YÜRÜTÜCÜLER

Doç. Dr. Dilay Çelebi

İTÜ İşletme Fakültesi, 
İşletme Mühendisliği Bölümü,
34367, Maçka, Istanbul
Tel: 212 2931300 / 2056
celebid@itu.edu.tr


Çalışmalar

 

Gerçekleştirilen Etkinlikler

http://www.codatu2015.org/en/

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Haluk Gerçek İTÜ-İnşaat Mühendisliği
Prof. Dr. Füsun Ülengin Sabancı Üni. - Yönetim Bilimleri 
Prof. Dr. Özgür Kayalıca İTÜ-İşletme Mühendisliği
Prof. Dr. Yücel Candemir Emekli - İTÜ-İşletme Mühendisliği
Doç. Dr. Dilay Çelebi İTÜ-İşletme Mühendisliği
Doç. Dr. Alp Üstündağ İTÜ-Endüstri Mühendisliği
Doç. Dr. Ela Babalık Sutcliffe ODTÜ - Şehir / Bölge Planlama
Yrd.Doç.Dr. H. Onur Tezcan, İTÜ İnşaat Mühendisliği 
Araş.Gör.Dr. Eda Beyazıt, İTÜ Şehir ve Bölge Planlama

Tanıtım
ULAG grubunun amacı, ekonomik ve teknik alanda işbirliğini ön plana çıkaracak şekilde ulaştırma ve lojistik araştırması alanlarında uluslararası işbirliğini geliştirmek, ve yine araştırma ile sınırlı kalmak üzere, Türkiye’de ulaştırma ve lojistik kesimlerinin kurumsal altyapısını bilimsel ve teknolojik olarak desteklemektir. ULAG grubunun hedefi bu kapsamda sözü edilen kurumsal altyapıya işlerlik kazandırmak amacıyla ulaştırma & lojistik kesimleri için gerçekleştirdiği projeler aracılığıyla uluslararası bir araştırma platformu haline gelmektir. Grubun odak çalışma alanı, yüksek toplumsal etkiye sahip, sürdürülebilir ekonomik gelişme sağlayacak, karmaşık ve büyük ölçütlü lojistik ve ulaştırma sistemlerinin modellenmesidir.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
 • Local Coordinator in EU Cooperation Projects Erasmus Intensive Programme (Proje Kodu: 2013-1-TR1-ERA10-48740) (Proje Ismi: Sustainable urban regeneration strategies in a major metropolitan area between East and West: The Dikmen Valley and Ulus Histroric District in Ankara, Turkey)
 • Proje yöneticisi; fon: ODTU Geliştirme Vakfı (Proje Ismi: TÜRKİYE’DEKİ KENTSEL RAYLI SİSTEMLERİN PERFORMANS ANALİZİ: “BENCHMARKING” ÇALIŞMASI) 
 • Türkiye’de Karayolu ile Tehlikeli Madde Taşımacılığının Analizi ve Sürücü Eğitim Programının Oluşturulması,(2011-Devam). Yürütücü: Dilay Çelebi, Proje Tipi: ITU A Tipi Araştırma Projesi, Bütçe: 26.000 TL. 
 • İstanbul Hafif Raylı Sistemlerin Zaman Çizelgelerinin ve Oluşturulması ve Makinist Çizelgeleme, (2007-2009) Proje Tipi: IBB Projem Istanbul. Yürütücü: Demet Bayraktar, Araştırmacılar: Dilay Çelebi, D. Öztürkcan, S. Danıs, Bütçe:15,000 TL.
 • İstanbul Hafif Raylı Sistemlerin Zaman Çizelgelerinin ve Oluşturulması ve Makinist Çizelgeleme, (2007-2009) Proje Tipi: IBB Projem Istanbul. Yürütücü: Demet Bayraktar, Araştırmacılar: Dilay Çelebi, D. Öztürkcan, S. Danıs, Bütçe:15,000 TL.
 • İstanbul Hafif Raylı Sistemlerin Zaman Çizelgelerinin ve Oluşturulması ve Makinist Çizelgeleme, (2007-2009) Proje Tipi: IBB Projem Istanbul. Yürütücü: Demet Bayraktar, Araştırmacılar: Dilay Çelebi, D. Öztürkcan, S. Danıs, Bütçe:15,000 TL.
 • İstanbul Hafif Raylı Sistemlerde Bakım Çizelgeleme ve Envanter Yönetimi, (2007-2009) Proje Tipi: IBB Projem Istanbul. Yürütücü: Demet Bayraktar, Araştırmacılar: Dilay Çelebi, D. Öztürkcan. Bütçe:15,000 TL. 
 • İBB Katı Atık Toplama Rotalarının Modellenmesi ve Optimizasyonu, (2007-2008) Proje Tipi: IBB Projem Istanbul. Yürütücü: Laszlo Nemeth, Araştırmacılar: Dilay Çelebi. Bütçe:11,000 TL. 
 • Şubat 2010 – Şubat 2012: “Benchmarking of Urban Rail Systems in Turkey” A comparative performance analysis of urban rail transit systems in Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Istanbul, Izmir, Kayseri and Konya. 
 • Şubat– Eylül 2010: “Turkey’s Climate Change Action Plan” Transport Sector Expert in the UNDP funded project. 
 • Ocak 2006 – Mart 2010: EU FP6 Project “PARAMOUNT: Large Scale Dissemination for Clean Urban Transport” [Partnerler: AMOR – Austrian Mobility Research (AT); Regional Environmental Center for Central & Eastern Europe (HU); Ökoinstitut Alto Adige (IT); Langzaam Verkeer – (BE); Technical University Dresden – (DE); Napier University – (UK); Mendes Ltd – (IE); The Council of European Municipalities and Regions - (FR); Rupprecht Consulting – (DE); Middle East Technical University – (TR); China Academy of Transportation Sciences – (CN);  University of Belgrade – (CS); Federal University / Rio de Janeiro – (BR); Technical University of Sofia - (BU)]
 • This is a Special Support Action project.Ocak 2006 – MArt 2010: EU FP6 Project “PARAMOUNT: Large Scale Dissemination for Clean Urban Transport” [Partnerler: AMOR – Austrian Mobility Research (AT); Regional Environmental Center for Central & Eastern Europe (HU); Ökoinstitut Alto Adige (IT); Langzaam Verkeer – (BE); Technical University Dresden – (DE); Napier University – (UK); Mendes Ltd – (IE); The Council of European Municipalities and Regions - (FR); Rupprecht Consulting – (DE); Middle East Technical University – (TR); China Academy of Transportation Sciences – (CN);  University of Belgrade – (CS); Federal University / Rio de Janeiro – (BR); Technical University of Sofia - (BU)]
 • This is a Special Support Action project.Ocak 2006 – MArt 2010: EU FP6 Project “PARAMOUNT: Large Scale Dissemination for Clean Urban Transport” [Partnerler: AMOR – Austrian Mobility Research (AT); Regional Environmental Center for Central & Eastern Europe (HU); Ökoinstitut Alto Adige (IT); Langzaam Verkeer – (BE); Technical University Dresden – (DE); Napier University – (UK); Mendes Ltd – (IE); The Council of European Municipalities and Regions - (FR); Rupprecht Consulting – (DE); Middle East Technical University – (TR); China Academy of Transportation Sciences – (CN);  University of Belgrade – (CS); Federal University / Rio de Janeiro – (BR); Technical University of Sofia - (BU)]
 
Yayınlar, Patentler vb.
Kayalica, Ö., Ramirez, RE, Brotherhood of Competition: Foreign Direct Investment and Mergers” International Review of Economics and Finance, 18 (1), 63-69, 2009.
Kayalıca, Ö., Yılmaz, E., "Finance-Growth Nexus”, Journal of Social Sciences, 1 (2), 94-117, 2008.
Kayalıca, Ö., Lahiri, S, “Domestic lobbying and Foreign Direct Investment: The role of Policy Instruments”, Journal of International Trade and Economic Development, 16:3, 299-323, 2007.
Kayalıca, Ö., Ramirez, R.E., “Environmental Policies and Mergers’ Externalities”, Economía Mexicana: Nueva Época, Vol. XVI, No. 1, 2007.
B. Lefevre, R. Zimmerman, S. Mehrotra, H. Gerçek, K. Jacob, S. Srinivasan, "Climate change and urban transportation systems. Climate Change and Cities: First Assessment Report of the Urban Climate Change Research Network, C. Rosenzweig, W.D. Solecki, S.A. Hammer, S. Mehrotra,", Kitapta Bölüm, 2011, s. 145-177, ISSN: ISBN 978-1-107-00420-7 Paperback, Cambridge University Press; Cambridge, UK.
Sevil Köfteci, Haluk Gerçek, "Yük taşımacılığında taşıma türü seçimi için lojistik maliyetlere dayalı ikili model", Teknik Dergi, Vol. 21, No. 3, 07/2010, İnşaat Mühendisleri Odası
H. Gerçek, B. Karpak, T. Kılınçaslan, "A multiple criteria approach for the evaluation of the rail transit networks in Istanbul", Transportation, Vol. 31, 11/2004, s. 203 - 228
P. Alpkökin, J. Black, Y. Hayashi, H. Gerçek, "Polycentric employment growth and impacts on urban commuting patterns: Case study of Istanbul", Journal of Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 6, 06/2005, s. 3835 - 3850
P. Alpkökin, J. Black, Y. Hayashi, H. Gerçek, "Polycentric employment growth and impacts on urban commuting patterns: Case study of Istanbul", Journal of Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 6, 06/2005, s. 3835 - 3850
P. Alpkökin, J. Black, Y. Hayashi, H. Gerçek, "Polycentric employment growth and impacts on urban commuting patterns: Case study of Istanbul", Journal of Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 6, 06/2005, s. 3835 - 3850
H. Gerçek, U. Blum, J. Viegas, "High Speed Railways and European Peripheries: Opportunities and Challenges", Transportation Research A, Vol. 26A, No. 2, 1992, s. 211 - 221
H. Gerçek, "Türkiye'de ulaştırma politikaları ve demiryolları", İÜ İFMC İktisat Dergisi, No. 395, 11/1998, s. 39-43
Y. Kaan Demir, H. Gerçek, "Ulaştırma türü seçiminde esnek hesaplama yöntemleri", İTÜ Dergisi, Vol. 5, No. 6, 12/2006, s. 61-73, İTÜ
H. Gerçek, S. Şengül, "İstanbul'da yolculuk hareketlerindeki son on yıldaki değişmelerin arazi kullanımı-ulaştırma ilişkisi çerçevesinde değerlendirilmesi", İMO İstanbul Bülteni, No. 95, 01/2008, s. 15-23
Haluk Gerçek, "Ulaştırma Yatırımları Üzerinden İstanbul'un Geleceği", Mimar.ist, No. 45, 10/2012, s. 60-66, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi
Candemir, Y. Approaches to Regional Transport Problems: Middle East Requirements. Papers and Proceedings (Editor). The International Symposium, May 23 – 26, 1988, Istanbul. Istanbul Technical University. Transportation & Vehicles Research Center ; Pp. 581.
Candemir, Y., “A Critical Evaluation of the Turkish Transportation Sector”. Working Paper.
Institute of Transportation Studies, ITS, University of California at Berkeley. UCB-ITS-WP-85-2. May 1985, ISSN : 0192-4141. Candemir, Y., “A Critical Evaluation of the Turkish Transportation Sector”. Working Paper.
Institute of Transportation Studies, ITS, University of California at Berkeley. UCB-ITS-WP-85-2. May 1985, ISSN : 0192-4141.
Candemir, Y., “The Inter-industrial Location of Transport Sectors of Developing Countries: The
Case of Turkey” (G.G. ŞENESEN & Ü. ŞENESEN ile birlikte). Uluslararası Sempozyum’da (The 6th World Conference on Transport Research, WCTR, June 29 – July 3, 1992, Lyon, France) sunulan bildiri. Candemir, Y., “The Inter-industrial Location of Transport Sectors of Developing Countries: The
Case of Turkey” (G.G. ŞENESEN & Ü. ŞENESEN ile birlikte). Uluslararası Sempozyum’da (The 6th World Conference on Transport Research, WCTR, June 29 – July 3, 1992, Lyon, France) sunulan bildiri.
Candemir, Y., “Economic Analysis of Transportation in Developing Countries”, ECMT
Economic Research Centre, Round Table 100, Transport Economics: Past
Trends and Future Prospects. 2 – 3 June, 1994, Paris, France. Candemir, Y., “Economic Analysis of Transportation in Developing Countries”, ECMT
Economic Research Centre, Round Table 100, Transport Economics: Past
Trends and Future Prospects. 2 – 3 June, 1994, Paris, France.
ALP USTUNDAG, SERDAR KILINÇ, EMRE ÇEVİKCAN, "A Hybrid Fuzzy Risk Evaluation Model for Real Estate Investments", Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, Vol. 17, No. 4, 2011, s. 339-362
ALP USTUNDAG, SERDAR KILINÇ, "Fuzzy Multi-Criteria Selection of Science Parks for Start-up Companies", International Journal of Computational Intelligence Systems, Vol. 4, No. 2, 2011, s. 217-227
ALP USTUNDAG, SEDA UGURLU, SERDAR KILINÇ, "Evaluating the Performance of Technology Transfer Offices", Journal of Enterprise Information Management, Vol. 24, No. 4, 2011, s. 322-337
OZGUR KABADURMUS, SERDAR KILINÇ, ALP USTUNDAG, "Evaluation of Operational Factors Affecting the RFID Performance in Cargo Sorting Operations", International Journal of RF Technologies: Research and Applications, Vol. 3, No. 2, 2012, s. 119-135
ALP USTUNDAG, "A Hybrid Model for Forecasting Sales in Turkish Paint Industry", International Journal of Computational Intelligence Systems, Vol. 2, No. 3, 2009, s. 29-38
ALP USTUNDAG, MEHMET TANYAS, "The impacts of Radio Frequency Identification (RFID) technology on supply chain costs", Transportation Research Part E, Vol. 1, No. 45, 2009, s. 29-38
ALP USTUNDAG, EMRE CEVİKCAN, "Vehicle Route Optimization for RFID Integrated Waste Collection System", International Journal of Information Technology & Decision Making, Vol. 7, No. 4, 2008, s. 611-625
ALP USTUNDAG, MEHMET TANYAS, "Evaluating Radio Frequency Identification Investments Using Fuzzy Cognitive Maps", Journal of Multi-Valued Logic & Soft Computing, Vol. 14, No. 3, 2007, s. 277-295
Babalık-Sutcliffe, E., “Urban rail systems: analysis of the factors behind success” Transport Reviews 22, 415-447 (2002).
Babalık-Sutcliffe, E., “Pro-Rail Policies in Turkey: A Policy Shift?” Transport Reviews 27, 485-498 (2007).
Mackett, R.L. & Babalık-Sutcliffe, E., “New urban rail systems: a policy-based technique to make them more successful” Journal of Transport Geography 11, 151-165 (2003).
Mackett, R.L. & Babalık-Sutcliffe, E., “Enhancing the success of light rail systems” The Transport Economist (2000).
ÜLENGİN F., ÖNSEL Ş., TOPCU Y.İ., AKTAŞ E. ve KABAK Ö. (2007) An integrated transportation decision support system for transportation policy decisions: The case of Turkey, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 41/1, 80-97. (SCI & SSCI)
ÜLENGİN F. ve TOPCU Y.İ. (1997) Cognitive Map-KBDSS integration in transportation planning. Journal of the Operational Research Society, 48/11, 1065-1075. (SCI, SSCI)
Çelebi, D., 2011, "Evolutionary Inventory Control for Multi-Echelon Systems", "Intelligent Computational Optimization in Engineering: Techniques & Applications", Editors: M. Koeppen, G. Schaefer, A. Abraham ve L. Nolle, Springer.
Çelebi, D., Bayraktar, D., Bingöl, B., 2010, "Analytical Network Process for Logistics Management: A Case Study in a Small Electronic Appliances Manufacturer Company", Computers & Industrial Engineering: Supply, Production and Distribution Systems, 58-3, 432-441.
Çelebi, D., Bayraktar, D., 2008, "An Integrated Neural Network and Data Envelopment Analysis for Supplier Evaluation under Incomplete Information", Expert System with Applications, Vol. 35, 1698-1710.
Berrisch, A., Klumpp, M., Çelebi, D. 2012. Logistics Performance Measurement with Data Envelopment Analysis (DEA), 26th European Simulation and Modelling Conference-ESM’2012, Essen, Germany, 10/22/2012 - 10/24/2011
Çelebi, D, Çebi, F., Klumpp, M., 2012, Benchmarking the Operational Excellence of Dangerous Goods Transporters, Preprints of Seventeenth International Working Seminar on Production Economics.
Klumpp, M., Çelebi, D., 2012, Identification of Target Issues in Turkey’s ADR Integration, Preprints of Seventeenth International Working Seminar on Production Economics.
Çelebi, D., Bolat, B., Bayraktar, D. (2009) , Light Rail Passenger Demand Forecasting By Artificial Neural Networks, 39th Computer and Industrial Engineering Conference, 6-8 July, Troyes, France
Özaydın, Ö., 2011, “Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Sektör Raporu 2011”, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara.
Özaydın, Ö., Topcu, Y.İ., 2009, “Afet Sonrası Kullanılacak Yolların Önceliklendirilmesine Yönelik Bir Karar Modeli”, YA/EM 2009, Bilkent Üniversitesi, Ankara.
Ülengin, F., Özaydın, Ö., Ülengin, B., Önsel, Ş., Kabak, Ö., 2011, “Are Road Transportation Investments in Line with Demand Projections? A Gravity-Based Analysis for Turkey”, Odysseus
Ülengin, F., Özaydın, Ö., Ülengin, B., Önsel, Ş., Kabak, Ö., 2011, “Ulaştırma Modlarının Talep Projeksiyonuna İlişkin Bir Karar Destek Modeli: Türkiye Örneği”, YA/EM 2011, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ