ALT BİRİMLERİ

Fermentasyon Teknolojileri 
Atık Suların Temizlenmesi 
Biyopolimer Sentezi 
Enzim Saflaştırma

YÜRÜTÜCÜLER

Prof.Dr. Yüksel Güvenilir
Kimya Metalurji Fakültesi 
Kimya Mühendisliği Bölümü

ARAŞTIRMACILAR

 Prof.Dr. Nuran Deveci Aksoy (İTÜ)  0(212) 285 35 27
 Prof.Dr. Bülent Gürler (İÜ)
 0(212) 440 00 05-32417
 Prof.Dr. Luc Averos (University of Strasbourg)
 
 Doç.Dr. Moiz Elnekave (İTÜ)
 0(212) 2856855
 Doç.Dr. Didem Saloğlu (YÜ)  0(226) 811 26 58-62
 Dr. Hale Öztürk Düşkünkorur (University of Strasbourg)  
 Dr. Andelib Erdoğan Aydın (İTÜ)  0(212) 285 63 18
 Erhan Özsağıroğlu (Doktora - İTÜ)  0(212) 285 63 18
 Uğur Nazif Kaya (Doktora - İTÜ)  0(212) 285 63 18
 Cansu Ülker (Doktora - İTÜ)  0(212) 285 63 18
 Nurefşan Gökalp (Y. Lisans - İTÜ)  0(212) 285 63 18
 Nurcan Sivri (Y. Lisans - İTÜ)  0(212) 285 63 18
 Ece Ulu (Y. Lisans - İTÜ)  0(212) 285 63 18
 Yasemin Kaptan (Y. Lisans - İTÜ)  0(212) 285 63 18
 Eliz Kelebek (Y. Lisans - İTÜ)  0(212) 285 63 18
 Nihal Ferhan Kaşıkçı (Y. Lisans - İTÜ)  0(212) 285 63 18
 Süha Akan (Y. Lisans - İTÜ)  0(212) 285 63 18
 Sinem Özmen (Y. Lisans - İTÜ)  0(212) 285 63 18 
 İrem Zerey (Lisans - İTÜ)  0(212) 285 63 18 
 Işık Sena Akgün (Lisans - İTÜ)  0(212) 285 63 18 
 Günce Önür (Lisans - İTÜ)  0(212) 285 63 18
 Ayşe Börklü (Lisans - İTÜ)  0(212) 285 63 18 
 Büşra Tetik (Lisans - İTÜ)  0(212) 285 63 18 
1 Spektrofotometre/PG
2 İnkübatör
3 GPC (Gel Permeation Chromatography)
4 DSC (Differential Scanning Calorimetry)
5 Mikroskop
6 FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)
7 Otoklav
8 Fermentör
9 Çalkalamalı su banyosu
10 Orbital karıştırmalı su banyosu
11 Vakum etüvü
12 Vakum pompaları
13 Yüksek sıcaklık yağ banyosu
14 Santrifüjler

1

Avcıbaşı, Y.A., Deveci, N., Çelen, G., "Endüstriyel Atıkların Biyokimyasal Yol ile Değerlendirilmesi", İTÜ-Malzeme Bilimleri ve Üretim Teknolojisi Uygulama Araştırma Merkezi, Nisan,1989.

2

Güvenilir, Y.A., Özgen, S., "Bitkisel ve Hayvansal Kaynaklardan Asit Fosfataz ve Ksantin Oksidaz Enziminin İzolasyonu ve Saflaştırılması", İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ekim, 1996.

3

Güvenilir, Y.A., Üresin, A., "Kireç Deniz Suyu İle Alg Ayrılması," İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 1996.

4

Güvenilir, Y.A., Saloğlu, D., "Sarımsak Filizinde Asit Fosfatazın Kısmi Saflaştırılması", İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2001.

5

Güvenilir, Y.A., Gerze, A., "Proteaz Enziminin Bacillus subtilis megaterium ve Bacillus polymxa Bakteri Türlerinden Kısmi Saflaştırılması ve Özelliklerinin İncelenmesi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2003.

6

Güvenilir, Y.A., Orhan, E., "Bacillus subtilis ve Bacillus cereus Bakterilerinden Proteaz Enziminin Kısmi Saflaştırılması ve Özelliklerinin İncelenmesi Karakterizasyonu", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2003.

7

Güvenilir, Y.A., Karakaş, S., "Isırgan Otunun Ektraksiyonu", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2003.

8

Güvenilir, Y.A., Şirin, Ö., "Morina Balığı Karaciğer Yağından Enzimatik Hidroliz İle Dokosa Hekzanoik Asidin Zenginleştirilmesi Üzerinde pH ve Sıcaklığın Etkisi", İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2004.

9

Güvenilir, Y.A., Yaşar, T., "Morina Balığı Karaciğer Yağından Enzimatik Hidroliz İle Dokosa Hekzanoik Asidin Zenginleştirilmesi Üzerinde Enzim Miktarı ve Sürenin Etkisi" İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2004.

10

Güvenilir, Y, "Proteaz enziminin saflaştırılması", İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi, Temmuz 2004.

11

Güvenilir, Y, Omay, D., Tasdelen, Ç., Özçömlekçi, E., Kasavi, C., Erdoğan, A., Deveci, N., "Proteaz enziminin immobilizasyonu", İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi, BAP projesi, Haziran 2006.

12

Güvenilir, Y, Ozturk H., "Proteaz enziminin immobilizasyonu", İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi, BAP projesi, Haziran 2012.

13

Güvenilir, Y, Özsağıroğlu E., " Enzimatik Polimerizasyon ile Sentezlenen Polikaprolaktona Reaksiyon Koşullarının Etkisinin ve Polikaprolaktonun Biyobozunurluluğunun İncelenmesi ", İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi, BAP projesi, Haziran 2011.

14

Güvenilir, Y, Aktürk A., "“UV ile kürlenmiş Akrilat Oligomerlerinin Enzimatik Biyobozunurluğunun İncelenmesi”", İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi, BAP projesi, Haziran 2011.

İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler

1 Bakteriyel Selüloz (Ticarileşme potansiyeli)
2 Ion-paired lipaz enzimi (Ticarileşme potansiyeli)
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 

Nanohibrid üretimi

Bakteriyel Selüloz Üretimi

Ion-paired enzimlerle biyopolimer sentezi

İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.

Avcıbaşı, Y., Deveci, N., Çataltaş, İ., "Clostridium Acetobutylicum kullanılarak Fermantasyonla Aseton-Butanol Elde Edilmesi", İTÜ Dergisi, Cilt 44, Sayı 1-2, 70,1986.

Avcıbaşı, Y., Deveci, N., Çataltaş, İ., Gürler, B., Çetin, E.T., "The Production of Acetone-Butanol by Fermantation Using Clostridium Acetobutylicum", Journal of KÜKEM, Vol.10 No1,1, 1987.

Güvenilir, Y.A., Kocaalioğlu, M.,"Aluminyum Boyanması ve Tespit işleminin Kalitesinin Saptanması".,Metalurji Dergisi, Sayı 92, 1994.

Güvenilir, Y.A., Deveci, N., "Oksiderodüktazlar ve Diamin Oksidaz"., Chemist, Sayı 6, 1994.

Güvenilir, Y.A., “Çöktürülmüş Silika”., Metalurji Dergisi, Sayı 94, 1995.

Güvenilir, Y.A., “Aluminyum Tespiti ve Soğuk Tespit”, Chemist, Sayı 9, 1995.

Deveci, N., Güvenilir, Y.A., "Purification and Properties of the Diamine Oxidase of Pea Seedling”., Applied Biochemistry and Biotechnology, Vol 53,1995.

Üresin, A., Güvenilir, Y.A., "Kireç-Denizsuyu Prosesi ile Alg Ayrılması", Chemist, Sayı 17,1996.

Özgen, S., Güvenilir, Y.A., “İnek Sütünden Ksantin Oksidaz İzolasyonu ve Saflaştırılması”, Chemist, Sayı 18, 1996.

Güvenilir, Y.A., Deveci, N., "Production of Acetone-Butanol-Ethanol from Corn Mash and Molasses in Batch Fermentation", Applied Biochemistry and Biotechnology, Vol.56, 181, 1996.

Güvenilir, Y.A., Deveci, N., "The Isolation and Prufication of Pea Seedlings and Pig Liver," Applied Biochemistry and Biotechnology, Vol.56, 235, 1996.

Güvenilir, Y.A., Deveci, N., "Using Closridium acetebutylicum-262 Production of Acetone-Butanol", Applied Biochemistry and Microbiology, Vol.6-No.6, 579, 1996.

Özgen, S., Güvenilir, Y.A., “Değişik Parametrelerin Ksantin Oksidaz Aktivitesi ve Kararlılığı Üzerine Etkisi”, Chemist, Sayı 21, 1997

Yenigün, B., Güvenilir, Y.A., "Partial Purification and Kinetic Characterization of Acid Phosphatase from Garlic Seedling", Applied Biochemistry and Biotechnology, Vol. 105-108, 2003.

Orhan, E., Omay, D., Güvenilir, Y., "Partial Purification and Characterization of Protease Enzyme from Bacillus subtilis and Bacillus cereus Bacteria", Applied Biochemistry and Biotechnology, 121,183-194, 2005.

Gerze, A., Omay, D., Güvenilir, Y., "Partial Purification and Characterization of Protease Enzyme from Bacillus subtilis megatherium", Applied Biochemistry and Biotechnology, 121, 335-345, 2005.

Kırkköprü, I., Alpaslan, C., Omay, D., Güvenilir, Y., "Use of Different Adsorbent for Sorption & Bacillus polymxa Protease Immobilization", Applied Biochemistry and Biotechnology, Vol.132, 3, 1034-1040, 2006.

Tasdelen Cigdem; Aktas Serdar; Acma Ercan; Guvenilir Yuksel; “Gold recovery from dilute gold solutions using DEAE-cellulose”,Hydrometallurgy, Volume: 96 Issue: 3 Pages: 253-257,2009.

Omay Didem; Guvenilir Yuksel,” Lactic Acid Fermantation from Refectory Waste”, Ekoloji,Volume: 20, Issue: 80 ,Pages: 42-50,2011.

Omay Didem; Guvenilir Yuksel, ,” Lactic Acid Fermantation from Refectory Waste”, Deri Bilimi Dergisi ,Volume: 20, Issue: 80 ,Pages: 42-50,2011.

Omay Didem; Guvenilir Yuksel, ”Enzimatik Polimreizasyon Yöntemi ile Polilaktik Asit Sentezi ve Biyobozundurlması”, İTÜ Dergisi,Volume: 10, Issue: 2 ,Pages: 81-90, Nisan2011.

Omay Didem; Guvenilir Yuksel, ,” Lactic Acid Fermantation from Refectory Waste: Factorial Design Analysis”, African Journal of Biotechnology,Volume:11, Issue: 30 ,Pages: 7693-7700,2012.

Erhan Ozsagiroglu, Banu Iyisan, Yuksel Avcibasi Guvenilir, "Effects of different reaction mediums on ring opening polymerization of poly(e-caprolactone) by lipase", African Journal of Biotechnology, Vol. 63, No. 11, s. 12688-12696, 2012.

Erhan Ozsagiroglu, Banu Iyisan, Yuksel Avcibasi Guvenilir, "Biodegradation and characterization studies of different kinds of polyurethanes with several enzyme solutions", Polish Journal of Environmental Sciences, 2012, (Basımda).

Deveci  N., Çiftçi G.,Mathematical Model for the Anaerobic Treatment  of Baker’s Yeast Effluents,  Waste Management, Vol.21, Part.1, 99-103, 2000

Değirmentaş İ., Deveci.N., “Anaerobic Treatment of High Strength Antibiotic Production Wastewater and Kinetic Evaluations” The Journal of Biochemistry, Vol.136, No.2, 177, 2004

 Aydın Y.A., Deveci A.N., Adsorption on Chitosan : Optimization, Kinetics and Thermodynamics, Chemical Engineering Journal, 151, 188-194, 2009

)Aydın Y.A., Aksoy-Deveci N., Utilization of Vinegar for Isolation of Cellulose Producing Acetic Acid Bacteria, IAENG Transactions on Engineering Technologies, AIP, Vol.4, p.340, 2010

Başar H.M., Aksoy-Deveci N., The Effect of Waste Foundry Sand (WFS) and as Partial Replacement of Sand on the Mechanical, Leaching and Micro-structural Characteristics of Ready-Mixed Concrete, Construction and Building Materials Vol.35, 505-518, 2012

Başar H.M., Deveci-Aksoy N., Pre-treatment of Waste Foundry Sand via Silidification/Stabilization, Clean-Soil, Air,Water, Vol.41(1), 94-101, 2013

Aydın Y.A., Aksoy-Deveci N., Isolation  and Characterization  of an  Efficient  bacterial Cellulose Producer  Strain  in  Agitated  Culture:  Gluconacetobacter Hansenii P2A,  Applied  Microbiology and   Biotechnology, Vol.98, 1065-1075, 2014  (DOI 10.1007/s00253-013-5296-9)

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ