ALT BİRİMLERİ

Gemi kontrol ve otomasyon sistemleri
Gemi sevk sistemleri
Gemi stabilitesi
Gemi hareketleri
Gemi mukavemeti
Gemi ana makina ve yardımcı makina sistemleri


 


YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Şeniz Ertuğrul


ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Metin Taylan
Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt
Doç. Dr. Erdem Üçer
Öğr. Gör. Dr. Melek Ertogan
Arş. Gör. Dr. Gökhan Tansel Tayyar
Arş. Gör. Şafak Cemal Karakaş

Mecvut Laboratuvar İmkanları
İ.T.Ü. Denizcilik Fak. Gemi Mak. İşl. Müh. Böl. Elektroteknik-Elektronik Laboratuvarı
İ.T.Ü. Makina Fakültesi Prof. Dr. M. Nimet ÖZDAŞ Otomatik Kontrol Laboratuvarı
Başlıca Çalışmalar ve Projeler

1. "Gemi manevralarında performans ve güvenliğin artırılmasında fin kontrolör tasarımı", İTÜ BAP kapsamında desteklenmektedir, 2013-2015.
2.“Gemilerde yalpa azaltıcı kontrol yüzeyleri için denetleyici tasarımı”,  İ.T.Ü. BAP kapsamında desteklenmektedir  (Proje No: 33369), 2010- 2014. 
3. "Gemilerde hidrolik tahrikli yalpa sönümleyici sistemin modellenmesi, benzetimi ve denetleyici tasarımı", İ.T.Ü. FBE Projesi, 2013-2014.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
Gemilerde yalpa sönümleyici aktif fin sistemi (prototip üretimi tamamlandı, ticarileşme aşamasında)

Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
1 Gemilerde yalpa sönümleyici aktif fin sistemi prototip üretimi; hidrolik tahrik sistemi tasarımı ve  fin-şaft mekanik sistemi modellemelerinin prototip üretimlerini içermektedir. Kontrolör yazılımı, sürekli çalışabilecek, yazılım esnekliği sağlayan plc'de yapılmıştır.
2 Gemilerde yalpa sönümleyici aktif fin sistemi, hidrolik tahrik sistemi, gemi dinamiği ile birlikte simülatör yazılımı gerçekleştirilmiştir.
3 Gemilerde yalpa sönümleyici aktif fin sistemi kontrolör tasarımı
4 Turboşarjlı Diesel motor hava akış sisteminin ortalama değer yöntemi temel alınarak model tabanlı öngörülü kontrolü
5 Dar Su Yollarında Manuel Kumanda ile Seyir Yapan Gemilerin Konumunun Yapay Sinirsel Ağlar Kullanılarak Öngörülmesi

Yayınlar, Patentler vb.
1 Melek Ertogan, Seniz Ertugrul, Metin Taylan, "Application of triggered-memory-based particle swarm optimized adaptive PDD2 control for ship roll motion with active fins", IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2014, revising for resubmission
2 Gökhan Tansel Tayyar, Ji-Myung Nam, Joonmo Choung, "Prediction of hull girder moment-carrying capacity using kinematic displacement theory", Marine Structures, No:39, 12/2014, pp. 157-173, ISSN:0951-8339 Elsevier http.//dx.doi.org/10.1016/i.marstruc.2014.07.004
3 Alper Zihnioğlu, Melek Ertogan, Şeniz Ertuğrul, Gemilerde Hidrolik Tahrikli Yalpa Sönümleyici Sistemin Modellenmesi, Benzetimi ve Denetleyici Tasarımı, HPKON 2014, VII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, İstanbul, 22-25 Ekim 2014
4 Ertogan, M., 2012, Gemilerin Yalpa Hareketinin Parçacık Sürüsü Optimizasyonu Uyarlamalı PDD2 Aktif Finlerle Kontrolü, Doktora Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Bölümü.
5 Karakaş, Şafak C., Üçer, Erdem & Peşman, Emre, 2012. Control design of fin roll stabilization in beam seas based on Lyapunov’s direct method, 2(73) 2012 Cilt 19; sayfa. 25-30
6 G.T., Tayyar, E. Bayraktarkatal, A New Approximate Method to Evaluate the Ultimate Strength of Ship Hull Girder, 2012, Sustinable Maritime Transportation and Exploitation of Sea Resources , E., Rizzuto, C.G., Soares (Eds),CRC Press,London ,V1,p:323-330.
7 Ertogan, M., Ertuğrul, Ş., Taylan, M., 2011, Gemilerde Yalpa Sönümleyici Aktif Fin Sistemi Benzetimi ve Deneysel Uygulaması, 4. Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı, USMOS, Ankara.
8 Karakaş, Şafak C., Söğüt, Oğuz S. & Özsoy, C., 2011. Mean value modeling and model predictive control of a turbocharged diesel engine airpath, 14th International Congress of International Maritime Association of Mediterranean (IMAM2011), Towards Sustainable Marine Technology and Transport. 13 – 16 Ekim, 2011, Cenova, İtalya
9 Ugur Simsir, Seniz Ertugrul, “Prediction of Manually Controlled Vessels’ Position and Course Navigating in Narrow Waterways Using Artificial Neural Networks”, Applied Soft Computing, Vol.9, No.4, pp. 1217-1224, September 2009
10 Söğüt OS, Durmayaz A, The effect of heat loss on the performance of a solar-driven heat engine, Proceedings of The Institution of Mechanical Engineers Part C-Journal of Mechanical Engineering Science 223(7): (2009) 1615-1621
11 Karakaş, Şafak C., 2009. Turboşarjlı Dıesel motor hava akış sisteminin ortalama değer yöntemi temel alınarak model tabanlı öngörülü kontrolü, Yüksek lisans tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
12 Cevdet Okutan, Seniz Ertuğrul, “Bir Sualtı Aracının Modellenmesi, Denetleyici Tasarımı ve Denetleyici Parametrelerinin Optimizasyonu”, TOK’08 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, s: 639-644, 13-15 Kasım 2008, Đstanbul
13 M. Taylan, On the Parametric Resonance of Container Ships, Ocean Engineering, Vol.34/7, pp.1021-1027, 2007.
14 Ugur Simsir, Seniz Ertugrul, “Prediction of Position and Course Using Artificial Neural Networks by Utilizing GPS/Radar Data”, RAST2007, 3rd Int. Conf. on Recent Advances in Space Technologies, pp.579-584, June 14-16, 2007 Istanbul Turkey
15 Y. Ünsan and M. Taylan, Alternative Propulsion Systems for Environment Friendly Daily Excursion Type Leisure Boats, Tourism in Marine Environments, Vol 3, No.1, pp.67-73, 2006
16 Söğüt OS, Üst Y, Şahin B, The effects of intercooling and regeneration on the thermoecological performance analysis of irreversible-closed Brayton heat engine with variable-temperature thermal reservoirs, Journal of Physics D: Applied Physics, 39 (2006) 4713-4721.
17 Söğüt OS, Durmayaz A, Ecological performance optimization of a solar driven heat engine, Journal of the Energy Institute, 79 (4): (2006) 246-250
18 Durmayaz A, Söğüt OS, Influence of cooling water temperature on the efficiency of a pressurizedwater reactor nuclear-power plant, nternational Journal of Energy Research, 30 (2006) 799-810
19 Üst Y, Söğüt OS, Şahin B, Durmayaz A, Ecological coefficient of performance (ECOP) optimization for an irreversible Brayton heat engine with variable-temperature thermal reservoirs, Journal of the Energy Institute, 79 (2006) 47-52
20 Üst Y, Şahin B, Söğüt OS, Performance analysis and optimization of an irreversible dual-cycle based on an ecological coefficient of performance criterion, Applied Energy, 82 (2005) 23–39
21 Söğüt OS, Durmayaz A, Performance optimization of a solar driven heat engine with finite-rate heat transfer, Renewable Energy, 30 (2005) 1329–1344
22 M. Taylan, Effect of Forward Speed on Ship Rolling and Stability, Mathematical and Computational Applications, Vol.9, No.2, pp.133-145, 2004
23 Durmayaz A, Söğüt OS, Şahin B, Yavuz H, Optimization of thermal systems based on finite-time thermodynamics and thermoeconomics, Progress in Energy and Combustion Science, 30 (2004) 175– 217
24 M. Taylan, Static and Dynamic Aspects of a Capsize Phenomenon, Ocean Engineering, Vol.30, pp.331-350, 2003
25 M. Taylan, Overall Stability Performance Alternative Hull Forms, Ocean Engineering, Vol.29, pp.1663-1681, 2002
26 Ertogan, M., 2003, Gemi Dizel Makinalarının Kazanç Programlamalı Adaptive Model İle Hız Kontrolü, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Gemi İnşaatı Bölümü.
27 Şahin B, Özsoysal OA, Söğüt OS, A comparative performance analysis of endoreversible dual cycle under maximum ecological function and maximum power conditions, Exergy, an International Journal, 2 (2002) 173–185
28 M. Taylan, Overall Stability Performance Alternative Hull Forms, Ocean Engineering, Vol.29, pp.1663-1681, 2002
29 M. Taylan, Behavior of Ships in Shallow and Restricted Waters, Mathematical and Computational Applications, Vol.6, No.1, pp.1-11, 2001
30 M. Taylan, Solution of the Nonlinear Roll Model by a Generalized Asymptotic Method, Ocean Engineering, Vol.26, pp.1169-1181, 1999
31 Söğüt OS, Calculation of pathline streams, International Journal of Vehicle Design, 22 (1999) 274-288
32 Er İD, Söğüt OS, An overview of the management standards for the ship management companies, Brodogradnja, Journal of Naval Architecture and Shipbuilding Industry, 47 (1999) 153-156

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ