ALT BİRİMLERİ

1) Dijital görüntü işleme
2) Coğrafi Bilgi Sistemleri
3) LIDAR ve RADAR
4) Değişim saptama
5) Kensel uzaktan algılama
6) Şehir ve Bölge Planlama uygulaması  
7) Doğal kaynak yönetimi
8) Tarımsal uzaktan algılama
9) Çevre uygulaması
10) Jeolojik uygulamalar
11) Ormancılık uygulaması
12) Meteorolojik uygulamalar
13) Afet yönetimi uygulamaları
14) Coğrafya uygulamaları
15) Kıyı mühendisliği uygulamaları
16) Hidrolojik uygulamalar
17) Arkeolojik uygulamalar

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Derya MAKTAV

ARAŞTIRMACILAR

Prof.Dr. Derya Maktav, İTÜ Geomatik Müh. Böl.
Prof.Dr. Filiz Sunar,  İTÜ Geomatik Müh. Böl.
Prof.Dr. Gonca Coşkun, İTÜ Geomatik Müh. Böl.
Prof.Dr. Fatmagül Kılıç, YTÜ Geomatik Müh. Böl.
Prof.Dr. Erkan Beşdok, Erciyes Üniv. Harita Müh. Böl.
Prof.Dr. Coşkun Özkan, Erciyes Üniv. Harita Müh. Böl.
Prof.Dr. Yusuf Kurucu, Ege Üniv. Ziraat Müh. Böl.
Prof.Dr. Suha Berberoğlu (Çukurova Ü)
Prof.Dr. Taşkın Kavzoğlu, Gebze YTE Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Böl.
Prof.Dr. Zafer Aslan (İ Aydın Ü)
Prof.Dr. Zübeyde Alkış, YTÜ Geomatik Müh. Böl.
Prof.Dr. Tahsin Yomralıoğlu (İTÜ Geomatik Müh. Böl.)
Prof.Dr. Carsten Jürgens (Bochum U, Germany)
Prof.Dr. Ioannis Manakos (EARSeL, Europe)
Prof.Dr. Constantinos Cartalis (Athens Un., Greece)
Prof.Dr. Rosa Lasaponara (CNR-IMAA, Italy)
Prof.Dr. Sui Haigang (Wuhan Univ, China)
Prof.Dr. Wolfgang Sulzer (Graz Univ, Austria)
Prof.Dr. Lena Halonova (kat. Geomatiky Czech Rep)
Doç.Dr. Çiğdem Göksel, İTÜ Geomatik Müh. Böl.
Assoc.Prof. Hannes Taubenböck (DLR, Germany)
Assoc.Prof. Maik Netzband (Bochum Univ, Germany)
Doç.Dr. Levent Genç (Çanakkale OM Üniv.)
Doç.Dr. Hayriye Eşbah Tunçay (İTÜ)
Doç.Dr. Bülent Bayram, YTÜ Geomatik Müh. Böl.
Doç.Dr. Füsun Balık Şanlı, YTÜ Geomatik Müh. Böl.
Doç.Dr. Naci Yastıklı, YTÜ Geomatik Müh. Böl.
Doç.Dr. Esra Erten, İTÜ Geomatik Müh. Böl.
YDoç. Dr. Filiz Bektaş Balçık, İTÜ Geomatik Müh. Böl.
YDoç. Dr. Umut Güneş Sefercik, Bülent Ecevit Üniv. Geomatik Müh. Böl.
YDoç. Dr. Hüseyin Topan, Bülent Ecevit Üniv. Geomatik Müh. Böl.
Assist.Prof.Ahmed Shaker (Ryerson Uni,Canada)
Arş.Gör. Bahadır Çelik, İTÜ Geomatik Müh. Böl.
Arş.Gör. Kaan Kalkan, İTÜ Geomatik Müh. Böl.
Dr.Cihangir Aydöner (TÜBİTAK-MAM)
Dr.Malcolm Taberner (Plymouth Mlab,UK)
Yük.Müh. Adalet Dervişoğlu, İTÜ Geomatik Müh. Böl.
Yük.Müh. Cihan Uysal, İTÜ Geomatik Müh. Böl.
Mecvut Laboratuvar İmkanları
Mecvut Laboratuvar İmkanları

1

ArcGIS 9.3

2

ERDAS 9.1

3

Trimble GeoXT GPS

4

Scanner

 

 

5

Yazıcı (2x)

6

Netbook

 

 

7

Canon EOS-1 kamera

8

Ecognition software

9

Spectroradyometre

10

Digitizer

11

Dell Poweredge M1000e modular server: 5 blade (12 Xenon işlemci, 96 GB RAM)

12

3 adet iş-istasyonu (Xenon işlemci)

13

13 adet HP-ince istemci bilgisayar

14

Spektro-radyometre

15

Yaprak alan ölçer (Li-Cor 2000)

16

Erdas Imagine, ArcGIS (ArcInfo), ArcGIS server enterprise

17

Definiens, Idrisi, Arc2Earth, Anusplin, Microsoft ürünleri

Başlıca Çalışmalar ve Projeler

Prof.Dr. Derya Maktav ve bu grupta yer alan birçok araştırmacı 2006 yılından beri her iki yılda bir değişik üniversitelerde düzenlenmekte olan "Uzaktan Algılama-CBS" Sempozyumunu düzenlemekte ve/veya kurullarda yer almaktadır. 
Prof.Dr. Derya Maktav Avrupa Uzaktan Algılama Birliği (EARSeL) SIG-URS eş başkanlığını yapmakta ve her iki yılda bir değişik ülkelerde "JURSE" Sempozyum dizisini düzenlemektedir ve EARSeL konsey üyesidir.
Dr.Garik Gutman NASA LULCC programı yöneticisidir.
Prof.Dr. Filiz Sunar ISPRS Komisyon başkanlığı görevini yürütmektedir.
Uzaktan algılama ve arkeolojik yüzey çalışmaları ile eski İstanbul’un Roma ve Bizans su ikmal sisteminin araştırılması, TÜBİTAK Proje no: 106K350, 500.000 TL, 2007-2009 (D.Maktav).
Sel ve taşkın tahmini, şehirleşmenin sel olayına etkisinin zaman serileri ile analizi, BÜ Üniversitesi, 13.640 TL, 2011 (D.Maktav).
Trakya Bölgesinde ürün tipi ve toprak nemi araştırmasında optik/radar uydu verilerinin kullanımı, TÜBİTAK, İÇTAG 1921, 2002.
Lagün-deniz etkileşiminin hidrodinamik özelliklerinin ve doğal denge karakteristiklerinin belirlenmesi, TÜBİTAK-YDABÇAG 93, Eylül 1996.
Gaining Additional Urban Space (GAUS) projesi, Tübitak, Türk Alman IntenC projesi, 350.000 TL, 2008-2011 (D.Maktav).
*1992 Yılı Hububat Ekim Alanlarının Edirne, Kırklareli, Çanakkale İlleri Bazında Saptanması, MAM-UBB TÜRBÜT; TÜBİTAK Araştırma Projesi, 1992.
Ürün Tipi ve Toprak Nemi Araştırmasında JERS Radar Uydu Verilerinin Kullanımı, TÜBİTAK, İÇTAG I921, 2005, (ESA destekli).
Dev Tarla Projesi, 2006, AB destekli araştırma projesi #TR 0305.03/003.
Türkiye'deki Buzul Çökellerinin Özelliklerinin Araştırılması; 2006, TÜBİTAK 103Y114.
Çoklu SAR Görüntüleme ile Otomatik Yağ Tabakasının Saptanması, ESA Projesi #11482, 2012 (devam ediyor).
*Peyzaj bitkilerinin otomatik sorgulanabileceği bir veritabanı oluşturma.  Adnan Menderes Üniversitesi, Araştırma fonu projesi (ZRF 03011), Esbah, H. ve Tunçay, A. A. (2003-2005).
Ülkemizde kent planlama peyzaj mimarlığı ilişkisinin Aydın kenti örneğinde irdelenmesi.  Adnan Menderes Üniversitesi, Araştırma fonu projesi (FBE3002), Esbah, H. ve  Deniz, B. (2003-2005) . 
Kazdağları’nda (Yenice Mevkii) doğal yayılış gösteren ekonomik öneme sahip aromatik bitkilerin coğrafi bilgi sistemleri ile yayılış alanlarının tespit edilmesi, bitki populasyonlarının agronomik teknolojik özelliklerinin belirlenmesi ve adaptasyonu (Tübitak 104O601), Arabacı, O., Kurucu, Y., Ilgar, R., Esbah, H., Bolca, M., Esetlili, T. ve Güre, F. (2005-2010). 
Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı çevresindeki alan kullanımlarının park üzerindeki baskılarının irdelenmesi ve planlama önerileri geliştirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi, Araştırma fonu projesi (ZRF 06004), Esbah, H., Deniz, B. ve Atatanır, L. (2006-2007). 
Peyzaj sütrüktür indeksleri ile koruma alanları ve çevresindeki peyzajın geçirdiği değişimin tespiti ve alan kullanım planlaması önerilerinin geliştirilmesi: Dilek yarımadası-Menderes Deltası Milli Parkı ve Bafa Gölü Koruma alanı örneği. (Tübitak  106Y015), Esbah, H., Kelkit, A., Deniz, B., Kara, B., Bolca, M. (2006-.2009). 
Bazı doğal bitki türlerinin peyzaj düzenleme çalışmalarında kullanılmak üzere peyzaj potansiyellerinin tespiti ve kültüre alınmasına yönelik bir araştırma. Adnan Menderes Üniversitesi, Araştırma fonu projesi (ZRF 07019), Deniz, B., Sirin, U., Esbah, H., Ertan, E., Kara, B. ve Kılınc, S. (2007-2010.) 
Kuşadası kentsel yerleşim alanındaki büyümenin zamansal değişiminin belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi, Araştırma fonu projesi (ZRF 08007), Kara, B. Esbah, H. ve Deniz, B.  (2008- devam). 
GAUS: Gaining additional urban space. (INTEN-C BMBF projesi- 108Y247), Maktav, D., Sunar, F. Esbah, H., Baycan, T. (2009-2012). 
Ekolojik ağlar kapsamında tarımsal peyzaj dokusunun irdelenmesi (Tübitak 109Y220), Esbah, H., Deniz, B., Kara, B. Hepcan, Ş. (2010-2013). 
Kent içindeki doğal alanların peyzaj sütrüktür indeksleri ile analizi. (İTÜ-BAP 33376), Esbah, H., Durmuşoğlu, Z.O., Maktav, D. Guler, G. (2010-devam). 
Çevreyle Uyumlu Bitkilendirilmiş Çatı Sistemleri (Tübitak 109M293), Altun, C., Türkeri, N. , Göçer, C., Esbah, H. (2010- devam). 
İğneada koruma alanında kentsel gelişimin izlenmesi ve ileriye dönük modellenmesi (COST-110Y015), Esbah, H., Yıldızcı, A. C., Türkoğlu, H., Terzi, F., Güler, G. (2010- devam).
 Kastamonu- Bartın Küre Dagları Milli Parkı örneginde korunan alanlarda peyzaj karakter tiplerinin belirlenmesi (Tübitak 110Y270) Oguz, D., Gülçubuk, B., Atmış, E., Menteş, İ., Arpa, N., Yeni, E. ve Somuncu, M. (2011- Devam).
Büyük Menderes Havzasında Ekolojik Risk Analizi (Tübitak 111Y324),  Esbah, H., Berberoğlu, S. ve M. Karaca (2012- 2013). 
Online bitki veritabanı oluşturulması. (İTÜ-BAP 25671), Esbah, H., Örnek, M. A., Akyol, M. (2012-2013). 
*Comparison of Urban DEM Derived from High-resolution Single-pass and Repeat-pass Satellite SAR Data, Çok Uluslu Proje, XTI_LAND0598, Alman Uzay Merkezi (DLR) sponsorluğunda, 2011- devam ediyor, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Uwe Sörgel, araştırmacı.
Cosmo-SkyMed Uydu Verilerinden 3 Boyutlu Yeryüzü Modellerinin Üretilmesi ve Farklı Arazi Sınıfları Üzerinde Değerlendirilmesi, İstanbul Örneği, Bilimsel Araştırma Projesi, 2013-47912266-02, Bülent Ecevit Üniversitesi, 2013-devam ediyor.
Performance Evaluation of High Resolution DSMs Derived By InSAR Technology, Bilimsel Araştırma Projesi, 2013-YKD-94221449-04, Bülent Ecevit Üniversitesi, 2013.
Kontrol Mühendisi, Kontrol Ofis Sorumlusu: 3500 km2'lik Bursa Metropolitan Alanı Sayısal Fotogrametrik Temel Planlarının Üretimi, Döner Sermaye Projesi, M4, Bülent Ecevit Üniversitesi - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İşletmesi Genel Müdürlüğü (BUSKİ), 2011-2013, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Şenol Kuşçu.
Assessment of DEMs Produced By Medium Resolution Optical Sensors Considering Land Cover Classes, Bilimsel Araştırma Projesi, 2012-YDP-17-15, Bülent Ecevit Üniversitesi, 2012-2013.
Araştırmacı: International Geoharzards' Supersites Project, Çok Uluslu Proje, C1F.6549, 2007- devam ediyor, ESA.
ISPRS DEM Project-Evaluation of DEMs derived From TerraSAR-X Data, Çok Uluslu Proje, Lan_0634, Alman Uzay Merkezi (DLR) sponsorluğunda, 2009-2012, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Uwe Sörgel.
Crucial Points of Interferometric Processing for DEM Generation Using High Resolution SAR Data, Bilimsel Araştırma Projesi, 2011-YDP-17-05, Bülent Ecevit Üniversitesi, 2011.
3500 km2'lik Bursa Metropolitan Alanı Sayısal Fotogrametrik Temel Planlarının Üretimi, Döner Sermaye Projesi, M3, Bülent Ecevit Üniversitesi - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İşletmesi Genel Müdürlüğü (BUSKİ), 2008-2011, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Şenol Kuşçu.
Yardımcı Personel: Geometric and Semantic Analysis of Space Imagery Topographic Mapping and Database Construction of Selected Experimental Test Area in Turkey, Uluslararası Proje, 2006-62, TÜBİTAK-JULICH (Almanya), 2002-2005, Proje Yürütücüleri: Doç. Dr. Gürcan Büyüksalih ve Dr. Karsten Jacobsen.
* Uydu Verileri İle Büyük Menderes Havzası Fiziki Ve Yeşil Doku  Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi ( BAP projesi -1996-1997 ).
Uzaktan Algılama Yöntemi İle Büyük Menderes Deltası Kıyı Jeomorfolojisi Üzerine Bir Araştırma ( BAP projesi -1997-1998 ).
Ege Bölgesi Koşularında Pamuk Ekili Alanların Uzaktan Algılama Tekniği İle Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (İzmir Ticaret Borsası-2000-2013).
Büyük Menderes Deltası Kıyı Jeomorfolojisinin Uzaktan Algılama Yöntemi İle Belirlenmesi ( BAP projesi -1998-2000 ).
Orta Ve Aşağı Büyük Menderes Irmak Sularının Ayrımlı Sulama Süreçlerindeki Fiziksel Ve Kimyasal Bileşiminin Sayısal Verileri İle Bunların Çevre Kirliliğine Olan Etkileri Üzerine Araştırmalar. (Söke Belediyesi, 1999-2000).
Ege Bölgesi Örneğinde Büyük Menderes Havzası Batı Bölümü (Germencik - Söke Hattı) Arazilerinin Uzaktan Algılama Tekniği Kullanılarak Toprak Taksonomisi İle Arazi Kullanım Planlamalarının Yapılabilirliği Üzerine Araştırmalar, (DPT proje no: 96-K 120670, 1999-2001).
Büyük Menderes Ovasındaki Toprak Taksonomik Birimlerinin Uzaktan Algılama Tekniği Kullanılarak Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar ( BAP projesi -2000-2002).
Ege Bölgesi Pamuk Ekili Alanların Gelişim Süreçlerinde Gösterdikleri Elektromanyetik Enerji Yansıtma Özelliklerinin Landsat TM Uyumlu Taşınabilir Spektroradyometre İle Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (BAP projesi -2000-2001)
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Söke, Kuşadası ve Davutlar Yerleşim Birimlerinin Tarımsal Ve Doğal Alanları Üzerine Olan Kentsel Baskıların Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar ( Söke Belediyesi, 2000- 2002).
Ege Bölgesi ve Çevresinin 2000 Yılına Ait Pamuk Ekili Alanları ve Pamuk Ürün Rekoltesinin Uzaktan Algılama Tekniği İle Saptanması Üzerine  Araştırmalar (EBİLTEM - İzmir Ticaret Borsası,  2000-2001).
Küçük Menderes Yan Havzası İle Tahtalı Baraj Çevresinin Alan Kullanımı ve Çevresel Kaynak İlişkileri (TÜBİTAK- YDABÇAĞ-475,  2000-2002).
Reflection Values Of Saline Soils Of Great Meander Basin In LANDSAT TM Images And Their Statistical Relationships. ( BAP projesi -2000-2002 ). 
Uzaktan Algılama Tekniği İle Pamuk Ekili Alanların Belirlenmesinde Supervısed Sınıflandırma Yöntemlerinin İrdelenmesi Üzerine Bir Araştırma ( BAP projesi -2001-2002).
İç Ege (Isparta-Senirkent) Bölgesinde Kitle Hareketine Duyarlı Alanlarda Toprak Degredasyon Riskinin Belirlenmesi ve Zararlarının Önlenmesi İçin Hassas Bölgelerin GIS Destekli Modellenmesi ve Haritalanması (Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 99130a01 Nolu Proje, 2002-2004).
Pamuk Ekili Alanların Gelişim Süreçlerinde Gösterdikleri Elektromanyetik Enerji Yansıtma Özelliklerinin Landsat TM Uyumlu Taşınabilir Spektroradyometre İle Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (BAP projesi -2002-2004).
Ayrımlı Yamaç Yüzeyleri ve  Eğimlerden Oluşmuş Yatağan Havzası Tarım Topraklarında Radyoaktif Kurşun ve Sezyum Profilleri Kullanılarak Toprak Hareketlerinin Belirlenmesi ( TÜBİTAK, 2003-2005).
Çevre Koruma Bağlamında İzmir Kuş Cenneti ve Çevresinin Önemi Üzerinde Bir Araştırma ( BAP projesi -2003-2004).
Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Karaburun Yarımadasının Potansiyel Erozyon Riskinin Belirlenmesi (Köy Hizmetleri Gn. Md. ve Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü, İzmir Ticaret Borsası, EBİLTEM 2003-2004).
Ana Kanallar Düzeyinde Menemen Ovası Sulama Performansının Uzaktan Algılama Tekniği (NOAA-AVHRR Uydu Görüntüleri) Kullanılarak Belirlenmesi (BAP projesi -2003-2004).
Uzaktan Algılama, Coğrafik Bilgi Sistemi Ve Uzaktan Akım Ölçüm Teknikleri İle Aşağı Gediz Sulama Sisteminde Arazi-Su Kullanım Etkinliğinin Ve Su Dağıtım Performansının Belirlenmesi (DPT Projesi, 2003-2005).
Uzaktan Algılama Tekniği Kullanılarak İzmir-Torbalı İlçesi 2001 Yılı Tarımsal Ürün Deseninin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (BAP projesi -2004-2005).
Ege Bölgesi Koşullarında Doğal ve Kültür Bitki Örtülerinin Haritalanması Amacıyla Mikrodalga Uydu Görüntülerinin Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma(BAP projesi -2004-2005).
Gediz Bağlarının Dikili Alan Dağılımının Uydu Verileri Kullanılarak Belirlenmesi Ve Buna Bağlı Olarak Üzüm Rekoltesinin Saptanabilirliği Üzerine Araştırmalar (BAP projesi -2004-2005).
Bakırçay Deltası ve Çevresinin Doğal ve Kültürel Kaynak Potansiyelinin Uydu Görüntüleri İle Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar (BAP projesi -2004-2006).
Uzaktan Algılama Tekniği Kullanılarak Zeytin Dikili Alanların Belirlenebilirliği Üzerine Bir Araştırma (BAP projesi -2004-2005).
Toprağın Değişen Nem Düzeylerinin SAR (Radar) Uydu Görüntüleri İle Belirlenebilirliği Üzerine Bir Araştırma (TÜBİTAK, 2005-2007).
Kazdağları’nda (Yenice Mevki) Doğal Yayılış Gösteren Ekonomik Öneme Sahip Aromatik Bitkilerin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Yayılış Alanlarının Tespit Edilmesi, Bitki Populasyonlarının Agronomik-Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Adaptasyonu (TÜBİTAK, 2005-2010).
İstanbul İli Tarımsal Arazi Varlığı Analitik Verilerinin ve Sentez Paftalarının Üretilmesi (İstanbul Metropol Planlama Merkezi, 2005-2006).
Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüleri İle Ege Bölgesi Koşullarında Zeytin Dikili Alanların Haritalanmasında Kullanılabilecek En Uygun Yöntem Üzerine Araştırmalar (BAP projesi -2006-2007).
Ana Kanallar Düzeyinde Menemen Ovası Sulama Performansının Uzaktan Algılama Tekniği (NOAA-AVHRR Uydu Görüntüleri) Kullanılarak Belirlenmesi (BAP projesi -2004-2005).
Bazı Tarım Ürünlerinin Bitki Besin Elementi Noksanlıkları Elektromanyetik Yansıma Özellikleri Arasındaki İlişkiler (BAP projesi -2006-2007).
Doğal Sitlerin Belirlenmesi ve Sınıflandırılmasında - Coğrafi Bilgi Sisteminin Kullanılabilirliği ve Bir Örnekleme Alanında (Kaynaklar Beldesi-İzmir) Veri Tabanı Oluşturma Üzerinde Araştırmalar (TÜBİTAK, 2006-2007).
Orta Gediz Havzasında (Turgutlu-Salihli Arası) Toprak Erozyonu Hızının Radyoaktif Kurşun Dağılımından Belirlenmesi (TÜBİTAK, 2006-2008).
Determination of Impact of Urbanization on Agricultural Land ond Wetland Use in Balçova's Delta By Remote Sensing And GIS Technique (BAP -2006-2008).
Near – Infrared (Nır) Yansıma Tekniği Kullanılarak Söke Ovası (Aydın) Topraklarının Bazı Fiziksel Ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenebilirliği Üzerine Bir Araştırma (TÜBİTAK, 2007-2009).
Tekirdağ İli Tarımsal Arazi Varlığı Analitik Verilerinin ve Sentez Paftalarının Üretilmesi (İstanbul Metropol Planlama Merkezi, TRAKAB, 2007-2010).
Edirne İli Tarımsal Arazi Varlığı Analitik Verilerinin ve Sentez Paftalarının Üretilmesi (İstanbul Metropol Planlama Merkezi-TRAKAB, 2007-2010).
Kırklareli İli Tarımsal Arazi Varlığı Analitik Verilerinin ve Sentez Paftalarının Üretilmesi (İstanbul Metropol Planlama Merkezi-TRAKAB, 2007-2010).
Zeytinde Ürün Rekoltesinin Belirlenmesinde Çok Parametreli Yaklaşım Urla (İzmir) Örneği ( BAP projesi -2007-2008 ).
Sulama Yönetiminde Uzaktan Algılama Tekniği ve Coğrafi Bilgi Sisteminin Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma (BAP projesi, 2007).
Gediz Deltası Örneğinde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Temelli 'Ekolojik Risk Analizi' Çalışması (BAP projesi -2008-2009).
Uzaktan Algılama Tekniği ve Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Karaburun Yarımadasının Potansiyel Erozyon Riskinin Belirlenmesi (BAP projesi -2009-2015).
Uzaktan Algılama Tekniği İle Zeytin Ağaç Envanterinin Çıkartılması, Zeytin Çeşitlerinin ve Yağlarının DNA Markörleri Yardımıyla Karakterizasyonu ve Kayıt Altına Alınması (TÜBİTAK-KAMAG Proje 108 G 016,  2009-2011).
Doğal ve Yapay Nesne Tanımlamalarında Farklı Uydu Görüntülerinin Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma (2010-2011).
Kemalpaşa (İzmir) Ovası Tarım Arazilerinin Geçmişten Günümüze Tarım dışı Amaçlı Kullanım Değişimlerinin Belirlenmesi Ve Alternatif Tarım dışı Kullanım Alanlarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma ( BAP projesi -2012-devam ediyor ).
Farklı Ekim Bölgelerinde Ayçiçeği Ekili Alanlarının Uzaktan Algılama Tekniği İle Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (BAP projesi -2011-2013).
Technical Assistance and Data Collection for Strengthening the Statistical Capacity of MFAL-Developing a Method for Counting Olive Trees.  EuropeAid/126924/D/SER/TR  (AB projesi, 2010-2012). 
Hızlı Kentleşmenin Zeytin Ağaç Varlığına Etkilerinin UA ve CBS Tekniği ile İncelenmesi – Çeşme Örneği (2012-2013).
Alan Kullanım Kararlarına Yönelik Bir Doğal Eşik Analizi Modeli Oluşturulması Üzerine Bir Araştırma Urla-İzmir Örneği (EBİLTEM-2011-2012).
Farklı Ekim Bölgelerinde Tütün Ekili Alan  ve Ürün Rekoltesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (Philip Morris ve  BAP -2012-Devam ediyor).
İklim Değişikliklerinin Bitki Örtüsü Ve Toprak Kalitesi Üzerine Olası Etkilerinin Selçuk(İzmir) Örneğinde İncelenmesi (BAP projesi -2012-Devam ediyor).
Gediz Havzası Örneğinde Bitkisel Üretim ve Traktör Kullanımına İlişkin Temel Değerler ve İlişkilerin Mekansal Olarak Belirlenmesi (TÜBİTAK-2013 Devam ediyor).
Büyük Menderes Deltası Kıyı Bölümü Bitki Örtüsünün Uydu Görüntüleri Ve Kızılötesi Ortofoto Görüntüleri Kullanılarak Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (BAP projesi -2013- Devam ediyor).
Obje Tabanlı Sınıflandırma Tekniği Kullanılarak Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinde İncir Ağaç Varlığının Belirlenebilirliği Üzerine Bir Araştırma, Ödemiş –Birgi Örneği (BAP projesi, 2013- Devam ediyor).
Stereo Hava fotoğrafları Ve CBS Kullanılarak Parsel Bazlı bir Bağ Bilgi Sistemi Oluşturulması, Kınık (İzmir)  Örneği (BAP projesi -2013 Devam ediyor).
Seri Düzeyinde Yapılan Toprak Etütlerinden Arazi Toplulaştırma Amaçlı Toprak İndeks Değerlerinin Belirlenmesi ve Story Indeks Kriterleri İle Karşılaştırılması, Kırşehir Mucur Örneği (2013- Devam ediyor).
Bakırçay Havzasında Coğrafi Bilgi Sistemi Tekniği ile Tarımsal Arazi Kullanım Planlarının Oluşturulması (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2012-Devam ediyor).
Tütün Parsel Bilgi Sisteminin Oluşturulması Üzerine Bir Araştırma, Denizli Tavas Örneği (BAP projesi, 2013-Devam ediyor).
Aliağa (Güzelhisar) Havzası Tarım Toprakları ve Su Kaynaklarının Organik ve İnorganik Kirlilik Düzeyleri ile Kültür Bitkileri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi ve Çevresel Risk Haritalarının Oluşturulması (TÜBİTAK 2525 Programı, 2013- Devam ediyor).
İzmir Yarımada Stratejik Sürdürülebilir Kalkınma Projesi (İzmir Kalkınma Ajansı, 2013 – Devam ediyor).
İzmir İli Arazi Sınıflandırması Projesi (İl Özel İdaresi, 2010-2013).
*107Y159, “Inersiyal Konumlandırma Tabanlı Hareket Yakalama Arabirimi”, 2009.
110Y309, “Georeferanslanmış Konuşma Tanıma Tabanlı GIS Veri Toplama Aracı”, 2013.
Designing local frameworks for integrated land and water resource management, supported by RIHN (Research Institute for Humanity and Nature), Kyoto / JAPAN, (2012 - 2017).
Climate Change and Environmental Risk Analysis of Turkey. Funded by Intensified Cooperation (IntenC): Promotion of German (BMBF)- Scientific and Technical Research Council of Turkey (TÜBİTAK) a joint research project carried out in collaboration between Cukurova University (Turkey) and Johann Goethe University-Frankfurt (Germany). (2011 - 2014).
GIS supported Integrated Water Resources Management System (IWRMS) for the Eastern Mediterranean: A regional clean water action plan for the Seyhan River. Joint Research and Development project supported by Scientific and Technical Research Council of Turkey (TÜBİTAK), and International Bureau Jülich Research Center, Germany, (2006- 2009). 
The anthroscape approach and the multi integrated satellite towns system, in reference to   land/carbon management planning. Funded by Scientific and Technical Research Council of Turkey (TÜBİTAK) (2010-2013).
Modelling Future Urban Growth of Adana under Various Management Policies. COST ACTION C27 (TÜBİTAK). (2007 - 2010). 
Establishment of traceability approach for the assessment of environment quality dynamics in agricultural regions. Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) 2008-2011.
Climate Change, Water and Productivity in the Mediterranean: Capacity Building for Geospatial Modelling. EU Fp7, International Research Staff Exchange Scheme (Marie Curie Actions, People.  (2008 - ).
Quantifying Ecosystem Productivity of Eastern Mediterranean under Climate Change and Human Disturbances. Supported by European Space Agency (ESA) Project No: C1P_3328, (Project Coordinator) (2005- ). 
Monitoring and Modeling of Carbon, Nitrogen and Water Cycles for Peatlands of Yeniçağa Lake (Bolu) Using Flux Tower and Remote Sensing. ES0903 - Spectral sampling tools for vegetation Biophysical Parameters and Flux measurements in Europe (2010 - ). 
Soil Salinity Detection in a Mediterranean Agricultural Land Using Hyperspectral Remote Sensing: Application of PROBA CHRIS. Supported by European Space Agency (ESA) Project No: 5112, (2008- ).
Analysis and optimization of irrigation efficiencies in order to reduce salinization impacts in intensively used agricultural landscapes of the semiarid Mediterranean Turkey (MedSalin). Joint Research and Development project supported by Scientific and Technical Research Council of Turkey (TÜBİTAK), and BMBF (Germany) (Intensified Cooperation (IntenC): Promotion of German-Turkish Higher Education Research). (Feb 2009-).
Assessment of Social Facility Areas in terms of Urban Life Quality: A Model Proposal for Adana City Considering the Cultural Places, Open and Green Spaces. Scientific and Technical Research Council of Turkey (TÜBİTAK) (2009- ).
Establishing Citrus Information Systems at Lower Seyhan Plain in Adana (NARBIS) Oluşturulması. ÇUKUROVA DEVELOPMENT AGENCY. (2009 - ).
Impact of Climate Change on Agricultural Production in Arid Areas (ICCAP), RIHN (Research Institute for Humanity and Nature), JAPAN, TUBITAK, 2003-Feb2007. 
Modelling Spatial and Temporal Variability of NPP in Turkey. The Scientific and Technical Research Council of Turkey (TUBITAK) 2004-2006.  
Modelling Spatial and Temporal Distribution of Net Primary Productivity of Turkey. The Scientific and Technical Research Council of Turkey (TUBITAK) 2005-April2009.
Land Planning Model for Winter Sports with Remote Sensing and Geographycal Information Systems in Aladağ. C.U. Research Fund Project, ZF.2005.BAP.6, 2005-2007.  
Estimation of Bird Population with Remote Sensing in Çukurova Coastal Wetlands, TUBİTAK Project, YDABAG-100Y091, 2002-2005. 
Land use planning and capacity building programme for Kazanlı coastal dunes. The Scientific and Technical Research Council of Turkey (TUBITAK)- YDABAG-101Y138. 2002-2005. 
Mapping semi-natural vegetation for Monitoring Mediterranean coastal zone ecosystems. Supported by Çukurova University Research Fund. KAP2002.ZF19, 2002-2005. 
Erosion risk classification based on climate data and remote sensing techniques. The Scientific and Technical Research Council of Turkey (TUBITAK), 2001-2004. 
A research on determination of frost risk corridors for citrus plantations in East Mediterranean region using Digital remotely sensed data and geographical information systems. Supported by State Planning Organization (DPT), 2000-2005. 
Monitoring and mapping changes on vegetation and urban development Burnaz Kumulu-Akıncı coastal zone in Iskenderun Bay. Supported by Çukurova University Research Fund. ZF.2001.30. 2001-
Biotop mapping in Mediterranean type coastal ecosystem: Çukurova Deltas case study, supported by The Scientific and Technical Research Council of Turkey (TUBITAK)-TBAG.1164, 1993-1995. 
*EnviroGRIDS FP7 Project  “Building Capacity for a Black Sea Catchment Observation and Assessment supporting Sustainable Development” İTÜ grubu WP2.1 Remote Sensing Çalışma Grubu başkanı, WP5 Çalışma grubu üyesi, 2009-2013.
Ekosistem Servislerinin Kent Planlamaya Entegrasyonu, TÜBİTAK Projesi 108K615, 2009-2011. CBS ve Kartografya Grubunda Araştırmacı (Yürütücü: Doç. Dr. Azime Tezer).
İğneada Koruma Alanında Kentsel Gelişimin İzlenmesi ve İleriye Dönük Modellenmesi Projesi (Proje Danışmanı). Proje No: 110Y015, Proje Türü: TÜBİTAK-Uluslararası(Yürütücü: Doç. Dr. H.Esbah Tuncay).
Urban-Ist : A Policy Relevant Research for Establishing a Multi-Participatory International Network of Urban Biospheres in Istanbul. - UNESCO Projesi, 2006- 2008. CBS ve  Kartografya Grubunda Araştırmacı(Yürütücü: Doç. Dr. Azime Tezer).
*Çoklu Kameralarla İnsan Vücudu Ve Yüzünün Üç Boyutlu Modellemesine Yönelik Yeni Bir Yöntem,  Proje Yöneticisi , Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi , 2012-05-03-KAP03, 2012-2014 (Bütçe: 25000.00 TL) (Devam ediyor).
Kalbin Dört Boyutlu Modeli ve Hemodinamik Haritalanması, SANTEZ (00706.STZ.2010 – 2), 01.11.2010-30.10.2013 (Bütçe:250.760,57 TL) (Devam ediyor).
Jinokolojik Onkolojik yeni bir görüntüleme ve tanı sistemi (TEYDEB-7100298) -YTÜ Teknopark- Başlangıç Tarihi:01.08.2010, Bitiş Tarihi:31.12.2011, Danışmanlık süresi: 15.06.2011-15.12.2011 (Bütçe:363691,71 TL).
Alaçatı Örneğinde Sürdürülebilir Kıyı Alanı İzleme Modeli, Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, YTÜ-BAPK 28-05-03-01, 01.05.2008-01.11.2010 (Bütçesi: 30000TL)
Yeryüzünün Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesinde CBS ve Uydu Görüntülerinin Kullanım Olanaklarının Güney Marmara Örneğinde Araştırılması, Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, YTÜ-BAPK 26-05-03-01, Araştırmacı, 2006-2008.(Bütçesi: 40000TL.)
Kıyı Çizgisinin Modellenmesi ve Karaburun Örneği, Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, YTÜ-BAPK-23-05-01-01, Araştırmacı, 01.01.2003-01.01.2005 (Bütçe: 22207 TL).
ERS-2 SAR Verisi ile Eskişehir Yerleşim Bölgesinin Kentsel Gelişiminin İncelenmesi, Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, AÜ-BAPK 030441, 29.08.2004-29.08.2006 (Bütçe:9916 TL).
Manyetik Rezonans Filmlerinin Bilgisayarda Analizi, Devlet Planlama Teşkilatı Projesi, 98-DPT-05-03-01, 01.01.1998-01.06.1999 (Bütçe:9920,00 TL).
Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi, Yıldız  Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi ,YTÜ-BAPK 97-A-05-03-01, 01.07.1997-01.07.1998 (Bütçe: 1158,6 TL).
Küçük Ayasofya Örneğinde Deformasyonların Belirlenmesi ve Yapı Bilgi Sistemi Oluşturulması, Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, YTÜ-BAPK 95-A-05-03-02, 01.12.1995-01.12.1996 (Bütçe: 572 TL).
Sayısal Görüntü İşleme Yöntemi İle Belgeleme, Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, YTÜ-BAPK 93-A-05-03-04, Araştırmacı, 01.07.1993-01.01.1996 (Bütçe: 75 TL).
Küçük Ayasofya Camii Taşıyıcı Sistem ve Malzeme Özelliklerinin Araştırılması, Yıldız  Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, YTÜ-BAPK 92-B-03-01-01, 01.02.1993-01.02.1996 (Bütçe: 105.32 TL).
*Gebze Bölgesindeki Sanayileşmenin Zamansal Gelişiminin ve Çevresel Etkilerinin Uydu Görüntüleri İle İncelenmesi, Proje Yöneticisi, GYTE Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2003-A-18.
Kampüs Bilgi Sistemi ve Tasarımı, Yardımcı Araştırmacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2003-A-20.
Ülke GPS Ağının Sıklaştırılmasına Yönelik Paket Yazılım Geliştirilmesi, GYTE Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2003-A-21.
Dinamik Ortamlarda GPS Kullanımı: Faz ve Kod Ölçülerine Dayalı Yazılım Geliştirme, GYTE Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 98-B-05-01-03.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
MR Görüntülerinin Bilgisayarda Analizi-TR 1998 01565 Y (B.Bayram)
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
Yayınlar , Patentler vb. (SADECE ULUSLARARASI DERGİLERDEKİ MAKALELER YAZILMIŞTIR)

Maktav,D.;Kapdaşlı,S., Monitoring of coastal processes at Iztuzu in Turkey with the help of satellite remote sensing methods, Marine Technology Society Journal, Vol 28, No 2, USA, Summer 1994.
McKnight,G.;Ellis,G.; Maktav,D., The use of color infrared aerial photography and image analysis for the purpose of flood delineation, Photogrammetric J. of Finland,  14, No 1, Finland, pp.63-68, 1994    
Maktav,D.;Kapdaşlı,S., Evaluation of the morphology of the Meriç Delta using LANDSAT Thematic Mapper data, Earth Observation and Remote Sensing, Vol.13, Nr.1, England and Russia (in English and Russian), pp.113-119, 1995
Yüksel,Y.; Maktav,D.;Kapdaşlı,S., Application of remote sensing technology to the relation of submarine pipelines and coastal morphology, Water Science and Technology, Faculty of Civil Engineering 32, No 2, England, 1995
Grenzdörffer,G.;Bill,R.;Maktav,D., Supervised classification from digital orthophotos, ITU Bulletin, Faculty of Civil Engineering 48, Numbers 3-4, Turkey, pp.451-468, 1995. 
Yalın,D.; Maktav,D., An overview of the cadastral surveys in Istanbul: The need for a land information system, Geomatics Research  Australasia, Vol 62, Australia, pp.55-62, June 1995.
Maktav,D.;Kapdaşlı,S., Remote sensing of increased sediment loads and related erosion and accreation as a result of abandoned and unreclaimed surface-mined land at Black Sea, Earth Observation and Remote Sensing, Vol 14, No 2, Holland and Russia, pp.293-300, 1996.
Airey,R.S.; Maktav,D.;Ellis,G.P., Using satellite data to monitor grassland drying for fire prevention purposes, Earth Observation and Remote Sensing, Vol 14, pp. 647-656, 1997. 
Maktav,D.;Sunar,F.;Kapdaşlı,S.;Musaoğlu,N.;Mutlu,T., Use of remote sensing for monitoring the Lagoon Köyceğiz and its environment in Turkey, Earth Observation and Remote Sensing, Vol.15, 1998, pp. 321-331 & Issledovanie Zemli Iz Kosmos (Earth Observation from Cosmos), Russian Academy of Sciences, Nr. 2, 1997.
Sunar,F.; Maktav,D.;Lichtenegger, J., Focus Earth, ERS data helps in monitoring projected areas - An ESA-supported pilot project on the Mediterranean Coast of Turkey, ESA Bulletin, Nr. 98, pp. 151-154, June 1999.
 Russell,M.;Ingham,K.;Zedef,V.; Maktav,D.;Sunar,F.;Hall,A.,Fallick,A., Search for signs of ancient life on Mars: Expectations from hydromagnesite microbialites, Salda Lake, Turkey, Journal of Geological Society London, England, Vol.156, pp.869-888, 2000.
Maktav,D.;Sunar,F.;Yalın,D.;Aslan,E., Monitoring Loggerhead Sea Turtle nests in Turkey using space technologies and GIS, Coastal Management, Volume 28, Nr. 2, pp.123-132, 2000.
Belchansky,G.;Sunar,F.;Petrosyan,V.G., A coastal information system  in Turkey: A case study in Köyceğiz Dalyan Specially Protected Area, Research from Space, Russian Academy of Sciences, pp. 50-58, no 5, 1998; Earth Observation and Remote Sensing, Vol.16, pp.751-763, 2001.
Maktav,D.; Erbek,F.S.; Kabdasli, S., Monitoring coastal erosion at the Black Sea coasts in Turkey using satellite data: A case study at the Lake Terkos, North-West Istanbul, International Journal of Remote Sensing, Vol.23, Nr.19, pp.4115-4124, 10 October 2002.
Maktav,D.;Jürgens,C.;Erbek.F.S.,  Remote sensing of urban areas, International Journal of Remote Sensing, Vol. 26, Nr. 4, 20 February  2005. 
Erbek,F.S., Analyse of urban growth using multitemporal satellite data in Istanbul, Turkey, International Journal of Remote Sensing, Vol. 26, Nr.4, 20 February, 2005.
Erbek, F.S.; Ulubay, A.; Maktav,D.; Yağız, E., The use of satellite image maps for urban planning in Turkey, International Journal of Remote Sensing, Vol.26, Nr. 4, 20 February, 2005.
Maktav,D.; Crow,J.; Kolay,C.; Yegen,B.; Onoz,B., Sunar,F.; Coşkun,G.; Karadoğan,H.; Çakan,M.; Akar,İ.; Uysal,C.; Güçlüer,D.; Geze,B.; İnce,G., Integration of remote sensing and GIS  for archaeological investigations, International Journal of Remote Sensing, Vol.30, Nr. 7, 10 April 2009. 
Aydöner,C., Maktav,D. The role of the integration of remote sensing and GIS in land use/land cover analysis after an earthquake, International Journal of Remote Sensing, Vol.30, Nr. 7, 10 April 2009.
Onur,I.; Maktav,D.;Sarı,M.; Sönmez,N.K., Chance detection of land cover and land use using remote sensing and GIS; a case study in Kemer, Turkey, International Journal of Remote Sensing, Vol.30, Nr. 7, 10 April 2009. 
Sönmez, N.K.; Onur,I.; Sarı, M.; Maktav,D., Monitoring changes in land cover/use by CORINE  methodology using aerial photographs and IKONOS satellite images: a case study for Kemeri, Antalya, Turkey, International Journal of Remote Sensing, Vol.30, Nr. 7, 10 April 2009. 
Topan,H.; Maktav,D.; Jacobsen,K.; Büyüksalih, G., Information content of optical satellite images for topographic mapping, International Journal of Remote Sensing, Vol.30, Nr. 7, 10 April 2009. 
*Y. Kurucu, F.B. Şanlı, M.T.Esetlili, M. Bolca, C. Göksel,. Contribution of SAR images to determination of surface moisture on the Menemen Plain, Turkey. International Journal of Remote Sensing, Vol .30, Number: 7,pp: 1805-1818, 2009.
A.O. Doğru, F. Bektaş Balçık, F. Balık Şanlı, C. Göksel, N. Uluğtekin.  A Change Detection Analysis in the     Izmir Bird Paradise: Integration of Remote Sensing and Geographic Information System, Fresenius Environmental Bulletin (FEB), Vol 18, No 1, pp. 51 - 56. 2009
N. Uluğtekin, F. Bektaş Balçık, A. O. Doğru, C. Göksel, I. Aslan Alaton, D. Orhon, 2009, The Use of Remote Sensing and GIS Technologies for Evaluation of Turkish River Basins: A Case Study of Marmara River Basin and Istanbul, International Journal of Environment and Health: Part A , Vol. 44 No:1, 388-396. 
F. Balık Şanlı, F.Bektaş Balçık, Ç. Göksel, Defining Temporal Spatial Patterns of Mega City Istanbul to See The Impacts of Increasing Population. Environmental Monitoring Assessment, 146, pp:267-275, Springer Science . DOI 10.1007/s10661-007-0078-4 . 2008
A.Ö. Doğru, F. Baktaş Balçık, Ç. Göksel, N. Uluğtekin,. Monitoring Coastal Dunes by Remote Sensing and GIS in North-West Part of Turkey: A case Study of Kilyos Dunes, Fresenius Environmental Bulletin. Volume 15 – 9.b, pp:1216-1220.  2006.
N. Uluğtekin, S. Aksoy, D.Z. Şeker, Ç. Göksel, Use of GIS in Epidemiology: A Case Study in Istanbul,  Journal of Environmental Science and Health. Parth A, 41:2013-2026, 2006.
C. Göksel, N. Musaoğlu, M. Gürel, N. Uluğtekin, A. Tanık, D.Z. Şeker .Determination Of Land-Use Change In An Urbanized District Of Istanbul Via Remote Sensing Analysis, Fresenius Environmental Bulletin, Volume 15 – 8.a,pp: 798-805.  2006.
F. Bektaş, C. Göksel, Remote sensing and GIS integration for land cover analysis, a case study: Bozcaada Island   Water Science and Technology , Vol 51, Number 11, pp: 239-244. 2005.
C. Göksel, D. E. Mercan, S. Kapdaşlı, F.Bektaş, D.Z. Şeker. Definition Of Sensitive Areas In A Lakeshore By Using Remote Sensing And GIS, Fresenius Environmental Bulletin Volume 13 – No 9.pp: 860-864. 2004 
C. Göksel, D.Z. Şeker, S. Kapdaşlı. “Prediction of Lagoon’s Natural Conditions Using Satellite Data and GIS” Journal Environmental Science and Health, Vol: A.38.Number 8, pp: 1669-1681. 2003.
D.Z. Şeker, C. Göksel, S. Kapdaşlı, N. Musaoğlu Ş. Kaya,“ Investigetion of Coastal Morphological changes due to river basin characteristics by means of Remote Sensing and GIS techniques” Water  Science and Technology ,Vol 48, Number 10,pp: 135-142. 2003
C. GÖKSEL, “Monitoring of Water Basin Area in Istanbul Using Remote Sensing Data” Water Science and Technology ,Vol 38, Number 11-, pp:   209-216, 1998.
*Sunar, F. and C. Özkan, “Forest Fire Analysis with Remote Sensing Data”, International Journal of Remote Sensing, 22(12), 2265-2277 (2001).
Özkan, C. and F.S. Erbek, “The Comparison of Activation Functions for Multispectral Landsat TM Image Classification”, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 69(11), 1225-1234 (2003)
Erbek, F.S., C. Özkan, and M. Taberner, “Comparison of Maximum Likelihood Classification Method With Supervised Artificial Neural Network Algorithms for Land Use Activities”, International Journal of Remote Sensing, 25(9), 1733-1748 (2004).
Berberoğlu, S., K.T. Yilmaz and C. Özkan “Mapping and Monitoring of Coastal Wetlands of Cukurova Delta in The Eastern Mediterranean Region”, Biodiandrsity and Conservation, 13(3), 615-633 (2004).
Özkan, C. and F.S. Erbek, “Comparing Feature Extraction Techniques for Urban Land-Use Classification”, International Journal of Remote Sensing, 26(4), 747-757 (2005).
Özkan, C., “Surface Interpolation by Adaptive Neuro-fuzzy Inference System Based Local Ordinary Kriging”, Lecture Notes in Computer Science, 3851, 196-205 (2006).
Berberoğlu, S., F. Evrendilek, C. Özkan and C. Dönmez, “Modeling Forest Productivity Using Envisat MERIS Data”, Sensors, 7: 2115-2127 (2007).
DOI:10.3390/S7102115
Özkan, C., Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (Anfis) Based Local Ordinary Kriging Algorithm for Scattered Data Interpolation, Survey Review, 41(314), 395-407 (2009).
Beşdok, E., A. Geymen, C. Özkan and H.M. Palancıoğlu, “Animation-Based Learning Of Map Projections In Geomatics Engineering”, Computer Applications in Engineering Education” , DOI: 10.1002/cae.20436 (2010).
Özkan, C., C. Öztürk, F. Sunar and D. Karaboğa, “Artificial Bee Colony Algortihm in Training Artificial Neural Network for Oil Spill Detection”, Neural Network World, 21(6), 473-492 (2011).
Özkan, C., Ö. Kişi and B. Akay, “Neural networks with artificial bee colony algorithm for modeling daily reference evapotranspiration”, Irrigation Science, 29(6), 431-441 (2011)
Kisi, O., C. Özkan and B. Akay, “Modeling discharge-sediment relationship using neural networks with artificial bee colony algorithm”, Journal of Hydrology, 428, 94-103 (2012)
*P. Civicioglu, E. Besdok, "A conceptual comparison of the cuckoo-search, particle swarm optimization, differential evolution and artificial bee colony algorithms", Artificial Intelligence Review, 39 (4), 315-346, 2013.
Beşdok, E., Geymen, A., Özkan, C., Palancıoğlu, H.M., “Animation-Based Learning Of Map Projections In Geomatics Engineering”, Computer Applications in Engineering Education, 20, 4, 666–672,  2012.
Kurban T, Beşdok E., “A Comparison of RBF Neural Network Training Algorithms for Inertial Sensor Based Terrain Classification”, Sensors, 9, 8, 6312-6329, 2009.
Beşdok,  E., “3D Vision by Using Calibration Pattern with Inertial Sensor and RBF Neural Networks”, Sensors, 9, 6, 4572-4585, 2009.
Beşdok,  E.,  “Neurovision with resilient neural networks”,Lecture Notes In Computer Science, 4781, 438-444, 2007.
Beşdok E, Civicioglu P., “Adaptive implicit-Camera Calibration in photogrammetry using Anfis”, Lecture Notes In Artificial Intelligence, 4251, 606-613,  2006.
Civicioglu P, Beşdok E., “Implicit camera calibration by using resilient neural networks”, Lecture Notes In Computer Science, 4233, 632-640, 2006.
Beşdok E, Palancioglu, H.M., “Modelling uncertainties related to movements of objects through signatures”, International Journal Of Remote Sensing,  26, 14, 3103-3120, 2005.
Altun F, Beşdok E, Haktanır T, et al., “Flexural response of reinforced-concrete beams based on multidimensional data analysis”, Indian Journal Of Engineering And Materials Sciences, 12, 4, 292-298, 2005.
Beşdok E, Civicioglu P, Alcı M ., “Using Anfis with circular polygons for impulsive noise suppression from highly distorted images”,  Aeu-International Journal Of Electronics And Communications, 59, 4, 213-221, 2005.
Beşdok E, Yüksel M.E., “Impulsive noise suppression from images with Jarque-Bera test based Median Filter”,  Aeu-International Journal Of Electronics And Communications, 59, 2,105-110, 2005.
Beşdok E., “Hiding information in multispectral spatial images “, Aeu-International Journal Of Electronics And Communications, 59, 1, 15-24  2005.
Beşdok E., “Impulsive noise suppression from images by using Anfis interpolant and lillietest”, Eurasip Journal On Applied Signal Processing , 2004, 16, 2423-2433,  2004.
Civicioglu P, Alcı M, Beşdok E ., “Impulsive noise suppression from images with the noise exclusive filter”,Eurasip Journal On Applied Signal Processing , 2004, 16, 2434-2440 ,2004.
Yuksel ME, Bastürk A, Beşdok E., “Detail-preserving restoration of impulse noise corrupted images by a switching median filter guided by a simple neuro-fuzzy network”,  Eurasip Journal On Applied Signal Processing, 2004, 16, 2451-2461 , 2004.
Beşdok E, Civicioglu P, Alcı M., “Using an adaptive neuro-fuzzy inference system-based interpolant for impulsive noise suppression from highly distorted images”,  Fuzzy Sets And Systems, 150, 3, 525-543, 2005.
Yüksel ME, Beşdok E., “A simple neuro-fuzzy impulse detector for efficient blur reduction of impulse noise removal operators for digital images”, IEEE Transactions On Fuzzy Systems,12, 6, 854-865, 2004.
*Bektas Balcik, F.: Determining the impact of urban components on land surface temperature of Istanbul by using remote sensing indices, Environmental Monitoring and Assessment, 2013 (online available).
Skidmore, A.K., Ferwerda, J ., Mutanga, O., Van Wieren, S., Prins, H. H. T., Bektas Balcik, F., Valentijn Venus.: Forage Quality Of Savannas - Simultaneously Mapping Foliar Protein And Polyphenols for Trees and Grass Using Hyperspectral Imagery, Remote Sensing of Environment, Vol.114, No. 1, pp: 64-72, 2010.
Dogru A.O., Bektas Balcik, F., Sanli, F., Goksel, C., Ulugtekin, N.: A Change Detection Analysis in the Izmir Bird Paradise: Integration of Remote Sensing and Geographic Information System, Fresenius Environmental Bulletin (FEB), Vol 18, No 1, pp. 51 – 56, 2009. 
Uluğtekin, N., Bektaş Balçık, F., Doğru, A.O., Göksel, C., Arslan, Alaton, I., Orhon, D.: The Use of Remote Sensing and Geographic Information Systems fot the Evaluation of River Basin: A case Study for Turkey, Marmara River Basin and Istanbul. Journal of Environmental Science and Health, Part A, 44. pp: 388-396. 2009 Taylor&Francis. 
Balik Sanli, F., Bektaş Balcik, F., Goksel, C.: Defining temporal spatial patterns of mega city Istanbul to see the impacts of increasing population. Environmental Monitoring and Assessment, Vol. 146, No.1-3, pp: 267-275, 2008. 
Dogru, A.O., Bektaş Balcik, F., Goksel, C., Ulugtekin, N.: Monitoring Coastal Dunes by Using Remote Sensing and GIS Integration in Northwest Part of Turkey: A Case Study of Kilyos Dunes. Fresenius Environmental Bulletin Vol.15-No: 9b. pp: 1-5. 2006.
Bektas Balçık, F., Goksel, C.: Remote Sensing And GIS Integration For Land Cover Analysis, A Case Study: Bozcaada Island. Water Science and Technology, Vol:51, No:11, pp: 239-244, 2005.
Göksel, C., Mercan, D.E., Kapdaşlı, S., Bektaş, F., Şeker, D. Z.: Definition of Sensitive Areas In a Lake Shore by Using Remote Sensing and GIS. Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 13, No: 9, pp: 860-864, 2004.
*Hüseyin Topan, Rahmi Nurhan Çelik, Young Surveyors’ Days  GIM International, Vol. 23, Issue 5, Mayıs 2009: 32-33
Hüseyin Topan, Gürcan Büyüksalih, Karsten Jacobsen,  2006 Davetli Makale: Information Content of High-resolution Satellite Image: Mapping with OrbView-3 Images GIM International, Volume 20, Issue 12, Aralık 2006.
Hüseyin TOPAN, Murat ORUÇ, Talha TAŞKANAT, Ali CAM, 2013 Combined Efficiency of RPC and DEM Accuracy on Georeferencing Accuracy of Orthoimage: Case Study with Pléiades Panchromatic Mono Image  IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, DOI: 10.1109/LGRS.2013.2288360.
Hüseyin TOPAN, Derya Maktav, 2013 Efficiency of Orientation Parameters on Georeferencing Accuracy of SPOT-5 HRG Level 1A Stereoimages  IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing , DOI: 10.1109/TGRS.2013.2274775.
Hüseyin Topan, 2013 First Experience with Figure Condition Analysis Aided Bias Compensated Rational Function Model for Georeferencing of High Resolution Satellite Images Journal of the Indian Society of Remote Sensing, DOI: 10.1007/s12524-013-0273-4.
Hüseyin TOPAN, Derya MAKTAV, Karsten JACOBSEN, Gürcan BÜYÜKSALİH, 2009 Information Contents of Optical Satellite Images for Topographic Mapping,  International Journal of Remote Sensing, Vol. 30, No: 7, 10 Nisan 2009: 1819-1827, DOI:10.1080/01431160802642271.
Hüseyin TOPAN, Hakan Ş. KUTOĞLU, 2009 Georeferencing Accuracy Assessment of High Resolution Satellite Images Using Figure Condition Method,  IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Volume 47, Issue 4: 1256-1261, DOI: 10.1109/TGRS.2008.2008098
Gürcan Büyüksalih, Güven Koçak, Hüseyin Topan, Murat Oruç, Aycan Marangoz, 2005 SPOT Revisited: Accuracy Assessment, DEM Generation and Validation From Stereo SPOT 5 HRG Images
The Photogrammetric Record 20(110): 130-146 (June 2005), DOI: 10.1111/j.1477-9730.2005.00314.
*F. Balık Şanlı, F. Bektaş Balçık, Ç. Göksel, "Defining Temporal Spatial Patterns of Mega City Istanbul to See the Impacts of Increasing Population", Environmental Monitoring and Assessment, vol. 146, 267-275 pp., 2007 , DOI: 10.1007/s10661-007-0078-4 (SCI-Exp).
A. O. Doğru, F. Bektaş Balçık, F. Balık Sanli, C. Göksel, N. Uluğtekin, "A Change Detection Analysis in the Izmir Bird Paradise: Integration of Remote Sensing and Geographical Information System", Fresenius Environmental Bulletin, vol. 18(1),  51-56 pp., 2008 (SCI-Exp).
F. Balik Sanli, Y. Kurucu, M.T. Esetlili, "Determining Land Use Changes by Radar-Optic Fused Images and Monitoring Its Environmental Impacts in Edremit Region of Western Turkey”, Environmental Monitoring and Assessment, vol. 151, 45-58 pp., 2008 , DOI: 10.1007/s10661-008-0248-z (SCI-Exp).
Y. Kurucu, F. Balık Sanli, M.T. Esetlili, M. Bolca, C. Göksel, "Contribution of SAR Images to Determination of Surface Moisture on the Menemen Plain, Turkey", International Journal of Remote Sensing, vol. 30(7), 1805-1817 pp., 2009 , DOI: 10.1080/01431160802639764 (SCI / SCI-Exp).
S. Abdikan, F. Balik Sanli, "Comparison of Different Fusion Algorithms in Urban and Agricultural Areas Using SAR (PALSAR and RADARSAT) and Optical (SPOT) Images", Boletim de Ciências Geodésicas, vol. 18(4), 509-531 pp., 2012 (SCI-Exp).
S., Abdikan, F. Balik Sanli, F. Sunar, M. Ehlers. "A comparative data-fusion analysis of multi-sensor satellite images", International Journal of Digital Earth, doi:10.1080/17538947.2012.748846(2012), 2012(SCI / SCI-Exp).
S., Abdikan, M. Arikan, F. Balik Sanli, Z. Cakir. "Monitoring of coal mining subsidence in peri-urban area of Zonguldak city (NW Turkey) with persistent scatterer interferometry using ALOS-PALSAR”, Environmental Earth Sciences, doi: 10.1007/s12665-013-2793-1, 2013 (SCI / SCI-Exp).
*Berberoğlu, S., Lloyd, C. D., Atkinson, P. M.  and Curran, P. J., "The integration of spectral and texture information using neural networks for land cover mapping in the Mediterranean", Computers and Geosciences, 26, 385-396 (2000). SCI 
Berberoğlu, S. and Curran, P. J., "Utilising texture measures in an artificial neural network for the per-field classification of agricultural land cover in the Mediterranean", Aspects of Applied Biology, 60, 21-28 (2000). 
Berberoğlu, S., Alphan, H. and Yılmaz, K.T., "A Remote Sensing Approach for Detecting Agricultural Encroachment on the Eastern Mediterranean Coastal Dunes of Turkey", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 27, 135-144 (2003). 
Berberoğlu, S., "Sustainable Management for the Eastern Mediterranean Coast of Turkey", Environmental Management, 31, 442-451 (2003). SCI
Berberoğlu, S., Yılmaz, K.T. and Ozkan, C., "Mapping and monitoring of Coastal Wetlands of Çukurova Delta in the Eastern Mediterranean region", Biodiversity and Conservation ,13, 615-633 (2004). SCI
Lloyd, C. D., Berberoğlu, S., Curran,P.J. and Atkinson, P.M. A comparison of texture measures for the per-field classification of Mediterranean land cover. International Journal of Remote Sensing, 25: 3943-3965 (2004). SCI 
Evrendilek, F., Berberoğlu, S., Taskinsu-Meydan, S. and Yilmaz, E. Quantifying Carbon Budgets of Conifer Mediterranean Forest Ecosystems, Turkey, Environmental Monitoring & Assessment , 119, 527-543, (2006). SCI 
Kılıç, Ş., Evrendilek,F., Berberoğlu, S.and Demirkesen, A.C. Environmental monitoring of land-use and land-cover changes in Amik Plain, Turkey. Environmental Monitoring and Assessment 114: 157-168 (2006). SCI 
Kosztolányi, A., Székely, T., Cuthıll, I.C.,Tuluhan,K.T., and Berberoğlu, S. Ecological constraints on breeding system evolution: the influence of habitat on brood desertion in kentish plover. Journal of Animal Ecology, 75, 257-265, (2006). SCI 
Demirkesen, A.C., Evrendilek, F., Berberoğlu, S., and Kilic, S. Coastal flood risk analysis using Landsat-7 ETM+ Imagery and SRTM DEM: a case study of Izmir, Turkey. Environ. Monit. Assess. 131:293-300, (2007). SCI.
Berberoglu, S., Evrendilek, F.,  Ozkan, C., and Dönmez, C. Modeling Forest Productivity Using Envisat MERIS Data. Sensors, 7: 2115-2127 (2007).
Evrendilek, F., Berberoğlu, S., Gülbeyaz, O., Ertekin, C. Modeling Potential Distribution and Carbon Dynamics of Natural Terrestrial Ecosystems: A Case Study of Turkey. Sensors, 7: 2273-2296 (2007). SCI
Berberoğlu, S., Curran, P. J., Lloyd, C. D., and Atkinson, P. M.  "Texture Classification of Mediterranean Land Cover", International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 9: 322-334 (2007). SCI 
Evrendilek, F., and Berberoğlu, S. Quantifying spatial patterns of bioclimatic zones and controls in Turkey. Theoretical and Applied Climatology 91: 35-50 (2008). SCI 
Demirkesen, A.C., Evrendilek, F., Berberoğlu, S. Quantifying coastal inundation vulnerability of Turkey to sea-level rise. Environmental Monitoring & Assessment 108(1-3): 101-106 (2008). SCI
Demirkesen, A.C., Evrendilek, F., Berberoğlu, S. Quantifying coastal inundation vulnerability of Turkey to sea-level rise. Environmental Monitoring & Assessment 108(1-3): 101-106 (2008). SCI
Berberoğlu, S., Şatır, O.  and Atkinson, P.M. Modelling percentage tree cover using IKONOS and Envisat MERIS data, International Journal of Remote Sensing, 30: 4747-4766 (2009). SCI.
Berberoğlu, S. and Akın, A. Assessing different remote sensing techniques to detect land use/cover changes in the eastern Mediterranean. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 11:46-53 (2009).
Önder, D., Aydın, M., Berberoğlu, S., Önder, S., and Yano, T. The use of aridity index to assess implications of climatic change for land cover in Turkey. Turkish Journal of Agriculture and Forestry , 33:305-314 (2009).
Berberoğlu, S., Akın, A., Atkinson, P. M.  and Curran, P. J. Utilising image texture to detect land cover change in Mediterranean coastal wetlands, International Journal of Remote Sensing, 31: 2793-2815 (2010). 
Taskinsu-Meydan, S., Evrendilek, F., Berberoğlu, S. and Dönmez, C. Modeling aboveground litterfall in eastern Mediterranean conifer forests using fractional tree cover, and remotely sensed and ground data. Applied Vegetation Science, 13: 485-497 (2010). SCI
Dönmez, C., Berberoğlu, S., and Curran, P. J.Modelling the current and future spatial distribution of NPP in a Mediterranean watershed, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 13 (2011) 336–345. (2010).
Berberoğlu S., Dönmez C., Erdoğan M.A., “Environmental Risk Assessment of the Seyhan Watershed: Modelling Net Primary Production, Erosion and Forest Fire Risk” ITU Journal AZ, Vol: 8, No: 2, 80-90, 2011/2, ISSN 1302-8324, (2011)
Akın, A., Berberoğlu, S., Erdoğan. M.A., Dönmez. C. Modeling the land-use change dynamics in a Mediterranean coastal wetlands using CA-Markov Chain analysis. Fresenius Environmental Bulletin‏, 21:3 (2012)
 Evrendilek, F., Berberoğlu, S., Karakaya, N., Çilek, A., Aslan, G., Güngör, K. Historical spatiotemporal analysis of land-use/land-cover changes and carbon budget in a temperate peatland (Turkey) using remotely sensed data. Applied Geography; 31(3):1166-1172. DOI:10.1016/j.apgeog.2011.03.007 (2011).
Berberoğlu, S. and Curran, P.J., “Merging Spectral and Textural information for Classifying Remotely Sensed Images”, (eds) de Jong, S. and van der Meer, F. In Remote Sensing Image Analysis: Including the Spatial Domain, Kluwer Academic Publishers. 375 p. (2004). ISBN: 1-4020-2559-9.
Eswaran, H., Berberoğlu, S., Cangir, C., Boyraz, D., Zucca, C., Özevren, E., Zdruli, P., Yazıcı E., Dingil, M., Dönmez, C., Akça, E., Çelik, I., Watanabe, T., Koca, Y.K. Montarella L., Cherlet M., and Kapur, S., “The Anthroscape Approach in Sustainable Land Use”, Sustainable Land Management; Learning from the Past for the Future, Springer, pp.1-50, ISBN 978-3-642-14781-4 (Ed. Selim Kapur, Hari Eswaran and Winfried Blum), Springer Geosciences Publication, (2010). 
Kapur S., Berberoğlu S, Dönmez C., Erdoğan M.A., Akça E., and Kapur B., “Soil Degradation, Global Assessment“ Encyclopedia of Environmental Management DOI: 10.1081/E-EEM-120046338, p.1-13, Taylor & Francis, (2012)
Berberoğlu S., Akın A. Clarke C.K., Cellular Automata Modeling Approaches to Forecast Urban Growth for Adana, Turkey: A Comparison of Calibration Methods. Environmental Modelling & Software, 2012. (Under Revision)
*N. Yastıklı K. Jacobsen, “Influence of System Calibration on Direct Sensor Orientation”, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, ISSN: 0099-1112, Vol. 71, No.5, May 2005, pp 629-633 (Science Citation Index, Science Citation Expanded Index).
N. Yastıklı K. Jacobsen, “Direct Sensor Orientation for Large Scale Mapping – Potential Problems Solutions”, The Photogrammetric Record, ISSN: 0031-868X, 20(111): 274-284 September 2005  (Science Citation Expanded Index).
N. Yastıklı, “Documentation of cultural heritage using digital photogrammetry and laser scanning”, Journal of Cultural Heritage, ISSN: 1296-2074, Volume 8, Issue 4, pp 423-427, September-December 2007, (Science Citation Expanded Index). 
M. Uzar, N. Yastıklı, “Automatic building extraction using LiDAR and aerial photographs”, Boletim De Ciencias Geodesicas  Volume: 19 Issue: 2   Pages: 153-171   Published: APR-JUN 2013, (Science Citation Expanded Index).
*Aslan, Z., (1988): "Glider Measurements and Modeling of Thermals", The Technical Soaring, Vol. 12, No. 1, p. 19-21, USA. 
Gori, E., C. Rafanelli, Z. Aslan, (1988): "Variations in Raindrop Size Distribution Measured at Rome", Il Nuovo Cimento, Vol. II, C.N. 5-6, p. 679-692, Italy. 
Öney, S., Z. Aslan, (1989): "Theoretical Investigations And Measurements of Thermals", Technical Soaring - A Journal of The Soaring Society of America Inc. and OSTIV, Vol. 13, No. 2, P. 59-64, USA. 
Öney, Z., Z. Aslan, S. Topçu, (1991): "Analysis of Heat Flux at Earth Surface in Türkiye", Technical Soaring - A Journal of The Soaring Society of America Inc. and OSTIV, Vol. 15, No. 3, p. 75-78. 
Aslan, Z., K. Natarajan and M. Tankut, (1994): "Vegetation pattern of Istanbul from The Landsat data and The Relationship with Meteorological parameters", Annales Geophysicae, Vol. 12, p. 574-584. 
Aslan, Z., S. Oney and F. Turksoy, (1994): "Thermic Potential for Soaring at Inönü", Technical Soaring - A Journal of The Soaring Society of America Inc. and OSTIV, Vol. 18, No. 2, p. 36-39, USA. 
Aslan, Z., M. Kadıoglu and I. Gultepe, (1995): "A Comparison of Precipitation Values Estimated from Measurements and a 1D Cloud Model", Annales Geophysicae, Vol. 13, p. 567-571. 
Topçu, S., S. Dilmaç and Z. Aslan, (1995): "Study of Hourly Solar Radiation Data in Istanbul ", Renewable Energy, Vol. 6, No. 2, p. 171-174.
Tolun, S., S. Mentes, Z. Aslan and M. A. Yükselen, (1995): "The Wind Energy Potential of Gökçeada in the Northern Aegean Sea ", Renewable Energy, Vol. 6, No. 7, pp. 679-685. 
Aslan, Z., F. Türksoy ad S. Öney, (1995): "Seasonal Variation Analysis of Some meteorological parameters for Soaring", Technical Soaring - A Journal of The Soaring Society of America Inc. and OSTIV, Vol. 19, No. 2, p. 41-44. 
Tokgözlu, A., and Z. Aslan (1995): "The Statistical Analysis of Mountain Waves Over Southern Anatolia ", Technical Soaring - A Journal of The Soaring Society of America Inc. and OSTIV, Vol. 19, pp. 113-115. 
Natarajan, K., and Z. Aslan, (1996): "Satellite Evaluation of The Impact of Wind shear and Water Vapour on Convective Clouds", Technical Soaring - A Journal of The Soaring Society of America Inc. and OSTIV, Vol. 20, No. 1, pp. 4-10.
Aslan, Z., S. Topçu and S. Öney (1996): "Analysis of Surface Temperature, Heat and Momentum Fluxes in Ankara", Technical Soaring - A Journal of The Soaring Society of America Inc. and OSTIV, Vol. XX, No. 4, p.107-109. 
Aslan, Z., D. Okçu and S. Kartal (1997): "Harmonic Analysis of Precipitation, Pressure and Temperature Over Turkey", Il Nuovo Cimento, Vol. 20 C, N.4, p. 595-605. 
Aslan, Z., (1997): “Analysis of Rainfall Erosivitiy and Climatic Factor of Wind Erosion”, ICTP, IC/97/135, pp. 15, Trieste (ITALY). 
Aslan, Z., and A. Tokgözlü, (1998): “Instability Indices for Atmospheric Convection”, The Tech. And Sci. Journal of The Soaring Soc. Of America and OSTIV, Technical Soaring, Vol.22, No.1, p. 24-26. 
Aslan, Z., and C. Özkan, (1998).The Relationship between Tree Ring With (picea orientalis), Temperature and Precipitation, ICTP Preprint, IC/97/136,p.p.14. 
Aslan, Z., S. Topçu and S. Oney (1998): The Diurnal and Seasonal Variation of Sensible Heat Fluxes over Turkey, ICTP Preprint, IC/97/136,p.p.14.
Aslan, Z., and H. Yavuz, (1998): "Mathematical Approach Based on Q. Spline to Define the Taper Curve of Scotch Pine (Pinus sylvestris) and Crimean pine (Pinus nigra), Research Notes on Math. Series. Vol. 377, p. 353-359. 
Tokgözlu, A., M. Altunç, C. Lindemann, Z. Aslan and H. Goymen, (2000): “Analysis of Atmospheric Boundary Layer and Lake-Land Interaction”, Technical Soaring-A Journal of The Soaring Society of America Inc. and OSITV- ISSN#0744-8996, April, p. 56-62.
Orun, A.B., K. Natarajan, Z. Aslan, (2000): "A Comparative Study of Meteosat, ECMWF, and Radiosonde Wind Vectors at Istanbul ", Remote Sensing of Environment, Vol.72, No. 3., p. 309-316. 
Can, Z., Z. Aslan and O. Oğuz, (2002), “The Variation of Temperature, Pressure and Wind Speed: Effect on Gravity Waves”, Il Nuovo Cimento, Vol. 25 C, N.2, p. 137-145, Italy. 
Can, Z., Z. Aslan and O. Oğuz, (2004), “1D-Wavelet and Reanalysis of Gravity Waves, ASSJE, Vol.29, No. 2C, p. 33-42.
Can Z., Z. Aslan, O. Oğuz and A. H. Siddiqi,  (2005):“Wavelet Transforms of Meteorological Parameters and Gravity Waves” Annales Geophysicae, Vol. 23, p. 659-663.
Rasulov, M., Z. Aslan, O. Pakdil, (2005), “Finite differences Methods for shallow water equations in a class of discontinuous functions”, Applied Mathematics and Computation, p. 343-353, 
Özdemir, G., A. Tokgözlü and Z. Aslan, (2007): “Atmospheric Parameters Effect on Fish Populations”, Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE), Vol. 8, No: 2. 
Tokgözlü, A., and Z. Aslan, (2009): “Effects of Cloud Cover Variations, El Nino and NAO on Thermal Potential”, OSTIV, Technical Soaring, Vol. 33, No. 4, (October-December 2009), p. 117-125.
Sivri, N., O.U. Ucan, A. Akgundogdu, Z. Aslan, “Evaluation of Educational Effect on Awareness of Coastal Pollution and Clean Sea Water Reservation”, International Conference on Modelling of Engineering and Technological Problems (ICMETP), 83, India, 14- 16 January 2009 (IJIAM) Journal Vol. 2 No. 1.
M. Maughmer and Z. Aslan, (2010): Summary of Papers presented at the XXX OSTIV Congress, 28 July – 4 August, 2010, OSTIV, Technical Soaring, Vol. 34, No. 4, (October,- December, 2010), p.86-93.
Tokgözlu, A., Z. Aslan,  (2011): “Applications of Statistical Models and  Artificial Neural Networks to Investigate Thermals in Turkey”,  Technical Soaring, Vol 35, No 1, p. 23-31.
Z. Aslan, Siddiqi, A. H. and P. Manchanda, (2011): “Temporal and Spatial Variation of Temperature and Precipitation Indices”, Journal of Food, Agriculture and Environment, Vol. 9., 3 and 4, p.912-922. 
Aslan Z, Z. Can, O. Oğuz, (2013): "Analysis of Nao, Solar Flares and Sea- Level Changes”, Indian Journal of Industrial and Applied Mathematics Vol.3, No1; pp.73-91. 
Dökmen F. and Z. Aslan (2013): “Evaluation of the Parameters of Water Quality with Wavelet Techniques”, Water Resour Manage , Vol. 27, 4977-4988. DO1 10.1007/s11269-013-0454-5.
*Erten, E. (2013). Glacier Velocity Estimation by Means Of A Polarimetric Similarity Measure. IEEE Trans. on Geoscience and Remote Sensing, 51 (6), 3319-3327. 
Chesnokova, O., Erten, E. (2013). A Comparison between Coherent and Incoherent Similarity Measures in Terms of Crop Inventory. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 10 (2), 303-307.
Erten, E., Reigber A., Ferro-Famil, L., Hellwich, O. (2012). A New Coherent Similarity Measure for Temporal Multi-Channel Scene Characterization. IEEE Trans. on Geoscience and Remote Sensing, 50, 7, pp. 2839-2851. 
Erten, E., Reigber, A., Hellwich O. (2010). Generation of Three-Dimensional Deformation Maps from InSAR Data Using Spectral Diversity Techniques. ISPRS Journal of Remote Sensing, 65, 4, 388-394. 
Erten, E., Reigber, A., Hellwich O., Prats, P.  (2009). Glacier Velocity Monitoring by Maximum Likelihood Texture Tracking. IEEE Trans. on Geoscience and Remote Sensing, 47, 2, pp. 394-405. 
Reigber, A., Prats, P., Scheiber, R., Andres, C., Erten, E., Hellwich, O. (2008). Vermessung der Fliegeschwindigkeit Alpiner Gletscher mit Flugzeuggesttzter Differentieller sar Interferometrie Allgemeine Vermessungs-Nachrichten (AVN), Jul.
*Cumhur Şahin, Ayhan Alkış, Bahadir Ergun, Sıtkı Külür Fatmagül Batuk, Ali Kılıç, "Producing 3D City Model With The Combined Photogrammetric And Laser Scanner Data In The Example Of Taksim Cumhuriyet Square", Optics and Lasers in Engineering, Vol. 50, Issue 12, pp. 1884-1853, 2012
Ismail Rakip Karas, Fatmagül Batuk, Alias Abdul Rahman, "An Evacuation System For Extraordinary Indoor Air Pollution Disaster Circumstances", Disaster Advances Journal, Vol 5(2), pp.33-40, 2012
Gökaşan, E.,  Görüm, T.,  Tur, H., Batuk, F.,  “Morpho-Tectonic Evolution Of The Çanakkale Basin (NW Anatolia): Evidence For A Recent Tectonic Inversion From Transpression To Transtension”, Geo-Marine Letters, Vol. 32, Issue 3, pp. 227-239, 2012
Öztürk, D., Batuk, F., “Implementation of GIS-based Multi-criteria Decision Analysis with VB in ArcGIS”, International Journal of Information Technology & Decision Making,  Vol. 10, No. 6 : 1023–1042, 2011
Ayazlı E. İ., Helvacı, C., Batuk, F., Stoter, J., “Designing Three Dimensional Property Right Database For Turkey”,  African Journal of Business Management,  5 (22): 9440-9447, 2011
Öztürk, D., Batuk, F., Bektas, S., Determination of Land Use/Cover and Topographical/Morphological Features of River Watershed for Water Resources Management Using Remote Sensing and GIS, TABAD Research Journal of Agricultural Sciences, 4 (2): 43-47, 2011
Erkan Gökaşan,  Hüseyin Tur,  Mustafa Ergin, Tolga Görüm, Fatma Gül Batuk, Nurcan Sağcı, Timur Ustaömer,  Ozan Emem,  Hakan Alp, Late Quaternary Evolution Of The Çanakkale Strait Region (Dardanelles, NW Turkey): Implications Of A Major Erosional Event For The Postglacial Mediterranean-Marmara Sea Connection, Geo-Marine Letters (2009) 30:113-131.
Gökçeoğlu, C., Tunusluoğlu, M.C., Gorum, T., Tur, H.,Gokasan, E., Tekkeli, A.B., Batuk, F., Alp, H., Description Of Dynamics Of The Tuzla Landslide And Its Implications For Further Landslides In The Northern Slope And Shelf Of The Cinarcik Basin (Marmara Sea, Turkey), Engineering Geology (2009) 106:133-153.
Ismail Rakip Karas, Bülent Bayram, Fatmagül Batuk , Abdullah Emin Akay, Ibrahim Baz, Multidirectional Scanning Model, MUSCLE, to Vectorize Raster Images with Straight Lines, Sensors (2008) 8:2673-2694
Timur Ustaömer, Erkan Gökaşan, Hüseyin Tur, Tolga Görüm, Fatma Gül Batuk., Doğan Kalafat, Hakan Alp, Berkan Ecevitoğlu, Halim Birkan, Faulting, Mass-Wasting And Deposition In An Active Dextral Shear Zone, The Gulf Of Saros And The NE Aegean Sea, NW Turkey, Geo-Marine Letters (2008) 28:171-193
Erkan Gökaşan, Mustafa Ergin, Mustafa Özyalvaç, Halil İbrahim Sur, Hüseyin Tur, Tolga Görüm, Timur Ustaömer, Fatma Gül Batuk, Hakan Alp, Halim Birkan, Ahmet Türker, Erhan Gezgin, Murat Özturan,  Factors Controlling The Morphological Evolution Of The Çanakkale Strait (Dardanelles, Turkey), Geo-Marine Letters (2008) 28:107-129
Erdal Dolu,  Erkan Gökaşan, Engin Meriç, Mustafa Ergin, Tolga Görüm, Hüseyin Tur, Berkan Ecevitoğlu, Niyazi Avşar, Muhittin Görmüş, Fatmagül Batuk, Buğser Tok, Oktay Çetin Quaternary evolution of the Gulf of Izmit (NW Turkey): A sedimentary basin under control of the North Anatolian Fault Zone, Geo-Marine Letters (2007) 27:355–381
*Oğuzhan Kahya, Bülent Bayram, Selçuk Reis, Land cover classification with an expert system approach using Landsat ETM imagery: a case study of Trabzon, Environ Monit Assess (January 2010) 160: 431-438.
Erdem Emin Maraş, Bülent Bayram, Hakan Hadi Maraş, Süleyman Sırrı Maraş and Bahadır Aktuğ, Multi-focus image fusion in high precision close-range photogrammetry, International Journal of the Physical Sciences Vol. 5(6), pp. 763-767, June 2010.
Ismail Rakip Karas , Bülent Bayram , Fatmagül Batuk , Abdullah Emin Akay  and İbrahim Baz,  Multidirectional Scanning Model, MUSCLE, to Vectorize Raster Images with Straight Lines, Sensors, 8, 2673-2694, 2008.
Bulent Bayram, Ugur Acar, Dursun Seker, and Anil Ari, “A Novel Algorithm for Coast Line Fitting Through A Case Study Over Bosphorus”, Journal of Coastal Research, 24(4), 983–991,2008
Bayram, B. ve Acar U., “An Approach to The Detection of Lesions in Mammograms Using Fuzzy Image Processing” ,The Journal of International Medical Research, 35(6), 790-795, 2007.
H. Anıl Ari, Yalçın Yüksel, Esin Özkan Çevik, Işıkhan Güler, Ahmet Cevdet Yalçiner, Bülent Bayram Determination and Control of Longshore Sediment Transport: A Case Study, Ocean Engineering, 34(2), 219-233, 2007.
*C. Aydöner, D.Maktav, 2009. “The Role of the integration of remote sensing and GIS in land cover/land use analysis after an earthquake”, International journal of Remote Sensing, 30:7, 1697-1717
E. Alparslan, F. Ince, B. Erkan, C. Aydöner, ve diğ., 2008. “A GIS model for settlement suitability regarding disaster mitigation, a case study in Bolu Turkey”, Engineering Geology, 96, 126–140.
E. Alparslan, C. Aydöner, H.Tüfekçi, V.Tüfekçi., 2007. “Water quality assessment at Ömerli Dam using remote sensing techniques”, Environmental Monitoring and Assessment, 135, 301-398.
H. Yıldırım, E.Alparslan, M.Emin Özel, C. Aydöner, et al., 2001. Development of a Basic GIS Database for Yeşilırmak Watershed Provinces using Satellite Images and Other Data, Turkish Journal of Earth Sciences, 10, 133-141.
C. Aydöner, D.Maktav, 2006. “Uydu ve yersel veri entegrasyonu ile deprem sonrası arazi örtüsü/kullanımı analizi”, İTÜ Mühendislik Dergisi/d, 5, pp 35-48.
S.Elitaş, C. Aydöner et al., Mikro-havza ölçeğinde Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama teknolojilerinin kullanımı:Kumludere ve Hançayı uygulaması, Tarım ve Köy, Mart-Nisan 2001, 138
*Özden B., A Uğur Gorgun T. Esetlili, B Colak Esetlili,  Y. Kurucu, , 2013. Assessment of the effects of physical-chemical parameters on Po-210 and Pb-210 concentrations in cultivated and uncultivated soil from different areas. GEODERMA, Volume 192, p 7-11. ISSN: 0016-7061
Peker F., Y. Kurucu, H. H. Tok, E. Saygılı, E. Tok . 2013, An Application Of GIS Supported Analytic Hierarchy Process To Determine The Ecological Thresholds In The Edirne Province'', Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 14 , No 2 , p 713-722
Tok E., F. Peker, Y. Kurucu, H. H. Tok, E. Saygılı, 2013. Determining And Mapping The Potential Organic Farming Areas In Istanbul'' Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol 14 , no: 2  p 675-684. 
Y. Kurucu, U, Altınbaş, 1-1, Uysal, M, Bolen, M. T. Esetlili, F. Özen, G.Yönter, N. Özden, G. Yolcu, H. Karakurt, N. Altunel, 2011. Creating Potential Erosion Risk Map Of The Karaburun Peninsula By Geographical Information System and Remote Sensing Technique. Journal of Environmental Protection and Ecology, vol 12, No2, 488 -501
Tok E., Y. Kurucu, 2011. Using High Resolution Satellite Imagery  to Determine Hazelnut Planted Areas in Istanbul Province. Journal of Environmental Protection and Ecology, vol 12, No1,215-227
Tok H.H., Y.Kurucu, F.Peker, E.Erçal, E.Tok. 2011. A Rural Development Model For The Thrace Region, Organized Agricultural Zone. Journal Of Environmental Protection And Ecology, vol 12, No1,228-239
Tok E., H.O.Konukçu, Y.Kurucu, H.H.Tok., 2010. Monitoring The Biomass Density Using Satellite Imagery in Order to Revise The Soil Erosion Classification Map in The Beykoz District. Journal of Environmental Protection and Ecology, vol 11, No4,1529-1538
Kurucu Y., Sanli, F. Balik, Esetlili, M. T., Bolca, M. and Goksel, C., 2009. Contribution of SAR Images to Determination of Surface Moisture on the Menemen Plain, TURKEY, International Journal of Remote Sensing, Vol:30, No:7, p.1805 - 1817.
Uğur A, B. Özden, G. Yener, M. M. Saç, Y. Kurucu, Ü. Altınbaş and M. Bolca, 2009. Distributions of 210Pb around a uraniferous coal-fired power plant in Western Turkey. Environmental Monitoring and Assessment, 149:195-200, DOI 10.1007/s10661-008-0193-x. 
Sanli F. B, Y. Kurucu, and M.T. Esetlili, 2008. Determining Land Use Changes by Radar-Optic Fused Images and Monitoring its Environmental Impacts in Edremit Region of Western Turkey, Environmental Monitoring and Assessment, ISSN 0167-6369 (Print) 1573-29 - 1573-2959 (Online), DOI 10.1007/s10661-008-0248-z. 
Kurucu. Y., N., Küçükyılmaz Christina, 2007. Monitoring Of The Impacts Of Urbanization and Industrialization On The Agricultural Land And Environment Of The Torbali (Izmir) Region, Turkey, Environmental Monitoring and Assessment. 
Bolca M., B Türkyılmaz, Y. Kurucu, Ü.Altınbaş, M.T.Esetlili, B. Gülgün, 2007. Determination Of Impact Of Urbanization On Agricultural Land And Wetland Land Use In Balçova: Delta By Remote Sensıng And GIS Technique. Environmental Monitoring and Assessment.
Türkyılmaz B., Kurucu Y., Bolca M., Altınbas Ü., Esetlili T., Gülgün B., Ozen F., Gencer G., Güney A., Hepcan S., Ozden N., 2006. A GIS Aided Model For Rating Natural Protection Areas According To Natural Protection Priorities. The International Journal of - Sustainable Development and World Ecology.
Uğur, A., B. Özden, M.M. Saç, G. Yener, Ü. Altınbaş, Y. Kurucu, M. Bolca, 2004. Lichens and Mosses for Correlation Between Trace Elements and 210Po(210Pb) in the Areas Near Coal- Fired Power Plant at Yatağan,Turkey. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Vol. 259, No.1 (2004).
Uğur, A., M.M. Saç, G.Yener, Ü.Altınbaş, Y.Kurucu, M.Bolca, B.Özden, 2004. Vertical distribution of the natural and artificial radio nuclides in various soil profiles to investigate soil erosion. Journal of Radio analytical and Nuclear Chemistry, Vol. 259, No.2 (2004) 256-270.
Y. Kurucu, U. Altınbaş, H. Uysal, M. Bolca, M.T. Esetlili, F. Özen, G. Yönter, N. Özden, G. Yolcu, H. Karakurt, N. Altun, 2010. Creating soil lost mapping of the Karaburun peninsula by geographical information system and remote sensing technique. Anadolu J. Agric. Sci., 2010, 25(S-1),p:20-28. 
Bolca, M., Ü.Altınbaş, Y.Kurucu and M.T. Esetlili, 2005. Determination of Change Detection of Landscape of the Küçük Menderes Delta Using GIS and the Remote Sensing Techniques. Journal of Applied Sciences 5 (4):659-665, ISSN 1812-5654
Bolca M., Ü.Altınbaş, Y. Kurucu, M.T.Esetlili, 2004. Determination of Change Detection of Landscape of Kucuk Menders Delta Using GIS and Remote Sensing Techniques. Journal of Applied Sciences ISSN 1607-8926
Altınbaş,Ü., Y. Kurucu, M. Bolca, A.H. El-Nahry, 2004. Using Advanced Spectral Analyses Techniques as Possible Means of Identifying Clay Minerals. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. TÜBİTAK,Ankara.
Kurucu, Y., M.Bolca, Ü.Altınbaş, M.T.Esetlili, N.Özden, F.Özen, 2004. Determination of Electromagnetic Energy Reflection Characteristics of Cotton Planted Areas by Using Satallite Images and a Portable Spectrometer. Journal of Applied Sciences 4 (3): 374-379. ISSN 1607-8926.
Kurucu, Y., M. Bolca, Ü. Altınbaş, M.T. Esetlili, 2004. A Study on The Determination of  Relationships Amount the Land Use, Elevation And Slope of The Land To The West of Söke By Forming a Digital Elevation Model and Satellite Image. Journal of Applied science 4(4):542-546, ISSN 1607-8926, Asian Network for scientific Information.
*T. Kavzoğlu and P.M. Mather, "Pruning Artificial Neural Networks: An Example Using Land Cover Classification of Multi-sensor Images", International Journal of Remote Sensing, 20(14), 2787-2803 (1999).
T. Kavzoğlu and P.M. Mather, "The Role of Feature Selection in Artificial Neural Network Applications", International Journal of Remote Sensing, 23(15), 2919-2937 (2002).
T. Kavzoğlu and P.M. Mather, "The Use of Backpropagating Artificial Neural Networks in Land Cover Classification", International Journal of Remote Sensing, 24(23), 4907-4938 (2003).
M.H. Saka, T. Kavzoğlu, C. Özşamlı and R.M. Alkan, "Sub-Metre Accuracy for Stand Alone GPS Positioning in Hydrographic Surveying", The Journal of Navigation, 57(1), 135-144 (2004).
T. Kavzoğlu, "Simulating Landsat ETM+ Imagery Using DAIS 7915 Hyperspectral Scanner Data", International Journal of Remote Sensing, 25(22), 5049-5067 (2004).
T. Kavzoğlu and M.H. Saka, "Modelling Local GPS/Levelling Geoid Undulations Using Artificial Neural Networks", Journal of Geodesy, 78(9), 520-527 (2005).
H. Gómez and T. Kavzoğlu, "Assessment of Shallow Landslide Susceptibility Using Artificial Neural Networks in Jabonosa River Basin, Venezuela", Engineering Geology, 78(1-2), 11-27 (2005).
T. Kavzoğlu, "Determination of Environmental Degradation Due to Urbanization and Industrialization in Gebze, Turkey", Environmental Engineering Science, 25(3), 429-438 (2008).
T. Kavzoğlu and S. Reis, "Performance Analysis of Maximum Likelihood and Artificial Neural Network Classifiers for Training Sets with Mixed Pixels", GIScience and Remote Sensing, 45(3), 330-342 (2008).
T. Kavzoğlu, E. Yılmaz and A.F. Sesli, "A Case Study for an Airport Information System", Geoensenanza, 11, 29-38 (2008).
T. Kavzoğlu, "Increasing the Accuracy of Neural Network Classification Using Refined Training Data", Environmental Modelling & Software, 24(7), 850-858 (2009).
T. Kavzoğlu, Y.E. Sen and M. Çetin, "Mapping Urban Road Infrastructure Using Remotely Sensed Images", International Journal of Remote Sensing, 30(7), 1759-1769 (2009).
T. Kavzoğlu and I. Colkesen, "A Kernel Functions Analysis for Support Vector Machines for Land Cover Classification", International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 11(5), 352-359 (2009).
B. Ergun, T. Kavzoğlu, I. Colkesen and C. Şahin, "Data filtering with support vector machines in geometric camera calibration", Optics Express, 18(3), 1927-1936 (2010).
T. Kavzoğlu and I. Colkesen, "Assessment of Environmental Change and Land Degradation Using Time Series of Remote Sensing Images", Fresenius Environmental Bulletin, 20(1A), 274-281 (2011).
T. Kavzoğlu and I. Colkesen, "Entropic Distance Based K-star Algorithm for Remote Sensing Image Classification", Fresenius Environmental Bulletin, 20(5), 1200-1207, (2011).
T. Kavzoğlu and I. Colkesen, "An assessment of effectiveness of rotation forest ensemble for land use and land cover mapping", International Journal of Remote Sensing, 34(12), 4224-4241, (2013).
 T. Kavzoğlu, E.K. Sahin, and I. Colkesen, "Landslide susceptibility mapping using GIS-based multi-criteria decision analysis, support vector machines, and logistic regression", Landslides, DOI 10.1007/s10346-013-0391-7 (2013).
*1. Tuncay, A. A. ve Esbah, H. (2006) Understanding the effects of historic landuse pattern on an urbanized stream corridor.  Journal of Applied Sciences 6(8): 1873-1881.
2. Esbah, H. (2006) Investigation of urban park with the ecological quality parameters in Aydın. Ekoloji 15(58): 42-48.
3. Esbah, H. (2007) Land use trends during rapid urbanization of the City of Aydın, Turkey.  Environmental Management 39 (4): 443-459.
4. Esbah, H. ve Deniz, B. (2007) Effects of land use development on urban open spaces.  Journal of Applied Sciences 7(8): 1138-1144.
5. Deniz, B., Esbah, H., Kücükerbas, E. V. ve Sirin, U. (2008) Analyzing vejetation structure in urban landscapes: Case of Aydın. Ekoloji  (17)66: 55-64.
6. Esbah, H., Cook, E. A. ve Ewan, J. (2009) Effects of increasing urbanization on the ecological integrity of open space preserves. Environmental Management 43(5): 846-862.
7. Esbah, H. (2009) Analyzing landscape change through landscape structure indices: Case of the City of Aydin, Turkey Journal of Applied Sciences 9 (15): 2744-2752.
8. Esbah, H., Kara, B., Deniz, B. ve Kesgin, B. (2010) Changing land cover characteristics of a developing coastal town: a case study of Didim, Turkey. Journal of Coastal Research, 26 (82): 274-282.
9. Kelkit, A., Çelik, S. Ve Esbah, H. (2010) Ecotourism potential of Gallipoli Historical National Park. Journal of Coastal Research, 26 (3): 562-568. 
10. Esbah, H., Deniz, B., ve Kara, B., Kesgin, B.  (2010) Analyzing landscape changes in the Bafa Lake Nature Park of Turkey using remote sensing and landscape structure metrics. Environmental Monitoring and Assessment, 165 (4): 617-632.
11. Baser, B. ve Esbah, H. (2010) Understanding the spatial and historical characteristics of agricultural landscapes in İstanbul.  AIZ, ITU Journal of the Faculty of Architecture, 7 (2): 106-120.
12. Esbah, H., Erdoğan, M. A. ve Tanrıöver, A. A. (2011) CA-Markov Chain and Landscape Metrics for planning. AIZ, ITU Journal of the Faculty of Architecture, 8(2): 63-79.
13. Kara, B., Esbah, H., Deniz, B. (2011) Investigating recreational qualities of the parks in Aydın. Procedia Social and Behavioral Sciences 19 (2011) 158–164.
14. Kara, B. Esbah., H. ve Deniz, B. (2012) Monitoring and Analyzing Land Use/Land Cover Changes in a Developing Coastal Town: A Case Study of Kusadasi, Turkey.  Journal of Coastal Research, 26(2): 274-282.
15. Esbah, H. (2013) Urbanization Challenges in Turkey: Implications for Aydin, Turkey. Editor: E.A.Cook ve J. Lara, Remaking Metropolis: Global Challenges for the Urban Landscape, Routledge, UK, 60-85,. ISBN-10: 0415670829 | ISBN-13: 978-0415670821.
Erdoğan, M. A., Esbah, H. ve Berberoğlu, S. (2013) Modeling land use land cover conversion risk. AIZ, ITU Journal of the Faculty of Architecture. Basımda.
*Sunar, F., Kaya, Ş., 1997. “Assessment of Geometric Accuracy of Remotely Sensed Images”, Int. J. of Remote Sensing, Vol. 18, No.14, pp. 3069 - 3074.
Sunar, F., Musaoğlu, N., 1998,  Merging Multiresolution Spot P and Landsat TM Data: The Effects and Advantages , Int. J. of Remote Sensing, Vol. 19, No.2, pp. 219-225.
Sunar, F., 1998,  Analysis of Changes in Multidate data set: A Case Study in İkitelli Area, Istanbul, Turkey , Int. J. of Remote Sensing, Vol. 19, No.2, pp. 225-237.
Sunar, F., Özkan, C., 2001, "Forest Fire Analysis with Remote Sensing Data", Int. J. of Remote Sensing, Vol. 22, No.12, pp. 2265 - 2278. 
Özkan, C., Sunar, Erbek F., 2003, The Comparison of Activation Functions on Multispectral Landsat-TM Image Classification; PE & RS, Vol. 69, No. 11, November, 1225-1234.
Özkan C., Sunar Erbek F., 2005, Comparing Feature Extraction Techniques for Urban Land-use Classification, Int. J. of Remote Sensing, Vol. 26, No. 4, 20 February, 747-757.
Uca ZD, Sunar Erbek F., Kuşak L, Yaşa F., G., Özden, 2006, The use of optic and radar satellite data for coastal environments Int. J. of Remote Sensing, Vol.27, No.17, Sep. 10, 3739-3747.
Özkan, C., Özturk, C., Sunar, F., Karaboğa D., 2011. The Artificial Bee Colony Algorithm In Training Artificial Neural Network For Oil Spill Detection, Neural Network World, Vol. 21, No.6: 473-492.
S. Abdikan, F. Balik Sanli, F. Sunar, M. Ehlers, "A Comparative Data-Fusion Analysis of Multi-Sensor Satellite Images" International Journal of Digital Earth http://dx.doi.org/10.1080/17538947.2012.748846 2012(SCI-Exp)
*Umut G. Sefercik, Productivity of TerraSAR-X 3D Data In Urban Areas: A Case Study In Trento, European Journal of Remote Sensing (ISI), Cilt: 46, Sayfalar: 597-612, doi: 10.5721/EuJRS20134635, 25 Ekim 2013 (online yayınlanma)
Umut G. Sefercik, Naci Yastıklı, Iulia Dana, DEM Extraction In Urban Areas Using High-Resolution TerraSAR-X Imagery,  Journal of the Indian Society of Remote Sensing, Springer (ISI), ISRS-D-13-00006, doi: 10.1007/s12524-013-0317-9, (Kabul: 12 Ağustos 2013)
Umut G. Sefercik, Mehmet Alkan, Gürcan Büyüksalih, Karsten Jacobsen, Generation and Validation of High-Resolution DEMs from Worldview-2 Stereo Data, The Photogrammetric Record, Wiley Blackwell (ISI), doi: 10.1111/phor.12038, 23 Ekim 2013 (online yayınlanma)
 Umut G. Sefercik, Mustafa Özendi,  Comprehensive Comparison of VHR 3D Spatial Data Acquired From IKONOS and TerraSAR-X Imagery,Advances in Space Research, Elsevier (ISI), Cilt: 52, Sayı: 9, 1 Kasım 2013, Sayfalar: 1655–1667, doi: 10.1016/j.asr.2013.07.044, 6 Ağustos 2013 (online yayınlanma) 
 Mehmet Alkan, Gürcan Büyüksalih, Umut G. Sefercik, Karsten Jacobsen, Geometric Accuracy and Information Content of Worldview-1 Images,Optical Engineering (ISI), Cilt: 52, Sayı: 2, 026201;  doi: 10.1117/1.OE.52.2.026201, 4 Şubat 2013 (online yayınlanma)
Umut G. Sefercik, Performance Estimation of ASTER Global DEM Depending upon the Terrain Inclination,  Journal of the Indian Society of Remote Sensing, Springer (ISI), Cilt: 40, Sayı: 4, Sayfalar: 565-576, doi: 10.1007/s12524-012-0202-y, Aralık, 2012
Umut G. Sefercik, Mehmet Alkan, Advanced Analysis of Differences Between C and X Bands Using SRTM Data for Mountainous Topography, Journal of the Indian Society of Remote Sensing (ISI), Springer, Cilt: 37, Sayı: 3, doi: 10.1007/s12524-009-0044-4, Sayfalar: 335-349, Eylül, 2009
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ