YÜRÜTÜCÜ: Doç. Dr. Saime S. Kayam

İLETİŞİM: İstanbul Teknik Üniversitesi
               İşletme Fakültesi
               Maçka, 34367 İstanbul
Tel.         (0212) 2931300 / 2070 veya 2051
E-posta. kayams@itu.edu.tr

Araştırma Olanakları
 İktisadi Analiz Teknikleri
 İstatistiksel Analiz Teknikleri
 Ekonometrik Analiz Teknikleri
 Modelleme ve Simulasyon
 Kalitatif Analiz Teknikleri (Anket, focus grup, mülakat vb)
 Analizlerde kullanılacak programlar: STATA, E-Views, SPSS, MATLAB, Matematica, Oxmetrics
                                                   

Alt Alanlar
  • Uluslararasılaşma Stratejileri
  • Uluslararası Ticaret
  • Yabancı Sermaye Yatırımları
  • Ekonomik Bütünleşme
  • Ticaretin Kolaylaştırılması

ARAŞTIRMACILAR

Adı-Soyadı  Tel No.
 E-posta
Prof. Dr. Öner Günçavdı (212) 2931300/2008 guncavdi@itu.edu.tr
Prof. Dr. Suat Küçükçifçi (212) 2931300/2002 suat@itu.edu.tr
Prof. Dr. Lerzan Özkale (212) 2931300/2043 ozkale@itu.edu.tr
Prof. Dr. Ertuğrul Tokdemir (212) 2931300/2075 tokdemire@itu.edu.tr
Dr. Ayşe Aylin Bayar (212) 2931300/2745 bayaray@itu.edu.tr
Ar. Gör. Serkan Değirmenci  (212) 2931300/2051 degirmenci@itu.edu.tr

Geliştirilen Başlıca Stratejiler, Mekanizmalar, Yöntemler
 Türk firmalarının uluslararasılaşma stratejileri
Türk yatırımcıların ülke seçiminde etkili faktörler
  •  Location Choice of Turkish Investors in China, 2011
  • Business Opportunities for Turkish Entrepreneurs in Hungary, 2009
Türkiye'nin rekabet üstünlüğü bulunan ürünlerin tesbiti
Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerin rakiplere göre durumu
Yabancı rekabetinin ekonomi üzerindeki etkileri
Tarımsal ürün piyasalarında eksik pazar bütünleşmesi
                                       
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
Türk firmalarını yabancı yatırıma yönelten faktörler ve yatırım şekli seçimi (ticarileşmiş)
İmalat sanayi alt sektörlerinde hangi mal nereye satılmalı? (ticarileşme potansiyeli)
Sektörler itibariyle farklı ülkelerdeki iş fırsatları (ticarileşme potansiyeli)
Ekonomik bütünleşme etki analizi (ticarileşme potansiyeli)
Ticaret anlaşmaları ve olası etkileri (ticarileşmiş)  
Pazar bütünleşmesi ve fiyatlandırma stratejileri (ticarileşme potansiyeli)
                                              

Başlıca Projeler

Avrupa Birliği’nin Güney Kore ve Hindistan ile İmzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye Üzerindeki Olası Ticaret Etkileri
Türkiye’nin Yurtdışındaki Doğrudan Sermaye Yatırımları, Nedenleri ve Pazara Giriş Şekilleri: Bir Mikro Veri Analizi, TÜBİTAK 104K076 , 70 000TL (2004-2009)
Sustainable Development and Adjustment in the MEDA Countries Following the European Union Enlargement, Jean Monnet Project ( 2004 – 3236 / 001 – 001) (2006)
Türkiye’nin Karşılaştırmalı Rekabet Üstünlüğü Analizi, İTÜ-BAP Projesi,11-04-143. (2004)

Yayınlar

Kayam, S. S., Hisarcıklılar, M., Kayalıca, M. Ö., Spoilt for choice: Explaining the location choice of Turkish transnationals, Transnational Corporations (2013), submission under rewiev
Kayam, S. S. Are regions of Turkey integrated? Testing market integration using price differences. (2012)
Günçavdı, Ö., Kayam, S.S., Erdal, F., Is there room for manoeuvre? The impact of exchange rate on Turkish exports? (2012)
Kayam, S. S., G. E.  Yücel, Does export market determine the quality of traded goods? Evidence from bilateral intra-industry trade of Turkey (2010) 
Kayam, S. S., Hisarcıklılar, M., Türkiye’den Çıkan Doğrudan Yatırımları Belirleyen Etmenler, 1992-2005, İktisat, İşletme ve Finans, 24: 280,47-70 (2009).
Kayam, S. S., Hisarcıklılar, M., Revisiting the Investment Development Path (IDP): A Non-linear Fluctuation Approach, International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, 6: 2,75-94 (2009). 
Kayam, S. S., Hisarcıklılar, M. Determinants of Turkish FDI Abroad, Topics in Middle Eastern and North African Economies, 11 (2009).
Hisarcıklılar, M., Kayalıca, M.Ö., Kayam, S. S., Özkale, L., Foreign Direct Investment and Growth in Mediterranean Countries, in F. Prausello (ed.)
Sustainable Development and Adjustment in the MEDA Countries Following the EU
Enlargement, Milano: FrancoAngeli (2006)
Kayam, S. S., Foreign Direct Investment and Turkey: A Note, Turkish-Japanese Workshop on Advanced Science & Technology (2005)
Kayam, S. S., Kullman, C., Aussenwirtschaftspolitik der G8” , in Handbuchs der Aussenwirtschaftspolitik: Staaten und Organisationen (eds.) Jurgen Bellers and Wolfgang Gieler,Hamburg: Lit Verlag (2004)
Kayalıca, M. Ö. ve Lahiri, S. European Union Enlargement and Pollution: Why Caution is Necessary, The World Economy, 2000, pp. 1409-1422
Kayalıca, M. Ö. ve Yılmaz, E., Trade and Foreign Direct Investment Linkages: FDI versus Imports, EconoQuantum, 2004, 1: 0, 49-63
Kayalıca, M. Ö. ve Lahiri, S. Domestic lobbying and Foreign Direct Investment: The role of Policy Instruments, Journal of International Trade and Economic Development, 2007, 16:3, 299-323
Kayalıca, M. Ö. ve Ramirez, R. E., Brotherhood of Competition: Foreign Direct Investment and Mergers, International Review of Economics and Finance, 2009, 18 (1), 63-69
Kayalıca, M. Ö. ve Lahiri, S. Local content requirements and international market share rivalry, in New developments in international trade: theoretical and empirical investigation, eds. Seiichi Katayama and Kaz Miyagiwa, The Research Institute for Economics and Business Administration, Kobe University, Japan 2003.
Kayalıca, M. Ö. ve Karaman, F. Avrupa Birliği’nin Güney Kore ve Hindistan ile İmzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye Üzerindeki Olası Ticaret Etkileri
Karaman, F., Özkale, L. Gümrük Birliği’nin Statik Etkileri  Uluslararası Ekonomi ve Dış Ticaret Politikaları Dergisi, Vol.1, No. 1 p. 117-138 (2006)
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ