DANIŞMANLAR

 Prof. Dr. Mustafa İNSEL (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
Y. Doç. Dr.  Ziya SAYDAM (Piri Reis Üniversitesi)
Y. Doç. Dr. Serhan GÖKÇAY (Piri Reis Üniversitesi)
Turhan SOYASLAN (Soyaslan Denizcilik)

 

YÜRÜTÜCÜLER

Y. Doç. Dr. Şebnem HELVACIOĞLU
Y. Doç. Dr. Yalçın ÜNSAN
Prof. Dr. İsmail Hakkı HELVACIOĞLU

ARAŞTIRMACILAR

Y. Müh.Osman Ender KALENDER (Doktora öğrencisi)
Y. Müh. Ümran BİLEN (Doktora öğrencisi)
Y. Müh. Bora KİPER (Doktora öğrencisi)
Y. Müh. Can SOYASLAN (Doktora öğrencisi)
Mecvut Laboratuvar İmkanları
Ata Nutku Gemi Model Laboratuvarı
YAYTEK Deney Laboratuvarı (Gelişim Aşamasında)
Başlıca Çalışmalar ve Projeler

Grubun amacı 

Bu grubun kuruluş amacı; yat, küçük tekneler, yüksek performanslı tekneler ve askeri gemi dizayn ve üretim endüstrileri ile işbirliği yapmak suretiyle inovasyon değeri ihtiva eden projelerin ülkemiz imkanları dahilinde  geliştirilebilmesinin sağlanmasıdır. Yat ve yüksek performanslı tekneler ile ilgili belirlenen çalışma konuları çerçevesinde hesaplamalı ve deneysel yöntemler kullanılarak araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülmesi ile dört ayrı amaca varılması hedeflenmektedir.

 • Akademik araştırmalar ile deneysel ve hesaplamalı analiz altyapısının geliştirilmesi
 • Yüksek Lisans ve Doktora ders ve tez çalışmaları ile yetişmiş eleman sayısının arttırılması
 • · Endüstri ile koordineli projeler yürüterek, endüstrinin inovasyon değeri ihtiva eden yeni ürünlerin geliştirilmesi
 • · Üniversitemizi ve ülkemizi temsil edecek tasarımların oluşturularak yat yarışlarında yapılan çalışmaların tanıtımının yapılabilmesi  

 Grubun üç yıllık hedefleri 

 Grubun üç yıl içinde yapmayı hedeflediği çalışmalar aşağıda sıralanmıştır:

 • Akademik hedefler
  • Konu ile ilgili iki yeni yüksek lisans ve/veya doktora dersinin açılması
  • 2 adet doktora çalışmasının tamamlanması,
  • SCI indeksinde taranan dergilerde en az 3 makale yazılarak yayınlanması.
  • Çalışma konuları ile ilgili konferanslarda en az 3 bildiri hazırlanarak araştırma projelerinin sonuçlarının sunulmasının sağlanması,
  • 2 Ulusal ve 1 Uluslararası araştırma ve geliştirme projesinde yer alabilmesi,
 • Endüstriyel Hedefler
  • Üniversite yelken kulubü için bir yelkenli yarış tekne tasarımının yapılması
  • Ülkemizde yapılan yelken yarışları için bir tekne tasarım çalışmasının başlatılması
 • Uzun Vadeli Altyapı Hedefleri
  • Dünyadaki prestijli üniversitelerde bulunan bağımsız yat araştırma birimleri ile rekabet edebilir noktaya gelmesi,
  • Yat ve Yüksek Performanslı Tekneler Enstitüsü’nün kurulması için gereken altyapının oluşturulması hedeflenmektedir.
  • Uluslararası prestijli bir yelken yarışında (Luis Vittion Americas Cup, Volvo Round the World gibi) yarışabilecek bir ulusal tasarım için alt yapı hazırlanması

 Grubun çalışmalarını tanımlayan 5 adet çalışma konusu

 1.  İleri mühendislik metotlarının geliştirilmesi ve bu teknelere uygulanması,
 2. Model ölçeği ve tam ölçekte fizikselmodelleme ile performans ölçümü.
 3. Yelkenli tekne ve yüksek performanslı tekne aerodinamiği & hidrodinamiği,
 4. Yapısal tasarım ve malzeme,       

Yelkenli tekne ve yüksek performanslı teknelerin tasarım ve geliştirme faaliyetleri (yelken, wig, hovercraft, hydrofoil, kayıcı tekne, askeri tekne...),

Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
 1. S. Gökçay, M.Insel, (2011), Utilising Air Lubrication For Energy Efficient High Speed Marine Vehicles, The Second International Conference On High Speed Marine Vessels, Fremantle, Australia, 2-3 March
  1. Insel M., Gokcay S., Helvacioglu S.,  (2009), Air Lubarication for Low Speed Ships, 13th Congress of Intl. Maritime Assoc. of Mediterranean IMAM 2009, Istanbul, Turkey, 12-15 Oct.
  2. Erdem Üçer & İsmail Hakkı Helvacıoğlu, (2008), Lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümünde güvenli bölgeler ve girişim eğrileri yöntemleri. Bilimde modern yöntemler sempozyumu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 15-17 Ekim 2008. 
  3. Steen S., Bobo M., Karafiah G., Insel M., Anzboeck R., Jang J., Toki N., Zhu D., Qui W.,  (2008), Final Report and Rec. to the 25th ITTC by The Specialist Committee on Powering Performance Prediction, 25th International Towing Tank Conference (ITTC) 2008, Vol:II, pp:397-431, Fukuoka, September
  4. İnsel M., Helvacıoğlu İ.H., (2008), Gemi Yaşam Mahallerinde Gürültü Hesapları ve Ölçümleri, Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi, Sf :305-315, Istanbul, 24-25 Kasım
  5. Insel M, Uncertainty in the analysis of speed and powering trials Source: OCEAN ENGINEERING   Volume: 35   Issue: 11-12   Pages: 1183-1193   Published: AUG 2008,
  6. Insel, M, Noise and vibration considerations in mega yachts,  (Istanbul Technical University and Turkish Loyd, Istanbul, Turkey); Unsan, Y.; Tang, A.S.T. Source: RINA - International Conference - Modern Yacht - Papers, p 91-99, 2007, RINA - International Conference - Modern Yacht – Papers
  7. İnsel, M., Helvacıoğlu Ş., Yelkenli Teknelerde Hidrodinamik Deneyler ve Polar Performans Diyagramları, Gemi ve Deniz Teknolojisi, Sayı:167, Sf: 5-10, Ocak 2006
  8. Soyaslan T., Insel M., Helvacıoglu S., Sailing Yacht Model Tests and Comparisons of Results with CFD Calculations,  An International Conference on Small Craft Related Sciences and Engineering, Paper No:3, pp:1-24, Bodrum, 16-18 November 2006
  9. Alternative propulsion systems for environment friendly daily excursion type leisure boats, Yalçin Ünsan, Metin Taylan, Tourism in marine environments. Vol. 3 (2006), No. 1, Page 67-73, Printed in The USA
  10. Küçük Teknelerde Güneş Enerjili Sevk Sistemi Uygulaması, Y. Doç. Dr. Y. Ünsan, Gemi ve Deniz Teknolojisi Dergisi (Naval Architecture and Marine Technology), Cilt 1, Sayı 6, Sf 29-35, İstanbul, 2005.
  11. New Rules For Yachts and Leisure Crafts and Their Impact, Doç. Dr. Metin Taylan, Y. Doç. Dr. Yalçın ÜNSAN, International Congress On Coastal & Marine Tourism Developments, Impacts And Management, Page 41-48, Çeşme, 15-18 November 2005
  12. Bose N., Insel M., Anzbock R., Hwangbo SM., Mewis F., Sten S., Toki N., Zhu DX., Final Report and Rec. to the 24th ITTC by The Specialist Committee on Powering Performance Prediction,  24th International Towing Tank Conference (ITTC) 2005, Vol : II, pp:601-638,  Edinburgh, September 2005
  13. SAYDAM, A.Z. 2005 An Investigation Into the Capabilities of Computational Fluid Dynamics In Sail Performance Prediction, Msc Thesis, University of Southampton, Ekim 2005.
  14. Ünsan Y., İnsel M., Gemi Sevk Sisteminin Performans Analizi İçin, Tam Ölçekli Ölçüm Yapabilecek Bir Deney Sistemi,  II. Ulusal Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Kongresi, 2005, Sf: 53-65, İstanbul, 2 Haziran 2005
  15. Investıgatıon Of Special Boat Types Suitable For Daily Tours Or Fast Transportation Along The Coasts Of Agean Sea, Y. Doç. Dr. Yalçın ÜNSAN, Doç. Dr. Metin Taylan, International Congress On Coastal & Marine Tourism Developments, Impacts And Management, Page 283-293, Çeşme, 15-18 November 2005
  16. Antalya ve Yakın Çevresinde Kullanılmak Üzere Günübirlik Gezinti veya Hızlı Ulaşım Amaçlarına Özel Tekne Tiplerinin Araştırılması, Y. Doç. Dr. Yalçın ÜNSAN, Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, 2005, Bildiriler Kitabı, Sf,      Antalya, 2005
  17. Gokcay S, Insel M, Odabasi AY Revisiting artificial air cavity concept for high speed craft, OCEAN ENGINEERING   Volume: 31   Issue: 3-4   Pages: 253-267   Published: FEB-MAR 2004, Times
  18. Köyceğiz ve Dalyan Civarında Çalışan Gezinti Teknelerinin Güneş Enerjisi İle Sevki, Ünsan Y., Türkiye Kıyıları 04, Bildiriler Kitabı Cilt II,  Sf 567-576, Adana, 2004
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ