Kuruluş amacı 

Kuruluş amacı; su üstünde savunma amacına yönelik doğrudan katılımlı ya da destek veren her türlü gemi ve deniz araçlarının, deniz sistemleri ve alt sistemlerinin ve platformların, okyanus ve deniz yapılarının tasarım, yapım, onarım, dönüşüm ve uyum, finansman, geliştirme, ileri mühendislik hizmetleri, imalat montajı, ikmal, bakım, teknik dokümantasyon hazırlanması ve entegre lojistik destek sağlanması alanında faaliyet ve üretim yeteneği olan veya danışmanlık ya da yönetim hizmeti sunan yurt içi ve yurt dışı kamu, sivil savunma, askeri ve tüzel kurum ve şirketler ile işbirliği yaparak yenilikçi veya yenileştirme değeri ihtiva eden projelerin ülkemiz imkânları dâhilinde geliştirilebilmesinin sağlanmasıdır.

Her türlü deniz savunma araçları, kıyı ve açık deniz savunma yapıları, bu konularla ilgili belirlenen çalışma konuları çerçevesinde hesaplamalı, deneysel ve yenilikçi (innovative) yöntemler kullanılarak araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüterek aşağıdaki amaçlara varılması hedeflenmektedir:

 • Akademik araştırmalar ile deneysel ve hesaplamalı analiz altyapısının geliştirilmesi,
 • Yüksek Lisans ve Doktora ders ve tez çalışmaları ile yetişmiş eleman sayısının arttırılması,
 • Savunma Sanayi ve Savunma Bakanlığı ile koordineli projeler yürüterek, adı geçen konularda yenilik (innovation) değeri ihtiva eden ürünlerin geliştirilmesi,
 • İTÜ çatısı altında yapılacak çalışmalarla ulusal ve uluslararası projelerin geliştirilmesine katkı sunarak üniversitemizin ve ülkemizin tanınırlığının artırılması

Grubun beş yıllık hedefleri 

Grubun gelecek yıllar içinde yapmayı hedeflediği çalışmalar aşağıda sıralanmıştır:

 • Akademik Hedefler
  • Amaç bölümünde belirtilen konularda Lisans Üstü ve Doktora çalışmaları yapılması,
  • Savunma amaçlı deniz yapıları ve araçları tasarımı ile ilgili yüksek lisans dersi/dersleri açılması,
  • Grubun gerçekleştireceği proje faaliyetlerinin sonuçlarının akademik makale veya bildiri olarak konu ile ilgili dergi, konferans, kongre ve sempozyumlarda sunulması ve yayınlanması,
  • Ulusal ve Uluslararası araştırma ve geliştirme projelerinde yer almak,
  • Ulusal ve Uluslararası toplantılar, çalıştaylar düzenlemek suretiyle bilgi alışverişi, bilgi transferi sürecini desteklemek.

 • Endüstriyel Hedefler
  • Konu ile ilgili bilimsel ve ticari projeler geliştirerek, pratik alanda İTÜ çatısı altında savunma sanayi ile çalışabilmek ve bu yolla fakülteye sanayi birikimi ile bilgi aktarmak ve kaynak yaratmak.
  • Aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet gösteren savunma sanayi firmaları ile faaliyetler göstermek ve ilgili firmalarla (örneğin San-Tez, TÜBİTAK Savunma Bakanlığı gibi) araştırma projeleri geliştirerek üniversite ile endüstri arasındaki köprüyü kurmak;
 • Deniz üstü gemi tipi savunma araçlarının tasarımı,
 • Deniz üstü kendi başına hareket edemeyen, platform misali yapıların tasarımı,
  • Göl, nehir vs, ortamlarda çalışacak amfibi araç tasarımı,
  • Deniz altında çalışacak her türlü hareketli veya sabit yapıların tasarımı,
  • Savunma amaçlı deniz terminalleri ve boru hatları,
  • Kendi kendine hareket eden çok amaçlı, akıllı deniz araçları.(ROV),
  • Askeri amaçlı gemilerin ve denizaltıların hareket denklemlerinin hesabı,
  • Askeri kıyı yapılarının savaş şartlarından korunması için bariyer tasarımı.

YÜRÜTÜCÜLER

Prof.Dr. Osman Azmi ÖZSOYSAL

Grubun Çalışma Konuları

1.    MİLGEM – Milli Savaş Gemisi’nin etüt ve tasarımı,

2.    LPD – Havuzlu Çıkarma Gemisi’nin etüt ve tasarımı

3.    MİLDEN – Milli Denizaltının etüt ve projesi

4.    Savunma kıyı yapıları için güvenlik bariyeri tasarımı,

5.    Akıllı ve uzaktan kumandalı deniz üstü ve denizaltı araçları (ROV),

6.    Amfibi araçların su şartlarında performans analizi ve testleri,

7.    Açık deniz şartlarında hava araçlarıma uygun platform tasarımı,

8.    Deniz savunma araçlarına yönelik denizcilik hesapları ve hareket denklemlerinin hesaplanacağı bir program geliştirmek,

9.    Askeri gemilerde gürültü ve titreşim analizi,

10. Yapısal analizler(yapısal ömür, gerilme analizleri, titreşim analizleri, yorulma vs.)

11. Özel askeri gemilerde özel hesaplar, (Denizaltı kurtarma gemisinde tutunma hesapları, yüzer havuz gemilerde çalkantı hesapları vs.).

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Ömer GÖREN

 Prof. Dr. L. Macit SÜKAN

Prof. Dr. Kadir SARIÖZ

Prof. Dr. Metin TAYLAN

 Prof. Dr. Emin KORKUT

Prof. Dr. Hakan AKYILDIZ

Prof. Dr. Alican TAKİNACI

Prof. Dr. İsmail Hakkı HELVACIOĞLU

Doç. Dr. Fatma YONSEL

Doç. Dr. Barış BARLAS

Y. Doç. Dr. Yalçın ÜNSAN

Y. Doç. Dr. Ertekin BAYRAKTARKATAL

Y. Doç. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN

 Y. Doç. Dr. Ayhan MENTEŞ

Y. Doç. Dr. Oral ÜNAL

Öğr.Gör. Dr. Y.Müh. Ayşe Nazan AKMAN

Öğr.Gör. Dr. Y.Müh. Gökhan Tansel TAYYAR

Y. Müh. Münir Cansın ÖZDEN

Y.Müh. Gültekin AVCI

Y.Müh. Hasan Üstün BAŞARAN

Y.Müh. Cumhur İNCEKARA

Y.Müh. Onur USTA

Y.Müh. Salim TAMER

Müh. Bülent FIRAT

 

·         İTÜ Ata Nutku Gemi Model Deney Laboratuarı

·         Gemi İnşaatında Ölçme Teknikleri Laboratuarı

·         Gemi Mukavemeti Laboratuarı

·         Elektro Teknik Laboratuarı

·         Hesaplamalı Gemi Hidrodinamiği Laboratuvarı (www.hghlab.itu.edu.tr)

·         İlham Artüz Deniz Bilimleri Laboratuarı

 

İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler

Grup üyelerinin araştırma konusuyla ilgili son 5 yılda tamamladığı, sürdürmekte olduğu veya başvuruda bulunduğu projeler

1.    Akar Tankeri'nin Hidrodinamik Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi, Türk Deniz Kuvvetleri, 1993

2.    LÜRSEN Tersanesi'nde projelendirilen bir hücumbotun boyuna mukavemet hesapları. Türk Deniz Kuvvetleri, 1995

3.    TCG YB. Kudret Güngör Destek Gemisi Boyuna Mukavemet Hesabı Kontrolü. Sedef Gemi Endrüsrisi A.Ş., 1996

4.    Protokol Maksatlı Geminin Model Deneyleri, Stabilite ve Yapısal Boyutlandırma Hesabı ve Denizcilik Deneyleri, Dz.K.K. Istanbul Tersanesi, Rapor No : 2001 - İTK - P01, 2001

5.    Yeni Tip Karakol Botu Hesapları, Furtrans-A.D.İ.K. Ortak Girişim Grubu, 2006

6.    Uzmar Yüzer Havuzunun Yapısal Güvenirlilik Analizi (Eski akeri yüzer havuzlar), Rapor No : 2008-UZMAR-P01,  Uzmar Uzmanlar Denizcilik Tic. ve San. Ltd Şti., 2008

7.    30mx14m Jack-Up Barge Yapı Analizi ve Boyutlandırma Kontrolü, ADO-G GROUP OF COMPANIES-Azerbaijan Republic, Baku AZ 1025,Suleyman Vazirov str.3, Rapor No : 2010-G.1907, 2010

8.    Motor Test İstasyonu Yapısal Kontrolü, Tuzeks Endüstri Tesisleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Rapor No : 2010-P.097, 2010

9.    LCT  - Süratli Amfibi Gemi - Gürültü, Titreşim Ve Yorulma Değerlendirmeleri, Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Proje No: 2010-P01, 2010

10. Seka AK2 500 Tonluk Yüzer Kreyn Hesapları, Aras Gemi Kurtarma ve Deniz İnşaat Tic. Ltd., Proje No: 2009-P.226 2010

11. Yüzer Beton Havuz Güvenli Çalışabilirlik Hesapları, Tersan Tersanecilik Taşımacılık San. ve Tic. A.Ş., Proje No: 2010-P.162, 2010

12. 25000 DWT IMO II Kimyasal Tanker için denize İndirmede Fren Tertibatı Analizi, , Ereğli Gemi İnşa Sanayi ve Tic. AŞ., Rapor No : 2009-EREĞLİ-P01, 2009

13. “HEYBELİADA” Korveti Pervane Şaft Sisteminin Eksenel ve Yanal Titreşimleri İle “I” ve “V” Braketli Şaft Taşıyıcı Destek Sisteminin Titreşim Değerlendirmeleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı, Rapor No : 2009-MİLGEM-P01, 2009

14. MİLGEM KORVETİ TİTREŞİM VE ŞAFT HESAPLARI KONTROLÜ, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı, Rapor No : 2008-, 2008

15. STFA Jack-Up Paltform Hesapları, STFA İnşaat A.Ş., 2010

16. Çanakkale ve Gölcük için Askeri Yüzer Fiziki Güvenlik Bariyeri-Dizayn Kontrolü, Aykor Denizcilik, Rapor No : 11 AYKOR 11, 2012

Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.

Grup üyelerinin son 5 yılda grubun araştırma konusuyla ilgili yaptıkları yayınlar

 

1)    Gerilme Kontrollü Yüzer Havuz Operasyonu, Y. Doç. Dr. Yalçın ÜNSAN, Doç. Dr. Mustafa İnsel, Türkiye Otomatik Kontrol Komitesi Ulusal Toplantısı, 2005, Bildiriler Kitabı, Sf, 431-436, İstanbul, 2-3 Haziran 2005

2)    Gemi Sevk Sisteminin Performans Analizi İçin, Tam Ölçekli Ölçüm Yapabilecek Bir Deney Sistemi, Doç. Dr. Mustafa İnsel, Y. Doç. Dr. Yalçın ÜNSAN, II. Ulusal Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Kongresi, 2005, Bildiriler Kitabı, Sf, 53-65, İstanbul, 2 Haziran 2005

3)    Effects of Corrosion on a Floating Dock, Doç. Dr. Metin Taylan, Y. Doç. Dr. Yalçın ÜNSAN, 7th International Fracture Conference, Bildiriler Kitabı, Sf  877-890, Cilt 2, Kocaeli, 19-21 October 2005

4)    Structural Analysis of a Broken Super Tanker, Y. Doç. Dr. Yalçın ÜNSAN, Doç. Dr. Metin Taylan, 7th International Fracture Conference, Bildiriler Kitabı, Sf 435-448, Cilt 1,  Kocaeli, 19-21 October 2005

5)    Experimental Study Of Two Different Mechanical Oil Spill Cleanup Systems, Yalçin Ünsan, Baris Barlas, Oceanic Engineering International, Vol. 9, No.2, 2005, pp. 73-80

6)    Noise and Vibration Considerations Mega Yachts, Asc.  Prof. Mustafa İNSEL, Y. Ass. Prof. Yalçın ÜNSAN, Ast TANG, International Conference - The Modern Yacht, The Royal Institution Of Naval Architects, Page 91-99, Southampton-UK, 11-12 October 2007

7)    Gemi Sevk Sisteminin Analizi İçin, Tam Ölçekli Ölçüm Sistemi, Yrd. Doç. Dr. Yalçın Ünsan, Gemi İnşa Sanayi Dergisi, Yıl 6, Sayı 29, Sf, 64-66, Ocak-Şubat-Mart 2008

8)    Uluslararası Standart Geliştirmede Üniversite – Sanayi İşbirliğinin Yeri, Gemi ve Deniz Sektöründen Örnekler, Yrd. Doç. Dr. Yalçın Ünsan, Doç. Dr. Mustafa İnsel, Prof. Dr. Metin Taylan, Üniversite – Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi, Bildiriler Kitabı, Eskişehir Sf, 102-111, 07-08 Mayıs 2009

9)    Açık Deniz Platformları ve Türkiye’deki Uygulamaları, Doç. Dr. Mustafa İnsel, Y. Müh. Hakan Önal, Y. Doç. Dr. Yalçın Ünsan, Doç. Dr. İsmail Hakkı Helvacıoğlu, Prof. Dr. Metin Taylan, Türkiye 17. Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Kongresi, Özler ve Bildiriler Kitabı, Sf. 185-188, Ankara, 13-15 Mayıs 2009.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ