ALT BİRİMLERİ

Akıllı Ulaştırma Sistemleri
Aktivite-Tabanlı Tehlike Analizi ve Risk Değerlendirmesi
Bitümlü (asfalt) Karışımların Tasarımı
Demiryolu Mühendisliği
Dinamik Ağ Yönetimi
Esnek ve Rijit Üstyapıların Tasarımı
Karayolu Güvenliği ve Trafik Kazaları
Karayolu Mühendisliği ve Tasarımı
Karayolu Mühendisliğinde Uygulanan Laboratuvar ve Arazi Deneyleri
Kentsel Raylı Sistemler
Şantiye Planlaması ve Güvenliği
Trafik Akım Benzetimi, Denetimi ve Yönetimi
Trafik Akım Kuramları
Ulaştırma Ağlarının Modellemesi ve Optimizasyonu
Ulaştırma Ekonomisi
Ulaştırma Modelleri
Ulaştırma Mühendisliğinde Endüstriyel Atık ve Yan Ürünlerin Kullanılması
Ulaştırma Mühendisliği Yapılarında Kullanılan Malzeme ve Zeminlerin İncelenmesi
Ulaştırma Planlaması
Ulaştırmada Sürdürülebilirlik
Ulaştırmada Talep Analizi
Ulaştırma Yatırımlarının Değerlendirilmesi
.

YÜRÜTÜCÜ

Prof. Dr. Hilmi Berk Çelikoğlu
celikoglu at itu.edu.tr
hxc43 at psu.edu

İLETİŞİM
İstanbul Teknik Üniversitesi
İnşaat Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ayazağa Yerleşkesi, Maslak
Sarıyer, 34469 Istanbul
faks: +90 212 2856587
tel.: +90 212 2853798

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Haluk Gerçek 212 2853658 http://akademi.itu.edu.tr/hgercek/ hgercek@itu.edu.tr
Prof. Dr. Ergun Gedizlioğlu 212 2853654 http://akademi.itu.edu.tr/gedizlioglu/ gedizlioglu@itu.edu.tr
Prof. Dr. Abdullah Hilmi Lav 212 2856535 http://akademi.itu.edu.tr/lav/ lav@itu.edu.tr
Prof. Dr. Ali Osman Atahan 212 2857413 http://akademi.itu.edu.tr/atahana/ atahana@itu.edu.tr
Prof. Dr. Hilmi Berk Çelikoğlu 212 2853798 http://akademi.itu.edu.tr/celikoglu/ celikoglu@itu.edu.tr
Doç. Dr. Kemal Selçuk Öğüt 212 2853663 http://akademi.itu.edu.tr/oguts/ oguts@itu.edu.tr
Doç. Dr. G. Emre Gürcanlı 212 2853652 http://akademi.itu.edu.tr/gurcanlig/ gurcanlig@itu.edu.tr
Y. Doç. Dr. H. Onur Tezcan 212 2853665 http://akademi.itu.edu.tr/tezcanhu/ tezcanhu@itu.edu.tr
Dr. Murat Büyük 212 2857413 http:// mbuyuk@gmail.com
Ar. Gör. Göker Aksoy1
212 2853674 http://akademi.itu.edu.tr/gokeraksoy/ gokeraksoy@itu.edu.tr
Ar. Gör. Sedat Özcanan1
532 1603065 http://akademi.itu.edu.tr/ozcanan/ ozcanan@itu.edu.tr
Ar. Gör. Mehmet Ali Silgu2
212 2853664 http://akademi.itu.edu.tr/msilgu/ msilgu@itu.edu.tr
Ar. Gör. Senem Bilir Mahçiçek1
212 2857399 http://akademi.itu.edu.tr/sbilir/ sbilir@itu.edu.tr
Sabahat T. Kiremitçi1
212 2857056 http://akademi.itu.edu.tr/topuzsa/ topuzsa@itu.edu.tr
Onur Deniz1
531 9890889 http://akademi.itu.edu.tr/denizon/ denizon@itu.edu.tr
Abdülgazi Gedik1Kubilay Karaköse1Süleyman Dündar1


@
Shahin Shakibaei1


@
1: Doktora öğrencisi, 2: Yüksek lisans öğrencisi
Mecvut Laboratuvar İmkanları

DELL Precision T7610 Workstation
SONY HDR-CX360VE Digital HD Video Camera Recorder (4 adet)
SONY DCR-SR36 Digital Video Camera Recorder (2 adet)
SONY VCT-R640 Tripod (2 adet)
Magellan Explorist 710 GPS (4 adet)
PTV AG VISSIM 5.4
PTV AG VISUM 12.5
McTrans DYNASMART-P 1.3.0
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
Çalışma grubu katılımcılarının yürütücü ya da araştırmacı olarak yer aldığı bazı projeler

 • “Otokorkuluk dikmelerinin performansına zemin özelliklerinin etkisinin arazi deneyleri ve sayısal analizler kullanılarak incelenmesi“, TÜBİTAK Ulusal Araştırma Projesi (213M516), 2014.
 • “Akıllı katılım kontrol sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi“, TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projesi (3120114), ISSD Bilişim Elektronik Eğitim Sanayi ve Tic. Ltd. ile ortak, 01.02.2012 - devam ediyor.
 • “Metrobüs hattında kullanılmak üzere çift taraflı ağır hizmet otokorkuluk tasarımı ve geliştirilmesi“, TÜBİTAK Ulusal Araştırma Projesi (112M818), 2013.
 • “Konut projelerinde süresel planlama teknikleri yardımıyla iş güvenliği risk ve maliyet tahmini“, TÜBİTAK Ulusal Araştırma Projesi (112M033), 06.2012 – 06.2013.
 • “Ağ akım yayılımının analizi: model geliştirme ve kalibrasyonda benzetim modelleri uygulaması”, TÜBİTAK COST Uluslararası Araştırma Projesi (111M415), 15.10.2011 – 15.10.2013.
 • “Karayolu yağmur drenaj kanallarının araç güvenliğine etkisinin dinamik analizler kullanılarak incelenmesi”, TÜBİTAK Ulusal Araştırma Projesi (110M235), 2010.
 • “Atık döküm kumlarının yol inşaatlarında değerlendirilmesi”, TÜBİTAK Ulusal Araştırma Projesi (109M626), devam ediyor.
 • “Karayolu güvenliği düzenlemeleri için karma yapay sinir ağı yöntemleri: güvenlik indeksi kalibrasyonu ve Akıllı Ulaşım Sistemleri temelli güvenlik denetimi”, TÜBİTAK Ulusal Araştırma Projesi (108M299), 15.11.2008 – 15.11.2010.
 • “Ulaştırma sektöründe sera gazı azaltımı”, TÜBİTAK KAMAG (TÜBİTAK MAM, İTÜ Makine Fakültesi, İTÜ İnşaat Fakültesi, Sabancı Üniversitesi ortak) Projesi (105G039), 2006 - 2009.
 • “Darbe yükleri altında otobüs yolcu güvenliğinin incelenmesi“, TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projesi, 2006.
 • “Sustainable transport: a dynamic network loading model for evaluation and control of traffic pollution”, TÜBİTAK - CNR (İtalya) Uluslararası Ortak Araştırma Projesi (104I139), 2005 - 2008.
 • “Mesoscopic simulation of within-day dynamics: a dynamic network loading model”, TÜBİTAK - CNR (İtalya) Uluslararası Ortak Araştırma Projesi (101I047), 2002 - 2005.
 • “Yol kenarları pasif koruma tertibatları: yeni teknolojilerin ülkemize tanıtılması ve uygulama esasları”, DPT 86E040370 nolu Trafik Güvenliği Projesi kapsamında, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2002.
 • “Ankara bölgesi için kırılabilir işaret direkleri kullanımı ve uygulaması”, DPT 86E040370 nolu Trafik Güvenliği Projesi kapsamında, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2002.
  • "Sinyalize kavşaklarda yapay zeka teknikleri ile trafik uyumlu devre modeli", TÜBİTAK MAG  Ulusal Araştırma Projesi, İNTAG Proje No: 915, 2000-2002.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
Journal Papers Indexed by SCI and SCI-E

H. B. Celikoglu, "Dynamic classification of traffic flow patterns simulated by a switching multi-mode discrete Cell Transmission Model", IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 15, no.6, pp. 2539-2550, Dec. 2014, doi: 10.1109/TITS.2014.2317850, ISSN: 1524-9050, IEEE press.

M. A. Lav, A. H. Lav, "Effects of stabilization on resilient characteristics of fly ash as pavement material," Construction and Building Materials, vol. 54, pp. 10-16, Mar. 2014, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2013.12.029, ISSN: 0950-0618, Elsevier.

A.O. Atahan, A.O. Yucel, M.M. Erdem, "Crash testing and evaluation of a new generation L1 containment level guardrail", Engineering Failure Analysis, vol. 38, pp. 25–37, Mar. 2014, doi: 10.1016/j.engfailanal.2014.01.003, ISSN: 1350-6307, Elsevier.

H. B. Celikoglu, "Reconstructing freeway travel times with a simplified network flow model alternating the adopted fundamental diagram", European Journal of Operational Research, vol. 228, no. 2, pp. 457-466, Jul. 2013, doi: 10.1016/j.ejor.2013.02.019, ISSN: 0377-2217, Elsevier.

A.O. Atahan, A.O. Yucel, "Laboratory And Field Evaluation Of Recycled Content Sign Posts", Resources, Conservation and Recycling, vol. 73, pp. 114-121, Apr. 2013, doi: 10.1016/j.resconrec.2013.02.002, ISSN: 0921-3449, Elsevier.

H. B. Celikoglu, "Flow-based freeway travel-time estimation: a comparative evaluation within dynamic path loading", IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 14, no. 2, pp. 772-781, Jun. 2013, doi: 10.1109/TITS.2012.2234455, ISSN: 1524-9050, IEEE press.

H. B. Celikoglu, "An approach to dynamic classification of traffic flow patterns", Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, vol. 28, no. 4, pp. 273-288, Apr. 2013, doi:10.1111/j.1467-8667.2012.00792.x, ISSN: 1093-9687, Wiley.

A.O. Atahan, A.O. Yucel, "Crumb Rubber in Concrete: Static and Dynamic Evaluation", Construction and Building Materials, vol. 36, pp. 617-622, Nov. 2012, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2012.04.068, ISSN: 0950-0618, Elsevier.

H. O. Tezcan, "Using parking pricing as a travel demand management tool at a university campus: An example for Istanbul Technical University", Transportation Letters: The International Journal of Transportation Research, vol. 3, no. 4, pp. 181-192, Jul. 2012, doi: 10.3328/TL.2012.04.03.181-192, ISSN: 1942-7867, J. Ross Publishing, Inc.

A.O. Atahan, T. Arslan, "Collision Behaviour of Double W-Beam Transition", International Journal of Heavy Vehicle Systems, vol. 19, no. 1, pp. 76-91, 2012, doi: 10.1504/IJHVS.2012.045761, ISSN: 1744-232X, Inderscience Enterprises Ltd.

M. Castellanos, M. El-Gindy, C. Fedishen, D. Maciejewski, A.O. Atahan, "Development of Heavy Truck Front Underride Protection Device", International Journal of Heavy Vehicle Systems, vol. 19, no. 1, pp. 60-75, 2012, doi: 10.1504/IJHVS.2012.045760, ISSN: 1744-232X, Inderscience Enterprises Ltd.

H. O. Tezcan, K. S. Öğüt, B. Çidimal, "A multinomial logit car use model for a megacity of the developing world: Istanbul", Transportation Planning and Technology, vol. 8, no. 34, pp. 759-776, Nov. 2011, doi: 10.1080/03081060.2011.613585, ISSN: 0308-1060, Taylor & Francis.

M.A. Guler, A.O. Atahan, B. Bayram, "Crashworthiness Evaluation of an Intercity Coach Against Rollover Accidents", International Journal of Heavy Vehicle Systems, vol. 18, no. 1, pp. 64-82, 2011, doi: 10.1504/IJHVS.2011.037960, ISSN: 1744-232X, Inderscience Enterprises Ltd.

H. O. Tezcan, M. Tanış, "Does the Academic Rank Matter? Study on the Trip Preferences of Academicians from Different Ranks Employed at Istanbul Technical University", Journal of Urban Planning and Development, vol. 137, pp. 272-280, no. 3, Sept. 2011, doi: 10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000075, ISSN: 0733-9488, ASCE press.

A.O. Atahan, "Vehicle Crash Test Simulation of Roadside Safety Hardware Using LS-DYNA: A Literature Review", International Journal of Heavy Vehicle Systems, vol. 17, no. 1, pp. 52-75, 2010, ISSN: 1744-232X, Inderscience Enterprises Ltd.

M. Castellanos, M. El-Gindy, C. Fedishen, D. Maciejewski, A.O. Atahan, "Truck front underride development: literature survey", International Journal of Heavy Vehicle Systems, vol. 17, no. 1, pp. 18-34, 2010, ISSN: 1744-232X, Inderscience Enterprises Ltd.

A. B. Goktepe, A. H. Lav, S. Altun, "Method for optimal vertical alignment of highways", Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Transport, vol. 162, no. 4, pp. 177-188, Dec. 2009 , 10.1680/tran.2009.162.4.177, ISSN: 0965-092X, Thomas Telford Publishing.

M.H. Ray, M. Mongiardini, A.O. Atahan, "Design and Analysis of Annisquam River Bridge Railing", International Journal of Crashworthiness, vol. 14, no. 2, pp. 197-213, 2009, doi: 10.1080/13588260802671381, ISSN: 1358-8265, Taylor & Francis Ltd.

G. Bonin, G. Cantiasani, A. Ranzo, G. Loprencipe, A.O. Atahan, "Retrofit of an Existing Italian Bridge Rail for H4a Containment Level Using Simulation", International Journal of Heavy Vehicle Systems, vol. 16, no. 1-2, pp. 258-270, 2009, ISSN: 1744-232X, Inderscience Enterprises Ltd.

A.O. Atahan, "Effect of Permanent Jersey Shaped Concrete Barriers Height on Heavy Vehicle Post-Impact Stability", International Journal of Heavy Vehicle Systems, vol. 16, no. 1-2, pp. 243-252, 2009, ISSN: 1744-232X, Inderscience Enterprises Ltd.

H. O. Tezcan, "Evaluating road pricing with an engineering perspective: aggregate and disaggregate analysis", Canadian Journal of Civil Engineering, vol. 36, no. 6, pp. 1028-1036, Jun. 2009, doi: 10.1139/L09-046, ISSN: 1208-6029, NRC Research Press.

H. B. Celikoglu, E. Gedizlioglu, M. Dell’Orco, "A node-based modelling approach for the continuous dynamic network loading problem", IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 10, no. 1, pp. 165-174, Mar. 2009, doi: 10.1109/TITS.2008.2011720, ISSN: 1524-9050, IEEE press.

A. B. Goktepe, A. H. Lav, S. Altun, C. Akguner, A. Sezer, "Fatigue analysis of stabilised cement with image processing", Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Transport, vol. 161, no. 4, pp. 197-206, Nov. 2008, doi: 10.1680/tran.2008.161.4.197, ISSN: 0965-092X, Thomas Telford Publishing.

A.O. Atahan, G. Bonin, L. Cicinnati, H.I. Yasarer, "Development of European End-Treatment TWINY Using Simulation and Crash Testing", ASCE Journal of Transportation Engineering, vol. 134, no. 11, pp. 467-476, Nov. 2008, doi: 10.1061/(ASCE)0733-947X(2008)134:11(467), ISSN: 0733-947X, ASCE Press.

A.O. Atahan, U.K. Sevim, "Testing and comparison of concrete barriers containing shredded waste tire chips", Materials Letters, vol. 62, no. 21-22, pp. 3754-3757, Aug. 2008, doi: 10.1016/j.matlet.2008.04.068, ISSN: 0167-577X, Elsevier.

H. B. Celikoglu, "A dynamic network loading model for traffic dynamics modelling", IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 8, no. 4, pp. 575-583, Dec. 2007, doi: 10.1109/TITS.2007.903051, ISSN: 1524-9050, IEEE press.

H. B. Celikoglu, M. Dell'Orco, "Mesoscopic simulation of a dynamic link loading process", Transportation Research Part C: Emerging Technologies, vol. 15, no. 5, pp. 329-344, Oct. 2007, doi: 10.1016/j.trc.2007.05.003, ISSN: 0968-090X, Elsevier.

L.  Kurada, K. S. Ogut, J. H. Banks, "Evaluation of N-curve methodology for analysis of complex bottlenecks", Transportation Research Record, vol. 1999, pp. 54-61, 2007, doi: 10.3141/1999-06, ISSN: 0361-1981, Natl. Acad. Sciences.

H. B. Celikoglu, "A dynamic network loading process with explicit delay modelling", Transportation Research Part C: Emerging Technologies, vol. 15, no. 5, pp. 279-299, Oct. 2007, doi: 10.1016/j.trc.2007.04.003, ISSN: 0968-090X, Elsevier.

Y. S. Murat, E. Gedizlioglu, "Investigation of vehicle time headways in Turkey", Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Transport, vol. 160, no. 2, pp. 73-78, May 2007, doi: 10.1680/tran.2007.160.2.73, ISSN: 0965-092X, Thomas Telford Publishing.

H. B. Celikoglu, H. K. Cigizoglu, "Public transportation trip flow modeling with generalized regression neural networks", Advances in Engineering Software, vol. 38, no. 2, pp. 71-79, Feb. 2007, doi: /10.1016/j.advengsoft.2006.08.003, ISSN: 0965-9978, Elsevier.

A.O. Atahan, G. Bonin, M. Karacasu, "Development of a 30,000 kg heavy goods vehicle for LS-DYNA applications", International Journal of Heavy Vehicle Systems, vol. 14, no. 1, pp. 1-19, 2007, doi: 10.1504/IJHVS.2007.011929, ISSN: 1744-232X, Inderscience Enterprises Ltd.

H. B. Celikoglu, M. Dell’Orco, "Delay modelling at unsignalized highway nodes with radial basis function neural networks", Lecture Notes in Computer Science, vol. 4491, no. 1, pp. 566-575, 2007, doi: 10.1007/978-3-540-72383-7_67, ISSN: 0302-9743, Springer Verlag.

H. B. Celikoglu, H. K. Cigizoglu, "Modelling public transport trips by radial basis function neural networks", Mathematical and Computer Modelling, vol. 45, no. 3-4, pp. 480-489, Feb. 2007, doi: 10.1016/j.mcm.2006.07.002, ISSN: 0895-7177, Elsevier.

A. H. Lav, M. A. Lav, A. B. Goktepe, "Analysis and design of a stabilized fly ash as pavement base material", Fuel, vol. 85, no. 16, pp. 2359-2370, Nov. 2006, doi: 10.1016/j.fuel.2006.05.017, ISSN: 0016-2361, Elsevier.

H. B. Celikoglu, "Application of radial basis function and generalized regression neural networks in non-linear utility function specification for travel mode choice modelling", Mathematical and Computer Modelling, vol. 44, no. 7-8, pp. 640-658, Oct. 2006, doi: 10.1016/j.mcm.2006.02.002, ISSN: 0895-7177, Elsevier.

A.O. Atahan, "Finite-element crash test simulation of New York Portable Concrete Barrier with I-shaped connector", ASCE Journal of Structural Engineering, vol. 132, no. 3, pp. 430-440, Mar. 2006, doi: 10.1061/(ASCE)0733-9445(2006)132:3(430), ISSN: 0733-9445, ASCE Press.

A.O. Atahan, G. Bonin, "Numerical analysis of an H4a heavy containment level transition", International Journal of Heavy Vehicle Systems, vol. 13, no. 4, pp. 351-365, 2006, doi: 10.1504/IJHVS.2006.010587, ISSN: 1744-232X, Inderscience Enterprises Ltd.

O.F. Cansiz, A.O. Atahan, "Crash test simulation of a modified thrie-beam high containment level guardrail under NCHRP Report 350 TL 4-12 conditions", International Journal of Heavy Vehicle Systems, vol. 13, no. 1-2, pp. 2-18, 2006, doi: 10.1504/IJHVS.2006.009114, ISSN: 1744-232X, Inderscience Enterprises Ltd.

Y. S. Murat, E. Gedizlioglu, "A fuzzy logic multi-phased signal control model for isolated junctions", Transportation Research Part C - Emerging Technologies, vol. 13, no. 1, pp. 19-36, Feb. 2005, doi: 10.1016/j.trc.2004.12.004, ISSN: 0968-090X, Pergamon-Elsevier Science Ltd.

A.O. Atahan, O.F. Cansiz, "Impact analysis of a vertical flared back bridge rail-to-guardrail transition structure using simulation", Finite Elements in Analysis and Design, vol. 41, no. 4, pp. 371-396, Jan. 2005, doi: 10.1016/j.finel.2004.07.003, ISSN: 0168-874X, Inderscience Enterprises Ltd.

A.O. Atahan, O.F. Cansiz, "Improvements to G4(RW) strong-post round-wood, W-beam guardrail system", ASCE Journal of Transportation Engineering, vol. 131, no. 1, pp. 63-73, Jan. 2005, doi: 10.1061/(ASCE)0733-947X(2005)131:1(63), ISSN: 0733-947X, ASCE Press.

A.O. Atahan, H.E. Ross, "Computer simulation of recycled content guardrail post impacts", ASCE Journal of Transportation Engineering, vol. 130, no. 6, pp. 733-741, Nov.-Dec. 2004, doi: 10.1061/(ASCE)0733-947X(2004)130:6(733), ISSN: 0733-947X, ASCE Press.

A.O. Atahan, "A recommended specification for recycled content guardrail posts", Canadian Journal of Civil Engineering, vol. 31, no. 2, pp. 228-238, Apr. 2004, doi: 10.1139/L03-092, ISSN: 0315-1468, NRC Research Press.

A.O. Atahan, O.F. Cansiz, "Design and simulation of two wooden-post W-beam guardrails to eliminate wheel snagging", International Journal of Heavy Vehicle Systems, vol. 11, no. 1, pp. 47-66, 2004, ISSN: 1744-232X, Inderscience Enterprises Ltd.

A.O. Atahan, "Design and simulation of an energy absorbing underride guard for heavy vehicle rear-end impacts", International Journal of Heavy Vehicle Systems, vol. 10, no. 4, pp. 321-343, 2003, ISSN: 1744-232X, Inderscience Enterprises Ltd.

A.O. Atahan, "Impact behaviour of G2 steel weak-post W-beam guardrail on nonlevel terrain", International Journal of Heavy Vehicle Systems, vol. 10, no. 3, pp. 209-223, 2003, ISSN: 1744-232X, Inderscience Enterprises Ltd.

A.O. Atahan, "Finite element simulation of a strong-post W-Beam guardrail system", Simulation - Transactions of the Society for Modeling and Simulation International, vol. 78, no. 10, pp. 587-599, Oct. 2002, doi: 10.1177/0037549702078010001, ISSN: 0037-5497, Sage Publ. Ltd.

A.O. Atahan, R.P. Bligh, H.E. Ross, "Evaluation of recycled content guardrail posts", ASCE Journal of Transportation Engineering, vol. 128, no. 2, pp. 156-166, Mar.-Apr. 2002, doi: 10.1061/(ASCE)0733-947X(2002)128:2(156), ISSN: 0733-947X, ASCE Press.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ