ALT BİRİMLERİ

Harita sektöründe robotik uygulamalar        
Mühendislik ölçmeleri        
Hidrografik ölçmeler        
Global Navigasyon Uydu Sistemleri (GNSS) ve uygulamaları        
Klasik ve Ağ RTK GNSS ölçmeleri        
Baraj, Köprü, vb. mühendislik yapılarının deformasyon ve deplasman ölçmeleri        
Yüksek binaların izlenmesi        
Karayolu ve demiryolu proje ve ölçmeleri        
Endüstriyel ölçmeler,         
Yerkabuğu hareketlerinin izlenmesi        
Ölçme aletlerinin kontrol ve kalibrasyonu        
Lazer tarayıcı ölçmeleri, Özel Ölçmeler        
Coğrafi Bilgi Sistemleri        
Yatay ve düşey kontrol ağları tesisi, ölçümü ve değerlendirmesi        
Mekansal Bilgi İşleme ve Analiz Teknikleri        
Sayısal Arazi Modelleri        
Mekansal Veri Altyapısı        

YÜRÜTÜCÜLER

Doç. Dr. Mehmet Zeki Coşkun
0 (2121) 285-6573
coskun [at] itu.edu.tr

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Reha Metin Alkan 212 285 6564 alkanr[at]itu.edu.tr
Prof. Dr. Hakan Akyıldız 212 285 6488 akyildiz[at]itu.edu.tr
Doç. Dr. Şinasi Kaya 212 285 6100 kayasina[at]itu.edu.tr
Doç. Dr. Turan Erden 212 285 3832 erdentur[at]itu.edu.tr
Y. Doç. Dr. Himmet Karaman 212 285 3833 karamanhi[at]itu.edu.tr
Y. Doç. Dr. Serdar Bilgi 212 285 3854 bilgis[at]itu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Hasan Bülent Yağcı 212 285 6405 bulent.yagci[at]itu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Hakan Yavaşoğlu 212 285 3829 yavasoglu[at]itu.edu.tr
Araş. Gör. Abdullah Arslan 212 285 6783 arslanab[at]itu.edu.tr
Mecvut Laboratuvar İmkanları

  1. Coğrafi Bilgi Sistemleri Labaratuvarı
  2. Ölçme Tekniği Alet Labaratuvarı
  3. Hidrografik Ölçme Donanımı
  4. GNSS alıcıları
  5. Orta prezisyonlu Total Stationlar
  6. 3D Lazer Tarayıcı  (Yersel LIDAR) ve Veri Değerlendirme Yazılımı
  7. Uygulama Amaçlı Ticari Mekansal/Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımları
  8. Açık Kaynak Kodlu Mekansal/Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımları
  9. Uygulama Amaçlı Ticari GPS/GNSS Veri Değerlendirme Yazılımları
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
Otonom Hidrografik Ölçme Aracı ile Hidrografik Haritaların Üretilmesi, TÜBİTAK Projesi, ÇAYDAG: 113Y310,  Proje Yöneticisi, 2013 - …

ARI GRUBU, “Kargo Gemileri için Sistematik Güvenlik Değerlendirmesi”, Araştırma Fonu Projesi, Mart 2012, …

Düşük İrtifada Model Hava Araçları İle Büyük Ölçekli 3 Boyutlu Arazi Modellerinin Üretilmesi, İTÜ BAP Projesi, 2010-2011

İstanbulda Akut Kalp Krizleri Haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemi İle Üretilmesi ve Geo-İstatiksel Olarak İncelenmesi,TÜBİTAK Projesi, İÇTAG: 107Y327,  2008-2009

İstanbul Anadolu yakası Hazine arazilerinin Uydu verileri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile İncelenmesi, TÜBİTAK projesi: İÇTAG I433,  2003-2004

CBS ve Yapay Sinir Ağlari İle Acil Durum Görevlilerinin En Uygun Konumsal Dağilimlari Ve Organizasyonlarinin Araştirilmasi,İTÜ BAP projesi, 2001-2009

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) İle Metropolitan Şehirlerde Acil Durum Planlaması ve Yeniden Organizasyonu,İTÜ BAP projesi, 2000-2001.

Deprem öncesi, esnası ve sonrasında kullanılmak üzere Amerika FEMA (Federal Emergency Management Agency) patentli HAZUS programının Türkiye için HAZTURK versiyonu olarak geliştirilmesi: İstanbul için örnek bir çalışma, TÜBİTAK Projesi, 2005-2007.

Türkiye Afet Bilgi Sistemi'nin İstanbul Uygulaması, DPT, 2006-2010

Rize Afet Bilgi Sistemi ve Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi, TÜBİTAK Projesi, İÇTAG: 106G029, 2006-2008.

Uzaktan Algılama Sistemi (UAS) – Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Bazlı Ulusal Veri Tabanı ve  Afet Yönetimi Karar Destek Sisteminin Oluşturulması, İçişleri Bakanlığı projesi, 2001-2002.

Burdur Fethiye Fay Zonu Tektonik Hareketlerinin GPS ile İzlenmesi Projesi, TÜBİTAK projesi, 2004-2006.

Uydu Verileri İle İstanbul Boğazı’nın Kirlilik ve Hidrodinamik  Yapısı, Ömerli Barajı Su Havzası’nın ve 1989- 94 tarihleri arasındaki İstanbul’un Su Havzalarının Zamana Bağlı Değişim Analizleri,.ISKI Projesi,  2001-2002.

Karadeniz Güncel Tektonik Özelliklerinin GPS (Global Positioning System) ile Belirlenmesi, TÜBİTAK Projesi,  2001-2002.

Marmara ve Boğazlardaki Trafiğin GPS (Global Positioning System) İle Kontrolu, DPT Projesi, 2002-2005.

Real Time Monitoring of Short Time Deformations, Avusturya Hükümet projesi, 1997


Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler

1- İnsansız Hava Aracı -harita yapımı, tarım ve gözetmele amaçlı (Donanım, elektronik devre ve yazılımı, yer kontrol ist. yazılımı)

2- İnsansız Yüzey Aracı - harita yapımı, kıyı çizgisi oluşturma ve gözetleme (Donanım, elektronik devre ve yazılımı, yer kontrol ist. yazılımı)
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ