ORTAK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLEN/YÜRÜTÜLECEK KURUMLAR

 • İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü 
 • ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü (Prof.Dr.Dilek Sanin)
 • DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü (Prof.Dr.Ayşe Filibeli)
 • BÜ Çevre Bilimleri Enstitüsü (Prof.Dr.Ayşen Erdinçler)
 • Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Prof.Dr.Ayten Karaca)
 • Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Prof.Dr.Sezai Delibacak)
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
 • Kayseri Büyükşehir Belediyesi

ARAŞTIRMACILAR

 

Prof.Dr. Fatma Gülen İskender

(212) 285 6545 

giskender@itu.edu.tr

Prof.Dr.Nazik Artan

(212) 285 6547

artann@itu.edu.tr

Prof.Dr.RüyaTaşlı

(212) 285 6885

taslir@itu.edu.tr

Doç. Dr. H. Güçlü İnsel

(212) 285 7302

inselhay@itu.edu.tr

Doç. Dr.Osman Atilla Arıkan

(212) 285 3794

arikan@itu.edu.tr

Doç. Dr. Süleyman Övez

(212) 285 6883

ovez@itu.edu.tr

Doç. Dr. Çiğdem Yangın Gömeç

(212) 285 3787

yanginci@itu.edu.tr

Doç. Dr. Melike Gürel

(212) 285 3792

gurelme@itu.edu.tr

Doç. Dr.Tuğba Ölmez Hancı

(212) 285 6579

tolmez@itu.edu.tr

Doç. Dr. Elif Pehlivanoğlu Mantaş

(212) 285 6784

elif.pehlivanoglu@itu.edu.tr

Doç. Dr. Didem Okutman Taş

(212) 285 3787 

okutmand@itu.edu.tr

Doç. Dr. Nevin Yağcı

(212) 285 7302 

yagcin@itu.edu.tr

Doç. Dr. Serdar Doğruel 

(212) 285 6540 dogruelse@itu.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Esra Ateş Genceli

(212) 285 6785

gencelies@itu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Mahmut Altınbaş

(212) 285 3794

altinbasm1@itu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Gülsüm E. Zengin Balcı

(212) 285 6540 

zengingul@itu.edu.tr

Ar. Gör. Dr. Alpaslan Ekdal

(212) 285 6540

ekdala@itu.edu.tr

Ar. Gör. Dr. Egemen Aydın

(212) 285 6540

aydine@itu.edu.tr

Ar. Gör. Dr. İlke Pala Özkök

(212) 285 6542

palai@itu.edu.tr

Ar. Gör. Dr. Deniz İzlen Çiftçi

(212) 285 3783    

cifcid@itu.edu.tr

Dr. Tuğçe Katipoğlu Yazan

(212) 285 6542

katipoglut@itu.edu.tr

Ar.Gör.Emel Topuz

(212) 2856542

topuze@itu.edu.tr

Ar. Gör. Gökçe Kor Bıçakcı

(212) 285 3776  

gkor@itu.edu.tr

Ar. Gör. Gökhan Cüceloğlu

(212) 285 3776

cuceloglu@itu.edu.tr

Nilay Sayı Uçar (Doktora Öğrencisi)

(212) 285 6576

nilaysu@gmail.com

Tuğba Doğan (YL Öğrencisi)

(212) 285 6576

tugbadgn@hotmail.com

Mevcut Laboratuvar İmkanları

Atomik Adsorpsiyon cihazı
Ultrasonikasyon Cihazı
Kalorimetre
Susuzlaştırma Ekipmanları
Mikro Gaz Debi Ölçerler
Respirometreler, Applikon RA-1000
Oksijenmetre, WTW Level 2
İon Kromatograf, DIONEX ICS-1500Dionex
Gaz Kromatograf, Agilent Technologies 6890N
Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatograf, Agilent 1100 Series
Liyofilizatör Cihazı, ThermoSavant Modulyo D
UV Visible Spektrofotometre, PerkinElmer Lambda 25
VIS Spektrofotometreler/ Sinko-Suv 1141
Epifloresan Ataşmanlı Araştırma Mikroskopu Olympus B202
Likit Kromatograf-Kütle Spektrofotometre- Kütle Spektrofotometre (LC-MS-MS), Thermo Accela and Thermo Quantum Tandem MS
TOK Cihazı, Shimazhu
Ultrasonikasyon aleti (Bandelin Sonopuls 3200)
Biyotox/Aboatox
AOX Ölçüm Cihazı/Bher-Cl 10
Ozon Jeneratörü / PCl Model GL-1
Santrifüj Cihazları / Thermı IEC Multi
Su Banyoları / Memmert WB14
Orbital Çalkalayıcılar / Thermo Forma 420
Mikropipet Setleri, FinnPipette
Fırınlar, CARBOLITE CWF 13/13
Tartım Cihazları, Mettler Toledo AX205
pHmetreler, Orion 720A
Mikrodalga Parçalayıcı
Fermentör
Biyoreaktörler
Membran Biyoreaktör
Başlıca Çalışmalar ve Projeler

Evsel/Kentsel Arıtma Çamurlarının Yönetimi, TÜBİTAK KAMAG 1007 Projesi, Proje No:108G167, (2010-2013).
Bütçe: 4.240.576 TL

Arıtma Çamurlarının Stabilizasyon Seviyesinin Belirlenmesinde Deneysel Yaklaşım, İTÜ Fen Bilimleri Yüksek Lisans Projesi, (2007-2008). Bütçe: 5.000 TL

Aerobik Çamur Stabilizasyonunun Biyokütle ve Tür Çeşitliliğine Etkisi, İBB Projem İstanbul-Akademik Araştırmaların Desteklenmesi Projesi, (2008-2009). Bütçe: 15.000 TL

Diklofenak'ın Evsel Atıksu Arıtma Tesislerindeki Gideriminin Araştırılıp Biyolojik Arıtılabilirliğinin Değerlendirilmesi, TÜBİTAK Kariyer Programı, Proje No:110Y319, (2011-Günümüze). Bütçe: 266.000 TL

Evsel/Kentsel Arıtma Çamurlarının Anaerobik Stabilizasyonunda Ultrasonik Dezentegrasyonun Etkisinin Araştırılması, İTÜ Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projesi,  (2011-Günümüze). Bütçe: 30.000 TL

Kentsel Arıtma Çamurlarının Aerobik ve Anaerobik Stabilizasyonunda Nonilfenol ve Nonilfenol Etoksilatların (NPE: NP +NP1EO + NP2EO) Akıbeti, Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projesi, (2012-Günümüze).
Bütçe: 25.000 TL

Evsel Atıksular ve Organik Katı Atıkların Birlikte Arıtımı Yoluyla Yenilenebilir Enerji (Biyometan) Geri Kazanım Teknolojilerinin Araştırılması, TÜBİTAK KAMAG Projesi, Proje No: 105G024, (2006-2009). Bütçe: 1.188.737 TL

Endüstriyel Yüzey Aktiflerin, Aril Sülfonatların ve Bunların İleri Oksidasyon Ürünlerinin Toksisitelerinin Respirometrik Araçlarla Tayin Edilmesi, TÜBİTAK ÇAYDAG Projesi, Proje No: 108Y051, (2008-2010). Bütçe: 200.000 TL

Alternatif Oksidan Olarak Sülfat Radikallerinin Endokrin Bozucu Bileşiklerin Arıtımında Kullanımı: Reaksiyon Kinetiğinin, Bozunma Mekanizmalarının, Oksidasyon Ürünlerinin ve Ekotoksikolojik Etkilerinin Değerlendirilmesi, TÜBİTAK ÇAYDAG Projesi, Proje No: 111Y257, (2012-Günümüze). Bütçe: 242.768 TL

Treatment and Detoxification of Carcinogenic and Endocrine Disrupting Phthalate Esters by Chemical Oxidation Processes, , İTÜ Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projesi, Proje No: 33380, (2009-2012).
Bütçe: 50.000 TL

Treatment and Detoxification of Endocrine Disrupting Compounds by Sulfate Radical-based Photochemical Advanced Oxidation Processes, İTÜ Fonu, Genç Araştırmacıları Destekleme Programı Projesi, Proje No: 36133, (2011-2013). Bütçe: 30.000 TL

Integrated Treatment of Anionic, Cationic and Nonionic Surface Active Agents used in the Textile Industry by Advanced Oxidation Processes and Biological Activated Sludge, İTÜ Fonu, Genç Araştırmacıları Destekleme Programı Projesi, Proje No: 33435, (2010-2013). Bütçe:17.400

Treatment of Naphthalene Sulphonates by Electrocoagulation Process and Toxicity Evaluation of Reaction Intermediates, İTÜ Fonu, Genç Araştırmacıları Destekleme Programı Projesi, Proje No: 33382, (2010-2013). Bütçe: 15.000 TL

Investigation of aerobic biological degradation mechanisms and integrated treatment alternatives of olive mill wastewaters. , İTÜ Fonu, Genç Araştırmacıları Destekleme Programı Projesi, Proje No: 32897, (2009-2013).
Bütçe: 30.000 TL

Düşük Masraflı Arıtma Teknolojilerinin Türkiye Şartlarına Göre Geliştirilmesi ve Marmara Bölgesi İçin Örnek Uygulama Projesi, TÜBİTAK KAMAG Projesi, Proje No: 105G047, (2006-2009). Bütçe: 1.434.452 TL

Evsel Atıksuların Doğal Ortam Sıcaklıklarında Havasız Çamur Yataklı Reaktör (HÇYR)'lerde Arıtımı ve İlave Kimyasal Arıtma Uygulamaları, İTÜ Fen Bilimleri Yüksek Lisans Projesi, Proje No: 32486, (2008-2009). Bütçe: 5.000 TL

Evsel Atıksuların Doğal Ortam Sıcaklıklarında Havasız Perdeli Reaktörlerde Arıtımı ve İlave Kimyasal Arıtma Uygulamaları, İTÜ Fen Bilimleri Yüksek Lisans Projesi, Proje No: 32665, (2008-2009). Bütçe: 5.000 TL

Tavuk Atıklarının Farklı Aşı Çamuru İçeren Reaktörlerde Havasız Arıtılabilirliklerinin Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi, İTÜ Fen Bilimleri Yüksek Lisans Projesi, (2011-2013). Bütçe: 5.000 TL

Anaerobik Biyoteknoloji ile Evsel ve Endüstriyel Atıksulardan Biyoenerji Geri Kazanımı Projesi, DPT Teknolojik Araştırma Projesi, Proje No: 104, (1997).

Katı Atık Sızıntı Sularının Evsel Atıksularla Birlikte iki Kademeli Arıtımı, Proje No: 1826, İTÜ Fen Bilimleri Doktora Projeleri, Proje No: 1826, (2001-20005). Bütçe: 5.000 TL

Zenobiyotiklerin Aerobik Biyolojik Ayrışabilirlik Özelliklerinin ve Karışık Mikrobiyal Kültür Üzerine Toksisite/İnhibisyon Etkilerinin Değerlendirilmesi, İTÜ Fen Bilimleri Doktora Projeleri, Proje No: (2010-20..) Bütçe:15.000 TL

Antibiyotiklerin Biyolojik Ayrışabilirlik Özelliklerinin ve Karışık Mikrobiyal Kültür Üzerine Toksisite/İnhibisyon Etkilerinin Değerlendirilmesi, İTÜ Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projesi, Proje No: 33742, (2010-20..) Bütçe: 35.000 TL

Zenobiyotiklerin Biyolojik Ayrışabilirlik Özelliklerinin ve Karışık Mikrobiyal Kültür Üzerine Toksisite/İnhibisyon Etkilerinin Değerlendirilmesi, Türkiye Bilimler Akademisi Projesi, (2008–2011). Bütçe: 45.000 TL

Farklı Antibiyotiklerin Aerobik Ortamda Düşük Çamur Yaşında Biyolojik Olarak Ayrışabilirliğinin İncelenmesi, İTÜ BAP Projesi, Protokol No: BAP – 34235, (2010-2011). Bütçe: 5.000 TL

Seçilen Antibiyotiklerin Aerobik Ortamda Çoğalma Prosesi Üzerine Olası Akut ve Kronik Etkilerinin Araştırılması, İTÜ BAP Projesi, Protokol No: BAP – 34117, (2010-2011). Bütçe: 5.000 TL

Büyük İstanbul Su Temini Melen Sistemi II. Merhale Projesi Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı, (2006–2008). Bütçe: 750.000 TL

Technical Assistance for Environmental Heavy-Cost Investment Planning, Turkey, AB Projesi, (2004-2005).

Endüstriyel Yardımcı Kimyasal Maddelerin Biyolojik Ayrışabilirlik ve Toksisite Açısından Araştırılması, İTÜ BAP projesi, (2009). Bütçe: 30.000 TL

Atıksularda Sentetik Östrojenin Ölçümü ve Biyolojik Süreçler Sırasındaki Davranışının Belirlenmesi, İTÜ BAP projesi, (2009-2013). Bütçe: 50.000 TL

İSKİ Tuzla Biyolojik ve Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım Kriterleri ve Yeni Yapılacak Arıtma Tesislerinin (Tuzla ve Paşaköy 2. Aşamaları ile Ataköy, Ambarlı Tesisleri) Tasarım Kriterlerinin İncelenmesi, İSKİ Destekli Bağımsız Proje, (2006-2008). Bütçe:250.000 $

Birincil Çamur Fermentasyonu Ürünlerinin Besi Maddesi Gideren Aktif Çamur Sistemlerine Etkisinin Incelenmesi, TÜBITAK Araştırma Projesi,  Proje No: IÇTAG-Ç018, (2001–2003). Bütçe: 100.000 TL

Havasız Çürütmede Farklı F/M Oranlarında Ultrasonik Çamur Dezentegrasyonunun Gaz Üretimi Üzerine Etkisi, İTÜ Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri. Bütçe: 5.000 TL

Aktif Çamur Prosesinde Aşırı Çamur Üretimini Azaltma ve Azot Gideriminin Birlikte Gerçekleştirilebilirliği, İTÜ Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projeleri, Proje No: (2012-2013) Bütçe: 50.000 TL

Su ve Atıksu Arıtımında Kullanılan Membranlarda Biyokirlenmeyi Önleyen Yeni Metotların Geliştirilmesi ve Uygulanması, TÜBİTAK YDABCAG Projesi, Proje No: 111Y275, (2012-Günümüze).

Evsel Atıksuların Aerobik Granül Çamur Teknolojisi İle Yerinde Arıtımı. TÜBİTAK YDABCAG Projesi, Proje No: 111Y036 (2011- Günümüze).

Filamentli Bakterilerin Neden Olduğu Kabarma ve Köpük Problemi ve Populasyon Dinamiğine Olan Etkileri: Deri Endüstrisi Aktif Çamur Arıtma Sistemi, TÜBİTAK YDABÇAG Projesi, Proje No: 100Y045, (2000-2002).

Development of Tools and Guidelines for the Promotion of the Sustainable Urban Wastewater Treatment and Reuse in the Agricultural Production in the Mediterranean Countries-MEDAWARE, Avrupa Birliği Projesi, (2003-2007).

Zenobiyotikler: Ayrışabilirlikleri, Toksik Etkileri ve En Uygun Arıtma Seçenekleri, İTÜ BAP Projesi, Proje No:  31495, (2006–2008). Bütçe: 50.000 TL

Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
-
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
 • Çamur fazındaki ilaçların ve hormonların LC-MS/MS ile ölçülmesi
 • Çamur fazındaki nonilfenoletoksilatların (NPEO) HPLC ile ölçülmesi
 • Stabilizasyonun mertebesinin respirometrik olarak belirlenmesi
Yayınlar, Patentler vb.

E. Ubay Cokgor, D. Okutman Tas, G. E. Zengin, G. Insel (2012) Effect of stabilization on biomass activity, Journal of Biotechnology, 157, 547-553.

Pehlivanoglu-Mantas, E., Okutman Tas, O., Insel G., Aydin E., Ozturk D.C., Olmez T., Gorgun E., Ubay Cokgor E., and O. Derin, (2007). “Evaluation of Municipal and Industrial Wastewater Treatment Sludge Stabilization in Istanbul”, Clean: Soil, Air, Water, 35 (6): 558-564.

Pehlivanoglu-Mantas, E. and D.C. Ozturk, (2009). “Assessment of Aerobic and Anaerobic Stabilization for Biological Waste Sludges from Leather and Textile Industries”, Desalination and Water Treatment, 11 (1-3), 229-235.

Ubay Çokgör, E., Pehlivanoğlu-Mantaş, E., Okutman Taş, D., İnsel G., Aydın E., Ölmez-Hancı, T., Görgün, E. (2010). Biyolojik Arıtma Çamurlarının Aerobik Stabilizasyonunun Değerlendirilmesi. İTÜ Dergisi/e Su kirlenmesi Kontrolü, 20 (1) 57-65.

Pehlivanoğlu-Mantaş, E., Okutman Taş, D.,  İnsel, G.,  Aydın, E., Öztürk, D.C., Ölmez, T., Görgün, E., Ubay Çokgör, E., Orhon, D. (2008). “Evsel ve Endüstriyel Biyolojik Çamurların Aerobik Stabilizasyonunun Araştırılması”, İTÜ, 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 67-74, İstanbul.

Çokgör, E.U., Pehlivanoğlu-Mantaş, E., İnsel, G., Okutman-Taş, D., (2008).  Evsel/Kentsel Arıtma Çamurlarının Biyolojik Stabilizasyonunun Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği, Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 519-526, İBB, the Marmara Hotel, İstanbul.

Görgün, E., İnsel, G., Ubay Çokgör,E., Pehlivanoğlu, E., Erginbaş, B., Çığgın, A., (2008). Zorluteks Tekstil Nevresim ve Perde Fabrikaları Arıtma Çamurlarının Yönetimi Projesi, Final Raporu, 85 sayfa, İstanbul.

Arslan-Alaton, I., Olmez-Hanci, T., Dulekgurgen, E. ve Orhon, D. “Assessment of Organic Carbon Removal by Particle Size Distribution Analysis”, Environ. Engin. Sci., 26(7), 1239-1248 (2009).

Arslan-Alaton, I., Olmez-Hanci, T. (2009). Biological, Chemical and Photochemical Treatment of Commercially Important Naphthalene Sulphonates. In: Xenobiotics in the Urban Water Cycle; pp. 413-430, Springer Verlag, ISBN: 978-90-481-3508-0.

Karahan, O., Olmez-Hanci, T., Arslan-Alaton, I., Orhon, D. Modelling biodegradation of nonylphenol ethoxylate in acclimated and non-acclimated microbial cultures. Bioresource Technology, 101, 8058-8066 (2010).

Okutman Tas, D. (2010) “Respirometric Assessment of Aerobic Sludge Stabilization”. Bioresource Technology 101, pp. 2592-2599.

Okutman Taş, D., Topuz E., Gencel B., Orhon D. (2010). Geleneksel ve çok bileşenli modelleme yöntemlerindeki içsel solunum katsayısının çamur üretimine etkisinin karşılaştırılması. İTÜ Dergisi/e, Cilt 20, Sayı 2, 79-88.

Okutman Tas, D., Karahan, Ö., Insel, G.,  Övez, S., Orhon, D.,  Spanjers, H. (2009) “Biodegradability and Denitrification Potential of Settleable COD in Domestic Wastewater”. Water Environment Research 81, pp. 715-727.

Pehlivanoglu-Mantas, E., Okutman Tas, D., Insel G., Aydin E.,Ozturk D.C., Olmez T., Gorgun E., Ubay Cokgor E., Orhon D. (2007) “Evaluation of Municipal and Industrial Wastewater Treatment Sludge Stabilization in Istanbul“. Clean: Soil, Air, Water 35, 558-564.

Ubay Çokgör E., Oktay S., Okutman Tas D., Zengin G. E.,  Artan N., Orhon D. (2007). Ön Çökeltme Çamuru Fermentasyon Ürünlerinin Biyolojik Besi Maddesi Gideren Sistemlerde Kütle Dengesi Üzerine Etkisi. İTÜ Dergisi/e, Cilt 17, Sayı 2, 37-47.

Ubay Cokgor, E., E. Aydinli, D., Okutman Tas, D., Zengin, G. E., Orhon, D. “Effect of Aerobic Stabilization on Leather Industry Sludge” 8th International Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries, Çeşme, TURKEY, June, 22-24, 2011.

Ubay Cokgor E., Pehlivanoglu-Mantas E., Okutman Tas D., Insel G., Olmez-Hanci T., Orhon D. “Applicability of the Waste  Sludge Cakes into Landfill Areas Based on Turkish Regulations.” Mediterranean Scientific Association of Environmental Protection, MESAEP Ioannina, GREECE, September, 24-27, 2011.

Sludge Cakes into Landfill Areas Based on Turkish Regulations.” Mediterranean Scientific Association of Environmental Protection, MESAEP Ioannina, GREECE, September, 24-27, 2011.

Gomec C. Y., Letsiou I, Ozturk I, Eroglu V, Wilderer P. A, "Identification of Archaeal Population in the Granular Sludge of an UASB Reactor Treating Sewage at Low Temperatures.", Journal of Environmental Science and Health A, Vol. 43, No. 13, 2008, s. 1504-1510.

Gomec C. Y., Eroglu V., Wilderer P. A., "Identifying Aceticlastic and Hydrogenotrophic Methanogens In Psychrophilic and Mesophilic Granular Sludges Treating Synthetic Sewage by Means of FISH and CSLM.", Journal of Rapid Methods and Automation in Microbiology, Vol. 17, No. 2, 2009, s. 135-153.

Dereli R.K, Ersahin E.M, Gomec C.Y., Ozturk I, Ozdemir O., "Co-Digestion of the Oganic Fraction of Municipal Solid Waste with Primary Sludge at a Municipal Treatment Plant in Turkey", Waste Management and Research, Vol. 28, No. 5, 2010, s. 404-410.

M. Evren Ersahin, Cigdem Yangin Gomec, R. Kaan Dereli, Osman Arikan, Izzet Ozturk, "Biomethane Production as an Alternative Bio-Energy Source From Co-Digesters Treating Municipal Sludge and Organic Fraction of Municipal Solid Wastes", Journal of Biomedicine and Biotechnology, 2011, Focus Issue on Biofuels (published online).

Dereli R. K., Yangin-Gomec C., Ozabali A., Ozturk I., "The Feasibility of a Centralized Biogas Plant Treating the Manure Produced by an Organised Animal Farmers Union in Turkey", Water Science and Technology, Vol. 66, No. 3, 2012, s. 556-563.

Yangin-Gomec C., Ozturk I. “Effect of maize silage addition on biomethane recovery from mesophilic co-digestion of chicken and cattle manure to supress ammonia inhibition”, Energy Conversion and Management, (in press).

Alp K., Akca L., Gomec C. Y., "Drying Characteristics of Sewage Sludge", 2007, s. 825-829, IWA Specialist Conference of Facing Sludge Diversities: Challenges, Antalya, Turkey, 28.03.2007 - 30.03.2007.

Dereli R. K., Ersahin E., Gomec C. Y., Ozdemir O., Ozturk I., "Co-digestion approaches to organic fraction of municipal solid waste with primary sludge for a municipal treatment plant in Turkey", 2007, The International Conference on Environment: Survival and Sustainabili, Nicosia, Northern Cyprus., 19.02. 2007 - 24.02.2007, (özet bildiri).

Gomec C. Y., Horasan B., Gunes E., Ozyurek E., Akca L., Ayaz S., "Performances of UASB Reactors Inoculated With Different Seed Sources While Treating Sewage at Ambient Temperatures", 2010, IWA Specialist Conference on Water and Wastewater Treatment Plants in, Moscow, Russia, 02.06.2010 - 04.06.2010, (proceedings cd).

Yangin Gomec C., Horasan B., Ozerol H. T., Dereli R. K., Ersahin M. E., Aydin A. F., Ozturk I., "Towards sustainable sewage management by the application of a pilot-scale UASB reactor at sub-mesophilic operating temperatures.", Third International Symposium on Energy from Biomass and Waste, Venice, Italy, 08.11.2010 - 11.11.2010, (proceedings cd).

Cigdem Yangin-Gomec, Ismail Koyuncu, Izzet Ozturk, "Integrated Municipal Wastewater Treatment Including Grinded Kitchen Wastes, Treatment Sludge, and Municipal Solid Wastes", 1st International IWA Conference on Holistic Sludge Management, Wasteras/Sweden, 06 – 08.05.2013.

Çiğdem Yangın-Gömeç, Özgür Özdemir, İzzet Öztürk, "Introduction of Food Wastes into Municipal Wastewater as a Sustainable Waste Management Option", Istanbul International Solid Waste, Water and Wastewater Congress 2013, Istanbul/Turkey, 22.05.2013 - 24.05.2013, (kabul edildi).

Alp K., Akça L., Gömeç Ç. Y., "Atıksu Arıtma Çamurlarının Kuruma Özelliklerinin Değerlendirilmesi", 2008, s. 59-66, İ.T.Ü. 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, 11.06.2008 - 13.06.2008.

Aydın A. F, Altınbaş M., Dereli R. K., Arıkan O. A., Gömeç Ç. Y., Çokgör E. U., İnsel H. G., Erşahin M. E., Balaban Ü., Gülay A., Eriçyel K., Öztürk İ., "Organik Katı Atıkların Havasız Arıtımı Yoluyla Biyometan Enerjisi Geri Kazanımı", 2008, s. 135-143, Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu'08, İstanbul, 02.11.2008 - 06.11.2008.

Gömeç Ç. Y., Speece R. E., "Evsel Atıksu Arıtma Çamurlarının Havasız Çürütülmeleri Sırasında pH Kontrolünün Önemi", 2009, TÜRKAY 2009 – Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, 15.06.2009 - 17.06.2009, (bildiri cd).

İzzet Öztürk, Mustafa Evren Erşahin, Deniz İzlen Çifci, Ali Fuat Aydın, Çiğdem Yangın Gömeç, Osman Arıkan, Mahmut Altınbaş, Recep Kaan Dereli, "Evsel Atıksu Arıtma Çamuru ve Organik Katı Atıkların Birlikte Arıtımı: Biyometan Potansiyeli ve Fizibilitesi", 2010, s. 83-92, Organik Atıklardan Kompost ve Yenilenebilir Enerji Üretimi & Kompostun, İstanbul, 08.06.2010 - 09.06.2010.

Pala-Ozkok, I., Rehman, A., Yagci, N., Ubay-Cokgor, E., Jonas, D. and Orhon, D. (2012). Characteristics of Mixed Microbial Culture at Different Sludge Ages: Effect on Variable Kinetics for Substrate Utilization Bioresource Technology, 126, 274 – 282.

Ozkok, I.P., Katipoglu Yazan, T., Ubay Cokgor, E., Insel, G., Talinli, I., Orhon, D. (2011). Respirometric Assessment of Substrate Binding by Antibiotics in Peptone Biodegradation Journal of Environmental Science and Health Part A, 46, 1588–1597

Ciggin, A.S., Pala, I., Katipoglu, T., Dulekgurgen, E.S., Meric, S., Orhon, D. (2011). Research Potential of Doctoral Studies on Environmental Sciences and Engineering Desalination and Water Treatment, 26 (1–3), 3–13.

Pala, I., Kolukirik, M., Insel, G., Ince, O., Cakar, Z.P., Orhon, D. (2008). Fluorescence in situ hybridization (FISH) for the assessment of nitrifying bacteria in a pilot-scale membrane bioreactor, Fresenius Environmental Bulletin, 17(11), 2255 – 2261.

Pala-Özkök, İ., ORHON, D., JONAS, D. Kronik İnhibe Aktif Çamur Reaktörlerinde SMX, TET ve ERY Antibiyotik Direnç Genlerinin Belirlenmesi ITU Dergisi/e Su Kirlenmesi Kontrolü   (Basıma kabul edildi.)

Arslan-Alaton, İ, Ölmez-Hancı, T., Karahan, Ö., Pala, İ., Orhon, D. (2011). Yüzey aktif maddelerin ileri oksidasyon prosesleri ile arıtımı: Proses optimizasyonu ve toksisite analizi ITU Dergisi/e Su Kirlenmesi Kontrolü, 21(1), 69 – 80.

Sözen, S., Orhon, D., Ubay Çokgör, E., İnsel, G., Karahan, Ö., Yağcı, N., Doğruel, S., Zengin Balcı, G.E., Ölmez Hancı, T., Okutman Taş, D., Dülekgürgen, E., Çığgın, A.S., Pala, İ., Katipoğlu, T. (2009). İleri biyolojik atıksu arıtma tesislerinde model bazlı proses optimizasyonu ITU Dergisi/e Su Kirlenmesi Kontrolü, 19(1-2), 101 – 110.

Arslan-Alaton, I., Tanik, A.,Ovez, S., Iskender, G., Gurel, M., and Orhon, D. (2007) “Reuse Potential of Turkey’s Urban Wastewater Plant Effluents: A Case Study on Selected Plants”, Desalination,  215, 159-165.

Gurel, M., Iskender, G., Ovez, S., Arslan-Alaton, I., Tanik, A., and Orhon, D. “Global Overview of Treated Wastewater Guidelines and Standards for Agricultural Reuse”, Fresenius Environmental Bulletin, 2007, 16(6), 590-595.

Arslan-Alaton, I., Iskender, G., Tanik, A., Gurel, M., Ovez, S., Orhon, D. (2009). “Current Situation of Urban Wastewater Treatment Plants in Megacity Istanbul’’ Desalination 246,409-416.

Germirli Babuna, F.,Camur, S., Arslan Alaton,I., Okay, O and Iskender G. (2009). “The application of ozonation for the detoxification and biodegradability improvement of a textile auxiliary: Naphtalene sulphonic acid. ’’ Desalination 249,682-686.

Arslan-Alaton, I., Tanik, A., Ovez, S., Iskender, G., Gurel, M., Orhon, D. (2007). Sustainable Urban Wastewater Management: A Priority Agenda Item in Turkey, European Water and Wastewater Management Conference, Proceedings on CD-ROM, September 12-14, 2007, New Castle, UK.

S. Koroglu, G. E. Zengin, N. Yagci, N. Artan (2012) COD Fractionation and Denitrification Potential of Sonicated Waste Activated Sludge Liquids, Environmental Technology, 33 (13), 1505-1510.

G. E. Zengin, N. Artan, D. Orhon, A. S. M. Chua, H. Satoh, T. Mino (2010) Population dynamics in a sequencing batch reactor fed with glucose and operated for enhanced biological phosphorus removal. Bioresource Technology, 101 (11), 4000-4005.

Cokgor, EU., Oktay, S., Okutman Tas, D., Zengin, GE, and Orhon, D. (2009) Influence of pH and temperature on soluble substrate generation with primary sludge fermentation. Bioresource Technology, 100 (1), 380-386.

Hanhan, O., Insel, G., Ozgur Yagci, N., Artan, N., Orhon, D. (2011). Mechanism and design of intermittent aeration activated sludge process for nitrogen removal. Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 46(1), 9–16.

Yagci, N., Akpinar, I. (2011). The investigation and assessment of characteristics of waste activated sludge after ultrasound pretreatment. Environmental Technology, 32(2), 221-230.

Yagci, N., Dulekgurgen, E., Artan, N., Orhon, D. (2011). Experimental Evaluation and Model Assessment of Coexistence of PAO’s and GAO’s. Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering. 46(9), 968-979.

Basak, B., İnce, O., Artan, N., Yağcı, N. and Kasapgil İnce, B. (2011) Effect of nitrogen limitation on enrichment of activated sludge for PHA production. Bioprocess and Biosystems Engineering, 34, 1007–1016.

Koroglu, S., Zengin, G.Z., Yagci, N. Artan, N. (2012) COD fractionation and denitrification potential of sonicated waste activated sludge liquids. Environmental Technology, 33 (13), 1505–1510.

Pala-Ozkok, I, Rehman, A.,Yagci, N., Ubay-Cokgor, E., Jonas, D., Orhon, D. (2012) Characteristics of mixed microbial culture at different sludge ages: Effect on variable kinetics for substrate utilization. Bioresource Technology, 126, 274–282.

Dulekgurgen, E., Yagci, N., Artan, N., Orhon, D. (2008). EBPR with Aerobic Granular Biomass: System Behavior under P-Limited and P-Surplus Conditions. IWA Biofilm Technologies Conference, Singapur, 8-10 Ocak 2008.

Dulekgurgen, E., Yagci, N., Insel, G., Tasli, R., Artan, N., Orhon, D. (2008). Aerobic/Anoxic Respirometry for Evaluation of a Semi-Granular EBPR Biomass. 4th Sequencing Batch Reactor Technology Conference, Roma, Italya, 7-10 Nisan 2008.

Basak, B., Ince, O., Artan, N., Yagci, N. (2009). Monitoring of Bacterial Diversity in Relation to PHA Storage Capacity in an Anaerobic/Aerobic Activated Sludge SBR System, The 2th International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology (BioMicroWorld2007), University of Seville, İspanya, 28 Kasım–1 Aralık 2007, Basım: Current Research Topics in Applied Microbiology and Microbial Biotechnology, 317-321.

Kurdoğlu, E., Yağcı, N., Taşlı, R. (2011). The Effect of Ultrasonic Sludge Disintegration on Gas Production in Anaerobic Digestion at Different F/M Ratios, The 8th International IWA Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries”, 22-24 Haziran 2011, Ilıca, Çeşme, İzmir.

Koroglu, S., Zengin, G. E., Yagci, N. and Artan N. (2011). COD Fractionation and Denitrification Potential of Sonicated Waste Activated Sludge Liquids, The 8th International IWA Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries, 22-24 Haziran 2011, Ilıca, Çeşme, İzmir.

Tas, D, O., Karahan, O., Insel, G., Ovez, S., Orhon, D., Spanjers, H. (2009) “Biodegradability and Denitrification Potential of Settleable Chemical Oxygen Demand in Domestic Wastewater", Water Environment Research, Vol. 81, Number 7, 715-727.

Okuş, E., Öztürk, İ., Sur, H. İ., Yüksek, A., Taş, S., Aslan-Yılmaz, A., Altıok, H., Doğan, E., Övez, S., and Aydın, A.F., (2008) “Critical Evaluation of Wastewater Treatment and Disposal Strategies for Istanbul with Regards to Water Quality Monitoring Study Results”, Desalination, Vol: 226, 231-248.

Arslan-Alaton, I., Tanık, A., Ovez, S., Iskender, G., Gurel, M., Orhon, D., (2007)               “Reuse Potential of Urban Wastewater Treatment Plant Effluents in Turkey: A Case Study on Selected Plants”, Desalination, Vol: 215, 159-165.

Doğruel S. (2012). “Biodegradation Characteristics of High Strength Municipal Wastewater Supported by Particle Size Distribution”, Desalination and Water Treatment, 45(1-3), 11-20.

Doğruel S., Köktuna M., Çokgör E.U., Sözen S., Orhon D. (2011). “Particle Size Distribution Based Evaluation of Biodegradation and Treatability for Leachate from Organic Waste”, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 86(11), 1364-1373.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ