ALT BİRİMLERİ

Belirsizlik altında Doğrusal Olmayan Optimizasyon Kullanımı
Belirsizlik altında Stokastik  Optimizasyon Kullanımı
Belirsizlik altında Metasezgisel Yöntemler Kullanımı
Belirsizlik altında Yapay Sinir Ağları Kullanımı

YÜRÜTÜCÜLER

Doç.Dr. Gülgün Kayakutlu 0212 293 13 00 dh:2665 kayakutlu@itu.edu.tr

ARAŞTIRMACILAR

 

Prof. Dr. M. Nahit Serarslan dh:2668 serarslanm@itu.edu.tr
Prof. Dr. N. Elimhan Mahmudov dh: 2091 mahmudov@itu.edu.tr
Öğr. Gör. Erkam Güreşen (Kara Harp Okulu) 5532706893 erkamguresen@gmail.com
Dr. Murat Engin Ünal dh:2664-205 ünalm@itu.edu.tr
Ar. Gör. Seçil Ercan dh: 2042 ercansec@itu.edu.tr
Dr. Ayça Altay dh: 2066 altaya@itu.edu.tr
Dr. Erkan Işıklı dh: 2073 isiklie@itu.edu.tr
Mecvut Laboratuvar İmkanları
12 çekirdekli iş istasyonu
Matlab Yazılımı
Netica ve Neural Solutions yazılımlarını ücretsiz kısıtlı şekli kullanılmaktadır
Java    
Başlıca Çalışmalar ve Projeler

 

Foraging Search Algoritması geliştirildi. Şu anda Meta-Heuristics under Uncertainty kitabına Enerjide kullanım Uygulaması hazırlanmaktadır. 
Tedarik Zincirlerindeki talep belirsizliğine adapte olmayı sağlamak üzere Dinamik ve Entegre Yapay sinir Ağları örneği olarak Neuro-Bee Yazılımı geliştirilmektedir. İTU de geliştirildiği için adında ARI kullanılmıştır. 
Dinamik Oyun Teorisi (Yapay Sinir Ağları ve Oyun Teorisinin birarada kullanımı) kullanarak Enerji fiyat analizleri için bir model geliştirilmektedir. 
DYPHACORE Fransa-Türkiye İşbirliğinde BOSPHORUS Projesi olarak teklif edildi. Proje bir toplu konutta kojenerasyon olarak yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının optimizasyonunu amaçlamakatadır.
CP-Enerji yazılım modülünün sanayi işletmelerinde kojenerasyon operasyonun üretimle bir arada planlanması için TEYDEB projesi olarak sunuldu. 
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
Neuro-Bee Ticarileşme Potansiyeli olan bir üründür
CP_Enerji IMS firması tarafından ticari olarak pazarlanacaktır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.

A. International Indexed Journals

 A1. S.Ercan, G. Kayakutlu “Patent value analysis using support vector machines”,Soft Computing 2013 pp.1-16 (SCOPUS).

A2. T. Daim , G. Kayakutlu , Y. Suharto and Y.Bayram, “Clean energy investment scenarios using the Bayesian network”, International Journal of Sustainable Energy, Vol 32, No 4,  pp.1-12 November, 2012 (SCOPUS).

A3. I. Iskin, T.U. Daim, G. Kayakutlu, M.Y.  Altuntas,  “Exploring renewable energy pricing with analytic network process — Comparing a developed and a developing economy”, Energy Economics, Volume 34, pp. 882-891, April 2012 (SCI).

A4. A.Altay, G. Kayakutlu, “Animal Food Chain Based Particle Swarm Optimization”, Lecture Notes in Engineering and Computer Science, Vol.2191,Iss.1;p.1094-1099 ,2011. (DOAJ).

A5. E. Gureşen, G. Kayakutlu, T.U. Daim, “Using artificial neural network models in stock market index prediction” , Expert Systems with Applications, Volume 38/8,  Issue 8, pp. 10389-1039, August 2011(SCI).

A6. G.Kayakutlu, G. Büyüközkan,  “Assesing Performance Factors for a 3PL in a Value Chain”, Production Economics, Vol.131/2, pp 441-452, June 2011 (SCI).

A7. E.Gureşen, G. Kayakutlu, “Definition of artificial neural networks with comparison to other networks”   Procedia Computer Science, Volume 3, 2011, pp. 426-433, February 2011
(Engineering Index).

A8. A. Altay, G. Kayakutlu,  “Fuzzy cognitive mapping in factor elimination: A case study for innovative power and risks”   Procedia Computer Science, Volume 3, 2011, pp. 456-465, February 2011 (Engineering Index).

A9. T.U. Daim, G. Kayakutlu, C. Cowan, “Developing Oregon’s renewable energy portfolio using fuzzy goal programming model”, Computers & Industrial Engineering, Volume 59:4, 786-793, November 2010 (SCI).

A10.                    A. Altay, G.Kayakutlu, Y.I. Topcu,  “Win–win match using a genetic algorithm”, Applied Mathematical Modelling, Volume 34:10, 2749-2762.October,2010. (SCI) (Altay, A. nın yüksek Lisans tezine dayalı).

A11.                     T.U. Daim,W. Schweinfort, G. Kayakutlu, N. Third, N. “Identification of energy policy priorities from existing energy portfolios using hierarchical decision model and goal programming: Case of Germany and France”, International Journal of Energy Sector Management, Volume 4:1, 24 – 43, January 2010 (SSCI).

A12.                      D. Çınar, G. Kayakutlu, “Scenario analysis using Bayesian networks: A case study in energy sector”, Knowledge-Based Systems, Volume 23:3, 267-276 pp. April 2010. (SCI). (Çınar, D. nin yüksek Lisans tezinden esinlenmiştir)

A13.                     D. Çınar, G. Kayakutlu, T.Daim “Development of future energy scenarios with intelligent algorithms: Case of hydro in Turkey”, Energy, Volume 35:4, 1724-1729 pp., April 2010 (SCI). (Çınar, D. nin yüksek Lisans tezine dayalı).

A14.                     G. Kayakutlu, G. Buyukozkan, “Effective supply value chain based on competence success”, Supply Chain Management: An International Journal, Volume 15:2, 129-138 pp., February 2010 (SSCI).

A15.                     G. Kayakutlu, G. Buyukozkan, “Assessing knowledge-based resources in a utility company: Identify and prioritise the balancing factors”, Energy, Volume 33:7, Pages 1027-1037 pp., July 2008 (SCI).

A16.                     G. Kayakutlu, L.S.C. Koh, “An analytical framework for improving the strategical impact of customer collaboration in innovation”, Int. J. Management and Network Economics, Volume 1:1, 80-99 pp., 2008 (OAI).

A17.                     G. Kayakutlu, M. İşeri, "Values Revisited", International Journal of Learning and Intellectual Capital , Volume 3:3, 310-322 pp, 2006 (OAI).

A18. Mahmudov, E. N. ve Ünal, M. E.(2012), Optimal Control of Discrete and Differential Inclusions with Distributed Parameters in Gradient Form. Journal of Dynamical and Control Systems, 18(1), 83-101.

A19. Çevikcan, E., Durmuşoğlu, M. B. ve Ünal, M. E. (2009), A team-oriented design methodology for mixed model assembly systems. Computers & Industrial Engineering, 56(2), 576-599.

A20Yucel, G., Bayraktaroglu, A. E. ve Ünal, M. E. (2009), A fuzzy cognitive map approach for analysis of electronic consumer products in terms of usability among different age groups. International Journal of Mobile Learning and Organisation, 3(3), 322-335.

 

 B. International Conference Proceedings:

 

B.1.           Ercan, S. and Kayakutlu, G., “Optimum Energy Portfolio using Genetic Algorithm with Random Walk Selection”. EURO|INFORMS 26th European Conference on Operational Research, July 1-4, Rome, Italia, p.214, 2013.

B.2.           Bulut, K. and Kayakutlu, G., “An Integer Programming Formulation for University Exam Timetabling and A Case Study”, EURO|INFORMS 26th European Conference on Operational Research, July 1-4, Rome, Italia, p.371, 2013.

B.3.            Bektaş, U.G. , Sumengen, C., Kayakutlu, G. “Comparison of Similarity and Dissimilarity-Based Clustering in Automotive Industry Customer Segmentation”, Proceedings of 3rd World Conference on Information Technology (WCIT-2012), Vol 03, pp. 361-369, 14-16 November 2012, University of Barcelon, Barcelona, Spain.

B.4.           Kahyaoğlu, E., Türkeli G.,  Kayakutlu, G. “Supplier Influence in Intelligent Delivery Schedules”, Proceedings of 3rd World Conference on Information Technology (WCIT-2012), Vol 03, pp. 482-487, 14-16 November 2012, University of Barcelona, Barcelona, Spain, 2012.

B.5.            Guresen, E. & Kayakutlu, G. “Topology of Constructive Neural Network Algorithms”, Proceedings of 3rd World Conference on Information Technology (WCIT-2012), Vol 04, pp. 375-380, 14-16 November 2012,  University of Barcelon, Barcelona, Spain, 2012.

B.6.           Altay A. and Kayakutlu G. "Collective Intelligence for Evaluating Synergy in Collaborative Innovation", ECAI 2012, The European Conference on Artificial Intelligence, August 27-31, Montpellier, France, pp. 107-113., 2012.

B.7.           Ercan, S. Isik, M., Serdar Asan, Ş. and Kayakutlu, G., “ A Fuzzy Cognitive Map Application for Causes of Bullwhip Effect in Supply Chains”, The 10th International FLINS Conference on Uncertainty Modelling in Knowledge Engineering and Decision Making, August 26-29, Istanbul, Turkey, pp.525-530, 2012.

B.8.           Altay, A, Cinar, D., Kayakutlu, G. and Düzdar, I. “SME Clustering Based on Innovation Needs”, The 10th International FLINS Conference on Uncertainty Modeling in Knowledge Engineering and Decision Making (FLINS 2012), August 26-29, Istanbul, Turkey, pp. 1005-1010, 2012.

B.9.           C. Keskin, G. Kayakutlu “Value stream maps for industrial energy efficiency” , Technology Management for Emerging Technologies (PICMET), 2012 Proceedings of PICMET '12: (978-1-4673-2853-1) 2012. p.2824-2831, 2012.

B.10.        Ercan, S., Bektas, Z. and Kayakutlu, G., “Optimum Renewable Energy Portfolio for Regional Heating”, EURO 25th European Conference on Operational Research, July 8-11, Vilnius, Lithuania, p.80, 2012.

B.11.       Gulseren, M. and Kayakutlu, G., “ Supplier’s Performance Measurement Using Intelligent Clustering”, EURO 25th European Conference on Operational Research, July 8-11, Vilnius, Lithuania, p.146, 2012.

B.12.       Kayakutlu, G. and Türkeli G., “Delivery Scheduling Using Intelligence”, EURO 25th European Conference on Operational Research, July 8-11, Vilnius, Lithuania, p.146, 2012.

B.13.       Altay, A. and Kayakutlu G. “The Foraging Search for Combinatorial Optimization Problems”, 25th Conference of European Chapter on Combinatorial Optimization - ECCO XXV, April 26-28, Antalya, Turkey, p. 1. 2012.

B.14.       A.Altay and G. Kayakutlu "Animal Food Chain Based Particle Swarm Optimization", World Congress on Engineering 2011, London, UK, 6-8 July 2011, Proceedings Edited by S. I. Ao, Len Gelman, David WL Hukins, Andrew Hunter, A. M. Korsunsky, Volume II, pp 1094-1099, 2011.

B.15.       Bulut, K.; Kayakutlu, G. “Analysing the impact of universities on regional development: A case study using Fuzzy Cognitive Maps”, Proceedings of the World Congress on Engineering 2011, WCE 2011, 2011. Vol.2;p.1089-1093.

B.16.       Yorukoglu, M.; Kayakutlu, G. “Bayesian network scenarios to improve the Aviation Supply Chain”, Proceedings of the World Congress on Engineering 2011, WCE 2011, 2011. Vol.2;p.1083-1088.

B.17.       Yorukoglu, M. and Kayakutlu, G., “An Integrated Approach On The Aviation Supply Chain”, ICOVACS-3rd International Conference on Value Chain Sustainability, Valencia, Spain,pp.49-57, November 15-17, 2010

B.18.       Ercan, S. and Kayakutlu, G., “Patent Mapping For R&D In Home Appliance Manufacturing”, ICOVACS-3rd International Conference on Value Chain Sustainability, Valencia, Spain, pp.267-275, November 15-17, 2010.

 

B.19.       Öztürk, T. and Kayakutlu, G.,  “Analyzing Decisions Under Uncertainty In The Manufacturing Supply Chain”, ICOVACS-3rd International Conference on Value Chain, Valencia, Spain, pp.292-303, November 15-17, 2010.

 

B.20.       Altay, A. and Kayakutlu, G., “Risks In SME Collaboration For Research Supply Chain”, ICOVACS-3rd International Conference on Value Chain Sustainability, Valencia, Spain, 304-312, November 15-17, 2010.

 

B.21.       Altay,A. and  Kayakutlu G., “Evaluating Cognitive Clustering: Application on Collective Intelligence”, 5th International Conference on Production Research, Bogota, Colombia, p.43, July 21-23, 2010.

 

B.22.       Ak, R. Kayakutlu, G., Bozdağ, C.E. “Multifactor Bullwhip Analysis Using a Fuzzy Model”, EUROXXIV European Conference on Operational Research, Lisbon, Portugal, pp.166, July 11-14, 2010.

 

B.23.       Altuntas, Y. and Kayakutlu, G. “Prioritizing the Criteria in Renewable Pricing”, EUROXXIV European Conference on Operational Research, Lisbon, Portugal, pp.112, July 11-14, 2010.

 

B.24.       Arslan, M. and Kayakutlu, G. “ Sequencing Attributes of Energy Portfolio Optimization in Industrial Regions”, EUROXXIV European Conference on Operational Research, Lisbon,

B.25.       Portugal, pp.155, July 11-14, 2010.

 

B.26.       Duzdar, İ. and Kayakutlu, G. “Access of Green Supply Chain Management for SMEs”, EUROXXIV European Conference on Operational Research, Lisbon, Portugal, pp.112, July 11-14, 2010.

 

B.27.       Tas, F. and Kayakutlu, G. “Influential Causes of Bullwhip Effect in Automative Supply Chain”, EUROXXIV European Conference on Operational Research, Lisbon, Portugal, pp.255, July 11-14, 2010.

 

 

B.28.       D. Cinar, G. Kayakutlu, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology konferansı dahilinde "PICMET 2009" proceedings "Clustering the Open Ended Future Needs", 762-767 pp., Portland, OR, USA, August 2009.

 

B.29.       E.Güresen, G. Kayakutlu, Intelligent Information Processing 2008 konferansı dahilinde "IIP 2008" bildiri kitapçığındaki "Forecasting Stock Exchange Movements Using Artificial Neural Network Models and Hybrid Models", 129-137 pp., Beijing, China, October 2008 (Güreşen, E. nin yüksek Lisans tezine dayalı),(ISI Web).

 

B.30.       Ş. Sadıç, G. Kayakutlu, Operations Research 2008 konferansı dahilinde "Operations Research 2008" bildiri kitapçığındaki "Loyalty prediction through Decision Tree Analysis", 184 pp., Augsburg, Germany, September, 2008 (Sadıç, Ş. nin yüksek Lisans tezine dayalı).

 

B.31.       G. Kayakutlu, I. Duzdar, 18th Triennial Conference of the International Federation of Operational Research Societies (IFORS), 008 konferansı dahilinde "IFORS 2008" bildiri kitapçığındaki "Valuation of Customer Impact on Innovation Strategies", 28 pp., Sandton, South Africa, July, 2008.

 

B.32.       M. Baskak, N. Uğur, G. Kayakutlu, International Logistics And Supply Chain Congress konferansı dahilinde "International Logistics And Supply Chain Congress Proceedings" bildiri kitapçığındaki "QFD Application In a 3P Logistics Company", 63-67 pp., Istanbul, Turkey, November, 2007.

 

B.33.       D. Cinar, G. Kayakutlu, M.N. Serarslan, 3, Alexandria - Egypt , . Proceedings Page:, 7th International Conference on Computer & Industrial Engineering konferansı dahilinde "ICCI 2007 PROCEEDINGS" bildiri kitapçığındaki "A Hybrid Model for energy Imports", 243-250 pp., Alexandria, Egypt, October, 2007.

 

B.34.       G. Kayakutlu, Ş.I. Satoğlu, M.B. Durmuşoğlu, 19 th International Conference on Production Research konferansı dahilinde "19 th International Conference on Production Research Proceedings" bildiri kitapçığındaki "Waste Detection And Optimisation By Applying Bayesian Causual Map Technique On Value Stream Maps", CD-4 pages pp., Valparaiso, Chile, August 2007.

 

B.35.       S. Sadic, G. Kayakutlu, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology konferansı dahilinde "PICMET 2007 Proceedings" bildiri kitapçığındaki "Integrating decision trees and cognitive maps for market segmentation in service sector", 2748-2754 pp., Portland, OR, USA, August 2007 (ISI Web).

 

B.36.       D. Çınar, G. Kayakutlu , N.Serarslan, EUROXII European Conference on Operational Research konferansı dahilinde "EUROXII Proceedings" bildiri kitapçığındaki "A Neural Network Model Parameterized By A Genetic Algorithm For Energy Forecasting", CD 5 Pages pp., Prague, Czech Republic, July 2007 (A2 Makalesi bu bildiriye dayanmaktadır).

 

B.37.       S. Rustemoglu, G. Kayakutlu, Y.I. Topçu, EUROXII European Conference on Operational Research konferansı dahilinde "EUROXII Proceedings" bildiri kitapçığındaki "A Decision Support Model For ERP Package Evaluation", 119 pp., Prague, Czech Republic, July 2007.

 

B.38.       E. Kaldırım , A. Altay, G. Kayakutlu, EUROXII European Conference on Operational Research konferansı dahilinde "EUROXII Proceedings" bildiri kitapçığındaki "Genetic algorithms as a solution for assignments in Project Management", 144 pp., Prague, Czech Republic, July, 2007.

 

B.39.       Duzdar , G. Kayakutlu, S. Ercan, EUROXII European Conference on Operational Research konferansı dahilinde "EUROXII Proceedings" bildiri kitapçığındaki "ANP supported model for balancing the project quality", 212 pp., Prague, Czech Republic, July, 2007.

 

B.40.       G. Kayakutlu, I. Duzdar, The 7th Asia Pacific Industrial Engineering and Management System Conference konferansı dahilinde "APIEMS, 2006 Proceedings" bildiri kitapçığındaki "Quality Cost Balance", 826-831 pp., Bangkok, Thailand, December, 2006.

 

B.41.       T. Çavuş, G. Kayakutlu, 4th International Logistics and Supply Chain Congress konferansı dahilinde "International Logistics and Supply Chain Congress Proceedings" bildiri kitapçığındaki "Data Mining and Modelling as a Solution for Critical Issues in Food Distribution", 750-754 pp., Izmir, Turkey, November 2006.

 

B.42.       G. Kayakutlu, G. Büyüközkan, B.C. Metin, S. Ercan, Fuzzy Logic in Nuclear Science Conference 2006 konferansı dahilinde "FLINS06 Proceedings" bildiri kitapçığındaki "Fuzzy Evaluation of On The Job Training Alternatives in Industrial Companies", 383-388 pp., Genova, Italy, August 2006 (ISI Web).

 

B.43.       G. Kayakutlu, Ö. Vayvay, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology konferansı dahilinde "PICMET 2005 Proceedings" bildiri kitapçığındaki "Business Balancing Through Knowledge Management", 118 pp., Portland, OR, USA, July-August 2005(ISI Web).

 

B.44.       O. Vayvay, G. Kayakutlu, N. Şener, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology konferansı dahilinde "PICMET 2005 Proceedings" bildiri kitapçığındaki "Concurrent Engineering Teams: An Overview", 87 pp., Portland, OR, USA, July-August 2005 (ISI Web).

 

B.45.       G. Kayakutlu, G. Büyüközkan, B. C. Metin, The 35th International Conference on Computers and Industrial Engineering konferansı dahilinde "Proceedings of the 35th International Conference on Computers and Industrial Engineering" bildiri kitapçığındaki "A Web Based Performance Measurement System For Software Development Projects", 1123 pp., Istanbul, Turkey, June 2005.

 

B.46.       G. Kayakutlu, S. Ercan, S. Alsan, International Strategic Management Congress 2005 konferansı dahilinde "International Strategic Management Congress Proceedings" bildiri kitapçığındaki "Knowledge Based Strategic Planning Model for Engineering Education in Foundation University", 247-253 pp., Çanakkale, Turkey, June 2005.

B47.   Altay, A., Korkmaz, E. and Topçu, Y.I. (2006) "An Integrated Model for Supplier Selection in the Steel Industry", 4th International Logistics and Supply Chain Congress, November 29 - December 1, Izmir, Turkey, pp. 623-630.

B48.  Altay, A. (2008) "A Rating Approach to the Solutions of Istanbul Traffic", IEEE- EUROPE 2008 International Engineering Management Conference, June 28-30, Estoril, Portugal, pp. 37-40.

B49. Tinç, H.K., Korkmaz, E. and Altay, A. (2007) "Courier Choice Comparison in Companies Perspective", EURO XXII – 22nd European Conference on Operational Research, July 8-11, Prague, p. 69.

B50. Altay, A., Korkmaz, E. and Tinç, H.K., (2007) "Distribution Center Choice Using AHP and Simulation in Courier Sector", EURO XXII – 22nd European Conference on Operational Research, July 8-11, Prague, p. 253.

B51. Mahmudov, E. N. ve Ünal, M. E.}, (2011), Optimization of First Order Partial Differential Inclusions in Gradient Form, Proceedings of the World Congress on Engineering, 6-8 Temmuz, Londra

B52. Ünal, M. E. ve Mahmudov, E. N., (2010), Use of genetic algorithm to find a good control of İstanbul traffic modelled with METANET, Proceedings of 5th Americas International Conference on Production Research, 21-23 Temmuz, Bogota.

B53. Cevikcan, E., Durmusoğlu, M. B., ve Ünal, M. E. (2006), A Team-Oriented Design Methodology For Mixed Model Assembly Systems, Proceedings of the 36th International Conference on Computers and Industrial Engineering, Taipei, Taiwan, 1869-1881

B54. Durmuşoğlu, M. B., Ünal, M. E. ve Didari, S. (2005): Design of team oriented mixed model assembly systems, Proceedings of 35th International Conference of Computers and Industrial Engineering, 19-22 Haziran, İstanbul


C.Books and Book Chapters:

C1. Keskin, C. Asan, U., Kayakutlu, G. “Value Stream Maps for Industrial Energy Efficiency”, Chapter 17, F. Cavallaro (ed.), Assessment and Simulation Tools for Sustainable, Energy Systems, Green Energy and Technology 129, DOI: 10.1007/978-1-4471-5143-2_17, _ Springer-Verlag London 2013.

 

C2. Altay, A., Kayakutlu, G. “Evolutions in Particle Swarm Optimization: Benchmark on Continuous Cases”, Chapter 26 in Computational Intelligence Systems in Industrial Engineering With Recent Theory and Applications  Edited by C. Kahraman, Series: Computational Intelligence Systems, Vol. 6, pages 559-580, Atlantis Press, Springer, 2012.,

C3. E. Güreşen, G.Kayakutlu “Artificial Neural Networks: Definition, Properties and Misuses”, Chapter 8 in Focus on Artificial Neural Networks, edited by John A. Flores, pages 171-189. Mathematic Research Developments series of Nova Science Publishers Inc, New York, 2011.

C4. G. Kayakutlu, “Knowledge worker profile: A Framework to Clarify Expectations", Knowledge-Based Development for Cities and Societies: Integrated Multi-Level Approaches, Information Science Reference, IGI Global ,2010, ISBN13: 9781615207213 Edited by Kostas Metaxiotis, Francisco Carrillo, Tan Yigitcanlar, 162-178 pp.

C5. G. Kayakutlu, “Collaboredge: The Key to Development”, Knowledge Economics: Emerging Principles, Practices and Policies, Tartu University Press, 2006, ISBN: 9985-56-939-3 Edited by D.A. Amidon, P. Formica, E. Mercier-Laurent, Vol III, 6. 149-164 pp.

C6. Altay, A., Ercan, S. and Özliman, Y. (2013), "Socio-Effective Value of Bio-Diesel Production", Assessment and Simulation Tools for Sustainable Energy Systems: Theory and Applications, accepted, to be published.

E. National Conference Proceedings:

E.1.           Altay, A. ve Kayakutlu, G. (2012). “Besin Arama Yöntemi ile KOBİ’lerde Yenileşim İşbirliklerinin Düzenlenmesi”, YAEM- 32. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, 20-22 Hazira 2012, Doğuş Üniversitesi İstanbul.

E.2.           Özliman, Y. ve Kayakutlu, G.(2012). “Biyodizel Üretiminde Doğrusal Olmayan Hedef Programlama ile Portföy Oluşturma”, YAEM- 32. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, 20-22 Hazira 2012, Doğuş Üniversitesi İstanbul.

E.3.           Akçaoglu, Ö. Ve Kayakutlu, G. (2012). “Değer Akış Haritalarında Belirlenen Darboğazların Çözümü İçin Bayes Ağları İle Senaryo Üretimi: Çamaşır Makinası Fabrikasında Bir Uygulama”, YAEM- 32. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, 20-22 Hazira 2012, Doğuş Üniversitesi İstanbul.

E.4.           Öztürk, T. ve Kayakutlu, G.,  (2010 )“Decision Making under Uncertainty in the Network Economy”, YAEM-30. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, 30 Haziran-2 Temmuz, İstanbul, Türkiye, sayfa:28..

E.5.           Sancak, P., Kayakutlu, G. ve Topçu, İ., (2010) “Tedarik Zinciri Yönetim Kriterlerini Gözeterek Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı Seçimi”, YAEM-30. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, 30 Haziran-2 Temmuz,  İstanbul, Türkiye, sayfa:344.

E.6.           Keskin, C. ve Kayakutlu, G.,(2010) “Dynamic Programming in Balancing Renewable Energy Investment”, 30. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, YAEM- 30 Haziran-2 Temmuz, İstanbul, Türkiye, sayfa:410.

E.7.           Ersöz, İ. ve Kayakutlu, G., (2010) “Kobilerde Risk Analizi”, 30. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, 30 Haziran-2 Temmuz, İstanbul, Türkiye, sayfa: 454.

E.8.           Ercan, S. ve Kayakutlu, G., (2010) “Beyaz Eşya Üretiminde Ar-Ge Amaçlı Patent Haritalama”, YAEM-30. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, 30 Haziran-2 Temmuz, İstanbul, Türkiye, sayfa: 130.

E.9.           Çalık, E., Cobuloğlu, H.İ. ve Kayakutlu, G., (2010) “An Evaluation Model for Credit Requesting Customers With an ANP Method”, YAEM-30. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, 30 Haziran-2 Temmuz, İstanbul, Türkiye, sayfa:.457.

E.10.       Bulut, K. ve Kayakutlu, G., (2010) “Üniversite Not Sisteminin Bulanık Bilişsel Haritalama ile Analizi”, YAEM-30. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, 30 Haziran-2 Temmuz, İstanbul, Türkiye, sayfa:.455.

E.11.       G. Kayakutlu, “Müşteri İşbirliğinde Yenilikçilik”, V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005 sayfa: 69-74.

 

E.12.       M. İşeri, G. Kayakutlu, “Yeni Ekonominin Performans Ölçüm Aracı: Entellektüel Sermaye”, Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu III, İstanbul Kültür Üniversitesi, Bildiri Kitapçığı, 19-20 Nisan 2003 sayfa: 680-687.  (Referans: Uzay Ş., Savaş, O, “Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi: Mobilya Sektöründe Karşılaştırmalı Bir Uygulama Örneği”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 20, Ocak-Haziran 2003, sayfa: 163-181.)

 

E.13.       G. Kayakutlu, O. Vayvay, “Müşteri İlişkileri Yönetiminin Yeni Yazılım Ürünü Başarısında Etkileri”, Bilişim 2002, Ulusal Bilişim Kurultayı Bildirileri, İstanbul, 2-6 Eylül 2002, sayfa: 285-290.

 

E.14.       G. Kayakutlu, S. Ercan Sami, “Bilgi Birikimi Yönetiminde Ölçümler: Orta Büyüklükte Hizmet İşletmelerinde Bir Ölçüm Modeli”, Ulusal Bilişim Kurultayı Bildirileri, İstanbul, 2-6 Eylül 2002 sayfa:291-295.

E.15.       G. Kayakutlu, “Bilgi Ekonomisinin Kaynağı: İnsan !”, TBD 15. Ulusal Bilişim Kurultayı Bildirileri , İstanbul, 2-6 Eylül 1998, sayfa:222-225.

 

F. Online Publications :

F.1. G. Kayakutlu, “Innovation For Development!”, The Future of Innovation, Gower Publication,2009, ISBN: 978-0-566-09213-8, Edited by Bettina von Stamm & Dr Anna Trifilova. Accessed at:

http://thefutureofinnovation.org/contributions/view/518/the_future_of_innovation_is_in_development_systems

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ