ALT BİRİMLERİ

İşletmecilik ve Yönetim Tarihi

İktisat Tarihi

YÜRÜTÜCÜLER

Doç. Dr. Mehmet Erçek

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Ertuğrul Tokdemir (İTÜ)
Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI (İTÜ)
Prof. Dr. Behlül ÜSDİKEN (Sabancı Üni.)
Doç. Dr. S. Saime KAYAM (İTÜ)
Doç.Dr. Mehmet ERÇEK (İTÜ)
Yrd.Doç.Dr. Deniz TUNÇALP (İTÜ)
Yrd.Doç.Dr. Janset AYTEMUR (Akdeniz Üni.)
Öğr. Gör.Dr.Zeynep ERDEN BAYAZIT (İTÜ)

Başlıca Çalışmalar, Yayınlar ve Projeler

KIPPING,M. & USDIKEN,B. (2014) "History in Management and Organization Theory: More Than Meets The Eye" Academy of Management Annals (in press).

GUNCAVDI, O. & TOKDEMIR, E. (2012) "World War II and Capital Market Development in a Neutral Economy: The Case of Turkey" in Vogler, R.U., Baumberger, J., Reginbogin, H. & Spiller, J. (eds.) Financial Markets of Neutral Countries in World War II. (pp. 281-322) Zurich: Association for Financial History.

ERÇEK, M. (2012) “Exploring Turkish Business Groups: Origins, Salient Characteristics and Evolutionary Dynamics” 16th World Economic History Congress, 9-13 July, Stellenbosch, South Africa: Stellenbosch University.

KAYAM, S.S. & TOKDEMIR, E. (2011) "Savaşın Zayıf Halkası: Osmanlı Kara Ulaşımı 1853-1918"  
Yakın Tarihimizin İktisadi  Panoraması - Prof. Dr. Haydar Kazgan’a Armağan (eds) E. Tokdemir, Ö. Günçavdı and S. S. Kayam, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2011 .

TOKDEMİR, E., GÜNÇAVDI, Ö. ve KAYAM, S. S. ed. (2011) Prof. Dr. Haydar Kazgan’a Armağan: Yakın Tarihimizin İktisadi Panoraması, Ankara: Türk Tarih Kurumu.  

AYTEMUR, J.Ö. (2010) Türkiye’de Yönetim Düşüncesinin Erken Dönemleri: Sumerbank (1930-1945), Libra Yayınları, İstanbul.       

ERÇEK, M. & GÜNÇAVDI, Ö. (2010) “Evolution of National and International Resource Constraints and Business Groups: The Historical Case of a Turkish Family Holding, 1950-1999” Business and Economic History On-line, 8 , URL: http://www.thebhc.org/publications /BEHonline/2010/ercekandguncavdi.pdf. (Open access publication)                       

ÜSDİKEN, B. ve ERÇEK, M. (2009) “Türkiye’de İş Dünyası için İlk ‘İşletme’ Dergisi: İşletme-İşletme Ekonomisi ve Organizasyon Mecmuası”, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 9 (1): 53-90.                 

GÜNÇAVDI, Ö. (2009) Düşten Gerçeğe: Türk Sanayisinde Elginkan Topluluğu. İstanbul: Türk Tarih Vakfı.            

ERÇEK, M. (2008) “Türk İş Sistemi' ne Tarihi Bakış: İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Holding Yapısal Formlarının Tarihi Köken ve Etkileşimleri Üzerine Bir Deneme” XVI. Ulusal Yönetim Kongresi, 16-18 Mayıs, Antalya: İstanbul Kültür Üniversitesi. (Genişletilmiş Özet)

KAYAM, S.S. & TOKDEMIR, E. (2006) "Osmanlı Buğday Fiyatları ve Ulaştırma"  
Yücel Candemir’e Armağan (eds) E. Tokdemir, Ö. Günçavdı ve S. Küçükçifçi, İstanbul: İTÜ İşletme Fakültesi.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ