ALT BİRİMLERİ

Proje ve yapım yönetimi
Yapı Bilgi Modellemesi (Building Information Modeling-BIM)
İnşaat sektöründe robotik uygulamalar
İnşaat sektöründe algılayıcı tabanlı (ör. kablosuz sensörler, RFID) sistemler
İnşaat sektöründe bağlam bilinçli (context-aware) uygulamalar
BIM ve sürdürülebilirlik (Green BIM)
BIM tabanlı enerji analizi

YÜRÜTÜCÜ

Doç. Dr. Esin ERGEN PEHLEVAN
Tel: 212 285 6912
e-mail: esin.ergen@itu.edu.tr

ARAŞTIRMACILAR

Doç. Dr. Esin ERGEN PEHLEVAN
Tel: 212 285 6912
e-mail: esin.ergen@itu.edu.tr

Doç. Dr. Deniz ARTAN İLTER
Tel: 212 285 3656
e-mail: artande@itu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Sanem SARIEL-TALAY
Tel: 212 285 6705
e-mail: sariel@itu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ozan ÖZENER
Tel: 212 293 1300
e-mail: ozan.ozener@itu.edu.tr

Araş. Gör. Gürşans GÜVEN IŞIN
Tel: 212 285 7399
e-mail: gursans.guven@itu.edu.tr

GÜNCEL DUYURULAR

​BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) Süreçleri Eğitim Programı 12-24 Ocak 2015 tarihleri arasında İTÜ SEM'de gerçekleştirildi.

bilgi-teknolojileri-1   bilgi-teknolojileri-2_1

http://www.itusem.itu.edu.tr/egitim/bim-yapi-bilgi-modellemesi-surecleri-egitim-programi​​

Takip eden eğitimler için İTÜ SEM web sayfasını ziyaret ​edebilirsiniz:

BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) Uygulama Eğitim Programı

BIM Uzmanı Sertifika Programı

Mecvut Laboratuvar İmkanları
- UHF aktif RFID etiketleri (10 adet) ve RFID kart okuyucusu (1 adet)
- Kablosuz algılayıcı seti
- Pioneer 3-AT robotu
- Quadrotor uçan robot
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
- Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında lokal bilgilerin radyo frekanslı tanımlama (RFID) teknolojisi yardımıyla sağlanması, TÜBİTAK 1001 (#107M144), (Ekim 2007 - Ekim 2009)
- I3CON: Industrialized, Integrated, Intelligent Construction, AB 6. Çerçeve projesi (2006-2010)
- Binalarda Çeşitli Tehlikelerin Yarattığı Acil Durumlar için Eş Zamanlı Hasar Tespit, Yerel Tahliye, Yönlendirme ve Yönetim Modeli, TÜBİTAK EVRENA Projesi (#109M263), (Mart 2010 – Ağustos 2012)
- CILECCTA: Development of software for construction industry life cycle cost analysis, AB 7. Çerçeve projesi (2009-2013)
- "Tünel kalıp kullanılan projelerde yapı özelliklerinin birim maliyete olan etkilerinin belirlenmesi", devam etmekte olan doktora tezi, Burak Türkel, Fen Bilimleri Enstitüsü
- İnşaat Sahasında Performansın Algılayıcı Tabanlı İleri Veri Takip Teknolojileri Kullanılarak Tespit Edilmesi, TÜBİTAK 1001 (#113M434), (Eylül 2013-Eylül 2015)
- Robotlarla Hataya Dayanıklı Planlama, İTÜ BAP, (Haziran 2012 - Haziran 2013)
- Gezgin Robotlar Tarafından Eylem Temsillerinin Öğrenilmesi ve Dinamik Planlama Yapılması, Tübitak 1001 Projesi (#111E286), (Mart 2012 - Mart 2014)
- Çoklu robot Sistemlerinde Dağıtılmış Bilgi Paylaşımı, İTÜ BAP, (Haziran 2013-Haziran 2014)
- Heterojen Çoklu Robot Sistemleri için Dinamik Eylem Planlama, Çizelgeleme ve Yürütme Modeli Geliştirilmesi, İTÜ BAP, (Aralık 2013- Aralık 2014)
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar
- Deprem sonrası arama kurtarma ekiplerinin ihtiyaç duyduğu lokal bilgilerin kablosuz sensorler ve RFID üniteleri üzerinde saklanması için bir yöntem geliştirilmiştir.
- Deprem sonrası hasarlı binalarda kapanan koridorların tespiti için bir yerel izleme ve yönlendirme modeli geliştirilmiştir.
 
Yayınlar, Patentler vb.

Demiralp G, Guven G, Ergen E, (2012). "Analyzing the benefits of RFID technology for cost sharing in construction supply chains: A case study on prefabricated precast components", Automation in Construction, No. 24, s. 120-129                            

Guven G., Ergen E. (2011). "Identification of Local Information Items Needed During Search and Rescue Following an Earthquake", Disaster Prevention and Management, Vol. 5, No. 20, s. 458 - 472                             

Taneja S., Akinci B., Garrett J. H., Soibelman L., Ergen E., Pradhan A., Tang P., Berges M., Atasoy G., Liu X., Shahandashti S. M., Anil E. B., (2011). "CEC: Sensing and Field Data Capture for Construction and Facility Operations", Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 10, No. 137, s. 870-881                      

Ergen E., Sariel-Talay S., Guven G., Avdan G., (2011). "Local Information Access for Search and Rescue Using Wireless Data Storage Mediums", ASCE Journal of Computing in Civil Engineering, Vol. 4, No. 25, s. 263-274                        

Pradhan A., Ergen E., Akinci B., "Technological Assessment of Radio Frequency Identification Technology for Indoor Localization", ASCE Journal of Computing in Civil Engineering, Vol. 23, No. 4, 2009, s. 230-238                            

G. Guven, E. Ergen, (2013). "Factors affecting the selection of data storage approach in radio frequency identification applications", Construction Innovation: Information, Process, Management, Vol. 13, No. 1, 01/2013, s. 117-138, Emerald.                    

Guven G., Demiralp G., Ergen E., Ustundag A. (Ed.), (2012). "The Value of RFID Technology in Construction Supply Chains, in Value of RFID: Benefits vs. Costs", ISBN: 978-1-4471-4344-4, Londra: Springer- Verlag, www.springer.com/engineering/electronics/book/978-1-4471                

Sariel-Talay, S., Balch, T., Erdogan, N.  (2011). “A Generic Framework for Distributed Multirobot Cooperation”, Journal of Intelligent & Robotic Systems, Vol 63(2), pp. 323-358                   

Sariel-Talay, S., Balch, T.R. , Erdogan, N., (2009). "Multiple traveling robot problem: A solution based on dynamic task selection and robust execution", Mechatronics, IEEE/ASME Transactions on, Vol. 14, No. 2, s. 198—206.                       

Sariel, S., Balch, T. , Erdogan, N., (2008). "Naval mine countermeasure missions", Robotics & Automation Magazine, Special Issue on Design, Control, and Applications of Real-World Multirobot Systems, Vol 15(1), pp. 45-52.                   

Karapinar, S., Sariel-Talay, S., Yildiz, P., Ersen, M. (2013) "Learning Guided Planning for Robust Task Execution in Cognitive Robotics", The AAAI-13 Workshop on Intelligent Robotic Systems                

Evrenosoglu, C.Y., Abur, A., Akleman, E., Özener, O., (2009) Bewley Diagrams Revisited IEEE Transactions on Power Systems Vol:24 Issue:3 pp. 1401-1407.                   

Clayton, M., Özener, O. Haliburton, J., Berakati, E. (2012) Signature Architecture Franchising: Improving Average Architecture using BIM. Digital Aptitudes: Proceedings of the ACSA 100th Annual Meeting March 1-4, 2012 in Boston, MA, pp. 240-249                    

Haliburton, J. , Clayton, M., Özener, O., Farias, F., Jeong W. (2011) Parametric Modeling and BIM: Innovative Design Education For Integrated Building Practices, Parametricism (Spc) ACADIA Regional 2011 Conference Proceedings.                 

Clayton, M., Özener, O., Haliburton J., Farias F., (2010) Towards Studio 21: Experiments in Design Education Using BIM, SIGRADI 2010_Proceedings of the 14th Congress Of The Iberoamerican Society Of Digital Graphics, Bogotá, Colombia, November 17-19, 2010, pp. 43-46                            

Özener, O., Jeong, W., Haliburton, J., Clayton, M. (2010) Utilizing 4D BIM Models in The Early Stages Of Design, Future Cities, 28th eCAADe Conference Proceedings ETH Zurich (Switzerland) 15-18 September 2010, pp. 89-96                        

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ