ALT BİRİMLERİ

İçerik hazırlanmaktadır.

YÜRÜTÜCÜLER

Y. Doç. Dr. E. Ece Eseller-Bayat

İçerik hazırlanmaktadır.

ARAŞTIRMACILAR

İçerik hazırlanmaktadır.
Mecvut Laboratuvar İmkanları

 1. GeoComp Dinamik Basit Kesme Deney Düzeneği       
 2. 2 adet lisanslı FLAC 3D Geoteknik Modelleme Yazılım Programı                  
 3. Kesme Kutusu Deney Aleti              
 4. Tam Otomatik Üç Eksenli Test Sistemi                    
 5. Sabit ve Düşen Seviyeli Permeabilite Deney Sistemi                        
 6. Konsolidasyon Deney Aleti                         
 7. Tam Otomatik Direkt Kesme Sistemi                      
 8. Serbest Basınç Deney Aleti                         
 9. Dinamik Üç Eksenli Basit Kesme Deney Sistemi                  
 10. Dinamik Basit Kesme Deney Sistemi                       
 11. Etüv                      
 12. Elek Analizi elek takımı                  
 13. Hidrometre Deney sistemi                          
 14. Kıvam Limitleri Deney Seti                           
 15. Tek Eksenli Basınç Sistemi           


İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler

Deprem Anında Sıvılaşmayı Engellemek Amacıyla Önerilen ''Kısmi-Doyguna İndirgeme (IPS)'' Yöntemiyle İyileştilimiş Zeminlerinin Mevcut veya Yeni Yapılar Altında Dinamik Davranışı (Tubitak 3501 Kariyer Projesi 2014-2017)

"Influence of Silt Characteristics on Liquefaction Behavior of Silty Sands”, AB 7. Çerçeve Programı, Marie Curie FP7-PEOPLE-2011-CIG Proje No: 303974; Proje ekibi: Doç. Dr. M. Murat Monkul (yürütücü), Ehsan Etminan, Doç. Dr. Aykut Şenol

Influence of Plasticity and Fines Content on Undrained Behavior of Sand

Sakarya – Karasu Bölgesinde Sıvılaşma Analizinin ve Zemin İyileştirilme Analizlerinin Sayısal Modelleme (FLAC 3D) Kullanılarak Yapılması: Bir Saha Çalışması Örneği (İTÜ BAP Projesi)

Numerical Modeling of the Partially Saturated Sands for Dynamic Analysis

Estimation Of Dynamic Soil Properties Using System Identification Techniques
İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ