YÜRÜTÜCÜ

Prof.Dr. Hulusi Özkul

ARAŞTIRMACILAR

Doç. Dr. Hakan N. Atahan (İTÜ)

Doç. Dr. Özkan Şengül (İTÜ)

Doç. Dr. Hasan Yıldırım (İTÜ)

Y. Doç. Dr. Bekir Y. Pekmezci (İTÜ)

Y. Doç. Dr. Ü. Anıl Doğan (İTÜ)

Y. Doç. Dr. Özgür Ekincioğlu (İTÜ)

Y.Doç.Dr. Oğuz Güneş (İTÜ)

Prof. Dr. Silvia Patachia (Transilvania Ü., Romanya)

Prof. Yoshihiko Ohama (Nihon Üniversitesi, Japonya)

Prof. Dr. Rafat Siddique (Thapar Üniversitesi, Hindistan)

Mevcut Laboratuvar İmkanları

Basınç Aleti (500 t kapasiteli, servomekanik)

Basınç Aleti (500 t kapasiteli)

Basınç Aleti (300 t kapasiteli)

Üniversal Test Makinası (10 t  kapasiteli, servomekanik)

Üniversal Test Makinası (60 t kapasiteli, servomekanik)

Üniversal Test Makinası (2 t kapasiteli)

Yatay Plastik Çekme Aleti (100 kg kapasiteli)

Eğilme Yükleme Çerçevesi (50 t kapasiteli)

Çimento Blaine İncelik Aleti

Çimento Priz Süreleri Belirleme Deneyleri

Agrega Granülometri Deneyi Seti

Agrega Tane Dayanım Deneyi (Los Angeles)

Harç Karıştırma Aleti

Beton Karıştırma Aleti

Beton Viskozimetresi

Harç Viskozimetresi

Korozyon Ölçüm Cihazı

MDF Çimento Kompozit Kalenderi

Betonda Şekil Değiştirme Ölçüm Çerçevesi

Şekil Değiştirme Ölçer

Rötre Ölçme Aleti (Harçta)

Rötre Ölçme Aleti (Betonda)

Sünme Ölçme Aleti (Betonda)

Ahşap Darbe Deney Aleti

Bohme Aşınma Cihazı

Civalı Porozimetre (MIP)

Hızlı klorür geçirimliliği

Alkali Silika Reaktivite deneyleri

Isıl iletkenlik ölçüm cihazı

Basınçlı su geçirimlilik deney düzeneği

Harç mikserleri

Beton mikserleri

İşlenebilme ölçüm deney düzenekleri

Kür havuzları

Başlıca Çalışmalar ve Projeler

Nanosilikanın Beton Özelliklerine Etkisi, Kemiropa, 2013-

Büyük Boşluklarından Arındırılmış Çimento-Polimer Kompozitlerinin Dürabilite Ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi Ve İyileştirilmesi, TÜBİTAK- MAG107M310 15.10.2007-15.10.2009.

Improving Durability Resistance of Macro Defect Free (MDF) Polymer-Cement Composites by Examining Internal Structure, TÜBİTAK-ANCS, 107M419 International Joint Research Project (Türkiye-Romanya).

Beton bileşim ve geçirimlilik özelliklerinin donatı korozyonu üzerine etkisi, TÜBİTAK-MAG, 2006.

Süperakışkanlaştırıcı Ve Mineral Katkıların Betonun Reolojik Özelliklerine Etkisi, TÜBİTAK-INTAG, 2003.

Kimyasal Alçı Esaslı Kompozit Malzemele, TÜBİTAK-İNTAG 615, 1996-97.

Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Malzemelerin İnşaat Teknolojisindeki Uygulamaları

TÜBİTAK-INTAG-TOKİ 621, 1997.

Doğal puzolanlı çimentoların taze ve sertleşmiş beton özelliklerine etkisi ve optimum parametrelerin belirlenmesi, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) 1997-99.

Süperakışkanlaştırıcı ve mineral katkıların betonun reolojik özelliklerine etkisi

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) 2001-2003.

Trejo, D., Hueste, M. D., Kim, Y. H., Atahan, H.N., Characterization of Self Consolidating Concrete for Design of Precast, Pre-stressed Bridge, Research Report 0-5134-2, September 2008, FHWA/TX-08/0-5134-2, 364 pages (TxDOT Project: Texas A&M University and University of Texas at Austin).

Yapılarda Tahribatsız Muayene Yöntemlerinin Karşılaştırılması ,TÜBİTAK ÇAYDAG 108Y234. 2009-2011.

Lif Donatılı Betonlarda Lif Dağılımı Karakteristiklerinin Tahribasız Ölçümü için Elektriksel Bir Yöntem, TÜBİTAK: MAG 105M229, 2005-2008.

Puzolanik Malzemelerin Betonun Mekanik ve Durabilite Özeliklerine Etkisi, İTÜ BAP, 2006.

Wang. K., Shah. S.P., White. D.J., Gray. J., Vight. T., Gang. L., Hu. J., Halverson. C., Pekmezci. B. Y., “Self Consolidating Concrete – Applications For Slip Form Paving” Federal Highway Administration Transportation Pooled Fund Study, TPF – 5 (098)

Yıldırım, H., Akman, M.S., Pekmezci, B.Y., “Çimento Serbest Alkali İçeriğinin Yüksek Performanslı Beton Niteliklerine Etkisi”, İNTAG 649, TÜBİTAK, 2002.

Pekmezci B.Y., Karaguzel B., Yorulmaz B., Bogazkesen K.K. Çelik R., “Polimer Esaslı Nonwoven Kumaş Kullanılarak Tekstil Donatılı Betonların Üretilmesi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projesi.

Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar

Ekincioglu, O., Ozkul,, M.H., Struble, L., Patachia, S. Optimization of Material Characteristic of Macro-Defect Free Cement, Cement & Concrete Composites, Vol. 34, No. 4, 556-565 (2012).

Ekincioglu, O., Ozkul,, M.H., Ohama, Y., Patachia, S. and Moise, G., Effect of Epoxy Resin Addition on the Moisture Sensitivity of Macro Defect Free Polymer-Cement Composites, Key Engineering Materials, Vol. 466, pp 65-72 (2011).

Patachia, S., Moise, G., Ozkul, M.H., Ekincioglu, O., Characterization of Ecological Macro Defect Free (MDF) Cements by Infrared Spectrometry, Environmental Engineering and Management Journal, Vol. 10, No. 2, 237-240 (2011).

Turkel, A., Ozkul, M. H., “Size And Wall Effects On Compressive Strength of Concretes”, ACI Materials Journal, Vol. 107, No. 4, July-August, 372-379 (2010).

Dogan, U. A., Ozkul, M. H. And Ekincioglu, O., “Utilization of Waste Materials in Concrete Production for Sustainable Development”, Environmental Engineering and Management Journal, Vol. 8, No. 4, 695-699 (2009).

Dogan, U. A., Kurt,  E. B., Saran, A. G., Ozkul, M. H “Benchmarking Concretes With Pozzolanic Materials in Terms Of Rapid Chloride Penetration Test”, ACI Materials Journal, Vol. 106, No. 3, 251-57 (2009).

Patachia, S., Moise, G., Ozkul, M.H., Ekincioglu, O., Croitoru, C., Ecological Polymer Used for Macro-Defect-Free Cements (MDF) Production, Environmental Engineering and Management Journal, Vol. 8, No. 4, 679-684 (2009).

Ozkul, M. H. Dogan, U. A., Rheological Properties and Segregation Resistance of SCC Prepared by Portland Cement and Fly Ash, Measuring, Monitoring and Modeling Concrete Properties, Int. Conf. Dedicated to Prof. Shah, Ed. Maria, S. Konsta-Gdoutos, Springer 463-468 (2006).

Amanmyrat Jumadurdiyev, M. H. Ozkul, Saglam, A. R., Parlak, N., The Utilization of Beet Molasses as a Retarding and Water Reducing Admixture for Concrete, Cement and Concrete Research, 35, 874-882, (2005).

Ozer, B., and Ozkul, M. H. “The Influence of Initial Water Curing on the Strength Development of Ordinary Portland and Pozzolanic Cement Concretes”, Cement and Concrete Research, 34, 1, 13-18 (2004)

Atahan H.N., Pekmezci BY, Tuncel EY, "Behavior of PVA Fiber Reinforced Cementitious Composites under Static and Impact Flexural Effects", ASCE Journal of Materials in Civil Engineering, (Accepted), ISSN: 0899-1561, DOI: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533. 0000691.

Kim, Y.H., Trejo, D., Atahan, H.N., Hueste, M.B.D., 2012, Mechanical Property Prediction for High Early Strength Self Consolidating Concrete, ASCE Journal of Materials in Civil Engineering, Vol.24, pp.1501-1512.

Mowrtage, W., Yel, N.H., Pekmezci, B.Y. and Atahan, H.N., 2012, Load Carrying Capacity Enhancement of Cold Formed Steel Walls using Shotcreted Steel Sheets, Journal of Thin Walled Structures, Vol 60, pp.145-153.

Akcay B., Agar, A.S., Bayramov, F., Atahan, H.N., Sengul, C. and Tasdemir, M.A., 2012, Interpretation of Aggregate Volume Fraction Effects on Fracture Behavior of Concrete, International Journal of Construction and Building Materials, Vol.28 (1), pp.437-443.

Atahan, H.N. and Dikme, D., 2011, Use of Mineral Admixtures for Enhanced Resistance Against Sulfate Attack, International Journal of Construction and Building Materials, Vol.25 (8), pp.3450-3457.

Atahan, H.N., Oktar, O., and Tasdemir, M.A., 2011, Factors Determining the Correlations between High Strength Concrete Properties, International Journal of Construction and Building Materials, Vol 25 (5), pp. 2214-2222.

Atahan, H.N., Oktar, O., and Tasdemir, M.A., 2009, Effects of Water-Cement Ratio and Curing Time on the Critical Pore Width of Hardened Cement Paste, International Journal of Construction and Building Materials, Vol.23(3), pp.1196-1200.

Atahan, H.N., Carlos, C., Chae, S.R., Monteiro, P.J.M., and Bastacky, J., 2008, The Morphology of Entrained Air Voids Generated with Different Anionic Surfactants, Cement and Concrete Composites, Vol.30 (7), pp.566-575.

Atahan, H.N., Tasdemir, M.A., Tasdemir, C., Ozyurt, N., and Akyuz, S., 2005, Mode I and Mixed Mode Fracture Studies in Brittle Materials Using the Brazilian Disc Specimen, Materials and Structures, Vol.38, No.277, pp.305-312.

Yildirim, H. and Sengul, O., “Modulus of Elasticity of Substandard and Normal Concretes”, Journal of Construction and Building Materials, Vol. 25, No. 4, April 2011, pp. 1645 – 1652.

Sengul, O., Azizi, S., Karaosmanoglu, F. and Tasdemir, M.A, “Effect of Expanded Perlite on the Mechanical Properties and Thermal Conductivity of Lightweight Concrete”, Journal of Energy and Buildings, Vol. 43, No. 2-3, February/March 2011, pp. 671 – 676.

Yildirim, H., Ilica, T. and Sengul, O., “Effect of Cement Type on the Resistance of Concrete against Chloride Penetration” Journal of Construction and Building Materials, Vol. 25, No. 3, March 2011, pp. 1282 – 1288.

Sengul, O., and Tasdemir, M.A, “Compressive Strength and Rapid Chloride Permeability of Concretes with Ground Fly Ash and Slag” Journal of Materials in Civil Engineering, Vol 21, No. 9, September 2009, pp. 494-501.

Sengul, O. and Gjørv, O.E., “Effect of Embedded Steel on Electrical Resistivity Measurements on Concrete Structures”, ACI Materials Journal, Vol. 106, No.1 January/February 2009, pp. 11-18.

Sengul, O. and Gjørv, O.E., “Electrical Resistivity Measurements for Quality Control during Concrete Construction”, ACI Materials Journal, Vol. 105, No.6 November/December 2008, pp. 541-547.

Sengul, O., Tasdemir, C., and Tasdemir, M.A., “Mechanical Properties and Rapid Chloride Permeabilites of Concretes with Ground Fly Ash”, ACI Materials Journal, Vol. 102, No.6 November/December 2005, pp. 414-421.

Sengul, O., Tasdemir, C., and Tasdemir, M.A., “Influence of Aggregate Type on the Mechanical Behaviour of Normal and High Strength Concretes”, ACI Materials Journal, Vol. 99, No.6, November/December 2002, pp. 528-533.

Yildirim, H., Sumer, M., Akyuncu, V.; Comparison on efficiency factors of F and C types of fly ashes, Journal of Construction and Building Materials, Vol. 25, No. 6, June 2011, pp. 1282-1288.

Pekmezci B.Y., Kafescioglu R., Agahzadeh E., “Improved Performance of Earth Structures by Lime and Gypsum Addition, METU JFA, (29:2) 2012, pp. 205-221.

Pekmezci, B.Y., Akyüz, S., “Optimum Usage of a Natural Pozzolan for The Maximum Compressive Strength of Concrete”, Cement and Concrete Research, (34) 2004, pp. 2175-2179.

Pekmezci B.Y., Voigt T., Shah S.P., Wang. K., “Low Compaction Energy Concrete for Improved Slipform Casting of Concrete Pavements” ACI Materials Journal, Vol. 104, No.3, May-June 2007, pp. 251-258.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ