ALT BİRİMLERİ

 

Ofis Ergonomisi                              

 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Mevzuat Uygulamaları                           

İş Güvenliğinde Risk Analizi ve Yönetimi                             

İçerik hazırlanmaktadır.

YÜRÜTÜCÜLER

Y.Doç.Dr. Esra Ataç Baş (Lider)

 Prof.Dr. Fethi Çalışır

 Prof. Dr. F. Gülen İskender

 Y.Doç.Dr. Çiğdem Altın Gümüşsoy

 Öğr.Gör.Dr. Gülçin Yücel Höge Ar.Gör.Dr. İrem Uçal Sarı

 Ar.Gör. Gizem Sarıbay Öztürk  (İşletme Müh.Böl.)

 Ar.Gör. Mine Işık

 

İçerik hazırlanmaktadır.

ARAŞTIRMACILAR

İçerik hazırlanmaktadır.
Mecvut Laboratuvar İmkanları
İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ