ALT BİRİMLERİ

Membran Üretim Laboratuvarları (3 adet)

Modül Geliştirme Laboratruvarı

Proeses Laboratuvarı (2 adet)

Pilot Ölçekli Sistemler Laboratuvarı

Enstrümental Analiz Laboratuvarları (4 adet)

Simulasyon Laboratuvarı


YÜRÜTÜCÜ

Prof. Dr. İsmail Koyuncu

ARAŞTIRMACILAR

Ar. Gör. Dr. Derya İmer
Ar. Gör. Türker Türken (Doktora Öğrencisi)
Ar. Gör. Börte Köse (Doktora Öğrencisi)
Ar. Gör. Reyhan Şengür (Doktora Öğrencisi)
Serkan Güçlü (Doktora Öğrencisi)
Recep Kaya (Doktora Öğrencisi)
Mehmet Emin Paşaoğlu (Yüksek Lisans Öğrencisi)
Gökhan Deveci (Yüksek Lisans Öğrencisi)
Ahmet Hakan Ertik (Yüksek Lisans Öğrencisi)
Elif Buket Parlak (Yüksek Lisans Öğrencisi)
Selin Okatan (Yüksek Lisans Öğrencisi)
Gamze Durmaz (Yüksek Lisans Öğrencisi)
Mehmet Can Güçlü (Yüksek Lisans Öğrencisi)
Meltem Ağtaş (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Mecvut Laboratuvar İmkanlarıMembran Üretim Cihazları

Lab. Ölçekli Otomatik Film Aplikatörü

Lab ölçekli düz plaka membran üretim cihazı

Spiral sargı cihazı

Düz Plaka (Flat Sheet) Membran Üretim Cihazı (Pilot Ölçekli)

İnce Boşluklu (hollow fiber) Membran Üretim Makinası (Pilot Ölçekli)

TFC Kaplama Cihazı (Pilot Ölçekli)

İnce Boşluklu (Hollow fiber) Membran Yıkama Makinası

İnce Boşluklu (Hollow fiber) Membran Modül Oluşturma Cihazı

Dönel Kaplama (Spin Coater) Cihazı

Lab ölçekli Elektro Spinning Cihazı

Pilot Ölçekli Elektro Spinning Cihazı

 

Enstrümental Analiz Cihazları

Temas Açısı Ölçer

Master Sizer

FTIR Cihazı (ATR kütüphanesi ile birlikte)

Optik profilometre

Taramalı Elektron Mikroskobu

Elektro Kinetik Analizör

Nano Sizer

Zeta Sizer

TOC (Toplam Organik Karbon) Cihazı

Porozimetre

GPC-HPLC

Amicon Membran Test Sistemleri

Gaz Kromotografı

Laktoz Ölçer

Sterlitech Membran Test Sistemleri

İletkenlik Ölçer

Osmometre

Viskozimetre
Laboratuar Cihazları

Otoklav

Ultra Saf Su Cihazı

Otomatik Pipetler

Etüvler

Dispenserler

Kül Fırını

Su Banyosu

Türbidimetre

UV Spektrofotometre

Vakum Filtrasyon Sistemi

Hassas Terazi

Manyetik Karıştırıcılar

Çalkalama Tablası

Homojenizatör

Jar Test Seti

BOD Ölçüm Seti ve BOD İnkübatörü

Termoreaktör

Soğutmalı İnkübatör

Otomatik Titrasyon Seti

Portatif pH Metre

Ultrasantrifüj

Çoklu karıştırıcı

Ultrasonik Banyo

 Membran
Performans
Test
Sistemleri

Lab ölçekli Membran distilasyonu sistemi

MBR pilot sistemi

 

UF pilot sistemi

NF Pilot sistemi

Yüksek basınç RO pilot sistemi

 

Başlıca Çalışmalar ve Projeler

“Farklı Polimerler Kullanılarak Düz-Plaka Membran ve Modül Üretimi”, 1481 nolu proje, T.C. Kalkınma Bakanlığı, SAN-TEZ Programı, Ankara  (2012-2014)

“Su ve Atıksu Arıtımı için Yenilikçi Membran Modülü Üretimi”, İSTKA 2012/BİL/2 nolu proje, İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul (2012-2013),

“Quorum Quenching Energy Saving Technology in Membrane Bioreactor for Wasrewater Reuse to Cope with Global Water Scarcity.” 112M739 nolu proje, TÜBİTAK, Ankara (2012-2013)

“Su ve Atıksu Arıtımında Kullanılan Membranlarda Biyokirlenmeyi Önleyen Yeni Metodların Geliştirilmesi ve Uygulanması”, 111Y275 nolu proje, TÜBİTAK, Ankara (2012-2014),

“ Biyokirlenmeye Dirençli Nanomateryaller ile Üretilen Polimerik Membranların Geliştirilmesi ve Membran Biyoreaktörlerde Uygulanması”, 111Y095 nolu proje, TÜBİTAK, Ankara (2012-2014),

“Nanokompozit Polimerik Membranların İçme Suyu Arıtımında Kullanılması”, 110Y214 nolu proje, TÜBİTAK, Ankara (2012-2014),

“Organik Katı Atık ve Atıksulardan Anaerobik Biyomembran ile Biyohidrojen Üretimi”, 110Y026 nolu proje, TÜBİTAK, Ankara (2012-2014),

“Mikroalg Kültürünün Sürdürülebilir Enerji Üretimi ve Sera Gazı Mitigasyonunda Kullanımı” T.C. Kalkınma Bakanlığı, SAN-TEZ Programı, Ankara (2012-2014),

“Tekstil   Atıksularından Eş Zamanlı Toksik Organik Madde ve Azot Giderimi İçin Yeni Bir  Yaklaşım: Membran Biyofilm Reaktör (MBfR)” 111Y083 nolu proje, TÜBİTAK, Ankara (2012-2014)

“Karbon Nanotüp Katkılı Polimerik İleri Ozmoz Membranların Geliştirilmesi Ve Deniz Suyu Tuzsuzlaştırılması İçin Uygulanması”, 111R012 nolu proje, TÜBİTAK, Ankara

Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler

Ticarileşme Aşamasında Olan Ürünler:

Düz plaka membran

İnce boşluklu hollow fiber MF membranı

İnce boşluklu hollow fiber UF membranı

Spiral sargılı tezgah altı sistem tipi RO membranı

Düz plaka MBR Modülü

Batık ince boşluklu hollow fiber membran modülü

Çapraz akışlı hollow fiber membran modülü

İnsan gücü ile çalışan MF/UF su arıtma sistemi

Ticarileşme Potansiyeli Olan Ürünler:

BisBAL maddesi içeren antibiyotıkanma özellikli membran

Selenyum nanopartikül katkılı antibiyotıkanma özellikli membran

Bakır nanopartikül katkılı antibiyotıkanma özellikli membran

Gümüş nanopartikül katkılı antibiyotıkanma özellikli membran

Karbon nanotüp katkılı mekanik özelliği iyileştirilmiş membran

Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 

Yöntemler:

Membranlarda biyotıkanmayı engellemek için membran matriksine BisBAL antibakteriyel madde katkısı yöntemi

Membranlarda biyotıkanmayı engellemek için membran matriksine selenyum nanopartikül katkısı yöntemi

Membranlarda biyotıkanmayı engellemek için membran matriksine gümüş nanopartikül katkısı yöntemi

Membranlarda mekanik dayanımı iyileştirmek için membran matriksine karbon nanotüp katkısı yöntemi

Yayınlar, Patentler vb.

Koseoglu-Imer, D. Y., Kose, B., Altınbas, M., Koyuncu, I. (2013) The Production of  polysulphone (PS) membrane with silver nanoparticles (AgNP): physical-chemical properties, filtration performances, and biofouling resistances of membranes, Journal of Membrane Sciences 428 620–628

Akar, N., Asar, B., Dizge, N., Koyuncu, I., (2013), Investigation of characterization and biofouling properties of PES membrane containing selenium and copper nanoparticles, Journal of Membrane Science 437(2013)216–226

Ozgun, H., Ersahin, M. E., Erdem, S., Atay, B., Sayili, S., Eren, E., Hoshan, P., Atay, D., Altinbas, M., Kinaci C., and Koyuncu, I., (2013) Comparative Evaluation for Characterization of Produced Water Generated from Oil, Gas and Oil-Gas Production Fields, Clean- Soil, Air, Water

Ozgun, H., Ersahin, M. E., Erdem, S., Atay, B., Kose, B., Kaya, R., Altinbas, M., Sayili, S., Hoshan, P., Atay, D., Eren, E., Kinaci, C., and Koyuncu, I., (2013) Effects of the Pre-Treatment Alternatives on the Treatment of Oil-Gas Field Produced Water by Nanofiltration and Reverse Osmosis Membranes, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 2013; 88: 1576–1583

Eren, B., Ileri R., Dogan, E., Caglar, N., Koyuncu, I., (2012) Development of artificial neural network for prediction of salt recovery by nanofiltration from textile industry wastewaters" ,Desalination and Water Treatment ,Vol. 50 ,pp. 317 - 328 

Aydin, A.F., Koyuncu, I., Demir, A., Aydin, D., Guclu, S., Turken, T., (2013) Istanbul Asian side water supply structures of Ottoman period, Water Science & Technology: Water Supply Vol 13 No 3 pp 615–625

Kurt, E., Koseoglu-Imer, D. Y., Dizge, N., Chellam, S., Koyuncu, I., (2012) “Pilot-scale evaluation of nanofiltration and reverse osmosis for process reuse of segregated textile dyewash wastewater”, Desalination 302, p. 24-32.

Kaykioglu, G., Coban, A., Debik, E., Kayacan, B. B., Koyuncu, I., (2012) “The evaluation of fouling effects in membrane process dealing with the biologically pre-treated textile effluents” Desalination and Water Treatment 40 p. 254-259

Koseoglu-Imer, D. Y., Dizge, N., Koyuncu, I., (2012) “Enzymatic activation of cellulose acetate membrane for reducing of protein fouling”  Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Volume 92, 1 April 2012, p. 334-339 .

Kose, B., Ozgun, H., Şahin, M. E., Dizge, N., Koseoglu-Imer, D. Y., Atay, B., Kaya, R., Altinbas, M., Sayılı, S., Hoshan, P., Atay, D., Eren, E., Kınacı, C., Koyuncu, I., (2012) "Performance evaluation of a submerged membrane bioreactor for the treatment of brackish oil and natural gas field produced water", Desalination, Vol. 285, No. 11-12, 01/2012, p. 295-300

Ari, P. H., Ozgun, H., Ersahin, M. E., Koyuncu, I., (2011) "Cost Analysis Of Large Scale Membrane Treatment Systems For Potable Water Treatment", Desalination and Water Treatment, Vol. 26, No. 1-3, 02/2011, s. 172-177, ISSN: 1944-3994


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ