ALT BİRİMLERİ

 • Deprem Mühendisliğinde Sismoloji Araştırmaları
 • Deprem Kayıtlarının Analizi, İşlenmesi ve Değerlendirilmesi
 • Yapısal Performans Analizi
 • Yapısal Hasargörebilirlik Araştırmaları
 • Yapısal Deprem Hasarlarının İncelenmesi ve Sayısallaştırıması

YÜRÜTÜCÜLER

Doç.Dr. Beyza Taşkın

Proje Öğrencileri:
İnş.Müh. İ.Alper Çaldıran

ARAŞTIRMACILAR

Prof.Dr. Zeki Hasgür

Öğr.Gör.Dr. Ömer Tuğrul Turan

Araş.Gör. Ülgen Mert Tuğsal

İnş.Y.Müh. Orkun Görgülü

 

Geliştirilen ve Mevcut Yazılımlar:

 • MATLAB tabanlı deprem kaydı işleme yazılımı: BPFILTER
 • MATLAB tabanlı nonlinear analiz yazılımı: NONSPEC
 • FORTRAN tabanlı kesit analizi yazılımı: KESDON
 • MATLAB tabanlı, fotograftan analiz yapmaya olanak saglayan yazılımlar
 • DRAIN-2DX yapısal analiz programı
 • FORECAST: Fragility Of REinforced Concrete Actual Structures in Turkey

Başlıca Araştırma Projeleri:

1- "Hasar Tespit Sisteminin İyileştirilmesi"-T.C. Başbakanlık AFAD, 2010K140130 nolu proje. Kasım-2013/Aralık-2013.

2- "Deprem Tehlikesine Maruz Türkiye Türü Betonarme Binalar için Kırılganlık Eğrilerinin Türetilmesi” – AFAD/Ulusal Deprem Araştırma Programı, UDAP-Ç-12-04 nolu proje. Ekim-2012 / Ekim-2014.

3- "Hasar Tespit Sisteminin İyileştirilmesi Projesi ile Betonarme ve Yığma Binalar İçin Hasar Tespit Formu Geliştirilmesi Projesi"-T.C. Başbakanlık AFAD, 2010/521365 nolu özel proje. Kasım-2010/Şubat-2011.

4- “Deprem İvme Kayıtlarındaki Gürültünün Yapısal Davranışa Etkisinin İncelenmesi” – İTÜ-BAP/2010/34150, Aralık 2010/Kasım 2011.

5- Zemin-Yapı Etkileşiminin Farklı Yüzeysel Temellere Oturan Farklı Yapı Türlerine Etkilerinin Sayısal Yöntemlerle İncelenmesi” – GYTE-BAP/2009-A/26, Haziran 2009/Mayıs2011.

6- "Betonarme Yapıların Performansa Dayalı Tasarımında Türkiye Deprem Kayıtları Kullanılarak Hedef Deplasmanların Belirlenmesinde Ampirik İlişkilerin Türetilmesi"-TÜBİTAK 106M048. Temmuz-2006/Nisan 2008.

7- İstanbul Deprem Master Planı Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Projesi, Kasım 2002/Haziran 2003.

8- Kocaeli İli Afet Yönetimi II.Faz Eğitimi - TC İçişleri Bakanlığı Projesi, 2001/2002.

Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler:

Deprem afeti sonrasında Türkiye'nin ilgili yöresindeki yapı stoğunun hasargörme potansiyelini hızlı şekilde hesaplayacak algoritmanın geliştirilmesi ile mevcut coğrafi bilgi sistemi bilgisayar yazılımları entegre edilebilecektir.

Geliştirilen Başlıca Yöntemler / Yönetmelik Çalışmaları:

 • FORECAST: Türkiye'deki mevcut bina karakteristikleri dikkate alınarak geliştirilen ve mevcut binaların depremlerde hasar görme potansiyellerini hesaplayan bir bilgisayar programıdır.
 • T.C. Başbakanlık-AFAD için Deprem-Sel-Yangın afetleri sonrasında kullanılmak üzere Betonarme ve Yığma Binalar için 6 adet Hasar Tespit Yöntemi Geliştirilerek ve 6 farklı Hasar Tespit Formu hazırlanmıştır.
 • 2007 tarihli Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik'in güncellenmesi çalışmalarında Mevcut Yapıların Değerlendirilmesi Alt Komisyonu Üyeliği

SCI-Expanded Makaleler:

 1. Mert Tugsal Ü, Taskin B (2014). Proposed Vulnerability Functions to Estimate the Real Damage State of RC Buildings After Major Turkish Earthquakes. IN: Seismic Evaluation and Rehabilitation of Structures, (Eds:İlki A & Fardis MN), Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering Series, Vol. 26, Springer, ISBN: 978-3-319-00457-0 (Print)
 2. Taskin B, Sezen A, Mert Tugsal U, Erken A (2013). The Aftermath of 2011 Van Earthquakes: Evaluation of Strong Motion, Geotechnical and Structural Issues, Bulletin of Earthquake Engineering, 11(1), 285-312.
 3. Higgins, C., Hafner, A., Turan, O. T., Schumacher, T. (2013) “Experimental Tests of Gusset Plate Connections with Sway–Buckling Response” ASCE Journal of Bridge Engineering, 18(10), 980-991.
 4. Higgins, C., Turan, O. T. (2013) “Imaging Tools for Evaluation of Gusset Plate Connections in Steel Truss Bridges” ASCE Journal of Bridge Engineering, 18(5),380-387.
 5. Higgins, C., Farrow III, W. C., and Turan, O. T. (2012) “Analysis of Reinforced Concrete Beams with Corrosion Damaged Stirrups for Shear Capacity.” Taylor & Francis Structure and Infrastructure Engineering, 8(11), 1080-1092.
 6. Taşkın B, Mert Tuğsal Ü (2011). Analytical Investigation of the Observed Damage in an RC Building After March 08, 2010 Kovancilar-Turkey Earthquake, Bulletin of Earthquake Engineering, 9(4), 1047-1065.
 7. Celep Z, Erken A, Taşkın B, İlki A (2011). Failures of masonry and concrete buildings during the March 8, 2010 Kovancılar and Palu (Elazığ) Earthquakes in Turkey, Engineering Failure Analysis, 18(3), 868-889.
 8. Higgins, C., Turan, O. T., and Connor, R. J., Liu, J. (2011) “A Unified Approach for LRFD Live Load Moments in Bridge Decks” ASCE Journal of Bridge Engineering, 16(6), 804-811.
 9. Turan, O. T., and Higgins, C. (2011) “Analytical Solutions to General Orthotropic Plates under Patch Loading” ASCE Journal of Engineering Mechanics, 137(7), 504-508.
 10. Higgins, C., Turan, O. T., and Connor, R. J. (2010) “Rapid Ranking Procedure for Gusset Plate Connections in Existing Steel Truss Bridges.” ASCE Journal of Bridge Engineering, 15(5), 581-596.
 11. Higgins, C., Senturk, A. E., and Turan, O. T. (2010) “Comparison of Block-Shear and Whitmore Section Methods for Load Rating in Existing Steel Truss Gusset Plate Connections.” ASCE Journal of Bridge Engineering, 15(2), 160-171.
 12. Akbas B, Tugsal UM, Kara FI. (2009). ”An EvaluatIon of Energy Response and Cumulative Plastic Rotation Demand In Steel Moment Resisting Frames Through Dynamic/Static Pushover Analyses,” The Structural Design of Tall and Special Buildings, 18, 405-426.
 13. Turan, O. T., Higgins, C. and Rosowsky D. V. (2008). “Statistical Modeling of Coupled Shear-Moment Resistance for RC Bridge Girders.” ASCE Journal of Bridge Engineering, 13(4), 351-361.
 14. Akbas B, Kara FI, Tugsal UM (2007). “Çelik Çerçevelerde Öteleme Analizleri ve Doğrusal Olmayan Dinamik Analizlerin Karşılaştırılması”, İMO Teknik Dergi, 18 (3): 4177-4196, Yazı 276
 15. Taşkın B, Hasgür Z (2006). Monte Carlo Analysis of Earthquake Resistant R-C 3D Shear Wall-Frame Structures, Structural Engineering & Mechanics, 22(3), 371-399.
 16. Taşkın B, Küçükarslan S (2005). Computationally an Efficient Solution of Wave Equation for the Transient Response of Infinite Reservoir, Archive of Applied Mechanics, 75(1), 68-77.
 17. Küçükarslan S, Coşkun SB, Taşkın B (2005). Transient Analysis of Dam-Reservoir Interaction Including the Reservoir Bottom Effects, Journal of Fluids and Structures, 20(8), 1073-1084.
 18. Taskin B, Hasgür Z (2003). Determining the Non-Linear Behavior of 3D, R-C Shear Wall-Frame Structures with a Stochastic Approach, ARI - Bulletin of the Istanbul Technical University, 53(1), 102-109.
 19. Skjærbæk PS, Taşkın B, Nielsen SRK, Kirkegaard PH (1997). An Experimental Study of a Midbroken 2-Bay, 6-Storey Reinforced Concrete Frame Subject to Earthquakes, Soil Dynamics & Earthquake Engineering, 16(6), 373-384.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ