ALT BİRİMLER

1- Elastik ve Viskoelastik Analiz
2- Kompozit Malzemeler
3- Çeşitli geometriye sahip çubuk, plak, kabuk sistemler
4- Varyasyonel Yöntemler
5- Karışık Sonlu Elemanlar Yöntemi
6- Statik, Dinamik Analiz
7- Stabilite Problemleri
8- Mühendislik Problemlerin Sayısal Çözüm Yöntemi
9- Üç boyutlu nümerik analiz ve depreme karşı tasarım

YÜRÜTÜCÜLER

Doç.Dr. Fethi KADIOĞLU

ARAŞTIRMACILAR

Prof.Dr. A. Yalçın AKÖZ
Doç.Dr. Atilla ÖZÜTOK
Araş.Gör. Gülçin Tekin ÖZKAN (Doktora öğrencisi)
Prof.Dr. Abdullah AVEY
Mecvut Laboratuvar İmkanları
İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
1- İTÜ BAP (2008), Daire eksenli kompozit kirişlerin düzlem içi serbest titreşim analizi için karışık sonlu eleman analizi
2- İTÜ BAP (2008), Elastik zemine oturan daire eksenli kirişlerin dinamik analizi
3- İTÜ BAP (1997), Kuazi-statik ve dinamik yükler altında viskoelastik çubukların karışık sonlu eleman metodu ile formülasyonu
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
Kompozit Rebar (KOSGEB tarafından desteklenmiş, sanayi işbirliği ile prototipi üretilmiş bir üründür. Ürünün iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.)
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
FORTRAN yazım dilinde tarafımızdan yazılarak hazırlanmış olan BEAM4, BEAM8, VISCOBEAM, COMPOBEAM, PLATE, VISCOPLATE, COMPOPLATE isimli programlar
Yayınlar, Patentler vb.
1- KADIOĞLU F., Aköz A. Y., The Mixed Finite Element for the Quasi-static and Dynamic Analysis of Viscoelastic Circular Beams, An İnternational Journal of Structural Engineering and Mechanics, 15, 6, 735-52, (2003).
2- AKÖZ A. Y., Kadıoğlu F., The Mixed Finite Element Method for the Quasi-static and Dynamic Analysis of Viscoelastic Timoshenko Beams, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 44,12, 1909-32, (1999).
3- Emrah Madenci, Atilla Özütok, Fethi Kadıoğlu, Mixed Finite Element Formulation by Using Gâteaux Differential Method for Static and Free Vibration Analysis of Composite Beams
International Symposium on Advances in Applied Mechanics and Modern Information Technology 2011 (AAM&MIT'11),Bakü.
4- Fethi Kadıoğlu, Cihan İyidoğan, Free Vibration of Laminated Composite Curved Beams Using Mixed Finite Element Formulation, Science and Engineering of Composite Materials, pp: 247-257, 2009.
5- Fethi Kadıoğlu, Ramana Pidaparti, Finite Element Design of Composite Rebar Shapes for Use in Concrete Structures, JP Journal of Solids and Structures, pp: 203-216, 2008.
6- Fethi Kadıoğlu, Bahar Ayhan, Mixed Finite Element Solution for in-plane Free Vibration Analysis of Circular Composite Beams, 16th International Conference on Composites / Nano Engineering, Kunming, China, pp: 152-154, 2008.
7- Fethi Kadıoğlu, Bahar Ayhan, The out-of-plane Natural Frequencies of Curved Composite Beams Including the Effect of the Rotary Inertia and Shear Deformation 9th International Conference on Computational Structures Technology, Greece, 2008.
8- Bahar Ayhan, Fethi Kadıoğlu, Mixed Finite Element Solution on the out of plane Natural Frequencies of Composite Circular Beams, 8th World Congress on Computational Mechanics, WCCM8, Venice, Italy, pp: 126-135, 2008.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ