ARAŞTIRMACILAR

1

Prof. Dr. Olcay TUNAY

(212) 285 65 75

tunayol@itu.edu.tr

2

Prof. Dr. Işık KABDAŞLI

(212) 285 65 86

kabdasli@itu.edu.tr

3

Prof. Dr. Detlef BAHNEMANN

49 (511) 762 5560

bahnemann@iftc.uni-hannover.de

4

Prof. Dr. Martin JEKEL

49 (030)-314 250 58

martin.jekel@tu-berlin.de

5

Prof. Dr. Michael SIEVERS

49 (532) 393 3243

michael.sievers@cutec.de

6

Prof. Dr. Dionysios (Dion) Demetriou DIONYSIOU

1 (513) 556 0724

dionysios.d.dionysiou@uc.edu

7

Prof. Dr. Gianluca LI PUMA

44 (0) 1509 222 533

G.Lipuma@lboro.ac.uk

8

Prof. Dr. Leonardo PALMISANO

39 (0) 916 567 246

palmisano@dicpm.unipa.it

9

Prof. Dr. Dionisis MANTZAVINOS

30 (282) 103 7797

mantzavi@mred.tuc.gr

10

Prof. Dr. Miray BEKBÖLET

(212) 359 7012

bekbolet@boun.edu.tr

11

Prof. Dr. I. POULIOS

30 (310) 997 785

poulios@chem.auth.gr

12

Prof. Dr. Mahmut BAYRAMOĞLU

(262) 605 21 00

mbayramoglu@gyte.edu.tr

13

Prof. Dr. S. MERİÇ PAGANO

(282) 293 14 42

smeric@nku.edu.tr

14

Prof. Dr. Jens Ejbye SCHMIDT

971 (2) 810 9201

jschmidt@masdar.ac.ae

15

Assoc. Prof. Giusy LOFRANO

 

glofrano@unisa.it

16

Assoc. Prof. Mehmet KOBYA

(262) 605 32 14

kobya@gyte.edu.tr

17

Assoc. Prof. Dr. Tuğba ÖLMEZ-HANCI

(212) 285 65 69 

tolmez@itu.edu.tr

18

Assist. Prof. Dr. Serdar DOĞRUEL

(212) 285 65 40

dogruelse@itu.edu.tr

19

Dr. Héctor VALDÉS

56 41 2735044

hvaldes@ucsc.cl

20

Res. Assist. Çisem ECER

(212) 285 72 01

ecercisem@itu.edu.tr

21

Res. Assist. Burçin COŞKUN

(212) 285 67 87

coskunbur@itu.edu.tr

22    

Prof. Dr. Mustafa Turan

(212) 285 6568

turanm@itu.edu.tr

23

Assoc. Prof. Dr. Ayşe Çeçen Erbil

(212) 285 7063

erbila@itu.edu.tr

Likit Kromatograf-Kütle Spektrofotometre- Kütle Spektrofotometre (LC_MS_MS), Thermo Accela and ThermoQuantum Tandem MS

Toplam Organik Karbon Ölçüm Cihazı (Shimadzu VPCN Model)

İyon Kromatografi Cihazı, DIONEX ICS-1500Dionex

Gaz Kromatograf, Agilent Technologies 6890N

Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatograf, Agilent 1100 Series

Gaz Kromatografisi, Kütle Spektroskopisi / Agilent Technologies 5975C

UV/VIS Spektrofotometre / PerkinElmer Lambda 25

Dane Boyutu Analizi Düzeneği

VIS-Spektrofotometreler /Sinko-Suv 1141

Santrifüj Cihazları / Thermo IEC Multi

AboatoxÒ

DaphtoxÒ

AlgtoxÒ

Sander Ozon 1000 Jeneratörü

3 adet yatay akışlı UV-C Reaktörü

Luzchem Fotoreaktör

Özel Tasarım Değiştirebilir Işık Kaynaklı Fotoreaktör

Behr AOX Cihazı

Atomik Absorpsiyon Cihazı (Analitik Jena Contra AA)

2 adet DC Güç Ünitesi + 2 adet Elektrokoagülatör

Fırınlar / CARBOLITE CWF 13/13

Tartım Cihazları / Mettler Toledo AX205

pHmetreler / Orion 720A

İçerik hazırlanmaktadır.

1

Development of Tools and Guidelines for the Promotion of the Sustainable Urban Wastewater Treatment and Reuse in the Agricultural Production in the Mediterranean Countries (Proje Akronimi: MEDAWARE), AB-Akdeniz Ülkeleri İşbirliği Projeleri, 01/05/2003-01/11/2007, Proje Bütçesi (İTÜ’ye ayrılan): 200,000 AVRO

2

Novel Sustainable Bioprocesses for the European Colour Industries (Proje Akronimi: SOPHIED), AB 6. Çerçeve Programı, IP Projesi, 01/07/2005-01/07/2009, Proje Bütçesi (İTÜ’ye ayrılan): 150,000 AVRO

3

YDABÇAG-199Y017: Endüstriyel Atıksuların Arıtımında İleri Oksidasyon Proseslerin Konvansiyonel Yöntemlerle Entegrasyonu, 01/09/1999-01/09/2002, Proje Bütçesi: 2,500 TL

4

102I029 (İÇTAG-Ç-042): İleri Oksidasyon Proseslerinin İlaç Endüstrisi Atıksularında Organik Madde Giderim Hızına ve Zehirliliğine Etkisi, 01/09/2002-01/03/2004, Proje Bütçesi: 6,750 TL

5

102I081 (İÇTAG-Ç-075): Tekstil Hazırlama, Boyama ve Apreleme Proseslerinde Kullanılan Kimyasalların Kirletici Etkileri ve En Uygun Arıtma Teknolojileri, 01/02/2003-01/08/2005, Proje Bütçesi: 69,000 TL

6

108Y051 (ÇAYDAG Projesi): Endüstriyel Yüzey Aktiflerin, Aril Sülfonatların ve Bunların İleri Oksidasyon Ürünlerinin Toksisitelerinin Respirometrik Araçlarla Tayin Edilmesi, 15/07/2008-17/07/2010

7

111Y257 (ÇAYDAG Projesi): Alternatif Oksidan Olarak Sülfat Radikallerinin Endokrin Bozucu Bileşiklerin Arıtımında Kullanımı: Reaksiyon Kinetiğinin, Bozunma Mekanizmalarının, Oksidasyon Ürünlerinin ve Ekotoksikolojik Etkilerinin Değerlendirilmesi, Proje Bütçesi: 242,768 TL

8

Kabdaşlı, I., Tünay, O., Arslan-Alaton, I., Olmez-Hanci, T. (2009-2012). Treatment and Detoxification of Carcinogenic and Endocrine Disrupting Phthalate Esters by Chemical Oxidation Processes, Istanbul Technical University Research Fund, Scientific Research and Development Support Program, Project No: 33380

9

Olmez-Hanci, T., Arslan-Alaton, I. (2011-2013). Treatment and Detoxification of Endocrine Disrupting Compounds by Sulfate Radical-based Photochemical Advanced Oxidation Processes, Istanbul Technical University Research Fund, Research Support Program for Young Researchers, Project No: 36133

10

Arslan-Alaton, I., Olmez-Hanci, T., Karahan, O., Pala, I., Orhon, D. (2010-2013). Integrated Treatment of Anionic, Cationic and Nonionic Surface Active Agents used in the Textile Industry by Advanced Oxidation Processes and Biological Activated Sludge, Istanbul Technical University Research Fund, Research Support Program for Young Researchers, Project No: 33435

11

Olmez-Hanci, T., Arslan-Alaton, I. (2010-2013). Treatment of Naphthalene Sulphonates by Electrocoagulation Process and Toxicity Evaluation of Reaction Intermediates, Istanbul Technical University Research Fund, Research Support Program for Young Researchers, Project No: 33382

12

Karahan, O., Arslan-Alaton, I., Olmez-Hanci, T., Dogruel, S., Pala, I., Orhon, D. (2009-2013). Investigation of aerobic biological degradation mechanisms and integrated treatment alternatives of olive mill wastewaters. Istanbul Technical University Research Fund, Research Support Program for Young Researchers, Project No: 32897

13

Bekbölet, M., Arslan-Alaton, I., Karcı, A., 2012. İleri oksidasyon proseslerinin toksisiteye yönelik kontrolü: fenol türevleri üzerine bir vaka çalışması. TÜBİTAK, Project No.: 111Y145

İçerik hazırlanmaktadır.
İçerik hazırlanmaktadır.
İçerik hazırlanmaktadır.

1

Arslan-Alaton I., Gursoy B.H., Schmidt J.E. “Advanced oxidation of acid and reactive dyes: Effect of Fenton treatment on aerobic, anoxic and anaerobic processes”, Dyes Pigments, 78(2), 117-130 (2008).

2

Arslan-Alaton I, Kabdasli I, Hanbaba D, Kuybu, E. “Electrocoagulation of a real reactive dyebath effluent using aluminum and stainless steel electrodes”, J. Haz. Mat., 150(1), 166-173 (Short Communication) (2008).

3

Arslan-Alaton, I., Kabdaşlı, I., Vardar, B., Tunay, O. “Electrocoagulation of simulated reactive dyebath effluent with aluminum and stainless steel electrodes”, J. Haz. Mat., 164(2-3), 1586-1594 (Short Communication) (2008).

4

Kabdaşlı, I., Vardar, B., Arslan-Alaton, I., Tunay, O. “Effect of dye auxiliaries on color and COD removal from simulated reactive dyebath effluent by electrocoagulation”, Chem. Eng. J., 148, 89-96 (2008).

5

Arslan-Alaton, I., Turkoglu, G. “Treatability of a simulated spent disperse dyebath by chemical and electrochemical processes”, Environ. Eng. Sci., 25(3), 295-307 (2008).

6

Kalavrouziotis, I. K., Arslan-Alaton, I. “Reuse of urban wastewater and sewage sludge in the mediterranean countries: case studies from Greece and Turkey”, Fresenius Environmental Bulletin, 17(6), 625-639 (2008).

7

Arslan-Alaton, I., Tureli, G. “Degradation of aqueous Acid Red 183 textile dye and acid dye-bath effluent by Fenton-like and Photo-Fenton-like Advanced Oxidation Processes”, Fresenius Environmental Bulletin, 17(7b), 915-926 (2008).

8

Arslan-Alaton, I., Kabdaslı, I., Tunay, O. Okay, O., Cekirge, Z. “Fenton and Photo-Fenton Treatments of Commercial Naphthalene Sulphonates used in the Textile Dyeing Industry: Effects on Organic Carbon Removal and Toxicity”, J. Adv. Oxid. Technol., 11(2), 396-401 (2008).

9

Ölmez-Hanci, T., Dulekgurgen, E., Arslan-Alaton, I. ve Orhon, D. “Effect of chemical treatment on the aromatic carbon content and particle size distribution-based organic matter profile of olive mill wastewaters”, Fresenius Environmental Bulletin, 17(11a), 1790-1795 (2008).

10

Arslan-Alaton, I., Kabdaşlı, I., Tunay, O. ve Cekirge, Z. “Treatment of naphthalene sulphonic acids used as dye assisting chemicals in the textile industry by electrocoagulation”, Fresenius Environmental Bulletin, 17(11a), 1803-1808 (2008).

11

Arslan-Alaton, I., Turkoglu, G., Kabdaşlı, I. “Chemical pretreatment of a spent disperse dyebath analogue by coagulation and electrocoagulation”, Fresenius Environmental Bulletin, 17(11a), 1809-1815 (2008).

12

Karahan Ö., Doğruel S., Dülekgürgen E., Orhon D. (2008). “COD Fractionation of Tannery Wastewaters – Particle Size Distribution, Biodegradability and Modeling”, Water Research, 42(4-5), pp. 1083-1092.

13

Kabdaşlı, I., Arslan, T., Olmez-Hanci, T., Arslan-Alaton, I., Tunay, O. “Complexing agent and heavy metal removals from metal plating effluent by electrocoagulation with stainless steel electrodes”, J. Haz. Mat., 165, 838-845 (2009).

14

Arslan-Alaton I, Olmez-Hanci, T., Tureli, G., Gursoy, B. H. “H2O2/UV-C treatment of the commercially important aryl sulfonates H-, K-, J-acid and Para base: Assessment of photodegradation kinetics and products”, Chemosphere, 76, 587-594 (2009).

15

Kabdasli, I., Keles, A., Olmez-Hanci, T., Tunay, O., Arslan-Alaton, I. “Treatment of phthalic acid esters by electrocoagulation with stainless steel electrodes using dimethyl phthalate as a model compound”, J. Haz. Mat., 171, 932-940 (2009).

16

Dogruel, S., Olmez-Hanci, T., Kartal, Z., Arslan-Alaton, I., Orhon, D. “Effect of Fenton’s Oxidation on the particle size distribution of organic carbon in olive mill wastewater”, Water Res., 43, 3974-3983 (2009).

17

Ulugtekin, N., Bektas, B., Dogru, A.O. Goksel, C., Alaton, A.I., Orhon, D. “The use of remote sensing and geographic information systems for the evaluation of river basins: A case study for Turkey, Marmara River Basin, and Istanbul”, J. Environ. Sci. Health, Part A., A44(4), 388-396 (2009).

18

Arslan-Alaton, I., Iskender, G., Tanik, A., Gurel, M., Ovez, S., Orhon, D. “Current Situation of Urban Wastewater Treatment Plants in Megacity Istanbul”, Desalination, 248, 88-95 (2009).

19

Arslan-Alaton, I., Olmez-Hanci, T., Dulekgurgen, E. ve Orhon, D. “Assessment of Organic Carbon Removal by Particle Size Distribution Analysis”, Environ. Engin. Sci., 26(7), 1239-1248 (2009).

20

Arslan-Alaton, I., Kobya, M., Akyol, A., Bayramoglu, M. “Electrocoagulation of azo dye production wastewater with iron electrodes: process evaluation by multi-response central composite design”, Color. Technol., 125(4), 234-241 (2009).

21

Arslan-Alaton, I., Olmez-Hanci, T. (2009). Biological, Chemical and Photochemical Treatment of Commercially Important Naphthalene Sulphonates. In: Xenobiotics in the Urban Water Cycle; pp. 413-430, Springer Verlag, ISBN: 978-90-481-3508-0.

22

Arslan-Alaton, I., Akin, A., Olmez-Hanci, T. “An Optimization and Modeling Approach for H2O2/UV-C Oxidation of a Commercial Nonionic Textile Surfactant using Central Composite Design”, J. Chem .Technol. Biotechnol., 85(4), 493-501 (2010).

23

Karahan, O., Olmez-Hanci, T., Arslan-Alaton, I., Orhon, D. Modelling biodegradation of nonylphenol ethoxylate in acclimated and non-acclimated microbial cultures. Bioresource Technology, 101, 8058-8066 (2010).

24

Arslan-Alaton, I., Yalabik, A., Ölmez-Hanci, T. Development of experimental design models to predict Photo-Fenton oxidation of a commercially important naphthalene sulfonate and its organic carbon content. Chemical Engineering Journal, 165 (2), 597-606 (2010).

25

Arslan-Alaton, I., Olmez-Hanci, T., Kartal, Z. “H2O2/UV-C treatment of the economically important naphthalenesulfonate J-acid: process optimization, kinetic evaluation and activated sludge inhibition.”, J. Adv. Oxid. Tech. 13(1), 27-35 (2010).

26

Olmez-Hanci, T., Dalmaz, B., Arslan-Alaton, I., Kabdaşlı, I., Tünay, O. Kinetic modeling and toxicity assessment of diethyl phthalate treated by H2O2/UV-C process. Ozone Sci. and Eng., 32, 1-6 (2010).

27

Melihen, A., Olmez-Hanci, T., Arslan-Alaton, I., Kabdaşlı, I. Degradation of a cationic textile surfactant formulation with the photo-Fenton and H2O2/UV-C processes. Fresenius Environmental Bulletin, 19 (9), 1878-1883 (2010).

28

Tureli G., Gursoy B.H., Olmez-Hanci T., Arslan-Alaton I. (2010). H2O2/UV-C and Fe2+/H2O2/UV-C treatment of a commercial naphthalene sulphonate (H-acid). Desalination and Water Treatment, 23, 66-72.

29

Kabdaşlı, I., Arslan, T., Arslan-Alaton, I., Ölmez-Hancı, T., Tünay, O. (2010). Organic matter and heavy metal removals from complexed metal plating effluent by the combined electrocoagulation/Fenton process. Water Science and Technology, 61, 2617-2624.

30

Arslan-Alaton, I., Olmez-Hanci, T., Kartal, Z. (2010). H2O2/UV-C Treatment of the economically important naphthalene sulfonate J-Acid: Process optimization, kinetic evaluation and activated sludge inhibition. Journal of Advanced Oxidation Technologies, 13, 27-35.

31

Tünay, O., Kabdaşlı, I., Arslan-Alaton, I., Ölmez-Hancı, T., (2010). Chemical Oxidation Applications for Industrial Wastewaters, IWA Publishing, ISBN-10: 1843393077, 2010.

32

Olmez-Hanci, T., Arslan-Alaton, I., Basar, G.. Multivariate analysis of anionic; cationic and nonionic textile surfactant degradation with the H2O2/UV-C process by using the capabilities of response surface methodology. Journal of Hazardous Materials, http://www.sciencedirect.com/scidirimg/clear.gif185 (1), 193-203 (2011).

33

Olmez-Hanci, T., Arslan-Alaton, I., Orhon, D.,Karahan, O., Ubay Cokgor, E., Insel, G. Is the naphthalene sulfonate H-Acid biodegradable in mixed microbial cultures under aerobic conditions? Bioresource Technology, 102 (10), 5589-5595 (2011).

34

Doğruel S., Köktuna M., Çokgör E.U., Sözen S., Orhon D. (2011). “Particle Size Distribution Based Evaluation of Biodegradation and Treatability for Leachate from Organic Waste”, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 86(11), pp. 1364-1373.

35

Arslan-Alaton, I., Olmez-Hanci, T. (2011). Effect of Photochemical Advanced Oxidation Processes on the Bioamenability and Acute Toxicity of an Anionic Textile Surfactant and a Textile Dye Precursor. In: Advances in Treating Textile Effluent, pp.73-90. InTech Open, ISBN 978-953-307-704-8.

36

Arslan-Alaton, I., Olmez-Hanci, T., Basar, G. (2012) Ozonation of the Reactive Dye Intermediate 2-Naphthylamine 3,6,8-Trisulphonic Acid (K-Acid): Kinetic Assessment, Ozonation Products and Ecotoxicity, Color. Technol., 128, 387-394.

37

Arslan-Alaton, I., Olmez-Hanci, T., Shayin, S. (2012). H2O2/UV-C Treatment of Textile Preparation Wastewater: Kinetic Investigation on Alternative Combinations of Commercial Textile Preparation Auxiliaries. Environmental Technology, 33(13-15), 1531-1537.

38

Arslan-Alaton I., Shayin S., Olmez-Hanci T., "The hydroxyl radical scavenging effect of textile preparation auxiliaries on the photochemical treatment of nonylphenol ethoxylate", Environmental Technology, Vol. 33, No. 4, 2012, s. 419-427

39

Arslan-Alaton I., Olmez-Hanci T., Shayin S., "H2O2/UV-C treatment of textile preparation wastewater: kinetic investigation on alternative combinations of commercial textile preparation auxiliaries", Environmental Technology, Vol. 33, No. 13, 2012, s. 1531-1537

40

Tünay O., Metin E., Olmez-Hanci T., Kabdaşlı I., (2012). Adsorption of textile reactive dyestuffs by treatment sludges of inorganic nature, Environmental Technology, 33 (13), 1467-1475, 2012

41

Ölmez-Hancı T., Kabdaşlı I., Tünay O., İmren C., Gülhan D., (2012). Treatment of aqueous dimethyl phthalate solution by Fenton and photo-Fenton processes, Fresenius Environmental Bulletin, 21 (10a), 3136-3141, 2012

42

Olmez-Hanci T., Arslan-Alaton I., (2012). Comparison of Sulfate and Hydroxyl Radical Based Advanced Oxidation of Phenol, Chemical Engineering Journal, DOI 10.1016/j.cej.2012.11.007, 2012

43

Karci A., Arslan-Alaton I., Olmez-Hanci T., Bekbolet M., (2012). Degradation and detoxification of industrially important phenol derivatives in water by direct UV-C photolysis and H2O2/UV-C process: A comparative study, Chemical Engineering Journal, DOI 10.1016/j.cej.2012.11.049, 2012

44

Arslan-Alaton I., Olmez-Hanci T., Yung-Tse Hung, (2012). Prof. Yung-Tse Hung, Prof. Lawrence K. Wang, Prof. Nazih Shammas (Ed.), "Treatment Of Commercial Surfactants With Chemical And Photochemical Advanced Oxidation Processes in Handbook of Environmental and Waste Management Volume 1: Air and Water Resources Management", 2012, ISBN: 978-981-4327-69-5, Singapore: World Scientific Publishing Co

45

Arslan-Alaton I., Olmez-Hanci T., G. Lofrano (Ed.), (2012). "Advanced Oxidation of Endocrine Disrupting Compounds: Review on Photo-Fenton Treatment of Alkylphenols and Bisphenol A in Green Technologies for Wastewater Treatment", 2012, ISBN: 978-94-007-1429-8, Springer

46

Doğruel S. (2012). “Biodegradation Characteristics of High Strength Municipal Wastewater Supported by Particle Size Distribution”, Desalination and Water Treatment, 45(1-3), pp. 11-20.

47

Doğruel S., Ince O., Çokgör E.U., Sözen S., Orhon D. (2012). “Potential of ultrafiltration for organic matter removal in the polymer industry effluent based on particle size distribution analysis”, Environmental Science and Pollution Research (DOI: 10.1007/s11356-012-0941-x).

İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ