ALT BİRİMLERİ

1
IGS-ISTA Uydu Gözlem ve Değerlendirme Laboratuarı
2 Jeodezik Ölçme ve Değerlendirme Laboratuarı
3 Jeodezi: Alet Laboratuarı
4 BEÜ Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi

YÜRÜTÜCÜ

 Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik
İnşaat Fak. - Geomatik Müh. Bölümü
 Tel
+90 212 285 3822
 e-posta  celikn@itu.edu.tr
www.terra.itu.edu.tr

ARAŞTIRMACILAR

1 Prof. Dr. Rasim DENİZ 0212 285 3822 denizr@itu.edu.tr
2 Prof. Dr. Necla ULUĞTEKİN 0212 285 3774 ulugtek@itu.edu.tr
3 Doç. Dr. Ersoy ARSLAN 0212 285 3820 arslanersoy@itu.edu.tr
4 Doç. Dr. H. Hakan DENLİ 0212 285 3824 denli@itu.edu.tr
5 Doç. Dr. M. Tevfik ÖZLÜDEMİR 0212 285 3824 tozlu@itu.edu.tr
6 Doç. Dr. Bihter EROL 0212 285 3811 bihter@itu.edu.tr
7 Yard. Doç. Dr. Cihangir ÖZŞAMLI 0212 285 3823 cozsamli@itu.edu.tr
8 Yard. Doç. Dr. Ahmet Özgür DOĞRU 0212 285 6913 dogruahm@itu.edu.tr
9 Yard. Doç. Dr. Caner GÜNEY 0212 285 3825 guneycan@itu.edu.tr
10 Araş. Gör. Dr. Hüseyin MERCAN  0212 285 6560 mercanh@itu.edu.tr
11 Araş. Gör. Deniz BAŞAR 0212 2853827 basard@itu.edu.tr
12 Araş. Gör. Mustafa YILDIZ 0212 285 6009 yildizmustafa1@itu.edu.tr
13 Prof. Dr. Ş. Hakan KUTOĞLU 0372 257 4010 kutogluh@hotmail.com
14 Prof. Dr. İ. Öztuğ BİLDİRİCİ 0332 223 1921 bildirici@selcuk.edu.tr
15 Doç. Dr. Lucienne THYS-ŞENOCAK
lsenocak@ku.edu.tr
16 Doç. Dr. Ali Can DEMİRKESEN 0232 750 7047 alicandemirkesen@iyte.edu.tr
17 Yard. Doç. Dr. Vassilis GIKAS
vgikas@central.ntua.gr
18 Yük. Müh. Mohamed ABDELAZEEM (Dr. Öğr.) 0212 285 6009 moh_az84@yahoo.com
19 Yük. Müh. Selman DELİL (Dr. Öğr.)
sdelil@karacadag.org.tr
20 Yük. Müh. Yücel GÜLLÜCE (Dr. Öğr.)
yucelgulluce@msn.com
21 Mete Ercan PAKDİL (Y.L. Öğr.)
mete@mtrcn.com
22 Can ŞİRİN (Y.L. Öğr.)
sirincan@itu.edu.tr
Mecvut Laboratuvar İmkanları
1 Çift Frekanslı GPS/GNSS Alıcıları
2 Çift Frekanslı Gerçek Zamanlı GPS/GNSS Alıcıları
3 Çift Frekanslı Sabit Referans GPS/GNSS Alıcıları
4 7/24 Gözlem Yapan IGS İstasyonu: ISTA
5 Bilimsel (Bernese, GIPSY-OASIS, GAMIT-GLOKK) GPS/GNSS Veri Değerlendirme Yazılımları
6 Uygulama Amaçlı Ticari GPS/GNSS Veri Değerlendirme Yazılımları
7 InSAR Veri Değerlendirme ve Analizleri
8 3D Lazer Tarayıcı (Yersel LIDAR) ve Veri Değerlendirme Yazılımı
9 Total Station'lar
10 Vadi Geçiş Nivelman Alet ve Donanımı
11 Presizyonlu Nivelman Alet ve Donanımları
12 Harita Çizim/Üretim Yazılımları
13 Uygulama Amaçlı Ticari Mekansal/Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımları
14 Açık Kaynak Kodlu Mekansal/Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımları
15 Dengeleme Yazılımları, Micro Survey Starnet ve Özel Amaçlı Geliştirilmiş Yazılımlar
16 Gereksinime ve Amaca Uygun Yazılım Geliştirme ve Problem Çözme
17 Genel, Mühendislik ve Endüstriyel Amaçlı Özel Ölçme Tasarım ve Uygulamaları
18 Mekansal/Coğrafi Bilgi Sistemi Proje ve Altyapı Tasarımı, Geliştirme ve Uygulamaları
19 Alet/Alıcı/Donanım Kalibrasyonları ve Belgelendirme
20 Mesleki, Teknik ve Teknolojik Özel Amaçlı Eğitim Çalışmaları
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
1 Jeodezik Yöntemlerle İstanbul-İzmir Otoyolu İzmit Körfez Geçişi ve Yakın Çevresinde Kabuk, Yüzey ve Yapı Deformasyonlarının İzlenmesi Projesi, TCK Karayolları, İTÜ Ortak Projesi
2 Ulusal ve Uluslararası Sayısal Navigasyon Bilgisi ve Uçuş Haritalarının Üretim ve Yönetim Sisteminin Tasarımı, Oluşturulması. I. Üretim Fazı: Kalkış Haritalarının Üretimi, San-Tez Projesi: 0416.STZ.2013-2
3 Madencilik Faaliyetlerinde Yer Altı Ortamlarının 3B Mekansal Modellenmesi İçin Robotik Ölçme Sistemi Tasarımı ve Geliştirilmesi: GeoROSS, San-Tez Projesi: 0548.STZ.2013-2
4 Çanakkale’de bulunan Seddülbahir ve Kumkale Surlarının Dokümantasyon ve Haritaların Çıkartılması Projesi, Koç Üniversitesi, İTÜ Ortak Projesi
5 Demirköy (Samakocuk) ve Civarı Osmanlı Dönemi Demir Üretim Alanlarının Araştırılması ve Belgelenmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
6 Yeni Nesil, Güçlü, Performanslı, Bulut Altyapılı, Erişilebilirliği Yüksek Bir Coğrafi Bilgi Sistemi Tasarımı, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
7 İstanbul Boğazı Karayolu Boğaz Geçiş Tüneli Projesi GPS Gözlemlerinin Değerlendirilmesi ve Boğaz Geçiş Nivelmanı
8 Kuzey Marmara Otoyolu III. Boğaz Köprüsü Projesi Boğan Geçişi için Vadi Geçiş Nivelmanı ve GPS/GNSS Gözlemleri
9 Açık Deniz Platformlarının Konumlandırılması ve İzlenmesi için Konum Belirleme Sistemlerinin Entegrasyonu, San-Tez Projesi: 00369.STZ.2009-1
10 Digital_SEE: The Spatial Data Warehouse of South-East Europe, Güney Doğu Avrupa'nın Mekansal Veri Bankası, Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı, eContent, Proje No: 41121
11 GISEE: GIS Technology and Market in South East Europe Güney Doğu Avrupa’da GIS Teknolojileri ve Marketi, Avrupa Birliği 5. Çerçeve Programı, European Commission Contract No: IST-2001-37994
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
1 Uçuş Haritaları Üretim ve Yönetim Sistemi
2 Robotik Ölçme Sistemi
3 SİSNav Mobil Yazılımı
4 Geomatik Uygulamalar: Jeodezik Hesaplama ve Uygulama Geliştirme Platformu
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
1 Farklı Gün ve Periyotlarda GPS/GNSS Gözlemleri Yapılan Jeodezik Ağ Noktalarının Ölçme Zamanlarına Bağlı Hız Bileşenlerinin Etkilerinin Belirlenerek Jeodezik Ağların Dengelenmesi
2 Çoklu Teodolit İle Milimetre Altı 3D Obje Modelleme
Yayınlar, Patentler vb.
1

Delil S, Karakoyun İ, Çelik RN, Beyhan B (2014) Social Network Analysis of Institutional Collaboration Network in TRC2 Region, ISDS’2014: 9th International Statistics Day Symposium, 10-14 May 2014, Turkey

2 Güllüce Y, Çelik R N (2013) Mekansal Bilgi Sistemleri İçin Bulut Tabanlı, Performanslı, Erişilebilirliği Yüksek, Yeni Nesil Bir Sistem Tasarımı, Altyapısı ve Uygulaması, 7th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 6-8 Haziran 2013, Atatürk Üniversitesi, Erzurum
3 Erol B., Erol S. (2013). Learning-Based Computing Techniques in Geoid Modeling for Precıse Height Transformatıon, Computers&Geosciences, 52, 95-107. doi: j.cageo.2012.09.010
4 Kutoglu, H.S., Kemaldere H., Deguchi, T., Berber, M. (2013) “Discovering a pull-apart basin using INSAR in Bursa, Turkey” Natural Hazards, DOI 10.1007/s11069-013-0938-x.
5 Altıner, Y., Söhnea, W., Güney, C., Perlta, J., Wangc, R., Muzlic, M., (2013), “A Geodetic Study of the 23 October 2011 Van, Turkey Earthquake”, Tectonophysics, ISSN: 0040-1951
6 Kutoglu, H.S., Görmüs, K.S., Deguchi, T., Koksal, E., Kemaldere H., Gündoğdu, O. (2013) “Can a creeping segment become a monitor before destructive major earthquakes?” Natural Hazards, 65, 2161-2173, 2013.
7 Özlüdemir MT, Ayan T, Deniz R, Arslan E, Çelik RN, Denli HH, Akyılmaz O, Özşamlı C, Güney C, Erol S, Erol B, Acar M, Mercan H, Tekdal E. (2012) Türkiye Yükseklik Sistemi ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu, TUYS Modernizasyonu Çalıştayı, 28-30 Mart, Zonguldak.
8 Erol B. (2012) Spectral Evaluation of Earth Geopotential Models and An Experiment On Its Regional Improvement for Geoid Modelling, Journal of Earth System Science, 121(3), 823-837.
9 Güney, C., Akdağ, S.G., Çağdaş, G., Yavuz, S., (2012), “Tailoring a GeoModel for Analyzing an Urban Skyline”, Landscape and Urban Planning, ISSN 0169-2046
10 Kutoglu HS; Celik RN; Ozludemir MT; Guney C (2011) New findings on the effects of the Izmit M-w=7.4 and Duzce Mw=7.2 earthquakes, Natural Hazards and Earth System Sciences, Vol.11, No:2, sayfa 267-272, ISSN 1561-8633, DOI 10.5194/nhess-11-267-2011
11 Korkmaz M O, Güney C, Çelik R N (2011) Positioning of the Offshore Platform (OMAE2011-49038), ASME 2011 30th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, 19-24 June 2011, Rotherdam, Netherlands
12 Özyaşar M, Özlüdemir M T (2011) “The contribution of engineering surveys by means of GPS to the determination of crustal movements in Istanbul”, Journal of Natural Hazards and Earth System Sciences, Vol. 11, No. 6, pp. 1705-1713, ISSN: 1561-8633, 2011.
13 Mercan H, Ozlüdemir M T, Çelik R N, E Doğan (2010) An Alternative Processing Strategy In Global Positioning System Densification Networks, Experimental Techniques, Wiley-Blackwell, Vol.14, No: 5, sayfa 59-67, ISSN 0732-8818, DOI: 10.1111/j.1747-1567.2009.00556.x
14 Güney C, Köktürk E, Çelik R N, (2010) Megakent Yönetimi ve Mekansal Veri Altyapısı, TMMOB İstanbul İl koordiansyon Kurulu II. İstanbul Kent Sempozyumu, 20-23 Mayıs 2010
15 Tekdal Emniyeti E, Çelik R N, Ayan T (2010) Determination of Structural Deformations Caused by Earthquakes Using Geodetic Techniques (4184), XXIV FIG International Congress 2010, 11-16 April 2010, Sydney, Australia
16 Demirkesen A C, Özlüdemir M T (2010) “İnterferometrik SAR ve Uygulamaları”, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2010 Mekansal Planlamada Jeodezi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 24–26 Kasım 2010, İzmir.
17 Bildirici, İ.Ö., Uluğtekin, N.N.: Web Mapping With Google Maps Mashups: Overlaying Geodata, ASPRS / CaGIS 2010 Fall, Specialty Conference, Geospatial Data and Geovisualization: Environment, Security, and Society, November 15-19, 2010, Orlando, Florida, USA.
18 Thys-Senocak L, Çelik R N, Özsavasçı A, Tanyeli G (2009) Understanding archaeology and architecture through archival records: the restoration project of the Ottoman fortress of Seddülbahir on the Gallipoli Peninsula of Turkey, Oxford University Press, Edited by A.C.S. Peacock, Series: Proceedings of British Academy, p189-208, Number 156, ISBN 978-0-19-726442-3 (Hardback), 2009
19 Özlüdemir M T, Çelik R N, Kutoğlu Ş H, Deniz R (2009) “Spatial Data Quality: Accuracies of Positions and Heights”, In Proceedings CD of 24th International Cartographic Congress, 15–21 November 2009, Santiago, Chile.
20 Erol B, Sideris M, Çelik R N (2009) Comparison of Global Geopotential Models From The Champ and Grace Missions for Regional Geoid Modelling in Turkey, Studia Geophysica Et Geodaetica, Vol. 53, No: 4, sayfa 419-441, ISSN 0039-3169
21 Çelik R N, Güney C. (2009) Taşınmaz Kültür Varlıklarında Mekansal Veri/Bilgi Yönetimi, Taşınmaz Kültür Varlıkları Tespit ve Belgeleme Yöntemleri Sempozyumu, Mersin Üniversitesi Restorasyon ve Koruma Merkezi, 1-3 Ekim 2009, Çağrılı Bildiri, Mersin, basım aşamasında
22 Güney C, Çelik R N, Doğru A Ö, Başaraner M, Uluğtekin N (2009) Global Ölçekte Ulusal Mekansal birlikte Çalışamazlık, 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 11-15 Mayıs 2009, Ankara
23 Dogru A.O., Balcik, F., Sanli, F., Goksel, C., Ulugtekin, N.: A Change Detection Analysis in the Izmir Bird Paradise: Integration of Remote Sensing and Geographic Information System, Fresenius Environmental Bulletin (FEB), Vol 18, No 1, pp. 51 – 56, 2009.
24 Aslan C, Thys-Şenocak L, Çelik R N (2008) Research of The historical and Battlefield Archeology of The Gallipoli Peninsula: The Ottoman Fortress at Seddulbahir, TUBA-AR-Turkish Academy of Science Journal of Archaeology, TUBA-AR XI 2008, Vo.11, sayfa 105-120, ISSN 1301-8566
25 Erol B, Erol S, Çelik R N (2008) Height Transformation Using Regional Geoids And GPS/Levelling In Turkey, Survey Review, Vol. 40, No. 307, sayfa 2-18, ISSN 0039-6265, DOI 10.1179/003962608X253394
26 Acar M, Özlüdemir M T, Erol S, Celik R N, Ayan T (2008) Kinematic Landslide Monitoring with Kalman filter, Natural Hazards and Earth System Sciences, Vol. 8 No: 2, sayfa 213-221, ISSN 1561-8633
27 "GU - GeomatikUygulamalar" Marka Tescili, Türk Patent Enstitüsü Marka Tescil Belgesi, Marka No: 2011 28887- Hizmet, Jeodezik hesaplama ve uygulama geliştirme platformu.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ