ALT BİRİMLERİ

Akıllı sistemler ve Uygulamaları
Karar Destek Sistemleri Tasarım ve Uygulamaları
Kural Tabanlı Zeki Sistemler ve Uygulamaları
Tedarik zinciri yönetimi ve lojistik
Müşteri ilişkileri yönetimi,
Veri kümeleme analizi,
Yatırım kararları,
Ulaşım modellemesi,
Kalite kontrolü,
Üretim planlama,
Ergonomik tasarım,

DEVAM EDEN PROJELER

AKILLI BORÇ TOPLAMA SİSTEM TASARIMI

YÜRÜTÜCÜLER

 Prof.Dr. Cengiz Kahraman (Koordinatör)

 Y.Doç.Dr. Sezi Çevik Onar
 
 Y. Doç. Dr. Emre Çevikcan

  Y. Doç. Dr. Başar Öztayşi

 Öğr.Gör.Dr. Seda Uğurlu

 Öğr.Gör.Dr. Gülçin Yücel Höge

 Öğr.Gör.Dr. İrem Uçal Sarı

 

Karar verme ortamları arasında en az karşımıza çıkacak olan belirlilik altında karar verme ortamıdır. Yatırım kararları, fabrika yeri seçimi, proje süresinin belirlenmesi vb kararların hepsi gerçekte risk ve belirsizlik altında yapılır. Risk ve belirsizlikleri dikkate almayan kararların hüsranla sonuçlandığı açık olarak bilinmektedir.
Çalışma grubumuz her türlü kararların verilmesinde risk, belirsizlik ve bulanıklık analizleri yaparak, ortaya çıkacak sonucun anlamlı bir şekilde tahmin aralığı içinde kalmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

ARAŞTIRMACILAR

Kahraman, C., Tolga, E., Ulukan, Z., Justification of Manufacturing Technologies Using Fuzzy Benefit/Cost Ratio Analysis, International Journal of Production Economics, Vol. 66, No. 1, pp. 45-52, May 2000.

Irani, Z., Sharif, A., Love, P.E.D., Kahraman,C., Applying Concepts of Fuzzy Cognitive Mapping to Model : The IT/IS Investment Evaluation Process, International Journal of Production Economics, Vol. 75, Nos. 1-2, pp.199-211, 2002.

Kahraman, C., Forecasting the Sale Levels of Information Technology Using Fuzzy Regression Analysis : The Case of Turkey, International Journal of Technology Management, Vol. 24, Nos. 2-3, pp.330-339, 2002.

Kahraman, C., Ruan, D., Tolga, E., Capital Budgeting Techniques Using Discounted Fuzzy Versus Probabilistic Cash Flows, Information Sciences, Vol. 142, No. 1-4, pp. 57-76, 2002.

Kahraman, C., Fuzzy Versus. Probabilistic Benefit/Cost Ratio Analysis for Public Works Projects, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol.11, No.3, pp. 705-718, 2001.

Kahraman C., Ruan D., C. E. Bozdağ, Optimization of Multilevel Investments using Dynamic Programming based on Fuzzy Cash Flows, Fuzzy Optimization and Decision Making Journal, Kluwer, Vol. 2, No. 2, pp.101-122, 2003.

Bozdağ, C. E., Kahraman, C., Ruan, D., Fuzzy group decision making for selection among computer integrated manufacturing systems, Computers in Industry, Vol. 51, no. 1, pp. 13-29, 2003.
 
Kahraman, C., Cebeci, U., Ruan, D., Multi-attribute Comparison of Catering Service Companies Using Fuzzy AHP: The case of Turkey, International Journal of Production Economics, Vol. 87, No. 2, pp. 171-184, 2004.

 Kahraman, C., Ruan, D., Dogan, İ., Fuzzy Group Decision Making for Facility Location Selection, Information Sciences,  Vol. 157, pp. 135-153, 2003.

Buyukozkan, G., Kahraman, C., Ruan, D., A Fuzzy Multi-Criteria Decision Approach for Software Development Strategy Selection, International Journal of General Systems, Taylor & Francis, Vol.33, Nos. 2-3, pp.259-280, 2004.
 

Kahraman, C., Cebeci, U., Ulukan, Z., Multi-criteria supplier selection using fuzzy AHP, Logistics Information Management: an International Journal, Vol. 16, No. 6, pp. 382-394,  2003.

Beskese, A., Kahraman, C., Irani, Z., Quantification of flexibility in advanced manufacturing systems using fuzzy concept, International journal of production economics,  Vol. 89, No.1, pp. 45-56, 2004.

Kahraman, C., Beskese, A., Ruan, D., Measuring flexibility of computer integrated manufacturing systems using fuzzy cash flow analysis, Information Sciences, Vol 168, pp. 77-94, 2004.

Buyukozkan, G., Ertay, T., Kahraman, C., Ruan, D., Determining the importance weights for the design requirements in house of quality using fuzzy analytic network approach, International Journal of Intelligent Systems, Wiley, Vol. 19, No. 5, pp. 443-461, 2004.

 Kulak, O., Kahraman, C., Multi-attribute comparison of advanced manufacturing systems using fuzzy vs crisp axiomatic design approach, International Journal of Production Economics, Vol. 95, pp. 415-424, 2005.

Kulak, O., Kahraman, C., Fuzzy multi-attribute transportation company selection using axiomatic design and analytic hierarchy process, Information Sciences, Vol. 170, Iss. 2-4, pp. 191-210, 2005.

Kahraman, C., Bozdag, C.E., Ruan, D., Ozok, A.F., Fuzzy approaches to statistical parametric and nonparametric tests, International Journal Of Intelligent Systems, Vol. 19, No. 11, pp. 1069

Mecvut Laboratuvar İmkanları
İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ