ALT BİRİMLERİ

1) İTÜ, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Laboratuvarları:  Dr. Sedat Üründül  Çevre Bilimleri Laboratuvarı ve Katı Atık Laboratuvarı, Moleküler Analiz Birimi
2) İTÜ Dr. Orhan Öcalgiray Moleküler Biyoloji ve Genetik Araştırmaları Merkezi 
3) Institut für Umweltmedizin und Krankenhaushygiene, Department of Environmental Health Science, Leiter Molekular- und Hygienelabor
4) Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü  
5) Uygulamalı Biyopolimer ve Biyoplastik Üretim Teknolojileri Araştırma Merkezi (UBUTAM) 
6) Bahçeşehir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Respirometre

ARAŞTIRMACILAR

Prof.Dr.Derin Orhon (İTÜ-Emekli)
Prof.Dr. Nazik Artan (İTÜ)
Prof.Dr.Seval Sözen (İTÜ)
Prof. Dr. Zeynep Petek Çakar (İTÜ)
Prof. Dr. med. Daniel Jonas (Freiburg Univ, Germany)
Ingmar Nopens (Ghent University, Belgium)
Doç. Dr. Süleyman Övez (İTÜ)
Doç. Dr. H. Güçlü İnsel (İTÜ)
Doç.Dr. Özlem Karahan Özgün (İTÜ)
Doç. Dr. Didem Okutman Taş (İTÜ)
Doç. Dr. Bülent Mertoğlu (Marmara Ü)
Doç.Dr. Didem Akça Güven (Fatih Ü)
Doç. Dr. Nevin Özgür Yağcı (İTÜ)
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Altınbaş (İTÜ)
Y. Doç. Dr. Ebru Dülekgürgen (İTÜ)
Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Emel Zengin Balcı (İTÜ)
Yrd. Doç. Dr. Hatice Eser Ökten (Bahçesehir Ü)
Ar. Gör. Dr. İlke Pala Özkök (İTÜ)
Ar. Gör. Dr.Tuğçe Katipoğlu Yazan (İTÜ)
Ar. Gör. Gökçe Kor Bıçakcı (İTÜ)
Nilay Sayı Uçar (Doktora Öğrencisi) (İTÜ)
Tuğba Doğan (YL Öğrencisi) (İTÜ)
Gökçe Duman (YL Öğrencisi) (İTÜ)

 
Mecvut Laboratuvar İmkanları

1             Sürekli Respirometre, Applitek Ra-Combo

2             Oksijenmetre, WTW Level 2

3             İon Kromatograf, DIONEX ICS-1500Dionex

4             Gaz Kromatograf, Agilent Technologies 6890N

5             Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatograf, Agilent 1100 Series

6             Freeze Dryer, ThermoSavant  Modulyo D

7             UV Visible Spektrofotometre, PerkinElmer Lambda 25

8             Epifloresan Ataşmanlı Araştırma Mikroskopu Olympus B202

9             Likit Kromatograf-Kütle Spektrofotometre- Kütle Spektrofotometre (LC-MS-MS),

               Thermo Accela and Thermo Quantum Tandem MS

10          TOK Cihazı, Shimazhu

11          Ultrasonikasyon aleti (Bandelin Sonopuls 3200)

12          GC FID dedektörlü /Agilent GC6890

13          pH metre /Thermo Orion SA 520

14          CST cihazı

15          GC TCD dedektörlü /Perichrom

16          DGGE Ünitesi (D Code/ BIO-Rad)

17          İnkübatörlü karıştırıcı (Heidolph Titramax 1000)

18          PCR Ünitesi ve Optik Modülü (Cromo 4- Peltier Thermal Cycler/ Bio-Rad)

19          PCR Kabin (UVC T-M-AR/Biosan)

20          Jel Görüntüleme-Dokümantasyon Sistemi  Gel Doc Xr System (Bio-Rad Marka)

21          Soğutmalı Santrifüj Aleti (Rotina 38R/ Hettich)

22          Yatay-Batık Tip Jel Elektroforez Sistemi (Sub- Cell GT OWL D3-14/ Bio-Rad)

23          Dikey Tip Derin Dondurucu (-20C) (Bosch)

24          Soğutmalı Saklama Dolabı (+4C) (Bosch)

25          Biyolojik Güvenlik Kabini (Esco Class II Type)

26          -80 °C Derin Dondurucu (Ilshin/ Deep Freezer)     

27          Boncuklu Numune Dövücüsü Fast Prep 24/ MP    

28          Çalkalıyıcı Platform (Duomax 103D/ Herdolph)    

29          Mikropipet Setleri, FinnPipette   

30          Fırınlar, CARBOLITE CWF 13/13

31          Tartım Cihazları, Mettler Toledo AX205

32          pHmetreler, Orion 720A

33          New Brunswick Scientific Fermenter & Bioreactor, Model : Modular BioFlo 110 (2adet)

34          Tam-otomasyonlu Fermentör-tipi Reaktör Sistemleri (Applikon, SartoriusStedim)

35          Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectrometer

              (ICP-OES) Perkin Elmer OPTIMA 7000DV

36          Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatograf, Shimadzu

37          TOK Cihazı, Shimadzu     

38          Biyoreaktör, New Brunswick Scientific

39          Santrifüj Cihazı / Genofuge

40          Vortex cihazı/ Elektro-Mag

41          FastPrep 24 / MP Biomedicals

42          Elektroforez güç kaynağı ve tankı/EC

43          Thermal Cycler/ Techne

44          Lightcycler real-time PCR / Roche

45          Dcode DGGE Sistemi /Bio-Rad

46          Flüoresan Mikroskop ve ataçmanları /Leica

47          Soğutmalı Dijital Kamera/ DFC320

48          Slot-blot hibridizasyon sistemi


Başlıca Çalışmalar ve Projeler

1             Diklofenak’ın Evsel Atıksu Arıtma Tesislerindeki Gideriminin Araştırılıp Biyolojik Arıtılabilirliğinin Değerlendirilmesi, TUBİTAK 110Y319, (2011-2014). Bütçe: 212000 TL

2             Evsel/Kentsel Arıtma Çamurlarının Yönetimi, İTÜ Proje Grubu, DEÜ Proje Grubu, ODTÜ Proje Grubu, BÜ Proje Grubu, TÜBİTAK KAMAK 1007 Projesi, Proje No:108G167, (2010 - 2013). Bütçe: 4240576 TL

3             Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GaOSB) Atıksu Arıtma Tesisi Biyolojik Fosfor Gideriminin İyileştirilmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendsiliği Bölümü (2012). Bütçe: 20000 TL

4             Zenobiotiklerin Nitrifikasyon Sistemleri Üzerindeki Biyolojik Ayrışabilirlik Özelliklerinin ve Toksisite /İnhibisyon Etkilerinin Değerlendirilmesi, İTÜ Fen Bilimleri Doktora Projesi (2010 - Günümüze). Bütçe: 15000 TL

5             Zenobiotiklerin Nitrifikasyon Sistemleri Üzerindeki Biyolojik Ayrışabilirlik Özelliklerinin ve Toksisite /İnhibisyon Etkilerinin Değerlendirilmesi, TÜBA Bütünleşik Doktora Programı, (2010 - Günümüze). Bütçe:45000 TL

6             Zenobiyotiklerin Aerobik Biyolojik Ayrışabilirlik Özelliklerinin ve Karışık Mikrobiyal Kültür Üzerine Toksisite/İnhibisyon Etkilerinin Değerlendirilmesi, İTÜ Fen Bilimleri Doktora Projesi, (2010 – Günümüze). Bütçe: 15000 TL

7             Aerobik Çamur Stabilizasyonunun Biyokütle Aktivitesine ve Tür Çeşitliliğine Etkisi, İstabul Büyükşehir Belediyesi, (2009). Bütçe: 15000 TL

8             Zenobiyotiklerin Biyolojik Ayrışabilirlik Özelliklerinin ve Karışık Mikrobiyal Kültür Üzerine Toksisite/İnhibisyon Etkilerinin Değerlendirilmesi, Türkiye Bilimler Akademisi Projesi, (2008 – 2011). Bütçe: 45000 TL

9             Zenobiyotikler: Ayrışabilirlikleri, Toksik Etkileri ve En Uygun Arıtma Seçenekleri, İTÜ Araştırma Projesi, (2006 - 2009). Bütçe:70000 TL

10          Seçilen Antibiyotiklerin Aerobik Ortamda Çoğalma Prosesi Üzerine Olası Akut ve Kronik Etkilerinin Araştırılması, İTÜ BAP Projesi, Protokol No: BAP – 34117, (2010-2011). Bütçe: 5000 TL

11          Farklı Antibiyotiklerin Aerobik Ortamda Düşük Çamur Yaşında Biyolojik Olarak Ayrışabilirliğinin İncelenmesi, İTÜ BAP Projesi, Protokol No: BAP – 34235, (2010-2011). Bütçe: 5000 TL

12          Evsel Atıksular ve Organik Katı Atıkların Birlikte Arıtımı Yoluyla Yenilenebilir Enerji (Biyometan) Geri Kazanım Teknolojilerinin Araştırılması Projesi, TÜBİTAK Kamu Kurumları Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1007) Proje No:105G024, (2007-2009). Bütçe: 1188737 TL

13          İSKİ Atıksu Arıtma Tesislerinin Rehabilitasyonu Projesi (2006-2008), Istanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü. Bütçe:250000 $

14          Endüstriyel Atıksu Arıtımında Yeni Bir Yaklaşım: Aerobik Granüler Aktif Çamur Teknolojisi, TÜBİTAK 108Y313 Kariyer Projesi (2009-2012). Bütçe: 221000 TL

15          Aktif Çamur Prosesinde Aşırı Çamur Üretimini Azaltma ve Azot Gideriminin Birlikte Gerçekleştirilebilirliği, İTÜ Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projeleri, Mart 2012-Eylül 2013, Bütçe: 35000 TL

16          Havasız Çürütmede Farklı F/M Oranlarında Ultrasonik Çamur Dezentegrasyonunun Gaz Üretimi Üzerine Etkisi, İTÜ Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri, Ocak 2010- Haziran 2010, Bütçe: 5000 TL

17          Immobilize-Hücre Uygulaması İle Membran Biyoreaktörlerin Kısıtlı İşletme Koşullarında (Yüksek Hacimsel Organik Yükleme-Düşük Hidrolik Bekletme Süresi) Karbon Giderimi Ve Nitrifikasyon Veriminin İncelenmesi, TÜBİTAK 112Y021, (2012-), Bütçe: 250000 TL

18          Düzenli depo sahalarındaki sızıntı suyu karakterizasyonu, arıtma alternatifleri ve mevcut tesislerin incelenmesi, 2008-2011, TÜBİTAK, 108Y269. Bütçe: 365520 TL

19          Depo sahalarında azot döngüsünü sağlayan hassas mikroorganizmaların moleküler tekniklerle tespiti, 2010-2012, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı (BAPKO), FEN-A-060510-0137. Bütçe: 37340 TL     

20          Atıksu Arıtma Tesislerinde Azot Döngüsünde Rol Oynayan Hassas Türlerin Moleküler Tekniklerle Tespiti, 2010-2011, TÜBİTAK, 110Y007. Bütçe: 24950 TL

21          Atıksu arıtma sistemlerindeki aktif bakteri türlerinin miktarsal tespiti, 2007-2009, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı (BAPKO), FEN-BGS-120707-0160. Bütçe: 39718 TL

Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
-
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
Renkli Atıksuların Arıtımında Anaerobik/Ozon/Membran Biyoreaktör Entegre Sisteminin Uygulanması, Patent Başvuru Numarası: 2012-04814, (2012).
Yayınlar, Patentler vb.

1             Pala-Ozkok, I., Rehman, A., Yagci, N., Ubay-Cokgor, E., Jonas, D. and Orhon, D. (2012). Characteristics of Mixed Microbial Culture at Different Sludge Ages: Effect on Variable Kinetics for Substrate. Utilization  Bioresource Technology, 126, 274 – 282.

2             Basak, B., İnce, O., Artan, N., Yağcı, N. and Kasapgil İnce, B. (2011) Effect of nitrogen limitation on enrichment of activated sludge for PHA production. Bioprocess and Biosystems Engineering, 34, 1007–1016.

3             Basak, Serden; Cokgor, Emine Ubay; Insel, Guclu; Orhon D, 2012, Acute effect of benzo[a]anthracene on the biodegradation of peptone under aerobic conditions, ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 19, 8, 3412-3420 , DOI: 10.1007/s11356-012-0866-4.

4             Ciggin, Asli S.; Insel, Guclu; Majone, Mauro; Orhon, Derin (2012) Respirometric evaluation and modelling of acetate utilization in sequencing batch reactor under pulse and continuous feeding, Bioresource Technology, 107, 61-69.

5             Cokgor EU, Insel G, Aydin E, Orhon, D, 2009, Respirometric evaluation of a mixture of organic chemicals with different biodegradation kinetics JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 161, 1, 35-41.

6             Cokgor, E.U., Insel, G., Katipoglu, T., Orhon, D. (2011) Biodegradation kinetics of peptone and 2,6-dihydrobenzoic acid by acclimated dual microbial culture. Bioresour. Technol. 102(2): 567-575.

7             Dulekgurgen E, Artan N, Orhon D, and Wilderer P.A. (2008). “How Does Shear Affect Aggregation in Granular Sludge SBRs?- relations between Shear, Hydrophobicity and EPS”, Water Sci Technol, 58(2): 267-276.

8             Dulekgurgen E, Yagci N., Insel G, Tasli R, Artan N, and Orhon D. (2008). "Aerobic/Anoxic Respirometry for Evaluation of a Semi-Granular EBPR Biomass", In Proc. IWA SBR4 (4th Sequencing Batch Reactor Technology) Conference, Rome-Italy, April 7-10, 2008.

9             Dulekgurgen E., Altinbas M., Artan N., Wilderer, P.A. (2009). "Microbial Community Profiling via DGGE: from Floccular to Aerobic Granular Biomass in a Sequencing Batch Bubble Column Reactor", IWA 2nd Spec. Conf. Nutrient Management in Wastewater Treatment Processes, Krakow, Poland, 06-09 Sept. 2009.

10          Dulekgurgen, E., Artan, N., Orhon, D. (2011). "Morphological and Physiological Features of an Aerobic Granular EBPR Biomass Fed with Propionate", H. Gokçekuş, T. Umut & J.W. LaMoreaux (eds.), Survival and Sustainability: Environmental concerns in the 21st Century, 1st ed. Springer, Berlin, Germany. 1514 pp. ISBN-10: 3540959904; ISBN-13: 978-3540959908

11          Dulekgurgen, E., Letsoui-Eisenmann, I., Hausner, M., McSwain, B.S., Artan, N., Orhon, D., and Wilderer, P.A. (2008). "FISH-ing at higher taxonomic level: microbial community composition and dynamics during initiation and progress of aerobic granulation", In Proc. IWA Biofilm Technologies Conf., 8-10 Jan, Singapore.

12          Dulekgurgen, E., Şeker, D.Z., Schwarzenbeck, N., Artan, N., Orhon, D., and Wilderer, P.A. (2008). "Image analyses based estimation of 2-D growth rate of an aerobic granular biomass after an adverse environmental impact and rapid post-incident recovery", In Proc. IWA Biofilm Technologies Conf., 8-10 Jan, Singapore.

13          Güven, D and I. Schmidt, "Specific activity and viability of Nitrosomonas europaea during discontinuous and continuous fermentation", Process Biochemistry, 44, 5, 516-520 (2009).

14          Güven, D., Dapena, A., Kartal, B., Schmid, M., Mass, B., van de Pas-Schoonen, Katinka., Sozen, S., Mendez, R., Op den Camp, H., Jetten, M. S.M., Strous, M. and Schmidt, I. (2005). ‘Propionate oxidation by and methanol inhibition of anaerobic ammonium-oxidizing bacteria’ Applied Environmental Microbiology 71(2):1066-1071.

15          Güven, D., Ö. Kutlu, G. İnsel, S. Sözen, “Model-based Process Analysis of Partial Nitrification Efficiency under Dynamic Nitrogen Loading”. Bioprocess and Biosystems Engineering, 32, 655-661, 5 (2009).

16          Hanhan, O., Insel, G., Ozgur Yagci, N., Artan, N., Orhon, D. (2011). Mechanism and design of intermittent aeration activated sludge process for nitrogen removal. Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 46(1), 9–16.

17          Hocaoglu SM,. Insel G., Ubay Cokgor E. Orhon D. “Effect of low dissolved oxygen on simultaneous nitrification and denitrification in a membrane bioreactor treating black water” Biores. Technol, 102, (6), 4333-4340, (2010).

18          Hocaoglu SM., Insel G., Cokgor EU., Baban A., Orhon D “COD fractionation and biodegradation kinetics of segregated domestic wastewater black and grey water fractions”, J.Chem.Tech. Biotech. 85(9), 1241-1249, (2010).

19          Hocaoglu, S. Murat; Insel, G.; Cokgor, E. Ubay; Orhon, Derin (2011) Effect of sludge age on simultaneous nitrification and denitrification in membrane bioreactor, Bioresource Technology,  102(12), 6665-6672.  

20          Hunce, S.Y., Akgul, D., Demir,  G., Mertoglu B. (2012) Solidification/stabilization of landfill leachate concentrate using different aggregate materials, Waste Management, 32, 1394-1400.   

21          Insel G., Hocaoglu SM., Ubay Cokgor  E. Orhon D. “Modelling the effect of biomass induced oxygen transfer limitations on the nitrogen removal performance of membrane bioreactor” J.Membrane Sci., 368, 54–63 (2011). 

22          Insel G., Yavasbay A., Ozcan O., Ubay Cokgor E., (2012), Modeling of simultaneous growth and storage kinetics variation under unsteady feast conditions for aerobic heterotrophic biomass, Bioprocess Biosyst. Eng., 35(8), 1445-1454.

23          Kalkan, C., Yapsakli, K., Mertoglu B. (2012) Inhibitory effects of free ammonia on Anammox bacteria, Biodegradation, 23, 751-762.

24          Kalkan, C., Yapsakli, K., Mertoglu, B., Tufan, D., Saatci, A. (2011) Evaluation of Biological Activated Carbon (BAC) process in wastewater treatment secondary effluent for reclamation purposes. Desalination, 265, 266-273. 

25          Karahan, Ö., Dogruel, S., Dulekgurgen, E., Orhon, D. (2008). “COD Fractionation of Tannery Wastewaters - Particle Size Distribution, Biodegradability and Modeling”, Water Research, 42(4-5): 1083-1092.

26          Katipoglu, T.,  Cokgor, E.U., Insel, G. Orhon, D. (2010). Response of mixed microbial culture to 2,6-dihydroxybenzoic acid and peptone mixture at low sludge age-effect of culture history. J. Env. Sci. & Healt. Part A 45(7): 875–882.

27          Katipoglu, T., Cokgor, E.U., Insel, G. Orhon, D. (2010). Biodegradation kinetics of 2,6-dihydroxybenzoic acid and peptone mixture by acclimated microbial culture at low sludge age. J. Env. Sci. & Healt. Part A 45(14): 1885–1891.

28          Katipoglu-Yazan, T., Cokgor, E. U., Insel, G., Orhon, D. (2012). Is ammonification the rate limiting step for nitrification kinetics? Bioresour Technol. 114, 117–125.

29          Koroglu, S., Zengin, G.Z., Yagci, N. Artan, N. (2012) COD fractionation and denitrification potential of sonicated waste activated sludge liquids. Environmental Technology, 33 (13), 1505–1510.

30          Marchant, R., Franzetti, A., Pavlostathis, S. G., Okutman Tas, D., Erdbrügger, I., Ünyayar, A., Banat, I. M. (2008). Thermophilic Bacteria in Cool Temperate Soil Environments: Are They Metabolically Active or Continually Added by Global Atmospheric Transport?. Applied Microbiol. Biotechnol., 78, pp. 841-852.

31          Mertoglu, B., Semerci, N., Guler, N., Calli, B., Cecen, F. ve Saatci, A.M. (2008) Monitoring of population shifts in an enriched nitrifying system under gradually increased cadmium loading, Journal of Hazardous Materials, 160, 495-501.

32          Okten H. E., Yilmaz L.S., Noguera D.R. (2012). Exploring The In Situ Accessibility of Small Subunit Ribosomal RNA of Members of the Domains Bacteria and Eukarya to Oligonucleotide Probes. Systematic and Applied Microbiology 35(8): 485-495.

33          Okutman Tas, D. (2010). Respirometric Assessment of Aerobic Sludge Stabilization. Bioresource Technology 101, pp. 2592-2599.

34          Okutman Tas, D., Karahan, O., Insel, G., Övez, S., Orhon, D., Spanjers, H. (2009). Biodegradability and denitrification potential of settled chemical oxygen demand in domestic wastewaters. Wat. Environ. Res., 81(7), 715-727.

35          Olmez-Hanci T.; Arslan-Alaton I.; Orhon D.; Karahan O., Cokgor EU and Insel G., 2011, Is the naphthalene sulfonate H-acid biodegradable in mixed microbial cultures under aerobic conditions? BIORESOURCE TECHNOLOGY , 102   Issue: 10 Pages: 5589-5595.

36          Op den Camp, H.J.M., Kartal, B., Guven, D., van Niftrik, L.A.M.P., Haaijer, S.C.M., van der Star, W.R.L., van de Pas-Schoonen, K.T., Cabezas, A., Ying, Z., Schmid, M.C., Kuypers, M.M.M., van de Vossenberg, J., Harhangi, H.R., Picioreanu, C., van Loosdrecht, M.C.M., Kuenen, J.G., Strous, M. and Jetten, M.S.M. (2006) ‘Global Impact and Application of the Anaerobic Ammonium-Oxidizing (Anammox) Bacteria’ Biochemical Society Transactions 34 (1): 174-178.

37          Orhon D., Karahan Ö, Insel G. “Simulating Activated Sludge System by Simple to Advanced Models, Discussion”, J. Environ. Eng.-ASCE, 134(3), 227-229, (2008).

38          Orhon, D., Ubay Cokgor, E., Insel, G., Karahan, O., Katipoglu, T. (2009). Validity of Monod kinetics at different sludge ages – Peptone biodegradation under aerobic conditions. Bioresour. Technol., 100(23), 5678-5686.

39          Orhon, D., Ubay Cokgor, E., Katipoglu, T., Insel, G., Karahan, O. (2010). Fate of 2,6-dihydroxybenzoic acid and its inhibitory impact on the biodegradation of peptone under aerobic conditions. Bioresour. Technol. 101(8): 2665-2671.

40          Ozkok, I.P., Katipoglu Yazan, T., Ubay Cokgor, E., Insel, G., Talinli, I., Orhon, D. (2011). Respirometric Assessment of Substrate Binding by Antibiotics in Peptone Biodegradation. Journal of Environmantal Science and Health Part A, 46(13), 1588–1597

41          Pala, I., Kolukirik, M., Insel, G., Ince, O., Cakar, Z.P., Orhon, D. (2008). Fluorescence in situ hybridization (FISH) for the assessment of nitrifying bacteria in a pilot-scale membrane bioreactor, Fresenius Environmental Bulletin, 17(11), 2255 – 2261.

42          Sarioglu, Murat; Insel, Guclu; Artan, Nazik; Orhon, Derin (2011) Stoichiometric and kinetic evaluation of simultaneous nitrification and denitrification in a membrane bioreactor at steady state,  Source: Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 86(6), 798-811.

43          Sözen, S., Orhon, D., Ubay Çokgör, E., İnsel, G., Karahan, Ö., Yağcı, N., Doğruel, S., Zengin Balcı, G.E., Ölmez Hancı, T., Okutman Taş, D., Dülekgürgen, E., Çığgın, A.S., Pala, İ., Katipoğlu, T. (2009). İleri biyolojik atıksu arıtma tesislerinde model bazlı proses optimizasyonu. ITU Dergisi/e Su Kirlenmesi Kontrolü, 19(1-2), 101 – 110.

44          Ubay Cokgor, E., Okutman Tas, D., Zengin, G.E., İnsel, G. (2011). Effect of stabilization on biomass activity. Journal of Biotechnology, 160 (3-4), pp. 269-269.

45          Uçışık-Akkaya E, Ercan O, Yesiladalı SK, Oztürk T, Cokgor EU, Orhon D, Tamerler C, Cakar Z.P, 2009, Enhanced polyhydroxyalkanoate production by Paracoccus pantotrophus from glucose and mixed substrate, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 18(11), 2013-2022.

46          Yagci, N., Akpinar, I. (2011). The investigation and assessment of characteristics of waste activated sludge after ultrasound pretreatment. Environmental Technology, 32(2), 221-230.

47          Yagci, N., Dulekgurgen, E., Artan, N., Orhon, D. (2011). Experimental Evaluation and Model Assessment of Coexistence of PAO’s and GAO’s. Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering. 46(9), 968-979.

48          Yapsakli, K., Aliyazicioglu, C., Mertoglu, B. (2011) Identification and quantitative evaluation of nitrogen-converting organisms in a full-scale leachate treatment plant, Journal of Environmental Management, 92(3), 714-723.   

49          Yapsakli, K., Mertoglu, B., Çeçen, F. (2010) Identification of nitrifiers and nitrification performance in drinking water biological activated carbon (BAC) filtration. Process Biochemistry, 45(9), 1543-1549.

50          Yılmaz, L. S., Ökten, H. E., and Noguera DR (2006). Making All Parts of the 16S rRNA of Escerichia coli Accessible In Situ to Single DNA Oligonucleotides. Applied and Environmental Microbiology 72(1): 733-744.

51          Yildiz G., Insel G. , Ubay Cokgor E., Orhon D. “Biodegradation kinetics of the soluble slowly biodegradable substrate in polyamide carpet finishing wastewater”, J. Chem Tech. Biotech., 83(1), 34-40, (2008).

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ