ALT BİRİMLERİ

Yağ Teknolojisi Laboratuarı
Enzimatik Süreçler Laboratuarı
Biyoyakıt Laboratuarı
Biyoyağlayıcılar laboratuarı
Yaşam Döngüsü Değerlendirilmesi

İçerik hazırlanmaktadır.

YÜRÜTÜCÜLER

Prof. Dr. Güldem Üstün                 2122856856/5324033514         ustung@itu.edu.tr
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu       2122856837/5322862155          filiz@itu.edu.tr
Prof.Dr. Melek Tüter                      2122853530/5325626893          tüter@itu.edu.tr

İçerik hazırlanmaktadır.

ARAŞTIRMACILAR

İçerik hazırlanmaktadır.
Mevcut Laboratuvar İmkanları

Yağ karakterizasyon Laboratuarı
Yakıt ve Yağlayıcı Laboratuarı
İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler

1)      Aksoy, H. A., Riva, S., Üstün, G., Secundo, F., Tüter, M., Türkay, " Investigation of Enantioselectivity of Nigella sativa L. Seed Lipase", CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)/ TÜBİTAK Projesi , Mayıs 1999- Kasım 2001.

2)      Karaosmanoğlu, F., Partner of Turkey: “Biofuel Production Potential of   EU-Candidate Countries: ESTO Study on the Techno- Economic Feasibility  of Large-  Scale Production of Bio-fuels in EU-Candidate Countries”,  Project of Institut for Prospective  Technologic Studies:IPTS –EU, Final Report: 2003.

3)      Karaosmanoğlu, F., “Motor Yağlama Yağları Geliştirilmesi”, OTAM Ar-Ge Projesi, Ağustos 2006- Ağustos 2008.

4)      Karaosmanoğlu, F., “Biyodizel Sektöründe Ar-Ge Faaliyetleri, Yeniliklerin Takibi ve Değerlendirilmesi”, OTAM A.Ş. Ar-Ge Projesi, Ekim 2007- Ekim 2009.

5)      Karagüler, N.G., Secundo, F., Yelboğa, E., Tüter,M., Bakteriyel Biofilm İnhibisyonunu Engellemeye Yönelik Enzim ve/veya Furanon Türevlerini Kullanarak Kaplama Yöntemlerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK-CNR işbirliği protokolu çerçevesinde alınmıştır, Proje No: 209T076, Temmuz 2010-Haziran 2012.

Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 

1)      Fonsiyonel yapılandırılmış (düşük kalorili, w3/w6 yağ asitlerince zenginleştirilmiş) yağların enzimatik üretimi

2)      Sulu ekstraksiyon yöntemi ile bitkisel yağ eldesi

3)      Bitkisel yağların rafinasyonunda   enzimatik degumming uygulaması

4)      Biyoyağlacı formülasyonu

5)      İkinci Kuşak  motor biyoyakıtı üretimi

6)      Motor biyoyakıtları için yaşam döngüsü değerlendirmesi

 

 

.
Yayınlar, Patentler vb.

1)      Çetinkaya, M., Karaosmanoğlu, F., “A New Application Area for Used Cooking Oil  Originated

         Biodiesel: Generators”, Energy & Fuels, 19,645-652, 2005.

2)      Tüter, M., Aksoy, H. A., "Enzymatic Glycerolysis of Palm and Palm Kernel
Oils", Chemical Engineering Communications , 192, 14-17, 2005.

3)      Demirkol, S., Aksoy, H.A. , Tüter, M., Üstün, G., Şaşmaz, D. A. , "Optimization
of Enzymatic Methanolysis of Soybean Oil by Response Surface Methodology", J. Am.Oil Chem. Soc., Vol.83, no. 11, 2006.

4)      Ö. F.  Gül, M. Tüter, H. A. Aksoy, "Utilization of Waste Activated Bleaching Earth in Biodiesel Production: Optimization  by Response Surface Methodology, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 32: 19, 1812 -1820, 2010.

5)      Öztürk, T., Üstün, G., Aksoy, H. A.,  "Production of Medium-Chain Triacylglycerols from Corn Oil: Optimization by Response Surface Methodology", Bioresource Technology, 101, 7456-7461, 2010.

6)      İşler, A., Sundu, S., Tüter, M., Karaosmanoğlu, F., “Transesterification Reaction of the Fat Originated from Solid Waste of the Leather Industry”, Waste Management, 2010. 30(12); 2631-2635.

7)      Elibol, B., Suzen, H. F., Aksoy, H. A., Ustun, G., Tuter, M., "Production of Structured Lipids Containing Conjugated Linolenic Acid: Optimisation by Response Surface Methodology", International Journal of Food Science and Technology, 46, 1422-1427, 2011.

8)      Gibbins, D. Ruchan, Aksoy, H.A., Ustun, G., "Enzyme-Assisted Aqueous Extraction of Safflower Oil: Optimisation by Response Surface Methodology", International Journal of Food Science and Technology, 47, 1055-1062, 2012.

9)      İşler, A., Yakaboylu, O., Alyakut, T., Karaosmanoğlu, F., “Bioalternatives for Four Stroke Motorcycle Engine Oils”, Industrial Lubrication and Tribology, 64(1), 54-59, 2012.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ