ALT BİRİMLERİ

Uydu Yer Gözlem Sistemleri
Uydu Yer Gözlem Veri Analizi
Veri Entegrasyonu, Çoklu Gösterimler
Uzaktan Algılama Uygulamaları
Arazi Örtüsü/Kullanımı ve Değişimi Analizi
Deniz Araştırmaları
Risk Analizi ve Afet Yönetimi
Laser/Lidar, InSAR,Hiperspectral, 3B Analizler
Çevre Analizleri, Ormancılık ve Tarım Uygulamaları
Geoistatiksel Yaklaşımlar
Mekansal Veri Teknolojileri
Farklı Algılama Platformlarından Uzaktan Algılama
Isıl Uzaktan Algılama
Yer Bilimleri Uygulamaları
Coğrafi Bilgi Sistemleri
İçerik hazırlanmaktadır.

YÜRÜTÜCÜLER

Doç. Dr. Şinasi KAYA
kayasina@itu.edu.tr
0212 285 6100

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU
Prof. Dr. Ayşegül TANIK
Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER
Prof. Dr. Cem GAZİOĞLU
Prof. Dr. Hakan KUTOĞLU
Doç. Dr. Çiğdem GÖKSEL
Doç. Dr. Ziyadin ÇAKIR
Doç. Dr. Elif SERTEL
Doç. Dr. Ozan ARSLAN
Doç. Dr. Hande DEMİREL
Doç. Dr. Esra ERTEN
Y. Doç. Dr. Zaide DURAN
Y. Doç. Dr. Filiz BEKTAŞ BALÇIK
Araş. Gör. Başak SARIYILMAZ
Araş. Gör. Özge DÖNMEZ
Araş. Gör. Bahadır ÇELİK
Araş. Gör. Merve KESKİN

Mecvut Laboratuvar İmkanları

ERDAS Görüntü İşleme Yazılımı
PCI Görüntü İşleme Yazılımı
ARCGIS Yazılımı
Spektroradyometre
Pictran (Fotogrametri Yazılımları)
Photopol Atlas (Fotogrametri Yazılımları)
Geomedia (Fotogrametri Yazılımları)
Leica Cyclone (Yersel Scaner ve Fotogrametri Yazılımları)
PhotoModeller (Fotogrametri Yazılımları)
Türkiye’nin farklı bölgelerine ait farklı tarih ve özelliklerde uydu görüntüleri
10 Bilgisayar Kapatiseli Laboratuvar
ENVİ Görüntü İşleme Yazılımı
eCognition Obje Tabanlı Yazılımı
Leica C10 3D Laser Scanner
Roi-Pac Yazılımı
Doris Yazılımı

Başlıca Çalışmalar ve Projeler

 • Tüpraş A.Ş. İzmit Rafinerisinde bulunan Tankların Laser Scaner ile Deformasyon Ölçmeleri, 3 Boyutlu Modelleri ve Analizi, Tüpraş A.Ş., 2012
 • Uzaktan  Algılama  Yöntemleri  ile Kuzey  Denizi - Tuna  nehri  bağlantılı  Karadeniz- İstanbul  Boğazı  kapsamında  Kirlenme  araştırması  çalışması (İSKİ ' ye) 1993.
 • Ganos  Fayı  ve  Çevresinin  Jeolojik  unsurlarının  Landsat  TM  Uydusu  Görüntüleri  Yardımıyla  Litolojik  ve Yapısal  Haritalanması  ve  Coğrafi  Bilgi  Sisteminin  Oluşturulması, Türkiye  Deprem  Vakfı, TDV/TR 97-AP-105, 1998.
 • Küçüksu Kasrı Fotogrametrik Belgeleme Çalışmaları, İTÜ Araştırma Fonu, Proje No: 1098, TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı, 1999.
 • Uydu Görüntülerinin GPS Verileri ile Geometrik Dönüşümü ve Avrupa Yakası Yerleşim Alanlarının Zamansal Analizi, İTÜ Araştırma Fonu, 2001
 • CBS Destekli Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak Biyotop Tiplerinin Sınıflandırılması ve Haritalanması   (Köprülü Kanyon Milli Parkı Örneği), T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı Batı Akdeniz Araştırma Müdürlüğü, Teknik Bülten No: 31, ISSN:1302-3624, 2008.
 • Şehir Alanlarında Depremin Neden Olduğu Ağır Hasarların Uzaktan Algılama Verileri ile Analizi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No:30793, 2004-2007.
 • A Novel LIDAR System Development and Studies for Remote Sensing. NSF Projesi,  2005-2007.
 • Impact of dynamic water table on land surface-atmosphere coupling and regional hydroclimatic variability using a fully coupled RAMS-Hydro modeling system, NSF Projesi,  2008.
 • Tarımsal Rekolte İzleme ve Tahmin Sistemi Projesi, DPT Projesi,  2009-2011.
 • Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (TARBİL) , Kalkınma Bakanlığı-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2011-
 • Ulusal Arazi Örtüsü Veri tabanı (CORINE), Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kasım 2013-devam ediyor.
 • Biodiversity in Fragmenting Landscapes (BIOFRAG) Vegetation Resource Distribution and Dynamics Assessed Using Hyperspectral Remote Sensing and The Response Of Wildlife in The South African Savanna, Yönetici: Prof. Dr. Andrew K. Skidmore ve Ass. Prof. Martin Schlerf,  ITC, 2006-2008
 • Çevre  Korumada  Uzay  Teknolojisi”  Projesi (D.P.T.), 2000.
 • Ege Denizinde Uzunluk ve Alan Ölçümlerinin Yapılmasında Kullanılacak Temel Verilerin ve Altlık Haritanın Uzay Teknolojileri Kullanılarak Elde Edilmesi”  İTÜ Araştırma Fonu Projesi(2000)
 • Urban-Ist : A Policy Relevant Research for Establishing a Multi-Participatory International Network of Urban Biospheres in Istanbul”. - UNESCO Projesi, 2006- 2008.
 • İğneada Koruma Alanında Kentsel Gelişimin İzlenmesi ve İleriye Dönük Modellenmesi Projesi . Proje No: 110Y015, Proje Türü: TÜBİTAK-Uluslararası
 • Ekosistem Servislerinin Kent Planlamaya Entegrasyonu, TÜBİTAK Projesi 108K615, 2009-2011.
 • EnviroGRIDS - Building Capacity for a Black Sea Basin Observation and Assessment System supporting Sustainable Development” (Project Founded by the European Commission Under the Seven Framework Programme - Collaborative project for specific cooperation actions (SICA) / ENV Call 2 / FP7-ENV-2008-1) Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Projesi,İTÜ- 2009- 2013.
 • Mapping interseismic strain accumulation along major strike-slip faults in Asia using InSAR, European Space Agency AO for ALOS ADEN, project 373,  2006-2011.
 • Crustal deformation along the Dead Sea and East Anatolian Faults: a combined study of paleoseismology, archeoseismology and space geodesy. European Space Agency projesi CAT1-2532,  2006-2011
 • Interseismic Strain Accumulation And Earthquake Mechanisms In Turkey and Surrounding Regions Using Envisat And ERS-2 SAR Interferometry. European Space Agency projesi, AO-TR2436,  2005-2010
 • Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerindeki Yedisu sismik boşluğu ve Karlıova fayı (Bingöl) üzerinde paleosismolojik ve morfotektonik araştırmalar, TÜBİTAK Projesi,  106Y174,  2006-2008
 • Türkiye Diri Fayları Boyunca Meydana Gelen Kabuk Deformasyonunun Yapay Açıklık Radar İnterferometrisi (InSAR) Yöntemiyle İncelenmesi. TÜBİTAK Projesi, 107Y281, 2008-2010.
 • Mudurnu Vadisi Boyunca Kuvaterner Yaşlı Akarsu Terası Çökel Kayıtlarının İklim Değişiklikleri Ve Depremsellik Açısından Değerlendirilmesi, TÜBİTAK Projesi,   112Y222,  2009-2013
 • 23 Ekim 2011 (Mw=7.2) Van Depreminin Deprem Anı ve Sonrası Oluşan Kabuk Deformasyonlarının GPS ve INSAR Yöntemleriyle Araştırılması, TÜBİTAK Projesi,   112Y109,  2012- (Devam ediyor)
 • 1999 İzmit Kırığı Üzerindeki Asismik Yüzey Kaymasının GPS ve Lidar Ölçmeleriyle  İzlenmesi, TÜBİTAK Projesi, 113Y102 (Devam ediyor)
 • 3-Boyutlu Kent Modellerinin Sürdürülebilir Kıyı Alanları Yönetimindeki Kullanımı, İ.Ü. BAPB, Proje No: 8426 (Devam ediyor).
 • Morphological Features of Major submarine Landslides of Mamara Sea. (İÜ Bilimsel Araştırma Projesi. Proje No: UDP-236/10032004.
 • Marmara Denizi’nde Deprem Üreten Aktif Fayların İstanbul’ a Olası Etkilerinin Uzaktan Algılama, C.B.S. ve Sayısal Arazi Modelleri ile Araştırılması. (İÜ Bilimsel Araştırma Projesi. Proje No: 1745/21122001.
 • Avrupa 7. Çerçeve Projesi. (FP7), PEGASO (Proje Numarası: 244170); People for Ecosystem-based Governence in Assessing Sustainable development, of Ocean and coast Collaborative Projects- Large scale integrating.
 • Avrupa 7. Çerçeve Projesi. (FP7), UP-GRADE BS-SCENE (Proje Numarası: 226592), projesi Yürütücüsü (2009-2012).
 • Environmental Master Plan and Investment Strategy for the Marmara Sea Basin, Turkey. European Investment Bank and Turkish Ministry of Environment and Forestry.
 • Sensitive area map of Black Sea. UNDP- GEF Project.
 • Marmara Bölgesinde Olası Bir Deprem Sonucunda En Büyük Çevresel Riski Taşıyan Kıyı Bölgelerinin Tanımı ve Gerekli Önlemlerin Araştırılması, TÜBİTAK Projesi, Proje No: 100Y085.
 • Ecosystem Modeling of Coastal Lagoons for Sustainable Management, TÜBİTAK Projesi, Proje No: 100Y047.
 • Su Kalitesi Tasarım Kriterleri Raporu, Büyük Melen Havzası Entegre Koruma ve Su Yönetimi Master Planı Projesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Kasım 2006.
 • Testing the Methodology on Spatial Planning for ICZM- Akcakoca District Pilot Project, UNDP (2007).
 • Kültürel Mirasın Kaydı, Analizi, Korunması ve Yaşatılmasına Yönelik Bie Bilgi ve Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi, Örnek Uygulama: Safranbolu Tarihi Kenti, TÜBİTAK Projesi, Proje No: 106Y157 (2012).
 • Zonguldak Kent Merkezi ve Çevresinin Yüzey Deformasyonlarının Diferansiyel İnterferometri Tekniği İle İzlenmesi, ZKÜ Araştırma Projesi, 2008-45-07-01, 2008-2011.
 • Madencilik Kaynaklı Zemin Hareketlerinin İzlenmesi, Japon Uzay Ajansı (ERSDAC) ortaklığı, 2010-2011.
 • Kuzey Anadolu Fayı İsmetpaşa Segmentinin Krip Hareketinin InSAR Tekniği ile İzlenmesi, ZKÜ Araştırma Projesi, 2009-45-05-01, 2009-2011.
 • Monitoring Temporal Changes in the Creep Rate of the Ismetpasa Segment of the North Anatolian Fault, European Space Agency, C1P7390,  2010-2012.
 • İstanbul Anadolu yakası Hazine arazilerinin Uydu verileri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile İncelenmesi, TÜBİTAK İÇTAG I433, 2004.
 • Belgrad Ormanının Jeolojik Yapısının, Toprak Özelliklerinin ve Yetişme Ortamı Birimlerinin Uydu Görüntüleri ile Belirlenmesi, İTÜ Araştırma Fonu Projesi, 1567,  2004.
 • TABİS-İST, Türkiye Afet Bilgi Sisteminin İstanbul Uygulaması Projesi, DPT, 2006.
 • Filyos Çayı Havzası’nın Genel Karakteristiklerinin Uydu Görüntü Verileri ve Sayısal Arazi Modeli ile Analizi, TÜBITAK 104Y296, 2005-2007.
 • İstanbul Anadolu yakası Hazine arazilerinin Uydu verileri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile İncelenmesi, TÜBİTAK İÇTAG I433, 2004.
 • Zonguldak Bahçelievler-İncivez Mahalleri Zemin Hareketlerinin Araştırılması, Başbakanlık AFAD projesi, Bülent Ecevit Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi işbirliği, 2012.
 • Havza Koruma Eylem Planları Projesi, (11 Öncelikli Havza), TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TÜBİTAK- MAM, 2009-2010. (İTÜ Danışmanlık)
 • Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Revizyonu Projesi, TC Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2011-2012. (İTÜ Danışmanlık)
 • Groundwater and Dependent Ecosystems: New Scientific and Technical Basis for Assessing Climate Change and Land-use Impacts on Groundwater Systems (GENESIS), Avrupa Birliği 7. Çerçeve Projesi, 2009 – devam ediyor (İTÜ Danışmanlık)
 • Havza Koruma Eylem Planları Projesi, (14 Havza), TC. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, TÜBİTAK- MAM, 2012-2014. (İTÜ Danışmanlık)
 • Lazer Nokta Bulutları ve Dijital Görüntülerden Kültür Varlıklarının Belgelendirilmesinde 3D Cephe Modeli Üretimi Amaçlı Yarı Otomatik Bir Metot Geliştirilmesi
 • Ülkemizdeki Antik Roma Amfitiyatrolarının Geometrik Yapısının Belirlenmesi Üzerine Bir İnceleme; (Proje Yürütücüsü), Proje No/Kod : 2009/048,  KOÜ BAP Birimi
 • OrbWiev-3 Uydu Görüntülerinin Doğruluğunun ve Mühendislik Uygulamalarında Kullanım Olanaklarının Araştırılması, TÜBİTAK Projesi, 105Y124, 2008.
 • İstanbul Su Havzalarının Uydu Görüntüleri Kullanılarak Arazi Kullanım Değişimlerinin Analizi, İSKİ, 2001.
 • RABİS, Rize İl Geneli Afet Bilgi ve Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi Kurulması Projesi, TÜBİTAK KAMU-ARGE Projesi, 2008.
 • Climate Impacts in Europe, European Commission's Joint Research Centre (EC-JRC)PESETA- II Project, Project member, 2011-2013.
 • Using remote sensing technologies to identify grape diversity and to determine the spatial distribution of vineyard areas, TUBITAK  Project, Project Member, 2010-2012.
 • NEARCTIS, Excellence in Cooperative Traffic Management, European Union, Network of Excellence, Associate Partner, 2013.
 • The National Transportation Strategy, Ministry of Transportation, Turkey, responsible for Chapter XII, Data Acquisition & GIS, 2003-2005.
 • Uzaktan Algılama Teknolojileri Kullanılarak Üzüm Çeşitliliğinin Belirlenmesi ve Bağ Alanlarının Mekansal Dağılımının Tespiti, TÜBİTAK, 2012.
 • Tarihi Eserlerin Fotogrametrik Olarak Dökümantasyonu ve Bilgi Sistemine Aktarılması.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
 • Kaya, Ş., Başar, U.G., Karaca, M., Şeker, D.Z., “Assessment of Urban Heat Islands Using Remotely Sensed Data”, Ekoloji, 21(84), 107-113 (2012).
 • Kaya, Ş., Şeker, D.Z., Tanık, A., “Analysis of Urbanized Areas Using V-I-S Componets Model”, Fresenius Environmental Bulletin, 21(11), 3243-3248 (2012).
 • Yanalak, M., Sertel, E., Musaoglu, N., Ipbuker, C., Kaya, Ş., “Comparison of Planimetric and Thematic Accuracy of OrbView-3 and IKONOS Images”, Journal of the Indian Society of Remote Sensing, 39(2): pp 135–146,(2011).
 • Seker, D.Z., Kaya, Ş., Alkan, R.M., Tanık A. ve Sertel, E., “3D Coastal Erosion Analysis of Kilyos-Karaburun Region Using Multi-Temporal Satellite Image Data,“ Fresenius Environmental Bulletin, 17(11b), 1977-1982 (2008).
 • Kaya, Ş., Sertel, E., Seker D. Z. ve Tanık, A. “Multi-temporal Analysis and Mapping of Coastal Erosion Caused by Open Mining Areas,“ Environmental Forensics, 9(2), 271-276 (2008).
 • Sertel, E., Findik, N., Kaya, Ş., Seker D. Z. ve A. Samsunlu, “Assessment of Landscape Changes in the Kizilirmak Delta, Turkey Using Remotely Sensed Data and GIS,” Environmental Engineering Science, 25(3), 353-362 (2008).
 • Demirel, H., Sertel, E., Kaya, Ş. ve Seker, D.Z., “Exploring Impacts of Road Transportation on Environment: A Spatial Approach,” Desalination, 226(1-3), 279-288 (2008).
 • Sertel, E., Kutoglu S. H. ve Kaya, Ş., “Geometric Correction Accuracy of Different Satellite Sensor Images: Application of Figure Condition,” International Journal of Remote Sensing, 28 (20), 4685 – 4692 (2007).
 • Kaya, Ş., Seker, D.Z., Yasa, N., Kabdaşlı, S., Tanik, A., “ Utility of Remote Sensing Technology for Determining Characteristics of Sandy Beaches”, CLEAN- Soil,Air,Water, 35(6) 654-659 (2007).
 • Sertel, E., Kaya,Ş. ve P. J. Curran, “Use of Semi-variograms to Identify Earthquake Damage in an Urban Area,” IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 45(6), 1590-1594 (2007).
 • Kaya Ş.,“Multitemporal Analysis of Rapid Urban Growth in Istanbul Using Remotely Sensing Data”, Environmental Engineering Science, Vol. 24, No: 2, 228-233 (2007).
 • Kaya, Ş., Şeker, D.Z., Kabdaşlı, S., Musaoğlu, N., Yuasa, A., Shrestha, M., “Monitoring Turbid Fresh Water Plume Characteristics by Means of remotely Sensing Data”, Hydrological Processes, Vol. 20, No: 11, 2429-2440 (2006).
 • Kaya, Ş., Curran, P.J., “Monitoring urban growth on the European side of the Istanbul metropolitan area: a case study”, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Vol. 8, 18-25 (2006).
 • Kaya, Ş., Curran, P.J., Llewellyn, G., “Post-earthquake building collapse: A comparison of government statistics and estimates derived from SPOT HRVIR data”, International Journal of Remote Sensing, Vol. 26, No: 13, 2731-2740 (2005).
 • Seker, D.Z., Kaya, Ş., Musaoğlu, N., Kabdaşlı, S., Yuasa, A., and Duran, Z.,. Investigation of Meandering in Filyos River by Means of Satellite Sensor Data, Hydrological Processes, Vol. 19, No: 7, 1497-1508 (2005).
 • Okay, A. I., Tüysüz, O., Kaya, Ş., “From transpression to transtension: Changes in Morphology and Structure around a bend on the North Anatolian Fault in the Marmara region”, Tectonophysics, Vol. 391,Issues 1-4,  259-282 (2004).
 • Musaoglu, N., Seker, D.Z., Kabdasli, S., Kaya, Ş., Duran, Z., “Using Remote Sensing and GIS for the Assessment of Visual Attributes; Case Study of the South Coastal Zone of Turkey”, Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 13, No: 9, 854-859 (2004).
 • Kaya, Ş., Müftüoğlu, O., Tüysüz, O., “Tracing the Geometry of an Active Fault Using Remote Sensing and Digital Elevation Model: Ganos Segment, North Anatolian Fault Zone, Turkey”, International Journal of Remote Sensing, Vol. 25, No:19, 3843-3855 (2004).
 • Şeker, D.Z., Göksel, C., Kabdaşlı, S., Musaoğlu, N., Kaya, Ş., “Investigation of Coastal Morphological Changes Due to River Basin Characteristics by Means of Remote Sensing and GIS Tecniques”, Water Science and Technology, Vol. 48, No:10, 135-142 (2003).
 • Sunar, F., Kaya, Ş., “An Assessment of The Geometric Accuracy of Remotely Sensed Images”, International Journal of Remote Sensing, Vol. 18, No:14, 3069-3074 (1997).
 • Müftüoğlu, O., Toğrol, E., Örmeci, C., Kaya, Ş., Musaoğlu, N., İpbüker, C., The Photogrammetric Measurement of Constructional Displacements of Küçüksu Palace, Bulletin of the Technical University of Istanbul, Vol. 48, No: 2, pp 353-363, (1995).
 • Kaya, Ş., “Analysis of an Active Fault Geometry Using Satellite Sensor and DEM Data: Gaziköy-Saros Segment (NAFZ)”, International Journal of Geosciences, Vol. 4, No:6, 919-926, (2013).
 • Alganci, U., M. Ozdogan, E. Sertel, and C. Ormeci., 2014. Estimating Maize and Cotton Yield in Southeastern Turkey with Integrated Use of Satellite Images, Meteorological Data and Digital Photographs, Field Crops Research, 157, 8–19.
 • Alganci, U., Sertel, E., Ozdogan, M., Ormeci, C., 2013. Parcel level crop type identification using different classification algorithms and multiresolution imagery in Southeastern Turkey. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing. 79(11), 1053-1065.
 • Yanalak, M., Musaoglu, N., Ipbuker, C. Sertel, E. and Kaya, S. DEM Accuracy of High Resolution Satellite Images. ICCSA 2012, Part III, Lecture Notes in Computer Sciences, 7335, pp. 471–480, (2012).
 • Sertel, E., H. K. Cigizoglu ve D. U. Sanli. Reply to: AKYILMAZ, O., 2010. Discussion of: SERTEL, E.; CIGIZOGLU, H.K., and SANLI, D.U., 2008. Estimating Daily Mean Sea Level Heights Using Artificial Neural Networks. Journal of Coastal Research, 27(4), 791-792,  DOI: 10.2112/JCOASTRES-D-11-00038.1, (2011).
 • Sertel, E., C. Ormeci and A. Robock. Modelling land cover change impact on the summeclimate of the Marmara Region, Turkey, Int. J. Global Warming, Vol, 194-202.
 • Sertel, E. , A. Robock and C. Ormeci. Impacts of Land Cover Data Quality on Regional Climate Simulations, International Journal of Climatology, 30(13), 1942-1953,  DOI: 10.1002/joc.2036 (2010).
 • Rezaul Mahmood, Roger A. Pielke Sr., Kenneth G. Hubbard, Dev Niyogi, Gordon Bonan, Peter Lawrence, Bruce Baker, Richard McNider, Clive McAlpine, Andres Etter, Samuel Gameda, Budong Qian, Andrew Carleton, Adriana Beltran-Przekurat, Thomas Chase, Arturo I. Quintanar, Jimmy O. Adegoke, Sajith Vezhapparambu, Glen Conner, Salvi Asefi, Elif Sertel, David R. Legates, Yuling Wu, Robert Hale, Oliver W. Frauenfeld, Anthony Watts, Marshall Shepherd, Chandana Mitra, Valentine G. Anantharaj, Souleymane Fall, Robert Lund, Anna Treviño, Peter Blanken, Jinyang Du, Hsin-I Chang, Ronnie Leeper, Udaysankar S. Nair, Scott Dobler, Ravinesh Deo, Jozef Syktus, Impacts of Land Use Land Cover Change on Climate and Future Research Priorities, Bulletin of the American Meteorological Society, 91 (1), 37-46, DOI: 10.1175/2009BAMS2769.1 (2010).
 • Sertel, E., “Identification of Earthquake Induced Damage Areas Using Fourier Transform and SPOT HRVIR Pan Images,” Sensors, 9(3), 1471-1484, DOI:10.3390/s90301471 (2009).
 • Ormeci, C., E. Sertel ve O. Sarikaya, “Determination of Chlorophyll-A Amount in Golden Horn, Istanbul, Turkey Using Ikonos and In Situ Data,” Environmental Monitoring and Assessment, 155(1), 83-90, DOI 10.1007/s10661-008-0419-y (2009).
 • Sertel, E., H. K. Cigizoglu ve D. U. Sanli, “Estimating Daily Mean Sea Level Heights Using Artificial Neural Networks,” Journal of Coastal Research, 24(3), 727-735 (2008).
 • Ekercin, S., Sertel, E., Celik, F.D. and Durduran, S, “   Investigating the Climate Change Impacts on the Water Resources of the Konya Closed Basin Area (Turkey) Using Satellite Remote Sensing Data. Causes, Impacts and Solutions to Global Warming, Chapter 9, I. Dincer et al. (eds.), 2013,pp 157-168, DOI 10.1007/978-1-4614-7588-0_9.
 • Sertel, E. and Seker, DZ. Determination of Human Induced Coastal Changes Using RS, GIS and Geostatistics, Coastal Hazards, Chapter 3, pp.85-97, Springer, C.W. Finkl (ed.), 2013, DOI 10.1007/978-94-007-5234-4_3.
 • D.Z. Seker, S. Kaya, N. Musaoglu, H. Demirel, A. Tanik, and E. Sertel. Spatial Analyses for Environmental Impacts of Landfill Areas, Survival and Sustainability: Environmental Concerns in the 21st Century, pp. 691-699, Springer, Gökçekuş, H, Türker, U., LaMoreaux, J.W (ed.), 2011, DOI 10.1007/978-3-540-95991-5.
 • Y. KURUCU, F.B. ŞANLI, M.T.ESETLİLİ, M. BOLCA, C. GÖKSEL,. “Contribution of SAR images to determination of surface moisture on the Menemen Plain, Turkey”. International Journal of Remote Sensing, Vol .30, Number: 7,pp: 1805-1818, 2009.
 • A.O. DOGRU, F. BEKTAŞ BALCIK, F. BALIK SANLI, C. GOKSEL, N. ULUGTEKIN.  “A Change Detection Analysis in the     Izmir Bird Paradise: Integration of Remote Sensing and Geographic Information System”, Fresenius Environmental Bulletin (FEB), Vol 18, No 1, pp. 51 - 56. 2009.
 • N. ULUGTEKİN, F. BEKTAS BALCİK, A. O. DOGRU, C. GOKSEL, I. ASLAN ALATON, D. ORHON, 2009, The Use of Remote Sensing and GIS Technologies for Evaluation of Turkish River Basins: A Case Study of Marmara River Basin and Istanbul, International Journal of Environment and Health: Part A , Vol. 44 No:1, 388-396.
 • F. BALIK ŞANLI, F.BEKTAŞ BALÇIK, Ç. GÖKSEL “Defining Temporal Spatial Patterns of Mega City Istanbul to See The Impacts of Increasing Population”. Environmental Monitoring Assessment, 146, pp:267-275, Springer Science . DOI 10.1007/s10661-007-0078-4, 2008.
 • A.Ö. DOĞRU, F. BEKTAŞ BALÇIK, Ç. GÖKSEL, N. ULUĞTEKİN,. “Monitoring Coastal Dunes by Remote Sensing and GIS in North-West Part of Turkey: A case Study of Kilyos Dunes” Fresenius Environmental Bulletin. Volume 15 – 9.b, pp:1216-1220, 2006.
 • N. ULUGTEKİN, S. AKSOY, D.Z. ŞEKER, Ç. GOKSEL, “ Use of GIS in Epidemiology: A Case Study in Istanbul”  Journal of Environmental Science and Health. Parth A, 41:2013-2026, 2006.
 • C. GOKSEL, N. MUSAOGLU, M. GUREL, N. ULUGTEKİN, A. TANİK, D.Z. SEKER .“Determination Of Land-Use Change In An Urbanized District Of Istanbul Via Remote Sensing Analysis”, Fresenius Environmental Bulletin, Volume 15 – 8.a,pp: 798-805.  2006.
 • F. BEKTAS AND C. GOKSEL, “Remote sensing and GIS integration for land cover analysis, a case study: Bozcaada Island”   Water Science and Technology, Vol 51, Number 11, pp: 239-244. 2005.
 • C. GÖKSEL, D. E. MERCAN, S. KAPDAŞLI, F.BEKTAŞ, D.Z. ŞEKER. “Definition Of Sensitive Areas In A Lakeshore By Using Remote Sensing And GIS” Fresenius Environmental Bulletin Volume 13 – No 9.pp: 860-864. 2004.
 • C. GÖKSEL, D.Z. ŞEKER, S. KAPDAŞLI. “Prediction of Lagoon’s Natural Conditions Using Satellite Data and GIS” Journal Environmental Science and Health, Vol: A.38.Number 8, pp: 1669-1681. 2003.
 • C. GÖKSEL, “Monitoring of Water Basin Area in Istanbul Using Remote Sensing Data” Water Science and Technology ,Vol 38, Number 11-, pp:   209-216, 1998.
 • FILIZ BEKTAS BALCIK, DANUT MIHON, VLAD COLCERIU , KARIN ALLENBACH, CIGDEM GOKSEL, A. OZGUR DOGRU, GREGORY GIULIANI, DORIAN GORGAN: Remotely Sensed Data Processing on Grids by using GreenLand Web Based Platform”, (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, EnviroGRIDS Special Issue on “Building a Regional Observation System in the Black Sea Catchment", 58-65, 2013.
 • Doğan, U., Demir. D.Ö.,  Çakir, Z.,  Ergintav, S., Özener, H., Akoğlu, A.M., Nalbant, S.S., Reilinger, R., 2014, Postseismic deformation following the Mw 7.2 October 23, 2011 Van earthquake (Turkey): Evidence for aseismic fault reactivation, Geophysical Research Letters, 41, doi:10.1002/2014GL059291.
 • Abdikan, S., Arıkan, M., Şanlı, F.B., Çakir, Z., 2013, Monitoring of coal mining subsidence in peri-urban area of Zongundak city (NW Turkey) with persistent scatterer interferometry using ALOS-PALSAR, Environmental Earth Sciences, DOI: 10.1007/s12665-013-2793-1.
 • Karimzadeh, S., Çakir, Z., Osmanoğlu, B., Schmalzle, G., Miyajima, M., Amiraslanzadeh, R., Djamour, Y., 2013, Interseismic strain accumulation across the North Tabriz Fault (NW Iran) deduced from InSAR time series, Journal of Geodynamics, v. 66, p. 53-58, doi:10.1016/j.jog.2013.02.003.
 • Mahmoud, Y., Masson, F., Meghraoui, M., Çakir, Z., Alchalbi, A., Yavasoglu, H., Yonlu, O., Daoud, M., Ergintav, S. & Inan, S., 2013, Kinematic study at the junction of the East Anatolian fault and the Dead Sea fault from GPS measurements, Journal of Geodynamics, v. 67, p. 30-39, doi:10.1016/j.jog.2012.05.006.
 • Cakir, Z., Ergintav, S., Ozener, H., Dogan, U.,  Akoglu, A., Meghraoui, M., & Reilinger, R., 2012, Onset of aseismic creep on major strike slip faults, Geology, v. 40; no. 12; p. 1115–1118.
 • Mahmoud, Y., Masson, F., Meghraoui, M., Cakir, Z., Alchalbi, A., Yavasoglu, H., Yonlu, O., Daoud, M., Ergintav, S. & Inan, S., 2012, Kinematic study at the junction of the East Anatolian fault and the Dead Sea fault from GPS measurements, Journal of Geodynamics, http://dx.doi.org/10.1016/j.jog.2012.05.006.
 • Cetin, E., Meghraoui, M. Çakir, Z., Akoglu, A.M. Mimouni, O., Chebbah, M., 2012, Seven years of postseismic deformation following the 2003 Mw=6.8 Zemmouri earthquake (Algeria) from InSAR Time Series, Geophysical Research Letters, 39, L10307, doi:10.1029/2012GL051344.
 • Tatar, O., Poyraz, F., Gürsoy , H., Çakir, Z., Ergintav, S., Akpınar, Z., Koçbulut, F., Sezen, F., Türk, T., Hastaoğlu, Ö.K., Polat, A., Mesci, B.L., Gürsoy, Ö., Ayazlı, I.,E. Çakmak, R., Belgen, A., Yavaşoğlu, H., 2012, Crustal deformation and kinematics of the Eastern Part of the North Anatolian Fault Zone (Turkey) from GPS measurements, Tectonophysics, 518, 55-62,  doi: 10.1016/j.tecto.2011.11.010
 • Bache, F., Popescu, S-M., Rabineau, M., Gorini, C., Suc, J-P., Clauzon, G., Olivet, J-L., Rubino, J-L., Melinte-Dobrinescu M.C., Estrada, F., Londeix, L., Armijo, R., Meyer, B., Jolivet, L., Jouannic, G., Leroux, E., Aslanian, D., Dos Reis, A.T., Mocochain, L., Dumurdzanov, N., Zagorchev, I., Lesic, V., Tomic, D., Cagatay, N.M., Brun, J-P., Sokoutis, D., Csato, I., Ucarkus, G., and Çakir, Z., 2012, A two step process for the reflooding of the Mediterranean after the Messinian Salinity Crisis, Basin Research, 24, 125–153, doi: 0.1111/j.1365-2117.2011.00521.x.
 • Yavasoglu, H., Tarı, E., Tuysuz, O., Çakir, Z., and Ergintav, S., 2011, Determining and Modeling Tectonic Movements along the Central Part of the North Anatolian Fault (Turkey) Using Geodetic Measurements. Journal of Geodynamics. 51, 339-343, doi:10.1016/j.jog.2010.07.003.
 • Uçarkus, G., Çakir, Z., and Armijo R., 2011, Western Termination of the Mw 7.4, 1999 Izmit Earthquake Rupture: Implications for the Expected Large Earthquake in the Sea of Marmara. Turkish Journal of Earth Sciences. 20, 383-398, doi:10.3906/yer-0911-72.
 • Karabacak, V., Altunel E., & Çakir, Z., 2011,  Monitoring aseismic surface creep along the North Anatolian Fault (Turkey) using ground-based LIDAR. Earth and Planetary Science Letters, 304, 64-70.
 • Aksoy, E.M., Meghraoui, M. Vallee, M., and Çakir, Z., 2010, Rupture Characteristics of the 1912 Mürefte (Ganos) Earthquake Segment of the North Anatolian Fault (Western Turkey), Geology, 38-11, 991–994; doi: 10.1130/G31447.1.
 • Melinte-Dobrinescu, M.C., J-P. Suc, G. Clauzon,  S.M. Popescu, R. Armijo, B. Meyer, D. Biltekin, N. Çağatay, G. Ucarkuş, G. Jouannic, S. Fauquette  and Z. Çakir,  2009. The Messinian Salinity Crisis in the Dardanelles region: Chronostratigraphic constraints. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (2009), 278, 24–39, doi: 10.1016/j.palaeo.2009.04.009.
 • Belabbès, S., M. Meghraoui, Z. Çakır, ve Y. Bouhadad, “InSAR analysis of the moderate size Ain Temouchent (Algeria) blind thrust earthquake (22 12 1999, Mw 5.7)”, Journal of Seismology, doi: 10.1007/s10950-008-9135-x.
 • Belabbes, S., C., Wicks, Z. Çakır, ve M. Meghraoui, “Rupture parameters of the 21 May 2003, Mw 6.8, Zemmouri (Northern Algeria) earthquake deduced from InSAR”, Journal of Geophysical Research, 114, B03406, doi: 10.1029/2008JB005912 (2009)
 • Çakır, Z., ve A. M. Akoglu,  “Synthetic aperture radar interferometry observations of the M = 6.0 Orta earthquake of 6 June 2000 (NW Turkey): Reactivation of a listric fault”, Geochemistry Geophysics Geosystems, 9, Q08009, doi:10.1029/2008GC002031 (2008).
 • Akoglu, A.M, Z. Çakır, M. Meghraoui, S. Belabbes, S.O. El Alami, S. Ergintav, ve H.S. Akyüz,  “The 1994-2004 Al Hoceima ( Morocco ) Earthquake Sequence: Conjugate fault ruptures deduced from InSAR”, Earth and Planetary Science Letters, 252, 467-480 (2006).
 • Çakır, Z., M. Meghraoui, A. M. Akoglu, S. Belabbes, N. Jabour, S. Belabbes, ve L. Ait-Brahim, “Surface Deformation Associated With The Mw 6.4, February 24, 2004 Al Hoceima (Morocco) Earthquake Deduced From InSAR Implications For The Active Tectonics Along North Africa”, Bulletin Seismological Socociety of America, 96, 1-10, doi: 10.1785/0120050108 (2006).
 • Armijo, R. N. Pondard, B. Meyer, G.Ucarkus, B. Mercier de Lepinay, J. Malavieille, S. Dominguez, M-A. Gustcher, S. Schmidt, C. Beck, N. Cagatay, Z. Çakır, C. Imren, K. Eris, B. Natalin, S. Ozalaybey, L. Tolun, L. Seeber, L. Gasperini, C. Rangin, O. Emre, ve K. Sarikavak, “Submarine fault scarps in the Sea of Marmara pull-apart (North Anatolian Fault): Implications for seismic hazard in Istanbul”, Geochemistry Geophysics Geosystems, doi:10.1029/2004GC000896 (2005).
 • Çakır, Z., A. M. Akoglu, S. Belabbes, S. Ergintav, ve M. Meghraoui,  “Creeping along the Ismetpasa section of the North Anatolian Fault (Western Turkey): Rate and extent from InSAR”, Earth and Planetary Science Letters, 238, 225-234 (2005).
 • Meghraoui, M., S. Maouche, B. Chemaa, Z. Çakır, A. Aoudia, A. Harbi, P.-J. Alasset, A. Ayadi, Y. Bouhadad, ve F. Benhamouda, “Coastal uplift and thrust faulting associated with the Mw = 6.8 Zemmouri (Algeria) earthquake of 21 May, 2003”, Geophysical Research Letters, 3, 19, doi:10.1029/2004GL020466 (2004).
 • Çakır, Z., J-B. de Chabalier, R. Armijo, B. Meyer, A. Barka, ve G. Peltzer, “Coseismic and early postseismic slip associated with the 1999 Izmit earthquake (Turkey), from SAR interferometry and tectonic field observations”, Geophysical Journal International, 155, 93-110 (2003).
 • Hartleb, R.D., J.F. Dolan, H.S., Akyüz, T.E., Dawson, A.Z., Tucker, B., Yerli, T.K., Rockwell, E. Toraman, Z. Çakır, A. Dikbaş, ve E. Altunel, “Surface rupture and slip distribution along the Karadere segment of the 17 August 1999 Izmit and the western section of the 12 November 1999 Düzce, Turkey, earthquakes”, Bulletin Seismological Socociety of America, 92, 67-78 (2002).
 • Barka, A., S.H. Akyüz, E. Altunel, G. Sunal, Z. Çakır, A. Dikbaş, B. Yerli, R. Armijo, B. Meyer, J-B. de Chabalier, T. Rockwell, J. Dolan, R. Hartleb, T. Dawson, S. Christofferson, A. Tucker, T. Fumal, R. Langridge, H. Stenner, W. Lettis, J. Bachhuber, ve W. Page, “The surface rupture and slip distribution of the 17 August 1999 Izmit earthquake M=7.4, North Anatolian Fault”, Bulletin Seismological Socociety of America, 92, 43-60 (2002).
 • Hancock, P.L., R.M.L. Chalmers, E. Altunel, Z. Çakır, “Travitonics: using travertines in active fault studies”, Journal of  Structural Geology, 21,  903-916 (1999).
 • Hancock, P.L., R.M.L. Chalmers, E. Altunel, Z. Çakır, A. Becher-Hancock, “Creation and destruction of travertine monumental stones by earthquake faulting at Hiearapolis, Turkey”, Volcanoes, Earthquakes and Archaeology, ed. W. McGuire, D. Griffiths, P.L. Hancock, Geological Society Special Publication. No: 171, p1-14, SSBN 1-86239-062-2, 2000.
 • Witter, R.C., W.R. Lettis, Bachhuber, A. Barka, E. Evren, Z. Çakır, W.D. Page, J. Hengesh, 2000, “Paleoseismic Studies of the Hersek peninsula after 17 August 1999 Izmit earthquake”, The 1999 Izmit and Duzce Earthquakes: Preliminary results, ed. A. Barka, O. Kozaci, S. Akyüz and E. Altunel, Istanbul Technical University, Istanbul, p. 329,2000.
 • Armijo, R., B. Meyer, A. Barka, J-B. de Chabalier, A. Hubert, Z. Çakır, “The fault breaks of the 1999 earthquakes in Turkey and the tectonic evolution of the Sea of Marmara: a summary”, The 1999 Izmit and Düzce Earthquakes: Preliminary results, ed. A. Barka, O. Kozaci, S. Akyüz and E. Altunel, Istanbul Technical University, Istanbul,p.55, 2000.
 • Cetin, M., Musaoglu, N., Tanik, A. (2008). Multitemporal Assessment of Land-Use Change in a Rapidly Urbanizing Coastal Region in Turkey Using Remote Sensing, Environmental Engineering Science, Vol. 25, Number: 6, pp. 917-928.
 • Coskun, H. G., Tanik, A., Alganci, U., Cigizoglu, H.K. (2008). Determination of Environmental Quality of a Drinking Water Reservoir by Remote Sensing, GIS and Regression Analysis, Water, Air, and Soil Pollution, Vol. 194, Numbers: 1-4, pp. 275-285.
 • Orkan, O., Musaoglu, N., Seker, D.Z., Tanik, A. (2008). Determination of Flood Risk in Sakarya Sub-basin Using Remotely Sensed Data and GIS, Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 11b, pp. 590-595.
 • Erturk, A., Gurel, M., Ekdal, A., Tavsan, C., Ugurluoglu, A., Seker, D. Z., Tanik, A., Ozturk, I. (2010). Water Quality Assessment and Meta model Development in Melen Watershed, Turkey, Journal of Environmental Management, Vol. 91, pp.1526-1545.
 • Erturk, A., Alganci, U., Tanik, A., Seker, D.Z. (2012). Determination of Land-use Dynamics in a Lagoon Watershed by Remotely Sensed Data, Fresenius Environmental Bulletin, Volume 21 (10a), pp. 3052-3058.
 • Arslan O.,Cepni M.S.,Etiler N., (2013).Spatial analysis of perinatal mortality rates with geographic information systems in Kocaeli, Turkey, Public Health , 127 (4), 369-379.
 • Arslan, O., (2013).Spatially weighted principal component analysis (PCA) method for water quality analysis, Water Resources, Vol. 40, No:3, pp. 315–324.
 • Korucu, M.K., Arslan, O., Karademir, A., (2013). Siting a Municipal Solid Waste Disposal Facility, Part One: An Evaluation of Different Scenarios for a Site Selection Procedure, Journal of the Air & Waste Management Association, 63(8), 879–885.
 • Arslan, O. and Kurt, O., (2013).Determination of the Geometric Form of Hierapolis Theater in Pamukkale, Turkey.", Journal of Surveying Engineering, doi:10.1061/(ASCE)SU.1943-5428.0000129, (Published: 16 November 2013 online).
 • KURT, O., ARSLAN,O., (2012). Geometric Interpretation and Precision Analysis of Algebraic Ellipse Fitting Using Least Squares Method , Acta Geodaetica Et Geophysica Hungarica, 47 (4), 430-440.
 • Arslan, O., (2009). A novel confidence estimation method for neural networks in multispectral image classification", Ozan ARSLAN, International Journal of Digital Earth, 2, 343-358.
 • Arslan, O., (2009). A GIS-Based Spatial-Multivariate Statistical Analysis of Water Quality Data in the Porsuk River, Turkey,  Water Quality Research Journal of Canada, 44: 3, 279-293.
 • Bektaş Balçık, F.,(2014). Determining the impact of urban components on land surface temperature of Istanbul by using remote sensing indices, Environmental Monitoring and Assessment, Vol.186, Issue 2, 859-872.
 • Skidmore, A.K., Ferwerda, J ., Mutanga, O.,  Van Wieren, S., Prins, H. H. T., Bektas Balcik, F., Valentijn V.,(2010) Forage Quality Of Savannas - Simultaneously Mapping Foliar Protein And Polyphenols for Trees and Grass Using Hyperspectral Imagery, Remote Sensing of Environment, Vol.114,  No. 1, pp: 64-72.
 • Tezer, A., Uluğtekin, N., Göksel, Ç., Ertekin, Ö., Terzi, F., Doğru A. Ö., Bektas Balcik., F., Akşehirli, İ., Çetin, N. İ., Yaman, D. Z., Onur, A. C., Özyetgin, A., Delibaş, M., Boyla, A., Bacak, E., Atay, S., Dağdeviren, Ö.: Ömerli Watershed Ecological Assets and Bird Atlas/ Ömerli Havzası Ekolojik Değerleri ve Kuş Atlası / ISBN: 978-975-561-395-6, 2011.
 • ALGAN. O., GAZİOĞLU. C., ÇAĞATAY. N, YÜCEL. Z. Y. and GÖNENÇGİL. B. (1999) "Sediment and water influxes into the Black Sea by Anatolia Rivers”  Zeitschrift für Geomorphologie Vol.43, No.1, pp.61-79.
 • GÖKAŞAN, E., ALPAR, B.,GAZİOĞLU, C., YÜCEL, Z.Y., TOK, B., DOĞAN, E. and GÜNEYSU, C. (2000) “Active Tectonics of the Izmit Gulf (NE Marmara Sea) from high resolution seismic and multi beam batymetry data” Marine Geology 175, 273-296.
 • GÖKAŞAN, E., GAZİOĞLU, C., ALPAR, B.,YÜCEL, Z.Y., ERSOY, Ş., GÜNDOĞDU, O., YALTIRAK, C. and DOĞAN, E. (2001) “Evidences of NW extension of the North Anatolian Fault Zone in Marmara Sea; a new approach to the 17th August 1999 Marmara Sea Earthquake”. Geo Marine Letters (2002)21:183-199.
 • ALGAN, O., GÖKAŞAN, E., GAZİOĞLU, C., YÜCEL, Z. Y., ALPAR, B., GÜNEYSU, C., KIRCI, E., DEMİREL, S., SARI, E. VE ONGAN, D. (2002) “A high- Resolution Seismic Study in Sakarya Delta amd submarine Canyon, southern Black Sea shelf.“ Continental Shelf Research, 22/10: 1511-1527.
 • GAZİOĞLU, C., GÖKAŞAN, E., ALGAN, O., YÜCEL, Z. Y., TOK, B. and DOĞAN, E. (2002).”Morphologic Features of the Marmara Sea from Multi-beam Data”. Marine Geology 190/1-2, 397-420.
 • GÖKAŞAN, E., USTAÖMER, T., GAZİOĞLU, C., YÜCEL, Z. Y., ÖZTÜRK, K., TUR, H., ECEVİTOĞLU, B. and TOK, B. (2003). “ Morpho-tectonic evolution of the Marmara Sea inferred from multi-beam bathymetric and seismic data” Geo Marine Letters 23 (1): 19-33.
 • GAZİOĞLU, C., YÜCEL, Z.Y. and DOGAN, E. (2005). “ Morphological features of major submarine landslides of Marmara Sea by using multi beam data”. Journal of Coastal Research, 21(4), 664-673.
 • BURAK, S., DOGAN, E. and GAZİOĞLU, C. (2005) “Impact of Urbanization and Tourism on Coastal Environment” Ocean and Coastal Management 47, 515-527.
 • HEBERT, H., SCHINDELE, F., ALTIOK, Y., ALPAR, B. and GAZİOĞLU, C. (2005). “Tsunami hazard in the Marmara Sea (Turkey): A numerical approach to discuss active faulting and impact on the Istanbul coastal areas” Marine Geology 215, 23-43.
 • ALTINOK, Y., ALPAR, B., ÖZER, N and GAZİOĞLU, C. (2005). “1881 and 1949 Earthquakes at the Chios-Cesme Strait (Aegean Sea) and their relation to tsunamis”. Natural Hazards and Earth System Sciences, 5: 717 – 725.
 • BURAK, S., ÜNLÜ, S. and GAZİOĞLU, C. (2009). “Environmental Stress Created by Chemical Pollution in the Marmara Sea (Turkey)”.Asian Journal Of Chemistry, Vol. 21 (4), A. N.: 87, pp. 3166-3174.
 • GAZİOĞLU, C., BURAK, S, ALPAR, B., TÜRKER, A., BARUT I. F. 2010 “Foreseeable Impacts of Sea Level Rise on the Southern Coast of the Marmara Sea (Turkey)”. Water Policy, 12, 932-943.
 • BURAK, S. and GAZİOĞLU, C. (Accepted). “Rehabilitation Measures in Water Basins Facing Rapid Urbanization (The Ömerli Case in İstanbul)” DOI: JEMA-D-08-01264
 • ALGAN, O., YALÇIN, M. N., ÖZDOĞAN, M., YILMAZ, Y., SARI, E., KIRCI-ELMAS, E., YILMAZ, İ., BULKAN, Ö., ONGAN, D., GAZİOĞLU, C., NAZİK, A., POLAT, M.A., and MERİÇ, E. “Holocene coastal change in the ancient harbor of Yenikapı–İstanbul and its impact on cultural history” QUATERNARY RESEARCH, Volume: 76, Issue: 1, Pages: 30-45.
 • SİMAV, Ö., ŞEKER, D.Z. and GAZİOĞLU, C. (2013). “Coastal Inundation Due To Sea Level Rise and Extreme Sea State and Its Potential Impacts: Çukurova Delta Case” Turkish Journal of Earth Sciences, Vol. 22, pages: 671-680.
 • YÜCE, H and GAZİOĞLU, C. (2007) “Maritime Security Challenges ahead in the Black Sea” J. Black Sea/Mediterranean Environment, Vol.12:233-250.
 • K. C. GÜVEN, F. NESIMIGIL, S. CUMALI, A. YALÇIN, GAZİOĞLU, C. and B. ÇOBAN (2010). “Anionic detergent LAS pollution and discharged amount from Turkish coasts to the Black Sea during 2004-2007. J. Black Sea/Mediterranean Environment, Vol.16(1), 5-24.
 • Kutoglu, H.S, Mekik, Ç., Akçın, H., “A Comparison of Two Well Known Models for 7-Parameter Transformation,” The Australian Surveyor, 47(1), 24-30 (2001). (Engineering Index)
 • Kutoglu, H.S, Mekik, Ç., Akçın, H., “Effect of Errors in Coordinates on Transformati-on Parameters,” Journal of Surveying Engineering, 129(3), 91-94 (2003).
 • Kutoglu, H.S, “Figure Condition in Datum Transformation,” Journal of Surveying Engineering, 130(3), 138-141 (2004).
 • Kutoglu, H.S., Ayan, T., “The Role of Common Point Distribution in Obtaining Reliable Parameters for Coordinate Transformation,” Applied Mathematics and Computation, 176, 751-758 (2006).
 • Kutoglu, H.S., Ayan, T., Mekik, Ç., “Integrating GPS with National Networks by Coll-ocation Method,” Appl. Math. and Computation, 177, 508-514 (2006).
 • Kutoglu, H.S., Akcin, H., “Determination of 30-Year Creep on The Ismetpaşa Segment of the North Anatolian Fault Using an Old Geodetic Network” Earth Planet and Space, 58, 937-942 (2006).
 • Kutoglu, H.S., Vanicek, P., “Effect of common point selection on coordinate transformation parameter determination” Stadia Geophysica et Geodaetica, 50, 525-536 (2006).
 • Kutoglu, H.S., Akcin, H., Kemaldere, H., Gormus, K.H., “Triggered creep rate on the Ismetpasa segment of the North Anatolian Fault” Natural Hazards and Earth System Sciences, 8, 1369-1373 (2008).
 • Topan, H., Kutoglu, H.S., “Georeferencing accuracy assesment of high resolution satellite images using figure condition method” IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 47(4), 1256-1261 (2009).
 • Kutoglu, H.S., “Direct Determination of Local Coordinates from GPS without Transformation” Survey Review, 41(312), 162-173 (2009).
 • Kutoglu, H.S., “Alternative methods for Improving Transformation Consistency between Geocentric and Non-Geocentric (Local) Coordinate Systems” Survey Review, 41 (314), 408-418, 2010.
 • Akcin, H., Kutoglu, H.S., Kemaldere, H., Deguchi, T., Koksal, E., “Monitoring subsidence effects in the urban area of Zonguldak Hardcoal Basin of Turkey by InSAR-GIS integration” Natural Hazards and Earth System Sciences, 10 (9), 1807-1814 (2010).
 • Kuscu, S., Kutoglu, H.S., Akyol, M., “GPS network adjustment regarding active fault lines in Bursa Metropolitan Area” Scientific Research and Essays, 5 (20), 3114-3120 (2010).
 • Kutoglu, H.S., Akcin, H.,Gundogdu, O., Gormus, K.S., Koksal, E., “Relaxation on the Ismetpasa segment of the North Anatolian Fault after the Golcuk Mw=7.4 and Duzce Mw=7.2 shocks” Natural Hazards and Earth System Sciences, 10, 2653-2657.
 • Kutoglu, H.S., Celik, R.N., Ozludemir, T., Guney, C., “New findings on the effects of İzmit Mw=7.4 and Düzce Mw=7.2 earthquakes” Natural Hazards and Earth System Sciences, 11, 267-272 (2011).
 • Berber, M., Kutoglu, H.S., Dare, P., Vanicek, P., “Combining surface deformation parameters referred to different terrestrial coordinate systems” Survey Review, 44 (324), 23-29 (2012).
 • Kutoglu, H.S., Görmüs, K.S., Deguchi, T., Koksal, E., Kemaldere H., Gündoğdu, O., “Can a creeping segment become a monitor before destructive major earthquakes?” Natural Hazards, 65, 2161-2173, 2013.
 • Kutoglu, H.S., Kemaldere H., Deguchi, T., Berber, M., “Discovering a pull-apart basin using INSAR in Bursa, Turkey” Natural Hazards, DOI 10.1007/s11069-013-0938-x.
 • Ozcan O, Musaoglu N, Seker DZ, "Environmental impact analysis of quarrying activities established on and near a river bed by using remotely sensed data", Fresenius Environmental Bulletin, 11/2012.
 • Taskin G, Musaoglu N, Ersoy O, "Damage Assessment of 2010 Haiti Earthquake with Post-Earthquake Satellite Image by Support Vector Selection and Adaptation", Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, Vol. 10, No. 77, 10/2011, s. 1025-1035, ISSN: 0099-1112, http://onlinedigitalpublishing.com/publication/?i=83446.
 • Cetin M, Musaoglu N, "Merging hyperspectral and panchromatic image data: Qualitative and quantitative analysis", International Journal of Remote Sensing, 2009.
 • Horasan G, Boztepe Guney A, Kusmezer A, Bekler F, Ogutcu Z, Musaoglu N, "Contamination of seismicity catalogs by quarry blasts: An example from Istanbul and its vicinity, northwestern Turkey", Journal of Asian Earth Sciences, Vol. 34, No. 1, 2009, s. 90–99.
 • Orkan Ozcan, Nebiye Musaoglu, Dursun Zafer Seker, Aysegul Tanik, "Determination of Flood Risk in Sakarya Sub-Basin Using Remotely Sensed Data and GIS", Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 17, No. 11B, 2008, s. 1964-1970.
 • Serkan M, Musaoglu N, Kırkıcı H, Ormeci C, "Edge and Fine Detail Preservation in SAR Images through Speckle Reduction with an Adaptive Mean Fitler", International Journal of Remote Sensing, Vol. 29, No. 23, 12/2008, s. 6727–6738.
 • Cetin M, Musaoglu N, "Multi-temporal assessment of land-use change in a rapidly urbanizing coastal region in Turkey using remote sensing", Environmental Engineering Science, Vol. 25, No. 6, 2007, s. 917-028.
 • Musaoglu N, Gurel M, Ulugtekin N, Tanik A, Seker D Z, "Use of Remotely Sensed Data for Analysis of Land Use Change in a Highly Urbanized District of Mega City, Istanbul", Journal of Environmental Science and Health Rart, Vol. A, No. 41, 2006, 2057-2069.
 • Duran Z, Musaoglu N, Seker D Z, "Evaluating Urban Land Use Change in Historical Peninsula, İstanbul by Using GIS and Remote Sensing", Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 8a, No. 15, 2006, s. 806-810.
 • Musaoglu N, Tanik A, Kocabas V, "Identification of Land Use Changes through Image Processing- A Case Study from Istanbul, TURKEY", Environmental Management, Vol. 35, No. 2, 2005, s. 220-230.
 • Musaoglu N, Coskun M, Kocabas V, "Land Use Analysis of Beykoz-Istanbul by Means of Satellite Images and GIS", Water science and Technology, Vol. 11, No. 51, 2005, s. 245-251.
 • Ongan Torunoglu P, Dogruel S, Orhon D, Musaoglu N, "Evaluation Of Control Alternatives For Domestic And Industrial Wastewater Sources in Umur Creek Catchement Area", Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 13, No. 9, 2004, s. 881-838.
 • Sunar F, Musaoglu N, "Merging Multiresolution Spot P and Landsat TM Data: The Effects and Advantages", International Journal of Remote Sensing, Vol. 19, No. 2, 1998, s. 219-224.
 • Maktav D, Sunar F, Kabdasli S, Musaoglu N, Mutlu T, "of Remote Sensing to Monitor the Köyceğiz Lagoon and Its Environment in Turkey", Earth Observation and Remote Sensing, Vol. 15, 1998, s. 321-331.
 • Chesnokova, O., Erten, E. (2013). A Comparison between Coherent and Incoherent Similarity Measures in Terms of Crop Inventory. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 10 (2), 303-307.
 • Erten, E. (2013). Glacier Velocity Estimation by Means Of A Polarimetric Similarity Measure. IEEE Trans. on Geoscience and Remote Sensing, 51 (6), 3319-3327.
 • Erten, E., Reigber A., Ferro-Famil, L., Hellwich, O. (2012). A New Coherent Similarity Measure for Temporal Multi-Channel Scene Characterization. IEEE Trans. on Geoscience and Remote Sensing, 50, 7, pp. 2839-2851.
 • Krantzberg, G., Tanik, A., Antunes do Carmo, J. S., Indarto, A., Ekdal, A. (2010). Advances in Water Quality Control, Chief Editors, Scientific Research Publishing, Inc., USA. (ISBN=978-1-935068-08-2).
 • Erturk, A., Gurel, M., Ekdal, A., Tavsan, C., Ugurluoglu, A., Seker, D. Z., Tanik, A., Ozturk, I. (2010). Water quality assessment and meta model development in Melen watershed – Turkey, Journal of Environmental Management, 91(7), 1526-1545.
 • Erten, E., Reigber, A., Hellwich O. (2010). Generation of Three-Dimensional Deformation Maps from InSAR Data Using Spectral Diversity Techniques. ISPRS Journal of Remote Sensing, 65, 4, 388-394.
 • Erten, E., Reigber, A., Hellwich O., Prats, P.  (2009). Glacier Velocity Monitoring by Maximum Likelihood Texture Tracking. IEEE Trans. on Geoscience and Remote Sensing, 47, 2, pp. 394-405.
 • Erturk, A., Gurel, M., Baloch, M.A., Dikerler, T., Ekdal, A., Tanik, A., Seker, D.Z. (2007). Applicability of Modelling Tools in Watershed Management for the Control of Diffuse Pollution, Water Science and Technology, 56(1), 147- 154.
 • Akyol O., Duran, Z., 2013, A Low-Cost Laser Scanning System Design, Journal of Russian Laser Research, 35,  3.
 • Duran, Z., Aydar U, 2012. Digital modeling of world's first known length reference unit: “the Nippur cubit rod".Journal of Cultural Heritage, Cilt: 13, No: 3, Sf: 352-356, 2012.
 • Ege, A., Seker, D.Z., Tuncay, I., Duran, Z., 2004. A Photogrammetric Analysis of the Distal Radius Articular Surface, Journal of International Medical Research, 32, 4, p. 406-411.
 • M.Cetin, H.Demirel, "Modelling and Simulation of Urban Dynamics", Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 9, No. 10A, s. 2348-2353, ISSN: 1018-4619, (2010).
 • Demirel, H., “A Novel Approach for Determining the Impacts of Road Transportation on Air Quality”, Fresenius Environmental Bulletin (FEB), 15. 8b, 891-897 (2006)
 • Alkan, R.M., Seker, D.Z., Demirel, H., Kalkan, Y., Kabdasli, S., “Designing an Information System for Supporting Integrated Coastal Zone Management (ICZM): A Case Study”, Fresenius Environmental Bulletin (FEB), 15. 8a, 829-834 (2006)
 • Demirel, H., Alkan R., “Promoting Environmental Awareness: Spatial information dissemination”, Fresenius Environmental Bulletin (FEB), 15. 8a, 771-776 (2006)
 • Demirel, H., “A Dynamic Multi-Dimensional Conceptual Data Model Proposal for the Transportation Applications”, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 58, 301-314 (2004)
 • Demirel, H., “A Distinctive Conceptual Data Model for Spatial Highway Information Systems”, Photogrammetrie-Fernerkundung-Geoinformation, E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung (Naegele u.Obermiller), 2, 133-141 (2004)
 • Bayram, B., Seker, D., Acar, U., Yüksel, Y., Güner, A., Cetin, I. (2013). An Integrated Approach to Temporal Monitoring of the Shorline and Basin of Terkos Lake, Journal of Coastal Research (Accepted).
 • Alkan, M., Oruc, M., Yildirim, Y., Seker, D.Z., Jacobsen, C. (2013). Monitoring Spatial and Temporal Land Use/Cover Changes; a Case Study in Western Black Sea Region of Turkey, Journal of Indian Society of Remote Sensing, (online – since Hanuary 2013).
 • Tanik, A., Ozalp, D., Seker, D. Z. (2012). Practical estimation and distribution of diffuse pollutants arising from a watershed in Turkey, International Journal of Environmental Science and Technology, published online (December 2012).
 • Abdullah, H.M., Mahboob, M.G., Banu, M.B., Seker, D.Z. (2012). Monitoring the drastic growth of ship breaking yards in Sitakunda: a threat to the coastal environment of Bangladesh, Environmental Monitoring and Assessment, published online (August 2012). 
 • Sivri, N., Seker, D.Z., Balkis, N., Zan, A. (2012). Analysis of chlorophyll-a distribution on the south-western coast of Istanbul during 2008-2010 using GIS, FEB, November.
 • Sivri, N., Balci, M., Durmus, T., Seker, D.Z., Balkis, N. (2012) Analysis of enteric bacteria distribution in the Gulf of Gemlik (Marmara Sea) by means of GIS, FEB, November.
 • Bas, B., Kabdasli, S., Bozkurtoglu, N.E., Seker, D.Z. (2012). Effect of wave direction on discharged brine dilution, FEB, October.
 • Gurel, M; Erturk, A; Seker, D.Z; Tanik, A; Ekdal, A; Avsar, C; Ozturk, I. (2011) Estimation of monthly diffuse nutrient loads for a watershed in Turkey, WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL,  Volume: 25,   Issue: 2   Pages: 219-229.
 • Sivri, N., Seker, D.Z. (2010). Investigation of Enteric Bacteria of Surface Waters in the Southwestern Coast of Istanbul by means of GIS, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences  10(4): 505-511 (2010).
 • Seker, D. Z., Sivri, N., Fusheng, L., Cilingirturk, A. M. (2010). Public Awareness of Marine Pollution in Istanbul/Turkey, FEB, 19(9A), 1971-1977.
 • Ertürk, A., Gürel, M., Ekdal, A., Seker, D.Z., Tanik, A., Ozturk, I. (2010). Water Quality Assessment and Meta Model Development in Melen Watershed, Journal of Environmental Management, 91 (7), 1526-1545. 
 • Alkoy, S., Dogru, A.O., Basaraner, M., Sahin, U., Ulugtekin, N., Seker, D.Z. (2009). Determination of the Epidemiological Aspects of Air Pollution in Istanbul by Utilizing GIS, Fresenius Environmental Bulletin, 18(1), 117-122.
 • Bayram, B., Acar, U., Seker, D.Z., Ari, A. (2008). A Novel Algorithm For Coast Line Fitting Through A Case Study Over Bosporus, Journal of Coastal Research, 24/4.
 • Ulugtekin, N., Alkoy, S., Seker, D.Z. 2007.  Use of Geographic Information Systems in an Epidemiological Study of Measles in Istanbul. The Journal of International Medical Research Vol.35:1. pp:150-154.
 • Ulugtekin, N., Alkoy, S., Seker, D.Z., Goksel, C. 2006. Use of GIS in Epidemiology: A case Study in İstanbul. Journal of Environmental Science and Health, Part A, 41. pp: 2013-2026. Taylor&Francis.
 • Arslan Alaton, I., Gurel, M., Eremektar, G., Ovez, S., Tanik, A., Seker, D.Z., Orhon, D. (2006). Urban Wastewater Treatment Plants and Reuse Potential in Turkey: Selected Examples from the Western Cities, International Journal of Environment and Pollution (IJEP) Vol. 28, No: 1/2, pp. 115-127.
 • Seker, D.Z., Kabdasli, S., Rudvan, B. (2003). Risk assessment of a dam-break using GIS technology, Water Science and Technology, 48 (10), pp. 89-95
 • Altan, O., Toz, G., Kulur, S., Şeker, D., Volz, S., Fritsch, D., Sester, M. (2001). Photogrammetry and Geographic Information Systems for Quick Assessment, Documentation and Analysis of Earthquakes. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, Number 55, pp. 359-372.
 • Şeker, D.Z., Tavil, A. (1996). Evaluation of Exterior Building Surface Roughness Degress By Photogrammetric Method, Building and Environment, Vol.31, No.4, pp.393-398.
 • Yuceil, K., Tanik, A., Gurel, M., Seker, D.Z., Ekdal, A., Erturk, A., Gonenc, E. (2007). Implementation of Soil Survey and Analyses for Promoting Watershed Modelling Applications, Environmental Monitoring and Assessment, 128, 465-474.
 • Sertel, E., Seker, D.Z. (2013). Determination of Human Induced Coastal Changes Using RS, GIS and Geostatistics, Coastal Hazards, Springer (Chapter 3), Editor: Charles W. Finki).
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ