Çalışma Alanları

Ekolojik ve Yeşil Ekonomi
Ekonomik Büyüme ve Kalkınma  
Ekonomik ve Sosyal Politikalar
İşgücü Piyasaları
Politik Ekonomi ve Kurumlar
Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi 

Araştırmacılar

 • İpek İlkkaracan (İTÜ)

ARAŞTIRMACILAR

 • Ahmet Atıl Aşıcı (İTÜ)
 • Derya Gültekin-Karakaş (İTÜ) 
 • İpek İlkkaracan (İTÜ )
 • Tolga Kaya (İTÜ)
 • Haluk Levent (Kemerburgaz Üniversitesi)
 • Umut Gündüz (İTÜ)
 • Mehtap Hisarcıklılar (Staffordshire University)
 • Sevil Acar (Kemerburgaz Üniversitesi)
Mecvut Laboratuvar İmkanları

Bilgisayar, ve çeşitli Ekonometrik ve İstatistiki Yazılım Programları

İçerik hazırlanmaktadır.

Yakın Dönemde Başlıca Projeler ve Çalışmalardan Örnekler 

I. Araştırma Projelerinden Örnekler:

1. Uluslararası Araştırma Projesi: Impact of Public Investments in Social Care Services on Employment Generation, Poverty Reduction and Gender Equality
Tarih: Ocak-Aralık 2014 (halen devam etmekte)
Partner kuruluşlar: The Levy Economics Institute, New York, ABD; İTÜ BMT-KAUM  
Destek veren kuruluş: International Labor Organization (ILO)
Araştırmacılar: İpek İlkkaracan (Yürütücü); Tolga Kaya (Araştırmacı); Rania Antonopoulos, Kim Kijong, Tom Masterson (Levy Economics Institute)

2.
 Ulusal Araştırma Projesi: The role of production location in income-consumption footprint relationship
Tarih: TUBİTAK 1001 Proje, değerlendirme aşamasında
Araştırmacılar: Ahmet Atıl Aşıcı (Yürütücü); Sevil Acar (Araştırmacı)

3. Ulusal Araştırma Projesi: Kadınlar için Daha Çok ve İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi Projesi
Tarih: Ocak-Ekim 2014
Partner kuruluşlar: İş-Kur; International Labor Organization (ILO); İTÜ NOVA
Destek veren kuruluşlar: International Labor Organization (ILO); Swedish International Development Agency (SIDA)
Araştırmacılar: İpek İlkkaracan; Gülay Toksöz (Ankara Üniversitesi); Emel Memiş (Ankara Üniversitesi; Oğuz Karadeniz (Pamukkale Üniversitesi)

4.
 Ulusal Araştırma Projesi: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Medya Eğitimlerinin Bir Etki Değerlendirme Araştırması
Tarih: Kasım 2013 - Ocak 2014
Partner kuruluşlar: 
TÜSSİDE-TÜBİTAK; İTÜ NOVA
Destek veren kuruluşlar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Araştırmacılar: İpek İlkkaracan; Mehmet Erçek

5. Uluslararası Araştırma Projesi: Work and Family Life Reconciliation Policies and Labor Market Inequalities in seven OECD Countries
Tarih: 2008-2010
Partner kuruluşlar: Women for Women’s Human Rights – New Ways
Destek veren kuruluş: Swedish International Development Agency (SIDA)
Araştırmacılar: İpek İlkkaracan (Yürütücü); Lourdes Beneria (Cornell University); Janneke Plantenga (University of Utrecht); Anita Nyberg (Stockholm University); Ito Peng (University of Toronto); Rachel Silvera (Sorbonne Paris X); Cecilia Matarazzo ( Mexico City Institute for Democracy and Security); Kadriye Bakırcı (İTÜ); Yıldız Ecevit (ODTÜ).

6. Ulusal Araştırma Projesi: “Emek Arzının Ekonomik Krizlere Tepkisi: Türkiye Örneği”

Tarih: Haziran 2012 – Mayıs 2013
Araştırmacılar: İpek İlkkaracan (yürütücü); Serkan Değirmenci (araştırmacı)
Destek veren kuruluşlar: İTÜ BAP

7. Uluslararası Araştırma Projesi:  “Carbon Convergence: Driving Forces and Policy Implications”, Project carried out at the, funded by Swedish Energy Agency.
Tarih:  Ocak 2011-  Mayıs 2014
Araştırmacılar:  Sevil Acar (araştırmacı);  Runar Brännlund (yürütücü; Centre for Environmental and Resource Economics, Umeå University)
Partner kuruluşlar: Kemerburgaz Üniversitesi, Center for Environmental and Resource Economics (CERE), Umeå University, Sweden
Destek veren kuruluşlar: Swedish Energy Agency

8. Ulusal Araştırma Projesi:  “Fossil Fuel Subsidies as a Lose-Lose: Fiscal and Environmental Burdens in Turkey” from the UNDP Bratislava Regional Centre, funded by Istanbul Kemerburgaz University.
Tarih: Ocak-Aralık 2013
Araştırmacılar: Sevil Acar (Istanbul Kemerburgaz University) (yürütücü); Dr. Stamatios Christopoulos (UNDP)
Partner: Dr. Stamatios Christopoulos (UNDP Bratislava Regional Centre)
Destek veren kuruluşlar: Istanbul Kemerburgaz University

Yakın Dönem Çalıştay, Konferans, Sempozyum Organizasyonlarından Örnekler:

1. Uluslararası Atölye Çalışması ve Sempozyum: Training and Capacity Building on Gender, Macroeconomics and International Economics in the Periphery of Europe
Tarih: Ekim 2011
Partner kuruluşlar: International Working Group on Gender and Macroeconomics (IWG-GEM); İTÜ BMT-KAUM
Destek veren kuruluşlar: International Development Research Council (Kanada); UNDP (Türkiye), Global Fund for Women (ABD)
Düzenleyiciler: İpek İlkkaracan (Koordinatör); Rania Antonopoulos (Levy Economics Institute and IWG-GEM), Nilüfer Çağatay (University of Utah and IWG-GEM), Özge İzdeş (İstanbul University), Ewa Ruminska-Zimny (Warsaw School of Economics and GEM-Europe); Anna Zachorowska (Krakow University). 

2. Ulusal Sempozyum: Sayılarla Türkiye Ekonomisi
Tarih: Temmuz 2012
Partner kuruluşlar: İTÜ İşletme Fakültesi
Destek veren kuruluşlar: İTÜ İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümü
Düzenleyiciler: Ahmet Atıl Aşıcı, Derya Karakaş, İpek İlkkaracan, Mehtap Hisarcıklılar, Tolga Kaya, Umut Gündüz

Diğer profesyonel çalışmalar:

İpek İlkkaracan:
European Network for Gender Equality (ENEGE), Consulting Body for the European Commission, Expert on Turkey, 2012’den beri.
Feminist Economics, Editorial Board Member, 2012’den beri.
Middle Eastern Economic Association, Member, Board of Directors, 2012’den beri.

Derya Karakaş:
Sağlık Enstitüsü Derneği, Ekonomi Araştırmaları Danışmanı, Paris merkezli Tüberküloz ve Akciğer Hastalıklarına Karşı Uluslararası Birlik ile ortak proje (TURKEY-RI3-09B Projesi; Mart 2012-Nisan 2013; TURKEY-RI3-09C Projesi, Mayıs 2013 – Mayıs 2014)Kitaplar
 • Aşıcı, A.A., M.Hisarcıklılar, İ.İlkkaracan, D.Gültekin-Karakaş, T.Koya (derl.), Ümit Şenesen’e Armağan Paylaşımlar: Sayılarla Türkiye Ekonomisi, İstanbul: Literatür, 2013.
 • İlkkaracan, İ. (derl.), Emek Piyasasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine doğru: İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Politikaları (Towards Gender Equality in the Labor Market: Work and Family Life Reconciliation Policies - edited volume), İTÜ BMT-KAUM ve KİH-YÇ (Metis Yayınevi), Istanbul, 2010.
 • Gültekin-Karakaş, D., Global Integration of Turkish Finance Capital: State, Capital and Banking Reform in Turkey, Vdm Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft &Co. Kg, 2009.
 • Gültekin-Karakaş, D., Hem Hasımız Hem Hısımız- Türkiye Finans Kapitalinin Dönüşümü ve Banka Reformu, Çeviren: Şahika Tokel, İstanbul: İletişim, 2009.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yakın Dönem Yayınlardan Örnekler

I. Uluslararası Makaleler

 • Acar, S. and M. Lindmark, “Sustainability in the Making? A Historical Estimate of Swedish Sustainable and Unsustainable Development 1850-2010”, Ecological Economics, Volume 86, February 2013, Pages 176-187.
 • Acar, S. and F. Doğruel, “Sources of Inequality in Selected MENA Countries”, Structural Change and Economic Dynamics, 23 (3): 276–285, September 2012.
 • Aşıcı, A.A., “Economic Growth and its Impact on Environment: A Panel Data Analysis”, 2013,Ecological Indicators, 24, 324-333.
 • Aşıcı, A.A. and Z. Bünül, “Green New Deal: A Green Way out of the Crisis?” 2012, Environmental Policy and Governance, 22 (5), 295-306.
 • Aşıcı, A.A., “The Exchange Rate Regime Choice and Currency Crisis”, Economic Systems, 35, 419-436, 2011.
 • Aydın, E., M. Hisarcıklılar, İ. İlkkaracan, “Formal versus Informal Labor Market Segmentation in Turkey in the course of Market Liberalization”, Topics in Middle Eastern and North African Economies, Vol. 12, September 2010.
 • Gültekin-Karakaş, D., “Türkiye Tütün Sektöründe Piyasa-Yönelimli Dönüşüm”, Türk Toraks Dergisi, DOI:10.5152/ttd.2013.41.
 • Gültekin-Karakaş, D. and S.Acar-Aytekin, “Sectoral Transformation of Turkish Free Zones”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Cilt 26, Ağustos 2011, ss.57-84.2.
 • Gültekin-Karakaş, D., M. Hisarcıklılar and H. Öztürk, “Sovereign Risk Ratings: Biased Towards Developed Countries?”, Emerging Markets Finance and Trade, May–June 2011, Vol. 47, Supplement 2, pp. 69–87.A2.
 • İlkkaracan, İ. ve J. Moudud,  “Labor Markets, Institutions and Politics of Power: Towards a Reconceptualization of the Policy Framework”, Review of Keynesian Economics, Vol. 2 (2), April 2014 (forthcoming).
 • İlkkaracan, İ., H. Levent and S. Polat, “Exploring different measures of wage flexibility in a developing economy context: The case for Turkey”, International Review of Applied Economics, Vol.27 (3), May 2013, pp: 1-19.
 • İlkkaracan, İ. and S. Değirmenci, “The Impact of Household Labor Supply Structure on Poverty and Income Inequality” (with S. Değirmenci), Topics in Middle Eastern and North African Economies, Vol. 15, May 2013, pp: 121-133.
 • İlkkaracan, İ., “Work-Family Balance and Public Policy: A Cross-country Perspective”, Development, Vol. 55 (3), 2012, pp. 325-332.
 • İlkkaracan, İ., “Why so few Women in the Labor Market in Turkey: A Multi-dimensional Analysis”, Feminist Economics, Vol. 18 (1), 2012, pp. 1-36.
 • Kaya A. O., Kaya T. ve Kahraman, C., 2013. “A Fuzzy Approach to Urban Ecotourism Site Selection Based on an Integrated Promethee III Methodology”, J. of Mult.-Valued Logic & Soft Computing, Vol. 21, pp. 89–111.
 • Kaya T. ve Kahraman, C., 2011. A Fuzzy Approach to E-banking Website Quality Assessment Based on an Integrated AHP-ELECTRE Method, Technological and Economical Development of Economy, Vol. 17, 2.
 • Kaya T. ve Kahraman, C., 2010. Multicriteria Renewable Energy Planning Using an Integrated Fuzzy VIKOR & AHP Methodology: The Case of İstanbul, Energy, Volume 35, Issue 6, June 2010, p. 2517-2527.
 • Kaya T.,  2010. Multi-attribute Evaluation of Website Quality in E-business Using an Integrated AHP-TOPSIS Methodology, International Journal of Computational Intelligence Systems, Vol.3, No. 3, 301-314.
 • Kaya, T., Aktaş, E., Topçu, İ., ve Ülengin, B., 2010.  Modeling Toothpaste Brand Choice: An Empirical Comparison of Artificial Neural Networks and Multinomial Probit Model, International Journal of Computational Intelligence Systems, Vol.3, No. 5, 674-687.
 • Öztürk, H., D. Gültekin-Karakaş, & M. Hisarcıklılar, “The Role of Development Banking in Promoting Industrialization in Turkey”, Journal of Région et Développement, No.32, pp.153-178. 2010.

II. Uluslararası Kitap Bölümleri:

 • Acar, S., “Industrial Employment, Emissions and Sustainability in Turkey”, in Blanpain, R., Dereli, T., Soykut-Sarica, P. and Sen-Tasbasi, A. eds. Emerging Patterns of Work and Turkish Labour Market Challenges under Globalization, Kluwer Law International, 2013.
 • Aşıcı, A.A., “On the reform of IMF and Green Financial Architecture”, in Critical Perspectives on the World Bank and the IMF, ed. Ahmet E. Tonak, p. 95-109. Istanbul Bilgi University Press. November 2011.
 • Değirmenci, S. ve İ. İlkkaracan, “Economic Crises and the Added Worker Effect in the Turkish Labor Market” in Antonopoulos, R., N, Çağatay and S. Hsu (ed.), Gender Perspectives and Gender Impacts of the Global Economic Crises, New York: Routledge, 2013.
 • İlkkaracan, İ., “The Purple Economy: A Call for a New Economic Order beyond the Green Economy,” in LIFE e.V. /GenaNet (ed). Green Economy and Green Growth: Who Cares? Approaching the linkages between Care, Livelihood and the Green/Sustainable Economy, Berlin: Life e.V. and German Federal Ministry for the Environment, 2013, pp: 32-38.
 • İlkkaracan, İ., “The Crisis of Care: Another Limit to Sustainable Growth in Market Economies”, in A. Tonak (ed.), IMF and the World Bank: A Critical Debate, İstanbul: Bilgi University, 2011.
 • İlkkaracan, İ. and İ. Tunalı, “Agricultural Transformation and the Rural Labour Market in Turkey” in Karapinar, B., F. Adaman and G. Ozertan (ed.) Rethinking Structural Reform in Turkish Agriculture: Beyond the World Bank’s Strategy, New York: Nova Science Publishers, 2010.

III. Uluslar arası Kitaplar:

 • Gültekin-Karakaş, D., Global Integration of Turkish Finance Capital: State, Capital and Banking Reform in Turkey, Vdm Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft &Co. Kg, 2009.

IV. Ulusal Kitaplar:

 • Aşıcı, A.A., M.Hisarcıklılar, İ.İlkkaracan, D.Gültekin-Karakaş, T.Koya (derl.), Ümit Şenesen’e Armağan Paylaşımlar: Sayılarla Türkiye Ekonomisi, İstanbul: Literatür, 2013.
 • İlkkaracan, İ. (derl.), Emek Piyasasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine doğru: İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Politikaları (Towards Gender Equality in the Labor Market: Work and Family Life Reconciliation Policies - edited volume), İTÜ BMT-KAUM ve KİH-YÇ (Metis Yayınevi), Istanbul, 2010.
 • Gültekin-Karakaş, D., Hem Hasımız Hem Hısımız- Türkiye Finans Kapitalinin Dönüşümü ve Banka Reformu, Çeviren: Şahika Tokel, İstanbul: İletişim, 2009.

 

V. Ulusal Kitap Bölümleri:

 • Acar, S. ve A.A. Aşıcı (2013), “Ekolojik ayak izimiz ne söylüyor?: Türkiye’de Büyüme-Doğa İlişkisi” Sayıların Arkasındakiler: Ümit Şenesen’e Armağan Paylaşımlar içinde, (derl.) A. A. Aşıcı, D. Karakaş, İ. İlkkaracan, T. Kaya, M. Hisarcıklılar, s. 271-298, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
 • Aşıcı, A.A. (2011), “On the reform of IMF and Green Financial Architecture”, in Critical Perspectives on the World Bank and the IMF, ed. Ahmet E. Tonak, p. 95-109. Istanbul Bilgi University Press, İstanbul.
 • Gültekin-Karakaş, D., M.Hisarcıklılar, G.Hayta, “Türkiye’de Sanayileşmenin Bir Bileşeni Olarak Doğrudan Yabancı Yatırım ve Dış Ticaret İlişkisi”, Ümit Şenesen’e Armağan Paylaşımlar: Sayılarla Türkiye Ekonomisi içinde, (derl.) A. A. Aşıcı, D. Karakaş, İ. İlkkaracan, T. Kaya, M. Hisarcıklılar, s.299-337, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
 • İlkkaracan, İ. ve Y. Kütük, “Türkiye’de İntiharların Ekonomik Dalgalanmalarla İlişkisi Üzerine Bir Uygulama”, Ümit Şenesen’e Armağan Paylaşımlar: Sayılarla Türkiye Ekonomisi içinde, (derl.) A. A. Aşıcı, D. Karakaş, İ. İlkkaracan, T. Kaya, M. Hisarcıklılar, s.353-376, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
 • İlkkaracan, İ. “İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Politikaları: Giriş”, Emek Piyasasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine doğru: İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Politikaları içinde, (derl. İpek İlkkaracan), İTÜ BMT-KAUM ve KİH-YÇ, Istanbul, 2010.
 • İlkkaracan, İ. “Uzlaştırma Politikalarının Yokluğunda Türkiye Emek Piyasasında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri”, Emek Piyasasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine doğru: İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Politikaları içinde, (derl. İpek İlkkaracan), İTÜ BMT-KAUM ve KİH-YÇ, Istanbul, 2010.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ