Çalışma Konuları

 • Hidroelektrik enerji üretimi için su kaynaklarının planlanması ve geliştirilmesi
 • Su kullanımı ve hidroelektrik enerji üretiminin optimize edilmesi
 • İklim değişkenliğinin ve değişiminin hidroelektrik enerji üretimi üzerindeki etkilerinin araştırılması
 • Hidroelektrik tesislerde verimlilik kayıplarının maliyet değerlendirmesi
 • Hibrid fotovoltaik (PV)- hidroelektrik sisteminin uygulanabilirliğinin araştırılması
 • Türkiye dalga enerjisi potansiyeli atlasının çıkarılması
 • Yenilenebilir enerji türleri için maliyet ve güvenilirlik değerlendirmeleri
 • Türkiye kıyılarına uygun yeni bir dalga enerjisi dönüştürücü sistemin geliştirilmesi
 • Uzman sistemler ile hidroelektrik enerji üretim zaman çizelgesinin programlaması
 • Enerji talep tahminlerinin yapılması

Yürütücü

Doç. Dr. Mehmet Özger
+90 212 285 3717
ozgerme@itu.edu.tr

ARAŞTIRMACILAR

Doç. Dr. Mehmet Özger

Prof. Dr. Necati Ağıralioğlu

Prof. Dr. Ercan Kahya

Doç. Dr. Abdüsselam Altunkaynak

Yrd. Doç. Dr. Tarkan Erdik

Y.Müh. Yasin Abdollahzadehmoradi

Yük. Müh. Olgay Şen

Yük. Müh. Ali Danandehmehr

Yük. Müh. Buğrayhan Biçkici Arıkan

Yük. Müh. Saed Ahmed Swalih

Yük. Müh. Saeed Vazifehkhah

Müh. Melih Koşucu

Mevcut Laboratuvar İmkanları

Grup üyelerinin araştırma konusuyla ilgili son 5 yılda tamamladığı, sürdürmekte olduğu veya başvuruda bulunduğu projeler

 

 1. Özger, M. 2013. 112Y204 No'lu TÜBİTAK Projesi yürütücülüğü, Rize il sınırlarında bulunan su havzalarının taşkın risk tayini: İklim ve hidrolojik modellere göre mevcut ve gelecekteki durum (30 ay)
 2. Altunkaynak, A. 2013. 112M413 No'lu TÜBİTAK Projesi yürütücülüğü Kıyı Üzerinde Dalga Enerjisi Dönüşüm Sistemi Tasarımı Ve Optimize Edilmesi (36 ay).
 3. Altunkaynak, A. 2013. Kozlar deresinin taşkın riskinin belirlenmesi ve koruma tedbirleri” iSTKA (6 ay)
 4. Ağıralioğlu, N., Cığızoğlu, K.,Yılmaz, L., Gonca Coşkun, Aksoy, H., Toprak F. Z., Eriş, E., Algancı, U., Andiç, G.,Usta G., Beşiktaş, M., Ülken, İ., “Akım Ölçümleri Olmayan Havzalarda Teknik Hidroelektrik Potansiyelin Belirlenmesi: TÜBİTAK Projesi Raporu, 187 s. 2009.
 5. Uyumaz, A., Erdik, T., Özger, M., Flood Plain Delineation on Ayamama and Ayvali Basins in İstanbul IBB Projem-İstanbul project, 2012.
 6. Savcı, E. Ağıralioğlu, N., Karadoğan, H., Mestanzadeh, N.,  Erdik, T, Karsavran, Y., Okçu, D.,Marmara Denizi Kıyısındaki Kritik Kıyı Yapılarının Tsunami Riskinin Araştırılması ve Gerekli Sttndartın Oluşturulması, TUBİTAK, 2009.

Başvuruda bulunulan projeler

 1. Ağıralioğlu, N., Özger, M., Erdik, T., Karsavran, Y. 2011. Taşkın Zararlarının Üç Boyutlu Modellerle Tahmini: Ayamama Deresi Uygulaması, TÜBİTAK
 2. Özger, M. ve Erdik, T. 2011. Farklı frekansta taşkın risk haritalarının hazırlanması: İstanbul  Kilyos deresi örneği, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

 

Grup üyelerinin araştırma konusuyla ilgili yaptırdığı tamamlanmış lisansüstü tezler

Prof. Dr. Necati Ağıralioğlu

Yüksek Lisans

 1. Tekin, A.M., Su Deşarj Sistemlerinde Su Darbesinin Matematik Modelle İncelenmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008.
 2. Ayaz, E., Solaklı Havzasında Aylık ve Yıllık Debi Süreklilik Eğrilerinin Normalleştirme Yöntemiyle İncelenmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2009.
 3. Beşiktaş M., Doğu Karadeniz’de Debi Süreklilik Eğrilerinin Regresyon Analizi ile Belirlenmesi ve Akım Tahmini, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2009.
 4. Kadıoğlu, C., Balık Geçitlerinin Sayısal Analiz ile Modellenmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010.
 5. Usta, G., Doğu Karadeniz Bölgesinde Yağışın Akım Verileri ile Belirlenmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2011 (Eş Danışman: Prof. Dr. Gonca Coşkun).

Doktora

 1. Demirpençe, H., “Toprak Dolgu Barajların Yıkılması ve Oluşan Taşkının Dinamik Öteleme Metodu ile İncelenmesi”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 1994.
 2. Keskin, M. E., “Taşkın Dalgasının Bağımlı Değişken Parametreli Bir Modelle İncelenmesi”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 1994.
 3. Sandalcı, M., “Akarsuların Denizlerdeki Kıyı Çizgisine ve Yapılarına Etkisinin Bir Matematik Modelle İncelenmesi”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 1995.
 4. Şaşal, M,. “Kıyı Boyu Katı Madde Taşınım Modelleriyle Doğu Karadeniz Bölgesindeki Kıyı Çizgisi Değişimlerinin İncelenmesi”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2001.
 5. Üneş, F., “Coriolis İvmesinin ve Hazne Çıkış Seviyesinin Haznelerdeki Dalmış Akıma Etkilerinin Matematik Modelle İncelenmesi”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2003.
 6. Küçük, M., “Dalgacık Dönüşüm Tekniği Kullanılarak Akım Serilerinin Modellenmesi”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2004.
 7. Mohamed, H. G., “Effects of Inclined Cut-Offs and Foundation Soil on Seepage Flows Beneath a Hydraulic Structure”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2004.
 8. Aytek, A., “Akarsu Deltaları Oluşumunun Matematik Modellenmesi”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2005.
 9. Yıldırım, G., “Mikro Sulama Lateral Borularında Hidrolik Hesap Metotlarının Karşılaştırmalı Analizi ve Çok Çaplı Borular İçin  Lineer Çözüm Metodu”, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2006.
 10. Eriş, E., Determination of Spatial Distribution of Precipitation on Poorly Gauged Coastal Regions, İTÜ, Institute of Science and technology, Ph D. Thesis, 2011.
 11. Ulukaya, O., Yağış-Akış Bağıntıları ve Yapay Zeka teknikleri ile Modellenmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2011.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler

Grup üyelerinin araştırma konusuyla ilgili son 5 yılda tamamladığı, sürdürmekte olduğu veya başvuruda bulunduğu projeler

 1. Özger, M. 2013. 112Y204 No'lu TÜBİTAK Projesi yürütücülüğü, Rize il sınırlarında bulunan su havzalarının taşkın risk tayini: İklim ve hidrolojik modellere göre mevcut ve gelecekteki durum (30 ay)
 2. Altunkaynak, A. 2013. 112M413 No'lu TÜBİTAK Projesi yürütücülüğü Kıyı Üzerinde Dalga Enerjisi Dönüşüm Sistemi Tasarımı Ve Optimize Edilmesi (36 ay).
 3. Altunkaynak, A. 2013. Kozlar deresinin taşkın riskinin belirlenmesi ve koruma tedbirleri” iSTKA (6 ay)
 4. Ağıralioğlu, N., Cığızoğlu, K.,Yılmaz, L., Gonca Coşkun, Aksoy, H., Toprak F. Z., Eriş, E., Algancı, U., Andiç, G.,Usta G., Beşiktaş, M., Ülken, İ., “Akım Ölçümleri Olmayan Havzalarda Teknik Hidroelektrik Potansiyelin Belirlenmesi: TÜBİTAK Projesi Raporu, 187 s. 2009.
 5. Uyumaz, A., Erdik, T., Özger, M., Flood Plain Delineation on Ayamama and Ayvali Basins in İstanbul IBB Projem-İstanbul project, 2012.
 6. Savcı, E. Ağıralioğlu, N., Karadoğan, H., Mestanzadeh, N.,  Erdik, T, Karsavran, Y., Okçu, D.,Marmara Denizi Kıyısındaki Kritik Kıyı Yapılarının Tsunami Riskinin Araştırılması ve Gerekli Sttndartın Oluşturulması, TUBİTAK, 2009.

Başvuruda bulunulan projeler

 1. Ağıralioğlu, N., Özger, M., Erdik, T., Karsavran, Y. 2011. Taşkın Zararlarının Üç Boyutlu Modellerle Tahmini: Ayamama Deresi Uygulaması, TÜBİTAK
 2. Özger, M. ve Erdik, T. 2011. Farklı frekansta taşkın risk haritalarının hazırlanması: İstanbul  Kilyos deresi örneği, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

 

Grup üyelerinin araştırma konusuyla ilgili yaptırdığı tamamlanmış lisansüstü tezler

Prof. Dr. Necati Ağıralioğlu

Yüksek Lisans

 1. Tekin, A.M., Su Deşarj Sistemlerinde Su Darbesinin Matematik Modelle İncelenmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008.
 2. Ayaz, E., Solaklı Havzasında Aylık ve Yıllık Debi Süreklilik Eğrilerinin Normalleştirme Yöntemiyle İncelenmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2009.
 3. Beşiktaş M., Doğu Karadeniz’de Debi Süreklilik Eğrilerinin Regresyon Analizi ile Belirlenmesi ve Akım Tahmini, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2009.
 4. Kadıoğlu, C., Balık Geçitlerinin Sayısal Analiz ile Modellenmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010.
 5. Usta, G., Doğu Karadeniz Bölgesinde Yağışın Akım Verileri ile Belirlenmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2011 (Eş Danışman: Prof. Dr. Gonca Coşkun).

Doktora

 1. Demirpençe, H., “Toprak Dolgu Barajların Yıkılması ve Oluşan Taşkının Dinamik Öteleme Metodu ile İncelenmesi”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 1994.
 2. Keskin, M. E., “Taşkın Dalgasının Bağımlı Değişken Parametreli Bir Modelle İncelenmesi”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 1994.
 3. Sandalcı, M., “Akarsuların Denizlerdeki Kıyı Çizgisine ve Yapılarına Etkisinin Bir Matematik Modelle İncelenmesi”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 1995.
 4. Şaşal, M,. “Kıyı Boyu Katı Madde Taşınım Modelleriyle Doğu Karadeniz Bölgesindeki Kıyı Çizgisi Değişimlerinin İncelenmesi”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2001.
 5. Üneş, F., “Coriolis İvmesinin ve Hazne Çıkış Seviyesinin Haznelerdeki Dalmış Akıma Etkilerinin Matematik Modelle İncelenmesi”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2003.
 6. Küçük, M., “Dalgacık Dönüşüm Tekniği Kullanılarak Akım Serilerinin Modellenmesi”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2004.
 7. Mohamed, H. G., “Effects of Inclined Cut-Offs and Foundation Soil on Seepage Flows Beneath a Hydraulic Structure”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2004.
 8. Aytek, A., “Akarsu Deltaları Oluşumunun Matematik Modellenmesi”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2005.
 9. Yıldırım, G., “Mikro Sulama Lateral Borularında Hidrolik Hesap Metotlarının Karşılaştırmalı Analizi ve Çok Çaplı Borular İçin  Lineer Çözüm Metodu”, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2006.
 10. Eriş, E., Determination of Spatial Distribution of Precipitation on Poorly Gauged Coastal Regions, İTÜ, Institute of Science and technology, Ph D. Thesis, 2011.
 11. Ulukaya, O., Yağış-Akış Bağıntıları ve Yapay Zeka teknikleri ile Modellenmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2011.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
Dalgalardan elektrik üreten sistem optimizasyonu
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
Dalgalardan elektrik üreticisi tasarım sistemi  
Marmara Denizi'ndeki enerji haritalarının çıkartılması
Yayınlar, Patentler vb.
2014
 1. Akpinar, A., Ozger, M., Komurcu, M.I., 2014. Prediction of wave parameters by using fuzzy inference system and the parametric models along the south coasts of the Black Sea, JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY  Volume: 19   Issue: 1   Pages: 1-14.
 2. Altunkaynak, A. 2014. Predicting Water Level Fluctuations in Lake Michigan-Huron Using Wavelet-Expert System Methods, WATER RESOURCES MANAGEMENT  Volume: 28   Issue: 8   Pages: 2293-2314  
 3. Erdik, T. 2014. Mamdani approach for 2% wave run-up on breakwaters, JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS  Volume: 26   Issue: 1   Pages: 1-9.

2013

 1. Özger, M., Mishra, A.K., and Singh, V. P. 2013. Seasonal and spatial variations in the scaling and correlation structure of streamflow data, HYDROLOGICAL PROCESSES  Volume: 27   Issue: 12   Pages: 1681-1690.
 2. Altunkaynak, A. 2013. Prediction of significant wave height using geno-multilayer perceptron, OCEAN ENGINEERING  Volume: 58   Pages: 144-153.   
 3. Erdik, T.; Duricic, J.; van Gelder, P. H. A. J. M. 2013.  The probabilistic assessment of overtopping reliability on Akyayik dam, KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING  Volume: 17   Issue: 7   Pages: 1810-1819  
 4. Duricic, J.; Erdik, T. and van Gelder, P. 2013. Predicting peak breach discharge due to embankment dam failure, JOURNAL OF HYDROINFORMATICS  Volume: 15   Issue: 4   Pages: 1361-1376  
 5. Duricic, J.; Erdik, T., Pektas, A.O. and van Gelder, P. 2013. Mean Normalized Force Computation for Different Types of Obstacles due to Dam Break Using Statistical Techniques, WATER  Volume: 5   Issue: 2   Pages: 560-577 

2012

 1. Ardiclioglu, M.,  Genc, O., Kalin, L. and Agiralioglu, N. 2012. Investigation of flow properties in natural streams using the entropy concept, WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL  Volume: 26   Issue: 2   Pages: 147-154.
 2. Celik, H. E.; Coskun, G., Cigizoglu, H. K. Agiralioglu, N ; Aydin, A.; Esin, A.I., 2012. The analysis of 2004 flood on Kozdere Stream in Istanbul, NATURAL HAZARDS  Volume: 63   Issue: 2   Pages: 461-477. 
 3. Sen, Z., Altunkaynak, A. and Erdik, T. 2012. Wind Velocity Vertical Extrapolation by Extended Power Law, ADVANCES IN METEOROLOGY    Article Number: 178623 .
 4. Altunkaynak, A. and Wang, K-H. 2012. Comparative Case Study of Rainfall-Runoff Modeling between SWMM and Fuzzy Logic Approach, JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING  Volume: 17   Issue: 2   Pages: 283-291  
 5. Altunkaynak, A. and Wang, K-H. 2012. Estimation of significant wave height in shallow lakes using the expert system techniques, EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS  Volume: 39   Issue: 3   Pages: 2549-2559.
 6. Altunkaynak, A., Erdik, T.; Dabanli, I. and Sen, Z. 2012. Theoretical derivation of wind power probability distribution function and applications, APPLIED ENERGY  Volume: 92   Pages: 809-814.
 7. Altunkaynak, A. and Aydin, A. 2012. Prediction of temperature variation within a snowpack in open areas and under different canopy covers, HYDROLOGICAL PROCESSES  Volume: 26   Issue: 26   Pages: 4015-4028.
 8. Akpinar, A., van Vledder, G.,  Komurcu, M.I., Özger, M.  et al. 2012. Evaluation of the numerical wave model (SWAN) for wave simulation in the Black Sea, CONTINENTAL SHELF RESEARCH  Volume: 50-51   Pages: 80-99.
 9. Özger, M., Mishra, A.K., and Singh, V. P. 2012. Long Lead Time Drought Forecasting Using a Wavelet and Fuzzy Logic Combination Model: A Case Study in Texas, JOURNAL OF HYDROMETEOROLOGY  Volume: 13   Issue: 1   Pages: 284-297.

2011

 1. Altunkaynak, A. and Şen, Z. 2011. Steady state flow with hydraulic conductivity change around large diameter wells, Hydrological Processes, DOI: 10.1002/hyp.7935
 1. Altunkaynak, A. and Wang,   K-H. 2011.clear A Comparative study of Hydrodynamic Model and Expert System Related Models for Prediction of Total Suspended Solids Concentrations in Apalachicola Bay,   Journal of Hydrology,  doi:10.1016/j.jhydrol.2011.01.046. 
 1. Mishra, A.K., Özger, M., and Singh, V. P. 2011. Association between Uncertainties in Meteorological Variables and Water-Resources Planning for the State of Texas, JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING  Volume: 16   Issue: 12   Pages: 984-999.
 1. Özger, M., Mishra, A.K., and Singh, V. P. 2011. Scaling Characteristics of Precipitation Data over Texas, JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING  Volume: 16   Issue: 12   Pages: 1009-1016 .
 1. Özger, M., Mishra, A.K., and Singh, V. P. 2011. Estimating Palmer Drought Severity Index using a wavelet fuzzy logic model based on meteorological variables, INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY  Volume: 31   Issue: 13   Pages: 2021-2032.
 1. Mishra, A.K., Özger, M., Singh, V.P., 2011. Wet and dry spell analysis of Global Climate Model-generated precipitation using power laws and wavelet transforms, Stochastic Envıronmental Research and Rısk Assessment, 25 (4), 517-535.
 1. Özger, M. 2011. Prediction of ocean wave energy from meteorological variables by fuzzy logic modeling, Expert Systems with Applications, 38 (5), 6269-6274.
 1. Özger, M. 2011. Scaling characteristics of ocean wave height time series Physica A-Statistical Mechanics and its Applications, 390(6), 981-989.
 1. Özger, M. 2011. Investigating the Multifractal Properties of Significant Wave Height Time Series Using a Wavelet-Based Approach, Journal of Waterway Port Coastal and Ocean Engineering-ASCE, 137(1), 34-42.
 1. Wang,   K-H. and Altunkaynak, A.clear 2011. A Comparative case study of Rainfall-Runoff modeling between SWMM and Fuzzy Logic Approach. doi: 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0000419.

 

2010

 1. Altunkaynak, A; Chellam, S. 2010. Prediction of specific permeate flux during crossflow microfiltration of polydispersed colloidal suspensions by fuzzy logic models, Desalination,    253   (1-3), 188-194.
 1. Altunkaynak, A; Wang, KH. 2010. Triple diagram models for prediction of suspended solid concentration in Lake Okeechobee, Florida 
  Journal of Hydrology,  387   (3-4),  165-175,  
 1. Altunkaynak, A. 2010. A predictive model for well loss using fuzzy logic approach, Hydrological Processes, 24   (17),  2400-2404, 
 1. Altunkaynak, A. 2010. Suspended sediment concentration prediction by Geno-Kalman filtering, Expert Systems with Applications,   37   (12), 8583-8589.
 1. Özger, M., Mishra, A.K., Singh, V.P. 2010. Scaling characteristics of precipitation data in conjunction with wavelet analysis, Journal of Hydrology,   395 (3-4), 279-288.
 1. Kucukmehmetoglu, M., Sen, Z., Özger, M. 2010. Coalition possibility of riparian countries via game theory and fuzzy logic models, Water Resources Research, 46,   Article Number: W12528  
 1. Özger, M., 2010. Significant wave height forecasting using wavelet fuzzy logic approach, Ocean Engineering, 37(16),
 1. Coşkun, H. G., Alganci U.,Eris, E,  Agıralioglu, N, Cigizoglu, H.K., Yilmaz, L., Toprak Z.F., 2010.Remote Sensing and GIS Innovation with Hydrologic Modelling for Hydroelectric Power Plant (HPP) in Poorly Gauged Basins, Water Resources Management, 24:3757–3772.

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ