ALT BİRİMLERİ

Faz Değişim Malzemeleri Sentezi 
Polimer Teknolojileri ve Kompozitler
Mikro-, Nano-Enkapsülasyon
Termal-Kimyasal Karakterizasyon
FDM Uygulamaları

YÜRÜTÜCÜLER

Doç. Dr. A. Alper Aydın

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Hasancan OKUTAN
Prof. Dr. Tuncer ERCİYES
Arş. Gör. Halil DERTLİ
Yrd. Doç. Dr. Enver YALÇIN (Balıkesir Üniversitesi)
Prof. Dr. Thomas LETZEL (Münih Teknik Üniversitesi-Almanya)
Doç. Dr. Michelle BOTTARELLI (Ferrara Üniversitesi-İtalya)
Gülenay Alevay KOÇYİĞİT (Doktora Öğrencisi-Balıkesir Üniversitesi)
Cemile ÇİÇEK (Yüksek Lisans Öğrencisi)
Mecvut Laboratuvar İmkanları
İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
“Avrupa Normlarına Uygun Alev Geciktiricilere Yönelik Poliüretan Rijit Köpük Sistemlerin Geliştirilmesi” İTÜ Teknoloji Transfer Ofisi – Purtek Poliüretan Teknik Kimya Ticaret A.Ş. (Üniversite – Sanayi İşbirliği Projesi), Yürütücü  (Devam Etmekte: 01.10.2014 – 31.10.2015).
“Phase Change Materials Coupled with Ground Heat Exchangers” Universita di Ferrara (İtalya), Uluslararası Katılımlı Ortak Proje, Araştırmacı (Devam Etmekte: 06.2011 – 06.2015).
“Yeni Faz Değişim Malzemelerinin Sentezi ve Termal Özellikleri” Proje Numarası: 33144, Başlama Yılı: 2009, BAP I Tipi (Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri), Araştırmacı.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.
Bottarelli, M., Bortoloni, M., Su, Y., Yousif, C., Aydın, A.A., Georgiev, A. “Numerical analysis of a novel ground heat exchanger coupled with phase change materials” Applied Thermal Engineering 10.1016/j.applthermaleng.2014.10.016.
Aydın, A.A. “In situ preparation and characterization of encapsulated high-chain fatty acid ester- based phase change material (PCM) in poly(urethane-urea) by using amino alcohol” Chemical Engineering Journal 231 (2013) 477-483.
Aydın, A.A. “High-chain fatty acid esters of 1-octadecanol as novel organic phase change materials and mathematical correlations for estimating the thermal properties of higher fatty acid esters' homologous series”, Solar Energy Materials and Solar Cells 113 (2013) 44-51.
Aydın, A.A., Okutan, H. “Polyurethane rigid foam composites incorporated with fatty acid ester-based phase change material” Energy Conversion and Management 68 (2013) 74-81.
Aydın, A.A. “Fatty acid ester-based commercial products as potential new phase change materials for thermal energy storage”, Solar Energy Materials and Solar Cells 108 (2013) 98-104.
Aydın, A.A. “Diesters of high-chain dicarboxylic acids with 1-tetradecanol as novel organic phase change materials for thermal energy storage”, Solar Energy Materials and Solar Cells 104 (2012) 102-108.
Aydın, A.A., Aydın, A. “High-chain fatty acid esters of 1-hexadecanol for low temperature thermal energy storage with phase change materials”, Solar Energy Materials and Solar Cells 96 (2012) 93-100.
Aydın, A.A., Okutan, H. “High-chain fatty acid esters of myristyl alcohol with even carbon number: Novel organic phase change materials for thermal energy storage-1” Solar Energy Materials and Solar Cells 95 (2011) 2752-2762. 
Aydın, A.A., Okutan, H. “High-chain fatty acid esters of myristyl alcohol with odd carbon number: Novel organic phase change materials for thermal energy storage-2” Solar Energy Materials and Solar Cells 95 (2011) 2417-2423. 
Aydın, A.A., Okutan, H., “Faz Değişim Malzemeleri ve Isı Enerjisinin Depolanması”, İstanbul Sanayi Odası (ISO) Yayınları, Yayın Numarası: 2010/19, ISBN: 978-9944-60-791-9 (2010). 
Bottarelli, M., Georgiev, A., Aydın, A.A., Su, Y., Yousif, C. “Ground-source heat pumps using phase change materials”, European Geothermal Conference 2013 (EGC 2013), 3-7 June 2013, Pisa, Italy. 
Aydın, A.A. “Novel commercial organic phase change materials (PCMs) for low temperature thermal energy storage applications”, The 6th International Conference on Thermal Engineering: Theory and Applications, 29 May - 01 June 2012, Istanbul.
Aydın, A.A., Okutan, H. “Improvement of insulation properties of polyurethane rigid foam with phase change materials: Novel thermal insulation composites for low temperature heat transfer units”, The 10th International Conference on Sustainable Energy Technologies (SET 2011), 4-7 September 2011, Istanbul, Turkey. 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ