ALT BİRİMLERİ

İçerik hazırlanmaktadır.

YÜRÜTÜCÜ(COORDINATOR)

 PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU (guloglub@itu.edu.tr)

ARAŞTIRMACILAR
PROF.DR. FUAT ERDAL (İTÜ EKONOMİ )
PROF.DR. MEHMET BALCILAR(DOĞU AKDENİZ)
PROF.DR. NİLGÜN ÇİL (İ.Ü EKONOMETRİ)
DOÇ.DR.ALP ÜSTÜNDAĞ(İTÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ) 
DOÇ.DR. ERCAN SARIDOĞAN(İ.Ü EKONOMETRİ )
DOÇ.DR.HAKAN KAHYAOĞLU (DOKUZ EYLÜL)
DOÇ. DR. MURAT SARI (YTÜ MATEMATİK )
DOÇ.DR.MURAT ERTUĞRUL(HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI)
DOÇ.DR. ŞAKİR GÖRMÜŞ(SAKARYA Ü. EKONOMETRİ)
YRD.DOÇ.DR.RESUL AYDEMİR(İTÜ EKONOMİ BÖLÜMÜ)

ARAŞTIRMACILAR

Araş.Gör. Murat GÜVEN (İTÜ)
Araş.Gör Pınar KAYA(Marmara)
Özgür KAPLANLIOĞLU(İTÜ)
İbrahim AKIL(İTÜ)
Mecvut Laboratuvar İmkanları
İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ