ALT BİRİMLERİ

- Uydu Jeodezisi
- Konum Belirleme ve Navigasyon
- Referans Ağları ve Referans Çerçeveleri
- Mühendislik Jeodezisi
- Uygu Altimetresi
- InSAR

- Yerkabuğu Hareketleri
- Gerilim ve Deformasyon Analizi
- Bölgesel Hız Alanlarının Belirlenmesi

- Koordinat Sistemleri
- Datum ve Dönüşümleri
- Projeksiyonlar
- Modelleme ve Görselleştirme
- Webmapping
YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. H. Hakan Denli

İstanbul Teknik Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü
34469 Maslak, İstanbul, Türkiye
(+90-212) 285-6661
(+90-212) 285-3414
denli@itu.edu.tr

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Gaye Onursal Denli
Doç. Dr. Ersoy Arslan
Doç. Dr. Bihter Erol
Doç. Dr. Serdar Erol
Y. Doç. Dr. Serdar Bilgi
Dr. Hakan Yavaşoğlu
Müh. Göksel Çetin
Müh. Kübra Bilginol
Müh. Büşra Durmuş
Mecvut Laboratuvar İmkanları


GNNS Alıcıları
Orta Presizyonlu Total Stationlar 
Elektronik Nivolar ve Donanımları
Prezisyonlu Nivolar ve Donanımları 
Bilimsel Amaçlı GNNS Veri Değerlendirme Yazılımı 


İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler


 
İstanbul GPS Nirengi Ağı (İGNA) 2005-2006 Yineleme Ölçü ve Değerlendirmesi, İTÜ İnşaat Fakültesi Jeodezi Anabilim Dalı, İTÜ Araştırma Projesi, No: 2005/3123, Yürütücü: Prof.Dr.Tevfik Ayan, 2005-2006

İzmir Jeodezik Referans Sistemi (İzJRS-2001) GPS Gözlemlerinin Değerlendirilmesi, Kontrolü ve İzmir Lokal Geoidinin Belirlenmesi Projesi, İTÜ İnşaat Fakültesi Jeodezi Anabilim Dalı, İTÜ Araştırma Projesi, No: 2000/2294, Yürütücü: Prof.Dr.Tevfik Ayan, 1999-2001

İstanbul GPS Nirengi Ağı (İGNA) GPS Gözlemlerinin Değerlendirilmesi ve İstanbul Lokal Geoidinin Belirlenmesi Projesi, İTÜ İnşaat Fakültesi Jeodezi Anabilim Dalı, İTÜ Araştırma Projesi, No: 1997/3882, Yürütücü: Prof.Dr.Tevfik Ayan, 1997-1999

Atatürk Barajı Jeodezik Deformasyon Ölçmeleri, Destekleyen Kurum: DSİ, 2006-

Ambarlı Liman Tesisleri Sahasında Heyelanların İzlenmesi, 2005-2011, Destekleyen Kurum: Altaş Ambarlı Liman İşletmeleri

Rize İl Genelinde Afet Bilgi ve Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi Kurulması Projesi (RABİS), 2006-2008, Destekleyen Kurum: TÜBİTAK, Rize Valiliği, Rize Belediyesi

Türkiye Afet Bilgi Sisteminin İstanbul Uygulaması, 2004-2006, Destekleyen Kurum: Devlet Planlama Teşkilatı

Burdur-Fethiye Arasında Kalan Fay Zonunun GPS Ölçmeleri İle Kinematiğinin Belirlenmesi, 2004-2006, Destekleyen Kurum: TÜBİTAK

Kuzey Anadolu Fayı’nın Lâdik-Ilgaz Arasındaki Orta Anadolu Bölümünün Kinematiğinin GPS Ölçmeleri ile Belirlenmesi, 2001-2006, Destekleyen Kurum: TÜBİTAK

TABİS: Ulusal UAS-CBS Bazlı, Afet Yönetimi Odaklı CBS Standartlarının Oluşturulması, 2001-2002

İTÜ Ayazağa Kampüsü Yönlendirme Projesi, 2004, Destekleyen Kurum: İTÜ Araştırma Fonu

İTÜ Kampüsü Temel Topografik Obje Modelinin Oluşturulması ve İlişkisel Sorgulamalarının Yapılandırılması, 2003, Destekleyen Kurum: İTÜ Araştırma Fonu

Uydu Görüntülerinin GPS Verileri ile Geometrik Dönüşümü ve İstanbul Avrupa Yakası Yerleşim Bölgelerinin Zamansal Analizi, 2002, Destekleyen Kurum: İTÜ Araştırma Fonu

Büyükçekmece Gürpınar Köyü Heyelan Bölgesinde “Zemin Hareketlerinin Jeodezik Yöntemler ile Saptanması”, Yürütücü: Prof. Dr. Tevfik Ayan, 1990 - 1991

Kuzey Anadolu Fay Hattı, Mudurnu – Taşkesti kesiminde “Depremlerin önceden haber alınması ve Hasarlarının Azaltılması” projesi, Bonn Üniversitesi ile İTÜ uluslararası projesi, Yürütücü: Prof. Dr. Ahmet Aksoy, 1990 - 1991

ETH Zürich ile İTÜ arasında yürütülen “Poly-Project Marmara” uluslararası jeodinamik projesi, Yürütücü: Prof. Dr. Ahmet Aksoy, 1990 - 1996

GPS Ölçüleri ile Mühendislik Yapılarındaki Deformasyonların Jeodezik Olarak İzlenmesi, İTÜ Araştırma Fonu, Yürütücü: Prof. Dr. Tevfik Ayan, 1996 - 1999
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
yok
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
yok
Yayınlar, Patentler vb.


 
Yilmaz, M.; Arslan, E., 2008, Effect of The Type of Membership Functıon on Geoid Height Modelling with Fuzzy Logic, SURVEY REVIEW,  Volume: 40,   Issue: 310,   Pages: 379-391

Mehmet Yilmaz ; Ersoy Arslan, 2011,  Effect of increasing number of neurons using artificial neural network to estimate geoid heights,  International Journal of Physical Sciences, DOI: 10.5897/IJPS10.626
 
Erol S. 2011. Time-Frequency Analyses of Tide-Gauge Sensor Data, Sensors, 11(4), 3939-3961. doi: 10.3390/s110403939

Acar M., Özlüdemir M.T., Erol S., Çelik R.N., Ayan T. 2008. Kinematic landslide monitoring with Kalman filtering, Natural Hazards and Earth System Sciences, 8, 213-221. doi: 10.5194/nhess-8-213-2008

Erol S., Erol B., Ayan T. 2006. Analyzing the Deformations of a Bridge Using GPS and Levelling Data,Geodetic Deformation Monitoring: From Geophysical to Engineering Roles, 131, 224-253. doi: 10.1007/978-3-540-38596-7_30 

Erol B., Erol S., Çelik R.N. 2006. Monitoring and Analysing Structural Movements with Inclination Sensors, Geodetic Deformation Monitoring: From Geophysical to Engineering Roles, 131, 116-125. doi: 10.1007/978-3-540-38596-7_14

Erol B., Erol S. 2013. Learning-Based Computing Techniques in Geoid Modeling for Precise Height Transformation, Computers&Geosciences, doi: j.cageo.2012.09.010

Abbak R.A., Erol B., Üstün A. 2012. Comparison of the KTH and remove–compute–restore techniques to geoid modelling in a mountainous areaComputers&Geosciences, 48, 31-40. doi: j.cageo.2012.05.019

Erol B. 2012. Spectral Evaluation of Earth Geopotential Models and An Experiment On Its Regional Improvement for Geoid ModellingJournal of Earth System Science, 121(3), 823-837.

Erol B. 2011. An Automated Height Transformation Using Precise Geoid Models, Scientific Research and Essays, 6(6), 1351-1363

Erol B. 2010. Evaluation of High-Precision Sensors in Structural Monitoring, Sensors, 10, 10803-827. doi: 10.3390/s101210803

Erol B., Sideris M.G., Çelik R.N. 2009. Comparison of the Global Geopotential Models from CHAMP and GRACE Missions in Regional Geoid Modelling of Turkey, Studia Geophysica et Geodaetica, 53, 419-441. doi: 10.1007/s11200-009-0032-8

Erol B., Erol S., Çelik R.N. 2008. Height Transformation using Regional Geoids and GPS/Levelling in Turkey, Survey Review, 40(307), 2-18. doi: 10.1179/003962608X253394
 
 Bilgi, S, İpbüker, C., Ucar D., Sahin M.,2008,  Map Entropy Analysis of Topographic Data Used in Disaster Information Systems, Journal of Earthquake Engineering (Volume: 12), pages: 23-36

Erdogan S, Sahin M, Yavasoglu H, Tiryakioglu I, Erden T, Karaman H, Tarı E, Bilgi S, Tuysuz O, Baybura T, Taktak F, Telli A. K, Gullu M, Yilmaz I, Gokalp E, Boz Y, 2008, "Monitoring of deformations along Burdur Fethiye fault zone with GPS",  Journal of Earthquake Engineering (Volume: 12), pp.109-118, Suppl. 2
 
Bilgi S., Ipbuker C., Ersoy O.K., Evaluation of Spatial Information on Maps, 15th International Convention and Fair Informatica 2013, Habana-Cuba, 18-22 March 2013

Bilgi S., Ipbuker C. "Optimization of Geographic Data Using Entropy", 25th International Cartographic Conference, 3-8, July, 2011, Paris, France

Kalkan Y.,Bilgi S., "Latest Results of Landslide Deformation Project in Harbor of Ambarlı Region", FIG Working Week, May 18-22 2011, Marrakech-Morocco

Kalkan Y., Alkan R.M., Bilgi S., "Deformation Monitoring Studies at Atatürk Dam", FIG Congress 2010, 11-16 April 2010, Sydney, Australia

Bilgi S., Ipbuker C., “Entropy Analysis of Images Used In Disaster Information Systems", TIEMS 16th Annual Conference, 9th-11th June, 2009, pp.481-490, Istanbul

Kalkan Y., Alkan R.M., Bilgi S., "Deformation Monitoring of Atatürk Dam", TIEMS 16th Annual Conference, 9th-11th June, 2009, pp.300-310,Istanbul

Peyret, M., Masson, F., Yavasoglu, H., Ergintav, S., Reilinger, R. " Present-day strain distribution across a segment of the central bend of the North Anatolian Fault Zone from a Persistent-Scatterers InSAR analysis of the ERS and Envisat archives" (2013), Geophysical Journal International, 192, 929-945, DOI: 10.1093/gji/ggs085

 Mahmoud, Y., Masson, F., Meghraoui, M., Cakir, Z., Alchalbi, A., Yavasoglu, H., et. al., "Kinematic study at the junction of the East Anatolian fault and the Dead Sea fault from GPS measurements", (2013), Journal of Geodynamics, 67, 30-39, ISSN 0264-3707, 10.1016/j.jog.2012.05.006.

Tatar, O., Poyraz , F., Gürsoy , H., Cakir, Z., Ergintav, S., Akpınar, Z., Koçbulut, F., Sezen, F., Türk, T., Hastaoğlu, K.Ö., Polat, A., Mesci, B.L., Gürsoy, Ö., Ayazlı, İ.E., Çakmak, R., Belgen, A., Yavaşoğlu, H., “Crustal Deformation and Kinematics of The Eastern Part of The North Anatolian Fault Zone (Turkey) from GPS Measurements”, (2012), Tectonophysics, 518-521, 55-62, ISSN 0040-1951, 10.1016/j.tecto.2011.11.010.

Yavaşoğlu, H., Tari, E., et al., “Determining and Modeling Tectonic Movements along The Central Part of The North Anatolian Fault (Turkey) Using Geodetic Measurements”, (2011), Journal of Geodynamics, (Available online 5 August 2010), 51, 339-343, ISSN 0264-3707, DOI: 10.1016/j.jog.2010.07.003.

Erdoğan, S., Şahin, M., Yavaşoğlu, H., et al., “Monitoring of Deformations along Burdur Fethiye Fault Zone with GPS”, (2007), Journal of Earthquake Engineering, 131, 152-159, ISBN: 978-3-540-38595-0

Denli, H.H., 2008, Stable Point Research on Deformation Networks, Survey Review, Volume 40, 74-82

Öykü Hun, Hakan Denli, Seda Çetin, 2013, Development of Urban Transformation in Turkey, Case Study: Ayazma Application Project, 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region ,September 28 to October 1, 2013 Istanbul – Turkey, 06-p-29, 
 
Yanalak,M., Sertel,E., Musaoglu,N., Ipbuker,C. and Kaya,S. ; Comparison of Planimetric and Thematic Accuracy of Orbview3 and Ikonos Images, Journal of Indian Society of Remote Sensing, Vol:39-2, pp.135-146,2010

Yanalak,M.,Musaoglu,N.Ipbuker,C.,Sertel,E.and Kaya S. DEM Accuracy of High Resolution Satellite Images, ICCSA2012 The International Conference on Computational Science and its Applications,18-21 June 2012, Salvador, Brazil

Ipbuker,C. Inverse Transformation For Several Pseudo-Cylindrical Map Projections Using Jacobian Matrix, Gervasi et al.(Eds.):ICCSA2009 Part I, LNCS 5592. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009, pp.553-564, ISSN: 0302-9743

Ipbuker,C. Learning Styles and Teaching Models in Engineering education, PROCEEDINGS OF THE 6TH WSEAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING EDUCATION - RECENT ADVANCES IN ENGINEERING EDUCATION, Book Series: Mathematics and Computers in Science and Engineering, 2009, pp.104-107, ISBN: 978-960-474-100-7

Bilgi,S. Ipbuker,C., Uçar,D. and Şahin,M.; Map Entropy Analysis of Topographic Data Used in Disaster Information Systems, Journal of Earthquake Engineering JEE, Suppl.2, Vol:12 pp.23-36, Taylor&Francis, 2008, ISSN: 1363-2469


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ