu.edu.tr
3 Doç.Dr.Barış Barlas 0212-285 65 22 barlas@itu.edu.tr
4 Yrd. Doç. Dr. Devrim B. Danışman 0212-285 63 92 bulent.danisman@itu.edu.tr
5 Yrd. Doç. Dr. Şafak N. E. Bozkurtoğlu 0212-285 63 82 erturk@itu.edu.tr
6 Yrd. Doç. Dr. Yalçın Ünsan 0212-285 64 09 unsany@itu.edu.tr
7 Yrd. Doç. Dr. Oral Ünal 0212-285 64 25 ounal@itu.edu.tr
8 Yrd. Doç. Dr. Ayhan Menteş 0 212-285 6393 mentes@itu.edu.tr
9 Öğr. Gör. Dr. Reyhan Özsoysal 0212- 285 64 11 reyhanoz@itu.edu.tr
10 Öğr. Gör. Dr. Ceren Bilgin Güney 0212-285 64 66 bilgincer@itu.edu.tr
11 Öğr.Gör.Dr.Sevil Deniz Yakan Dündar 0212-285 64 26 yakans@itu.edu.tr
12 Dr. Müh. Burcu ÜNAL 0212-285 63 77 erbasburc@itu.edu.tr
13 Dr. Müh. Deniz Bayraktar 0212-285 64 18 bayraktard@itu.edu.tr
14 Öğr.Gör.Halil Saraçoğlu 0212-285 64 00 saracogluha@itu.edu.tr
15 Arş.Gör. Onur Usta 0212-285 64 35 onurusta@itu.edu.tr
    Mevcut Laboratuvar İmkanları
    http://gidb.itu.edu.tr/laboratuvarlar/

1 Ata Nutku Gemi Model Deney Laboratuvarı
2 İlham Artüz Deniz Bilimleri Laboratuvarı
3 Hesaplamalı Hidrodinamik Laboratuvarı

İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
1 BaWaPla Project-FP6: Sustainable Ballast Water Management Plant
2 MISPEC Project FP5: Multiparametric In-Situ Spectroscopic Measuring System For Coastal Monitoring Project
3 Gemi Kökenli Deniz Kirlenmesi ve Sintine Sularının Biyolojik Yöntemlerle giderilmesi-İTÜ BAP
4 Advanced Nanostructured Surfaces for the Control of Biofouling (AMBIO)-FP6
5 İstanbul Boğazı’nda Petrol Dökülmelerine Karşı Müdahale ve İyileştirme Planının Geliştirilmesi -İBB
6 Su Üstü ve Su Altı Savaş Gemilerinin Pervane Kaynaklı Gürültü Karakteristiklerinin Sayısal Hesabı-TÜBİTAK
7 Bulanık Sinir Ağları Tekniğini Kullanarak Açık Deniz Yüzer Üretim Sistemi Seçimi-İTÜ-BAP
8 İstanbul Boğazındaki akıntıların sayısal modellenmesi, TÜBİTAK
9 Denizlerde Yağ Kirlenmesiyle Gemiler Yardımıyla Mücadele Teknolojilerinin Araştırılması-DPT
10 Marmara Denizi’nde Depremden Etkilenmeyecek ve Çevre Dostu Yüzer Bağlama Sistemlerinin Yapısal Dizaynı-İTÜ BAP
11 Tersane ve Marina Aktivitelerinden Kaynaklanan Kirleticilerin Doğal Su Ortamlarındaki Seviye ve Etkilerinin Belirlenmesi: TÜBİTAK
12 Türk Loydu Yazım kuralları -Türk Loydu
İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler, vb.
1 Yonsel F., Bilgin Güney C., Danışman D.B., 2014, A Neural Network Application for a Ballast Water Electrochlorination System, Fresenius Environmental Bulletin, Vol.23; ( 2014)
Bilgin Güney C., Yonsel F., 2013, Electrochemical Cell Applications for Ballast Water Treatment, Marine Technology Society Journal, 47:1 pp.134-145
2 Danışman, D.B., Reduction of demi-hull wave interference resistance in fast displacement catamarans utilizing an optimized centerbulb concept, Ocean Engineering 91 (2014) 227–234
3 Mentes, A., Akyildiz, H., Helvacioglu, I. H.,( 2014). A Grey Based DEMATEL Technique for Risk Assessment of Cargo Ships. 2nd International Conference on Maritime Technology, ICMT 2014, Glasgow, UK.
4 Mentes, A., Helvacioglu, I. H., (2013). An Offshore Platform Selection Approach for the Black Sea Region. Proceedings of the ASME 2013, 32th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering OMAE, OMAE2013-11319, Nantes, France.
5 Korkut, E, Wang, D. and Atlar, M., (2013), “An Experimental Investigation into Cavitation Behaviour and Pressure Characteristics of Alternative Blade Sections for Propellers”. Int. Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering, Vol. 5 (1), pp.81-100.
6 Korkut, E. and Atlar, M., (2012), “An Experimental Investigation of the Effect of Foul Release Coating Application on Performance, Noise and Cavitation Characteristics of Marine Propellers”. Ocean Engineering, Vol. 41, pp.1-12
7 Bayraktar, D., Beji, S., 2012 “Numerical Simulation of Waves Generated By A Moving Pressure Field”, Ocean Engineering, 59, 231-239, 2013.
8 Atlar, M., Ünal, B., Ünal, U.O., Politis,G., Martinelli, E., Galli, G., Davies, C., Williams, D., 2013. “An experimental investigation of the frictional drag characteristics of nanostructured and fluorinated fouling-release coatings using an axisymmetric body”, Biofouling, 29(1), 39-52.
9 Bas, B., Kabdasli, S., Ertürk Bozkurtoğlu, Ş.N., Şeker, D. Z. (2012). “Effect of wave direction on discharged brine dilution”, Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 21, No:10a, pp.3093-3100 .
10 Yakan, S.D.; Henkelmann, B.; Schramm, K.-W.; Okay, O.S. 2013. Bioaccumulation - depuration kinetics and effects of phenanthrene on Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis), Journal of Environmental Science and Health, Part A, Vol 48, p.1037-1046.11 Usta O., E. Korkut, "A Study For The Effect Of Surface Roughness On Resıstance Characterıstıcs Of Flat Plates", 04/2013, Marine Coatings Conference, London, 18.04.2013 - 19.04.2013
12 Ferdi Çakıcı, Onur Usta, "Farklı Salma Geometrilerinin ve Tekne Karinasının Kaldırma Kuvvetine Etkileri", Gemi ve Deniz Teknolojisi Dergisi, No. 196, 2013, s. 12-17,
Sarıöz, E ., Minimum Ship Size for Seakeeping, (2009) Proceedings Of The Institution Of Mechanical Engineers Part M-Journal Of Engineering For The Maritime Environment, 226, No.3,214-221, (2012).
14 Ozdemir YH, Barlas B, Yilmaz T, Bayraktar S.( 2014). Numerical and experimental study of turbulent free surface flow for a fast ship model, Journal of Naval Arch. & Shipbuilding Industry Brodogradnja, 65(1): 39-54


15 H.Saraçoğlu, .Ship Originated Exhaust Emission In the Port of Izmir. (2010)The first global conference on innovation in marine technology and the future of maritime transportation.pp 95-103.Istanbul,Turkey.November 2010
16 H.Saracoglu, C.Deniz, A. Kılıc.(2013) An Investigation on the Effects of Ship Sourced Emissions in Izmir Port, Turkey. Scientific World Journal Volume 2013, Article ID 218324
17 Yakan, S.D.; Henkelmann, B.; Schramm, K.-W.; Okay, O.S. 2011. Bioaccumulation depuration kinetics and effects of benzo(a)anthracene on Mytilus galloprovincialis, Marine Pollution Bulletin, Vol.63, Iss.5-12; p.471-476.
18 Bas, B., Kabdasli, S., Ertürk Bozkurtoğlu, Ş.N. (2011) “An experimental study on brine disposal under wave conditions”, The International Congress of Maritime Association of the Mediterranean (IMAM Conference), 13-16 September, Genova, Italy.
19 Ünal U.O., Ünal B., Atlar M., (2012). “Turbulent Boundary Layer Measurements over Flat Surfaces Coated by Nanostructured Antifoulings”, Experiments in Fluids, 52(6):1431-1448.
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ