ALT BİRİMLERİ

1 Zemin yapı etkileşimi
2 Makina ayaklarının meydana getirdiği titreşimlerin binaya etkisi
3 Titreşim yalıtımı ve titreşim sönümlenmesi
4 Mevcut dinamik yüklü betonarme temellerin onarım ve güçlendirilmesi    
5 Çelik yapı sistemlerinin doğrusal olmayan analizi
6 Betonarme yapı sistemlerinin çelik yapı elemanları kullanılarak güçlendirilmesi

YÜRÜTÜCÜLER

Y.Doç.Dr. Berrak Teymür

ARAŞTIRMACILAR

Y. Doç. Dr. Cüneyt VATANSEVER
Araş.Gör. Dr. Pınar TEYMÜR
Araş.Gör. Yavuz DURGUN
Araş. Gör. Bahattin Berk AYRAÇMA
Mecvut Laboratuvar İmkanları
1 Elektrikli Pompalar  
2 Ekstansometre  
3 Kompressometre  
4 Veri Toplayıcı Sistemler  
5 Quasi-Statik Test Pistonu  
6 Vibrasyon Üretici Sistemi Seti  
7 MTS Deney Sistemi Seti  
8 Mikro Titreşim Ölçüm Sistemleri  
9 Beton Radarı  
10 Hassas Optik Yerdeğiştirme Ölçerler
11 Dartec Deney Sistemi Seti  
12 Yük Hücreleri  
13 Yerdeğiştirme Öçerler  
14 Veri Toplayıcı (Statik - Yüksek Hızlı)  
15 Veri Toplayıcı (Data Logger)  
16 Hidrolik Verenler  
17 Dinamik Veri Toplayıcı  
18 İvmelendirici Sistem Seti  
19 Sarsma Tablası  
Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı
Zemin Mekaniği Laboratuvarı
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
1 TÜBİTAK, 1007 Kamu Ar-Ge Destek Programı."MİLRES (Milli Rüzgar Enerjisi Sistemleri)",Temmuz 2011 – Temmuz 2013
2 İTÜ Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projeleri: Yüzeysel temellerin kumlu zeminlerde deprem yükleri altında davranışının incelenmesi, Haziran 2012- Haziran 2013
3 İTÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırma, Genç Araştırmacıları Destekleme Programı
Projesi, Proje No: 34774, “Betonarme Çerçevelerin Ön Yüklü Betonarme İnce
Paneller ile Güçlendirilmesi”, Temmuz 2011-Ocak 2013
4 İTÜ Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri: Darbeli Kırmataş Kolon ve Taş Kolonlara ait Yükleme Testlerinin Sayısal Analizi ve Sonuçlarının Karşılaştırılması , Aralık 2010-Aralık 2011 
5 İTÜ Araştırma Fonu Projesi: Lisanüstü Tez Destekleme (30195), “Bölme Duvarlı
Çerçevelerin Güçlendirilmesi”, (2006-2009)
6 TÜBİTAK (106M075), “Düşük Süneklikli Betonarme Çerçevelerin Güçlendirilmesinde
Püskürme Beton Kullanımı”, (Ağustos 2006-Şubat 2008)
7 İTÜ Araştırma Fonu Projesi: Lisanüstü Tez Destekleme (1031),"Çelik Kiriş-Kolon Birleşimlerinin Tersinir Yükler Altındaki Davranışı Üzerine Deneysel Bir Çalışma", 2000-2008
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
1 Teymur P., Pala, S., Yuksel, E., (2012), “Retrofitting of Vulnerable Reinforced Concrete Frames with Wet-Mixed Shotcrete Panels”, Advances in Structural Engineering. V.15 (1)
2 Yuksel, E., Teymur, P.,( 2011), “Eartquake Performance Improvement of Low Rise RC Buildings using High Strength Clay Brick Walls”, Bulletin of Earthquake Engineering, V.9 (4), DOI: 10.1007/s10518-010-9242-2Dergi, October 2007.
3 Vatansever C., Yardımcı N., (2011), “Experimental investigation of thin steel plate shear walls with different infill-to-boundary frame connections”, Steel and Composite Structures An International Journal, Vol.11, No. 3, 251-271. 
4 Teymur B., Üncü E.,(2011)  "Silindirik bir sıvı tankının oturma performansının belirlenmesi", İTÜ Dergisi, Vol. 10, No. 4, s. 57-69.
5 Vatansever C., Yardımcı N., (2010), “Cyclic Behavior and Numerical Modeling of A Semi-Rigid Frame, Steel Construction Design and Research, Vol. 3, No. 3, 128-133. 
6 Teymur, B. ve Madabhushi, S.P.G., (2003) Experimental Results of Boundary Effects In Dynamic Centrifuge Modelling, Geotechnique, 53, pp.655-663.
7 Yardımcı N., Vatansever C., (2002), Çelik Yapıların Plastik Davranışı, Dünya İnşaat, 2002-03, 87-91. 
8 Vatansever C., (2001), 1998 ve 1975 Tarihli ABYBHY (Afet Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik) lerin Çelik Binalar Açısından Karşılaştırılması, Dünya İnşaat, 2001-06,81-82.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ