ALT BİRİMLERİ

Çevre Biyoteknolojisi Laboratuvarı (İTÜ MOBGAM)
Dr. Sedat Üründül Çevre Bilimleri Laboratuvarı (İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü)
Konfokal Mikroskobu Laboratuvarı (İTÜ MOBGAM)
Fermentasyon Laboratuvarı (İTÜ MOBGAM)
Enstrümantasyon Laboratuvarı (İTÜ MOBGAM)
Çevre Mühendisliği Merkez Laboratuvarı (İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü)

YÜRÜTÜCÜLER

Prof.Dr. Orhan İnce

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Bahar İnce (BOUN)
Prof. Dr. Candan Tamerler (University of Washington)
Prof. Gerasimos Lyberatos (National Technical University of Athens)
Prof. Damia Barcelo (Catalan Institute for Water Research)
Doç. Dr. Zeynep Çetecioğlu Gürol (İTÜ)
Dr. Sabine Kleinsteuber (Helmholtz Center for Environmental Research)
Dr. Sara Rodriguez-Mozaz (Catalan Institute for Water Research)
Doç. Dr. Nilgün Ayman Öz (ÇOMU)
Dr. Mustafa Kolukırık
Dr. Şükriye Çelikkol Aydın 
Dr. Sevcan Aydın
Araş. Gör. E. Gözde Özbayram (Doktora Öğrencisi-İTÜ)
Aiyoub Shahi (Doktora Öğrencisi-İTÜ)
Canan Ketre (Doktora Öğrencisi-İTÜ)
Neslihan Tuba Demir (Yüksek Lisans Öğrencisi-İTÜ)
Hakan Cicigül (Yüksek Lisans-İTÜ)
Orçun Leblebici (Yüksek Lisans-İTÜ)
İbrahim Halil Miraloğlu (Yüksek Lisans-BOUN)
Deniz Gülbin Tan (Yüksek Lisans-İTÜ)
Eda Çiftçi (Yüksek Lisans-İTÜ)
Aigerim Jaxybayeva (Yüksek Lisans-İTÜ)
Cansın Durak (Yüksek Lisans-BOUN)


Mevcut Laboratuvar İmkanları
Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi Sistemi (HPLC) / Agilent 1100 Series
Ultra Performanslı Sıvı Kromatografi ve Kütle Spektrometre (LC-MSMS) / ACCELA 60057-97002 ve Thermo TSQ Quantum ACCESS
Gaz Kromatograf (GC) / Agilent Technologies 6890N
Gaz Kromatograf (GC) / Perichrome
İyon Kromotograf (IC) / Dıonex ICS-1500
UV/VIS Spektrofotometre / PerkinElmer Lambda 25
VIS-Spektrofotometreler /Sinko-Suv 1141
Epifloresan Ataşmanlı Araştırma Mikroskopu / Olympus B202
Santrifüj Cihazları / Thermo IEC Multi
Su Banyoları / Memmert WB14
Orbital Çalkalayıcılar /Thermo Forma 420
Fırınlar / CARBOLITE CWF 13/13
Tartım Cihazları / Mettler Toledo AX205
pHmetreler / Orion 720A
Thermal Cycler / Techne 
Denatüran Gradyan Jel Elektrofarez (DGGE) Ekipmanı /  BioRad
Floresanlı Yerinde Belirleme Sistemi / Roche
DNA Dizileme Cihazı / Applied Biosystem Genetic Analyser 3130
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
Spesifik Rumen Bakterileri ve Hidroliz Enzimleri Kullanarak Anaerobik Çürütücülerdeki Biyometan Verimliliğinin Arttırılması, TÜBİTAK ÇAYDAG, 113Y451, 2014-2014-2016
Karadeniz Zooplanktonunda Hızlı Tür Tayini için bir Yöntem, TÜBİTAK ÇAYDAG, 2013-2016
Zeytinyağı Atıksuyunun Anaerobik Arıtımında Ultrases Prosesinin Sistem Dinamiği Üzerine Etkisinin Araştırılması, TÜBİTAK, ÇAYDAG, 
Antibakteriyel ve Antibiyotik İçeren Atıksuların Anaerobik Arıtımında Metabolik Yol İzleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi ve Antibiyotik Direnç Genleri ile İlişkilerinin İncelenmesi (TÜBİTAK, ÇAYDAG 110Y310-COST ES1202 Water_2020), 2011-2014.
Veteriner antibiyotiklerinin hayvan dışkısından biyogaz üreten havasız çürütme sistemlerine etkisinin araştırılması  ve alıcı ortamlarda yarattığı direnç genlerinin incelenmesi, TÜBİTAK, ÇAYDAG, 2010-2013
Anoksik Deniz Sedimentlerinin Mikrobiyal Kompozisyonunun ve Anaerobik Petrol Degradasyonu Kapasitelerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK, Proje No: 105Y307,  2006-2009. 
Antibiyotik İçeren Atıksuların Anaerobik Arıtım Çıkış Sularının İnhibisyon ve Ekotoksikolojik Etkilerinin Belirlenmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2013-2014.
Zenobiyotiklerin Anoksik ve Anaerobik Biyolojik Ayrışabilirlik Özelliklerinin ve Karışık Mikrobiyal Kültür Üzerine Toksisite/İnhibisyon Etkilerinin Değerlendirilmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: 321857,2009-2011.
Organik Solventlerin Methanosaetaların Asetil-koA Sentetaz Enzim Ekspresyonuna İnhibisyon Etkisinin Belirlenmesi, Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: 09HY104P, 2009-2010.
Zenobiyotiklerin Biyolojik Ayrışabilirlik Özelliklerinin ve Karışık Mikrobiyal Kültür Üzerine Toksisite/İnhibisyon Etkilerinin Değerlendirilmesi, TÜBA, 2008-2011. 
Su kaynakları ve atıksulardaki patojenik bakterilerin DNA’ya dayalı yöntemlerle analizi ve buna bağlı immünoimmobilizasyon yüzeyi oluşturulması, Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2012-2013.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
Grup A beta hemolitik Streptococcus tespit metod ve kiti (ticarileşme potasiyeli)
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
Methanosaeta concilii'nin mRNA bazında tespiti (Yöntem)
Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Kayıt No: 17383301) (Yönetmelik)
Grup A beta hemolitik Streptococcus tespit metod ve kiti (Yöntem ve Ürün)
Yayınlar, Patentler vb.
Kolukırık, M., Ince, B., Ince, O. 2012. Grup A beta hemolitik Streptococcus tespit metod ve kiti. Türk Patent Enstitüsü (Patent Başvurusu yapıldı)
Cetecioglu, Z., Ince, B. K., Kolukırık, M., Ince, O. (2009). Biogeographical Distribution and Diversty of Bacterial and Archaeal Communities within Highly Polluted Anoxic Marine Sediments from the Marmara Sea. Marine Pollution Bulletin. Vol 58 (3): 384-395 
Kolukirik, M., Ince, O., Cetecioglu, Z., Celikkol, S., Ince, B. K. (2011). Spatial and Temporal Changes in Microbial Diversity of the Marmara Sea Sediments. Marine Pollution Bulletin, Vol 11 (62): 2384-2394 
Cetecioglu, Z., Ince, B., Orhon,  D., Ince, O. (2011). Acute inhibitory impact of antimicrobials on acetoclastic methanogenic activity. Bioresource Technology, Vol 114: 109-116
Cetecioglu, Z., Ince, B., Gros, M., Rodriguez-Mozaz, S., Barcelo, D., Orhon, D., Ince, O. (2013). Chronic impact of tetracycline on the biodegradation of an organic substrate mixture under anaerobic conditions. Water Research , Vol 47(9): 2959-2969
Ince, B., Koksel, G., Cetecioglu, Z., Oz, N. A., Coban, H., Ince, O. (2011). Inhibition effect of isopropanol on acetyl-CoA synthetase expression level of acetoclastic methanogen, Methanosaeta concilii, Journal of Biotechnology, Vol 156 (2): 95-99.
Ince, B., Cetecioglu, Z., Celikkol, S., Ince, O. (2011). The microbial diversity, methane production, operational routine of an anaerobic reactor treating maize processing wastewater. Water Practice and Technology. Vol 2(2). 
Ince, O., Kolukirik, M., Cetecioglu, Z., Eyice, O., Tamerler, C., Ince, B. (2007). Methanogenic and sulfate reducing bacterial population levels in a full-scale anaerobic reactor treating pulp and paper industry wastewater using fluorescence in situ hybridisation. Water Science and Technology. 55 (10): 183–191.
Ince, O., Kolukirik, M., Cetecioglu, Z., Eyice, O., Inceoglu, O., Ince, B. (2009). Toluene Inhibition of an Anaerobic Reactor Sludge in Terms of Potential Activity and Composition of Acetoclastic Methanogens. Journal of Environmental Science and Health- Part A: Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering. Vol 44 (14): 1551-1556
Basak, B., Ince, O., Ince, B., Cetecioglu, Z., Celikkol, S., Kolukirik, M. (2012). Effect of Nitrogen Deficiency during SBR Operation on PHA Storage and Microbial Diversity, Environmental Technology. Vol 16(33): 1827-1837.
Ince, B. K., Cetecioglu, Z., Ince., O. Pollution prevention in the pulp and paper industries, In: Environmental Management, Elzbieta Broniewicz (Ed.). 2011, InTech Publishing, Rijeka. s: 223-246.
Cetecioglu, Z., Ince, O., Ince, B. K. Application of genetic fingerprinting techniques on environmental ecology, In: Gel Electrophoresis - Advanced Techniques, Samah Magdeldin (Ed.). 2012, InTech Publishing, Rijeka. s: 51-66. 
N.A. Oz, O. Ince, G. Turker, B. Ince, ". Effect of seed sludge microbial community and activity on the performance of anaerobic reactors during the start-up period", World Journal of Microbiology and Biotechnology, Vol. 2, No. 28, 2012, s. 637-647
M. Kolukirik, O. Ince, B. K. Ince, "Nutrient Enhanced Bioremediation of Petroleum Hydrocarbons via Methanogenesis and DNRA", ISME Journal, 2011, doi:10.1038/ismej.2011.101
Çalışmalarımızda toplam 332 kültüre alınmamış mikroorganizma tarafımızdan tanımlanmış ve uluslararası Gen Bankaları'na kaydettirilmiştir (www.ebi.ac.uk)
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ