YÜRÜTÜCÜLER

ARAŞTIRMACILAR

ALT BİRİMLERİ

  1. İTÜ, Dr. Sedat Üründül Çevre Bilimleri Laboratuvarı, Enstrümantal Analiz ve Ekotoksikoloji Birimleri
  2. İTÜ, Gemi İnşaati ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Ekotoksikoloji Eğitim ve Araştırma Laboratuvarı
  3. Namık Kemal Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Enstrümental Analiz I-II ve Çevre Bilimleri ve Teknolojileri Laboratuvarları
 
Mevcut Laboratuvar İmkanları
Sıvı kromatograf-tandem kütle spektrometre-Thermo Accela LC, Quantum Access MS/MS (1)
Azot gazı altında uçurma cihazı (1)
İyon kromatograf-Dionex ICS-1500 (1)
Toplam organik karbon ölçüm cihazı-Schimadzu TOC-VCP-H (1)
Thermo Orion pH metre (1)
Luminometre-Aboatox (1)
UV-vis Spektrofotometre-Perkin Elmer (1)
O2 tüketim hızı ölçer-Respirometre (1)
Ultrasonik Su Banyosu (1, 2, 3)
Alg ve D. magna inkübasyon seti (1, 2, 3)
Sabit sıcaklık odaları (1, 2, 3)
Artemia salina kitler (3)
UV-vis Spektrofotometre-1800 SCHIMADZU (3)
HACH-LANGE pH metreler (3)
Mikroskoplar (1, 3)
Santrifüfler, micropipetler (1, 2, 3)
Katı faz ekstraksiyon seti (1, 3)
Soğutucu ve derin dondurucular (1, 2, 3)
Atomik Absorpsiyonu Spektrometre (1,3)
Çalkalayıcı ve karıştırıcılar (1, 2, 3)
Floresans Spektrofotometre (2)
Trinoküler mikroskop ve Görüntü Analiz sistemi (2)
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatograf (1, 2)
Coulter Counter/Hücre sayma cihazı (2)
Kül fırını (1, 2, 3)
Etüv (1, 2, 3)
Otoklav (1, 2)
Deniz suyu ve Sediment  örnekleyiciler (2)
Tekli/Çoklu manyetik karıştırıcılar (1, 2, 3)
pH, iletkenlik-tuzluluk ölçüm cihazı (2)
Vakumlu süzme setleri  (1, 2, 3)
Otomatik Elek sistemi (2)
Hassas  analitik teraziler (1, 2, 3)
Lux metre (2)
UV metre (2)
Soxhlet ekstraksiyon düzeneği (1, 2)
Rotary evaporator (1, 2)
Mikroektraksiyon cihazı (3)    
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
Büyükçekmece Havzası’nda N-nitrosodimetilamin (NDMA) ve Trihalometan (THM) oluşumlarının karşılaştırmalı değerlendirilmesi, TÜBİTAK, 2009-2012
Atıksularda Sentetik Östrojenin Ölçümü ve Biyolojik Süreçler Sırasındaki Davranışının Belirlenmesi, İ.T.Ü. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP), 2009-
İki Farklı Saf Kültür (V. fischeri ve P. subcapitata) ve Aktif Çamur Biyokütlesi Üzerinde Triklosan Toksisitesinin Belirlenmesi, İ.T.Ü. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP), 2011-
Şebeke sularında ve şişelenmiş içme sularında östrojenik aktivitenin araştırılması ve endokrin sistemini bozucu maddelerin varlığı ile ilişkilendirilmesi, TÜBİTAK, 2013- 
Zenobiyotikler: Ayrışabilirlikleri, Toksik Etkileri ve En Uygun Arıtma Alternatifleri, İ.T.Ü. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP), 2006-2009
Diklofenak'ın Evsel Atıksu Arıtma Tesislerindeki Gideriminin Araştırılıp Biyolojik Arıtılabilirliğinin Değerlendirilmesi, TÜBİTAK, 2011-

Endüstriyel Kaynaklı Mikrokirleticilerin Ozon ile Mikrooksidasyonu: Önarıtma, Detoksifikasyon,  İ.T.Ü Araştırma Fonu, 1998-2001
EU-COST Action DARE, Detecting Evolutionary Hot Spots of Antibiotic Resistances in Europe, 2009-2013
EU-COST Action ENTER, The Transfer of Engineered Nanomaterials from Wastewater Treatment & Stormwater to Rivers, 2012-
Systems Biology in the Study of Xenobiotic Effects on Marine Organisms for Evaluation of the Environmental Health Status: Biotechnological Applications for Potential Recovery Strategies, 2012-
EU-COST Action 636 for Xenobiotics in Urban Water Cyle, 2004-2008.
Effluent Toxicity Evaluation in Leather Tanning Industry, NATO Collaborative Research Project, (Italy-Turkey- Morocco - Croatia), Feb. 2002-Feb. 2004 
Determination of level and effects of pollution caused by ship-building and marina activities in the natural waters, TÜBİTAK ve Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF), 2011-
Yüzeysel Sularda İlaç Artıklarının Değişim ve Etkilerinin İzlenmesi: Büyükçekmece Havzası Örneği,  İ.T.Ü. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ, 2010-2012.
Biomonitoring programme in the Northern- Aegean coast by using the transplanted mussels; determination of priority pollutants and suitable biomarkers, TÜBİTAK ve GSRT (Yunanistan), 2011-
Antibakteriyel ve Antibiyotik içeren Atıksuların Anaerobik Arıtımında Metabolik Yol İzleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi ve Antibiyotik Direnç Genleri ile İlişkilerinin İncelenmesi, TÜBİTAK, 2011-
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
Farklı su matrislerinde LC-MS/MS ile NDMA ölçümü
Farklı matrislerde çeşitli ilaç kalıntılarının ve hormonların ölçümü için LC-MS/MS yöntemi
Başlıca Yayınlar
Aydin, E., Yaman F.B., Genceli, E.A., Topuz, E., Erdim, E., Gurel, M., Ipek, M.,  Pehlivanoglu-Mantas, E. Occurrence of THM and NDMA precursors in a watershed: Effect of seasons and anthropogenic pollution, Journal of Hazardous Materials, 221–222, 86–91  (2012).
Topuz, E., Aydin, E., Pehlivanoglu-Mantas, E. “A Practical LC-MS/MS Method for the Detection of NDMA at Nanogram per Liter Concentrations in Multiple Water Matrices”, Water Air Soil Pollution, 223, 5793–5802 (2012).
Ozsenturk, T., Ozel, B. D., Ates Genceli, E., Aydin, E., Topuz, E., Gurel, M., and E. Pehlivanoglu-Mantas, Fractionation of THM and NDMA precursors based on molecular weight and C-18 solid phase extraction,IWA World Water Congress & Exhibition, Busan, Korea, 16-21 September 2012.
 Gorenoglu, E., Topuz, E., Aydin, E., and E. Pehlivanoglu-Mantas, Determination of toxicity of Triclosan on two different pure cultures (V. fischeri ve P. subcapitata) and activated sludge biomass,  6th International Perspective on Water Resources & the Environment conference (IPWE 2013), Izmir, 7-9 Ocak 2013.
Aydin, E., Talinli, I. Analysis, occurrence and fate of commonly used pharmaceuticals and hormones in the Buyukcekmece Watershed, Turkey, Chemosphere, basım aşamasında, (2013).
Pehlivanoglu-Mantas, E., Sedlak,  D.L., Measurement of Dissolved Organic Nitrogen Forms in the Wastewater Effluents: Concentrations, Size Distribution and NDMA Formation Potential, Water Research, 42(14), 3890-3898 (2008). 
Pehlivanoglu, E.,  Sedlak,D.L. Bioavailability of Wastewater-derived Organic Nitrogen to the Alga Selenastrum Capricornutum, Water Research, 38 (14-15), 3189-3196 (2004).
Lofrano, G., Aydin, E., Russo, F., Guida, M., Belgiorno, V., Meric, S. Characterization, Fluxes and Toxicity of Leather Tanning Bath Chemicals in a Large Tanning District Area (IT), Water Air Soil Pollut: Focus, 23(3), 325-335 (2008).
Nikolaou, A., Kostopoulou, M., Lofrano, G., Meriç, S., Petsas, A., Vagi, M. Levels and toxicity of PAHs in marine sediments. Trends in Analytical Chemistry  (TRAC-D-09-00027), 28(6): 653-664 (2009).
Naddeo, V., Meriç, S., Kassinos, D., Belgiorno, V., Guida, M. Fate of pharmaceuticals in contaminated urban wastewater effluent under ultrasonic irradiation. Water Research 43(16): 4019-4027 (2009).
De Nicola, E., Meriç, S., Gallo, M., Iaccarino, M., Della Rocca, C., Lofrano, G., Russo, T., Pagano, G. Vegetable and synthetic tannins induce hormesis/toxicity in sea urchin early development and in algal growth. Environ Poll., 146, 46-54 (2007).
 Yakan, S.D., Henkelmann, B.,Schramm, K-W., Okay, O.S. Bioaccumulation and depuration kinetics and effects of Benzo(a)anthracene on Mytilus galloprovincialis.
Marine Pollution Bulletin, 63,471-476 (2011).
Okay, O.S., Karacık, B., Henkelmann, B., Bernhöft, S., Schramm K-W. (2009). PCB and PCDD/F  in sediments and mussels of the Istanbul Strait (Turkey).
Chemosphere, 76, 159-166 (2009).
Ceylan, D., Doğu,S., Karacık, B., Yakan, S., Okay, O.S., Okay, O. Evaluation of Butyl Rubber as Sorbent Material for the Removal of Oil and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Seawater. Environmental Science and Technology, 43, 3846–3852 (2009).
Karacık, B., Okay, O.S., Henkelmann, B., Bernhöft, S., Schramm K-W. Polycyclic aromatic hydrocarbons and effects on marine organisms in the Istanbul strait. Environment International, 35, 599-606  (2009).
Yakan, S.D., Henkelmann, B., Schramm, K-W, Okay, O.S. Bioaccumulation - depuration kinetics and effects of phenanthrene on Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis) Journal of Environmental Science and Health, Part A, baskıda, (2013).
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ