ALT BİRİMLERİ

Çalışma gurubunun çalışma alanları aşağıdaki gibidir:

1. Yüzer Platformlar

2. Çok Noktalı Gemi Bağlama Sistemleri 
3. Tek Noktalı Gemi Bağlama Sistemleri 

4. Yüzer Yükleme Boşaltma İskele dizaynları

5. Yüzer Ponton ve Kazık Çakma sistemlerinin dizaynı 

6. Yüzer Köprü Sistemleri dizaynı

7. Yüzer İskele Dizaynları

8. Yüzer Ev Dizaynları
9. Yüzer Dalgakıran Dizaynları

10. Deniz Altı Boru Döşeme Problemleri 
11. Deniz temizleme sistemleri 
12. Diğer Kıyısal Mühendislik Problemleri 

 

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Kadir SARIÖZ
İçerik hazırlanmaktadır.
Türkiyenin ilk LPG transfer Platformu dizaynı.

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Ömer GÖREN 
Prof. Dr. Metin TAYLAN
Prof. Dr. Emin KORKUT
Prof. Dr. İsmail Hakkı HELVACIOĞLU
Doç. Dr. Fatma YONSEL
Y.Doç. Dr. Yalçın ÜNSAN                                                                               
Y. Doç. Dr. Ertekin BAYRAKTARKATAL                                                                   
Y. Doç. Dr. Şafak Nur ERTÜRK BOZKURTOĞLU
Arş. Gör. Bülent FIRAT

Mecvut Laboratuvar İmkanları

  • İTÜ Ata Nutku Gemi Model Deney Laboratuvarı
  • Gemi İnşaatında Ölçme Teknikleri Laboratuvarı
  • Gemi Mukavemeti Laboratuvarı
  • Elektro Teknik Laboratuvarı
  • Hesaplamalı Gemi Hidrodinamiği Laboratuvarı (www.hghlab.itu.ed.tr)
  • İlham Artüz Deniz Bilimleri Laboratuvarı
İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler

1. Marmara Denizi’nde Depremden Etkilenmeyecek Yüzer Bağlama Sistemlerinin Yapısal Dizaynı, Araştırma projesi (BAP Proje yürütücüsü Yalçın ÜNSAN) 2004-2006.

2. Ulaştırma Ana Planı Stratejisi, Denizyolu ve Boru Hatları Ana Bölüm Çalışmaları, TC Ulaştırma Bakanlığı, 2004 -2006
3. TÜRKTERMAP, Türkiye Tersaneleri Mastır Planı, Denizcilik Müsteşarlığı, Mayıs, 2006-2007.
4. Çok Noktalı Bağlama Sistemleri Klaslama Kuralları, Türk Loydu Vakfı, Haziran, 2008.
5. Sustainable Ballast Water Management Plant (BaWaPla – EU/FP6), 2006-2010. 
6. İstanbul Boğazı’nda Petrol Dökülmelerine Karşı Müdahale ve İyileştirme Planının Geliştirilmesi, Istanbul Büyükşehir Belediyesi PROJEM İstanbul Projesi, 2007-2010. 
7. Petrol Döküntülerinin Deniz Ekosistemi ve Atık Sulardan Uzaklaştırılması için Yeni bir Sorbent Üretimi ve Uygulaması, TÜBİTAK Projesi, 2007-2010. 
8. Su İçinde 2-Boyutlu Şok Dalgalarının Deneysel İncelenmesi, 000697.STZ.2010-2 Nolu SAN-TEZ projesi içinde yüksek lisans çalışması, Ocak 2011 - 
9. Yoğun Suyun Deniz Ortamındaki Hidrodinamik Davranışının Belirlenmesi, Araştırma projesi, (BAP Projesi, Doktora çalışması, Nisan 2011-

İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler

Çok Noktalı Bağlama Sistemleri Klaslama Kuralları
Yakında
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ