ALT BİRİMLERİ

Hidroloji
Hidrolik
Su Kaynakları
Kıyı Bilimleri
İstatistiksel Hidroloji
Katı Madde Hareketi
Hidrolojik Modelleme

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Hafzullah Aksoy

ARAŞTIRMACILAR

Y. Doç. Dr. N. Erdem Ünal (İTÜ)
Doç. Dr. Oral Yağcı (İTÜ)
Doç. Dr. V.Ş. Özgür Kırca (İTÜ)
Doç. Dr. Abdullah Gedikli (İTÜ)
Y. Doç. Dr. Ebru Eriş (Ege Üniversitesi)
Y. Doç. Dr. M. İshak Yüce (Gaziantep Üniv)
Y. Doç. Dr. Faize Sarış (Onsekiz Mart Üniv.)
Dr. Murat Yılmaz (İTÜ)
Prof. Jaeyoung Yoon (Korea Univ, Kore)
Prof. Dr. Hartmut Wittenberg (Leuphana, Almanya)
Prof. Athanasios Kehagias (Aristotle University, Yunanistan)
Doç.Dr. Mirali Mohammadi (Urmia University, Iran)
Y. Doç. Dr. Hirad Abghari (Urmia University, Iran)
Prof. Dr. Necati Ağıralioğlu (İTÜ Emekli Öğretim Üyesi)
Araş. Gör. Halil İbrahim Burgan (İTÜ - DR öğrenci)
Araş. Gör. Hasan Zaifoğlu (ODTÜ/KKTC)
Mir Jafar Sadegh Safari (DR öğrenci)
Babak Vaheeddoost (DR öğrenci)
Gökhan Kayan (YL Öğrenci)
Işıtan Selin Ermiş (YL Öğrencisi)
Veysel Onur İçkale (YL Öğrencisi)
Gizem Çelik (YL öğrenci)
Burcu Yalçınkaya (YL öğrenci)
Onur Ateşağaoğlu (YL Öğrenci)
Mecvut Laboratuvar İmkanları

1 Laboratuvar yağış simülatörü
2 Nümerik modelleme teknikleri
3 Analitik modelleme teknikleri
4 Kullanıcı dostu yazılım geliştirme
5 Veri analizi teknikleri
6 Laboratuvar fiziksel modelleri
7 Akım izleme teknikleri

Başlıca Çalışmalar ve Projeler
İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ