YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Bilsen BELER BAYKAL
İTÜ İnşaat Fakültesi 
Çevre Mühendisliği Bölümü K318

Tel: 0212 285 65 50
E-Mail: baykalb@itu.edu.tr

ALT BİRİMLERİ

Sarı Suyun Yönetimi

 • İnsan idrarının gübre olarak dolaylı kullanımında klinoptilolit kullanılarak iyon değişimi/adsorpsiyon prosesinin uygulanması
 • İnsan idrarının gübre olarak dolaylı kullanımında struvit çöktürmesinin uygulanması
 • İnsan idrarının gübre olarak dolaylı kullanımında azot sıyırma/absorpsiyon uygulanması
 • Bitki denemeleri

Gri Suyun Yönetimi

 • Gri su karakterizasyonu ve mikrobiyolojik analizleri
 • Gri suyun yeniden kullanımı için arıtma alternatifleri
 • Bitki denemeleri
İDRARDAN GÜBRE GERİ KAZANIMI
Yükleme deneyleri:
İdrardan bitki besin maddelerinin iyon değişimi/adsorpsiyon yöntemiyle klinoptilolit üzerine aktarımı

ÜRÜNÜN BİTKİLERE UYGULANMASI
Bitki denemeleri: 
İdrardan fizikokimyasal yöntemlerle geri kazanılan bitki besin maddelerinin gübre ve gri suyun sulama suyu olarak denenmesi

 Biber uygulaması                                                                 Arpa ve kolza uygulaması

ARAŞTIRMACILAR

Y. Doç. Dr. Mahmut ALTINBAŞ altinbasm1@itu.edu.tr
Doç. Dr. Ali ERTÜRK  erturkal@gmail.com
Çevre Y. Müh. Ayşe Dudu ALLAR  allar@itu.edu.tr
Çevre Y. Müh. Nazlı Pelin KOCATÜRK  
Çevre Müh. Esra GİRESUNLU  esragiresunlu@yahoo.com
Kimya Müh. Gökhan DOĞAN   gkn_dgn@yahoo.com
Çevre Y. Müh. Birge Didem ÖZEL DUYGAN  
Çevre Y. Müh. Nuray ORUÇTUT  
Mecvut Laboratuvar İmkanları
Ayrık akımlar laboratuvar imkanları

Sarı su, gri su ve siyah suyun ayrı toplanabildiği tuvalet altyapısı
Peristaltik pompalar
Numune alıcı
İyonmetre, Amonyak ve pH probu
Karıştırıcılar
İyon değişimi/adsorpsiyon ve kum filtresi deney sistemleri
Süzme seti
Mikrobiyolojik analiz ekipmanları

Genel kullanıma açık laboratuvar imkanları
Atomik absorpsiyon cihazı (Çevre Mühendisliği Bölümü Sedat Üründül Laboratuvarı)
Parçalama ve distilasyon seti (Çevre Mühendisliği Bölümü Sedat Üründül Laboratuvarı)
Çalkalayıcı (Çevre Mühendisliği Bölümü Sedat Üründül Laboratuvarı)
İyonmetre ve Elektriksel iletkenlik probu (Çevre Mühendisliği Bölümü Sedat Üründül Laboratuvarı)
KOİ setleri (Çevre Mühendisliği Bölümü Merkez Laboratuvarı)
Spektrofotometre (Çevre Mühendisliği Bölümü Merkez Laboratuvarı)
Etüv (Çevre Mühendisliği Bölümü Merkez Laboratuvarı)
Desikatör (Çevre Mühendisliği Bölümü Merkez Laboratuvarı)
İnkübatör (Çevre Mühendisliği Bölümü Merkez Laboratuvarı)

Mevcut imkanlar ile ölçülebilen parametreler
pH, elektriksel iletkenlik, AKM, UAKM, Amonyak, Toplam Kjeldahl Azotu (TKN), ortofosfat, Toplam fosfor (TP), Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), Çözünmüş KOİ, Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ), Çözünmüş BOİ, Potasyum, Sodyum, Kalsiyum, Magnezyum, Mikrobiyolojik indikatörler
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
 • Bayram, H.S. (2005). İdrarın Gübre Olarak Değerlendirilmesinde Klinoptilolitle İyon Değişiminin Yeri, İTÜ Bilimsel Araştırma Projesi.
 • Beler Baykal, B., Çınar, S., Allar, A.D. (2005). Bigadiç Klinoptilolitinin İyon Değişimi Yoluyla Sulardan Amonyum Giderim Potansiyelinin Değerlendirilmesi, TUBİTAK MİSAG-204, İstanbul.
 • Çeçen Erbil, A., Soyer, E., Beler Baykal, B. (2007). Akışkan Yataklı Sistemlerde Klinoptilolit ile Amonyum Gideriminin İncelenmesi ve Sabit Yataklı Sistemlerle Karşılaştırılması, TÜBİTAK Proje No: 103I016 (Ç080), Aralık 2007, İstanbul.
 • Kocatürk, N.P. (2010). Kaynakta Ayrılmış İdrardaki Nütrientlerin Klinoptilolitle Geri Kazanımı ve Tarımda Uygulanabilirliğinin İncelenmesi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projesi.
 • Sarı, B. (2010). Klinoptilolit ile Evsel Atıksulardan Gübre Etkin Maddelerin Giderimi ve Geri Kazanım Olanağının İncelenmesi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projesi.
 • Oruçtut, N. (2013). Gri Su Yönetimi ve Kentsel Ağırlıklı Uygulamaların Değerlendirilmesi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projesi.
 • Allar, A.D. (Mayıs 2011 - ….). İnsan İdrarının Gübre Olarak Dolaylı Kullanımında Klinoptilolitle Muamele Alternatif(ler)i, İTÜ Bilimsel Araştırma Projesi.
 • Giresunlu, G. (Ekim 2013 - ….) Bir Kent Otelinin Gri Su Düzeninin Analizi ve Gri Suyun Yönetim/Tekrar Kullanım Açısından Değerlendirilmesi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projesi.
 • Doğan, G. (2013 - ….). İdrardan Dolaylı Yolla Gübre Elde Edilmesi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, İTÜ Bilimsel Araştırma Projesi.
 • Altınbaş, M., Koyuncu, İ., Arıkan, O.A., Aydın, A.F. (Ekim 2010 - ….). Organik Katı Atık ve Endüstriyel Atıksulardan Anaerobik Biyomembran ile Biyohidrojen Üretimi, TÜBİTAK Projesi, Proje No:110Y026.
 • Altınbaş, M., Karahan, Ö., Çığgın, A.S. (2010 - ….). Aktif Çamur Sistemlerinde Depolama Ürünlerine Bağlı Mikrobiyal Popülâsyon Dinamiklerinin Belirlenmesi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projesi.
 • Öztürk, İ., Arıkan, O., Altınbaş, M. Gençsoy, E.B., Çiftçi, D.İ. (Haziran 2006-Haziran 2009). İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kemerburgaz Kompost Tesisinde Üretilen Kompostun Bitki Yetiştiriciliğinde ve Çim Sahalarda Gübre Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, TÜBİTAK Projesi, Proje No: 105G148.
 • Öztürk, İ., Bir, A. Çiftçi, T., Ubay-Çokgör, E., Aydın, A.F., Arıkan, O., İnsel, G., Gömeç, Ç., Altınbaş, M., Erşahin, M.E., Dereli, K. (Haziran 2006-Nisan 2009). Evsel Atıksular ve Organik Katı Atıkların Birlikte Arıtımı Yoluyla Yenilenebilir Enerji (Biyometan) Geri Kazanım Teknolojilerinin Araştırılması, TÜBİTAK Projesi, Proje No:105G024.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.

Uluslararası makaleler

 • Beler Baykal, B., Bayram, S., Akkaymak, E., Çınar, S. (2004). Removal of ammonium from human urine through ion exchange with clinoptilolite and its recovery for further reuse, Water Science and Technology50(6), 149-156.
 • Beler Baykal, B., Kocaturk, N.P., Allar, A.D., Sari, B. (2009). The effect of initial loading on the removal of ammonium and potassium from source separated human urine via clinoptilolite, Water Science and Technology,60(10), 2515-2520.
 • Beler-Baykal, B., Allar, A.D., Bayram, S. (2011). Nitrogen recovery from source separated human urine using clinoptilolite and preliminary results of its use as fertilizer, Water Science and Technology63(4), 811-817.
 • Kocaturk, N.P., Beler Baykal, B. (2012). Recovery of plant nutrients from dilute solutions of human urine and preliminary investigations on pot trials, Clean - Soil, Air, Water40(5), 538-544.
 • Koseoglu-Imer, D.Y., Kose, B., Altinbas, M., Koyuncu, I. (2013). The production of polysulfone (PS) membrane with silver nanoparticles (AgNP): Physical properties, filtration performances, and biofouling resistances of membranes, Journal of Membrane Science428, 620-628.
 • Ozgun, H., Karagul, N., Dereli R.K., Ersahin, M.E., Coskuner, T., Ciftci, D. Ozturk, I., Altinbas, M. (2012). Confectionery industry: A case study on treatability based effluent characterization and treatment system performance, Water Science and Technology66(1), 15-20.
 • Balk, M., Altinbas, M., Rijpstra, W.I.C., Sinninghe-Damste, J.S., Stams, A.J.M. (2008). Desulfatirhabdium butyrativorans gen. nov., sp. nov., a butyrate-oxidizing, sulfate-reducing bacterium isolated from an anaerobic bioreactor, International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology58(1), 110-115.
 • Freeman, S.A., Sierra-Alvarez, R., Altinbas, M., Hollingsworth, J., Stams, A.J.M., Smidt, H. (2008). Molecular characterization of mesophilic and thermophilic sulfate reducing microbial communities in expanded granular sludge bed (EGSB) reactors, Biodegradation19(2), 161-177.
 • Roest, K., Altinbas, M., Paulo, P.L., Heilig, H.G.H.J., Akkermans, A.D.L., Smidt, H., de Vos, W.M. and Stams, A.J.M. (2005). Enrichment and detection of micro-organisms involved in direct and indirect methanogenesis from methanol in an anaerobic thermophilic bioreactor, Microbial Ecology50(3), 440-446.
 • Ozturk, I., Altinbas, M., Koyuncu, I., Arikan, O., Yangin, C. (2003). Advanced physico-chemical treatment experiences on young municipal landfill leachates, Waste Management23(5), 441-446.
 • Altinbas, M., Ozturk, I., Aydin, A.F. (2002). Ammonia recovery from high strength agro industry effluents, Water Science and Technology45(12), 189-196.
 • Altinbas, M., Yangin, C., Ozturk, I. (2002). Struvite precipitation from anaerobically treated municipal and landfill wastewaters, Water Science and Technology46(9), 271-278.

Ulusal Makaleler

 • Beler Baykal, B., Allar, A.D. (2007). ECOSAN: Ekolojik evsel atık su yönetimi, Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi17(3), 3-12.
 • Beler Baykal, B., Allar, A.D., Bozkır, E.D. (2008). ECOSAN yaklaşımı, kaynakta ayrılmış idrarın tarımda uygulanması ve halkın kabulu üzerine bir ön çalışma, Çevre Bilim Teknoloji Dergisi3(1), 21-30.

Uluslararası Bildiriler

 • Beler Baykal, B. (2003). Ion exchange with clinoptilolite: A potential alternative for ammonia recovery from wastewater, IWA 2nd International Symposium on Ecological Sanitation, 7-11 Nisan 2003, Lübeck, Almanya.
 • Beler Baykal, B., Bayram, S., Akkaymak, E., Çınar, S. (2004). Removal of ammonium from human urine through ion exchange with clinoptilolite and its recovery for further reuse, IWA International Conference on Wastewater Treatment for Nutrient Removal and Reuse, 26-29 Ocak 2004, Asian Institute of Technology, Bangkok, Tayland.
 • Beler Baykal, B, Balkanay C., Bayram, S. (2005). A preliminary investigation for the indirect use of human urine for agricultural purposes, 1st IWA – ASPIRE (Asia Pacific Regional Group) Conference, 10-15 Temmuz 2005, Singapur.
 • Beler Baykal, B., Bayram, S. (2005). An appraisal of the use of human urine in agriculture, IWA/IWWA 9th International Conference – ECOSAN India, Conference Documentation, 138-144, 25-26 Kasım 2005, Bombay, Hindistan.
 • Beler Baykal, B. (2007). ECOSAN as a recycling/recovery/reuse approach and a suggestion for the processing of separately collected urine for agricultural use, International Conference on Environment: Survival and Sustainability, 19-24 Şubat 2007, NEU, Lefkoşa, KKTC.
 • Beler Baykal, B., Bayram, S. (2007). An investigation of the changes in the characteristics of source separated urine during storage, SmallWat07, 11-15 Kasım 2007, Sevilya, İspanya.
 • Beler Baykal, B., Kocaturk, N.P., Allar, A.D., Sari, B. (2009). The effect of initial loading on the removal of ammonium and potassium from source separated human urine via clinoptilolite, IWA 2nd Specialized Conference Nutrient Management in Wastewater Treatment Processes, 6-9 Eylül 2009, Krakow, Polonya.
 • Beler Baykal, B. (2009). Turning domestic wastewater into a valuable resource through source separation and ecological sanitation (ECOSAN), ECOCITY 2009 World Summit, 13-15 Aralık 2009, Istanbul, Türkiye (çağrılı bildiri).
 • Beler-Baykal, B., Allar, A.D., Bayram, S. (2010). Nitrogen recovery from source separated human urine using clinoptilolite and preliminary results of its use as fertilizer, IWA Conference on Sustainable Solutions for Small Water and Wastewater Treatment Systems (S2Small2010), 19-22 Nisan 2010, Girona, İspanya. 
 • Beler Baykal, B., Allar, A.D., Bozkir, E.D. (2011). A preliminary survey of the public acceptance of the use of human urine as fertilizer in Turkey, 3rd International Congress Wastewater in Small Communities towards the Water Framework Directive (WFD) and the Development Goals (MDG), 25-28 Nisan 2011, Sevilya, İspanya.
 • Beler Baykal, B. Sari, B., Kocaturk, N.P., Allar A.D. (2011). A comparative study of the recovery of ammonium from clinoptilolite exhausted with conventional domestic wastewater and with source separated human urine, WEF - IWA Nutrient Recovery and Management 2011: Inside and Outside the Fence, 9-12 Ocak 2011, Miami, Florida, ABD.
 • B. Beler Baykal, B. Sari (2011). An investigation on the recovery of plant nutrients from clinoptilolite exhausted with domestic wastewater, IWA Small& Decentralized WW Trtmt Systems, Venice 2011, 18-22 Nisan 2011, Venedik, İtalya.
 • Beler Baykal, B. (2011). Sustainable and holistic management of domestic water supply and wastewater: revaluation of domestic wastewater as a source through stream segregation, 2. International Istanbul Water Forum 2011, 3-5 Mayıs 2011, Istanbul, Turkey (çağrılı konuşmacı).
 • Beler Baykal, B. (2012). To mix or not to mix domestic wastewater streams prior to reuse, IWA Regional Conference on Wastewater Purification and Reuse WWPR 2012, 28-30 Mart 2012, Heraklion, Yunanistan.
 • Beler Baykal, B. (2012). Recovery / Reuse Options from Segregated Domestic Wastewater International Symposium on Recycling and Reuse - R&R2012, 4-6 Haziran 2012, İstanbul, Türkiye (çağrılı bildiri)
 • Beler Baykal, B. (2013). Stream segregation in household use: Grey water as an alternative source of water for urban and rural areas, ASCE/EWRI International Perspectives on Water Resources and Environment (IPWE 2013), 7-9 Ocak 2013, İzmir, Türkiye.
 • Beler Baykal, B. (2013). Stream segregation in household use: Yellow water as an alternative source of fertilizers,ASCE/EWRI International Perspectives on Water Resources and Environment (IPWE 2013), 7-9 Ocak 2013, İzmir, Türkiye.
 • Beler Baykal, B., Giresunlu, E. (2013). Grey water as an alternative source of (flush) water in a mega city of a water stressed country, IWA Conference on Alternative Water Resources Management and Integrated Technologies for Sustainable Urban Water System, 25-28 Haziran 2013, Qingdao, Çin.
 • Allar, A. D., Beler Baykal, B. (2013). Phosphorus recovery from source separated human urine upon processing with clinoptilolite, WEF/IWA Nutrient removal and recovery - Trends in Resource Recovery and Use NNR 2013, 28-31 Temmuz, 2013, Vancouver, Kanada.

 Ulusal Bildiriler

 • Beler Baykal, B. (2006). Atıksu yönetiminde yeni bir yaklaşım: ECOSAN ve ayrı toplanmış insan idrarının tarımda kullanımı, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu V, 73-78, 11-12 Mayıs 2006, İstanbul, Türkiye.
 • Beler Baykal, B., Allar, A.D., Bozkır, E.D. (2007). ECOSAN yaklaşımı, kaynakta ayrılmış idrarın tarımda uygulanması ve halkın kabulü üzerine bir ön çalışma, 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 291-299, 24-27 Ekim 2007, İzmir, Türkiye.
 • Özel, B. D., Beler Baykal, B. (2011). Su tasarruflu için çift tuşlu sifon uygulamasına toplumun yaklaşımı ve bilinçlendirmenin etkisi, 9. Ulusal Çevre Mühendisliği (ÇMO) Kongresi, 5-8 Ekim, 2011, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye.
 • Beler Baykal, B., Allar, A.D. (2012). Atıksularda amonyum ve azot kontrolünde klinoptilolit kullanımı ve geri kazanım, İTÜ XIII. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 17-19 Ekim 2012, İstanbul, Türkiye.
 • Beler Baykal, B. (2012). ECOSAN ekolojik evsel atıksu yönetimi ve evsel atıklarun ayrı akımlar halinde toplanması,İTÜ Sürdürülebilir Ekosistem Günleri - SEG’12, 26-28 Nisan 2012, İTÜ, İstanbul, Türkiye (çağrılı bildiri).

Diğer Çağrılı Konferanslar/Eğitimler

 • Beler Baykal, B. (2005). Klinoptilolitin Su ve Atıksu Arıtımında Kullanımı, Seminer, GYTE Çevre Mühendisliği Bölümü, Gebze, 2 Haziran 2005.
 • Beler Baykal, B. (2008). Zer0-M-Sürdürülebilir Kalkınma için Atıksu Yönetimi Eğitimi.
 • ECOSAN Yaklaşımı ve Ayrı Toplanmış İdrarın Gübre Amaçlı Kullanımı, TÜBİTAK MAM Kimya ve Çevre Enstitüsü, Gebze, Kocaeli, 31 Mart - 3 Nisan 2008.
 • Beler Baykal, B. (2010) Ecological Sanitation (ECOSAN) and the use of nutrients from source separated human urine, Training program, Summer School in Water & Wastewater Treatment Technologies, TUBITAK MAM Gebze, 20 Ekim 2010.
 • Beler Baykal, B. (2013). Atıksu Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Evsel Atıksuların Ayrık Akımlar Halinde Değerlendirilmesi, Su ve Kadın Platformu Derneği, İTÜ İstanbul, 22 Mart 2013.
 • Beler Baykal, B. (2013). Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı: Ayrık Akımlar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Su Verimliliği Araştırma ve Su Teknolojisi Şubesi Su Havzaları Yönetimi İhtisas Heyeti, Ankara, 10 Ekim 2013.
 • Beler Baykal, B. (2013). Segregated Streams from household and yellow water ZEBISTIS/KORANET TUBITAK MAM, Larespark Otel Taksim, İstanbul, 24 Ekim 2013.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ