ALT BİRİMLERİ

Fenolik maddeler ve antioksidan aktivite Enstrümental Analiz 1 - HPLC laboratuvarı
Enstrümental Analiz 2 - GC Laboratuvarı
Enstrümental Analiz 3 - HPLC-MS/MS Laboratuvarı
Duyusal Analiz laboratuvarı
Biyoyararlılık araştırmaları laboratuvarı (in vitro analizler ve hücre kültürü çalışmaları)
DSC analizleri laboratuvarı

Günümüzde bazı besin öğelerinin sağlık üzerine olumsuz uzun süreli etkilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte aşırı tüketimlerinden kaçınılması önerilerinin yanı sıra bazı besin öğelerinin de sağlığı koruyucu etkileri ortaya çıkmıştır. Bütün bu gelişmeler sonucu beslenme bilimi, beslenme kılavuzları ve yetersizlikleri kavramlarından, hastalıkları önleyici veya riskleri azaltıcı ve sağlıklı olma kavramlarına doğru ilerlemeye başlamıştır.  21.yüzyıla girerken dünyada hemen tüm gelişmiş ülkelerde tedavi masraflarının kontrol edilemez düzeyde artışı, daha uzun ömür beklentileri ve yeni yaşam tarzlarıyla ortaya çıkan teknolojinin gelişmesi sonucu artık her bireyin bir yandan yaşam süresince hastalanma riskinin minimuma indirilmesi, bir yandan da daha sağlıklı olması için ürünler tasarlanmaktadır. Özellikle “temel beslenmenin ötesinde sağlık yararı sağlayan gıdalar” ya da “normal bir diyetin bir parçası olarak tüketilebilen geleneksel gıdaya benzer olan ancak basit beslenme gereksinmelerinin sağlanmasının ötesinde fizyolojik roller kazandırmak üzere modifiye edilen gıdalar” olarak tanımlanan fonksiyonel gıdalar çok dikkat çekmektedir.
Sağlıklı gıda pazarı dünyada her geçen gün artış göstermektedir. Gıda bilimi ve teknolojisindeki gelişmeler fonksiyonel gıdaların üretimini kolaylaştırmaktadır. Bu kapsamda dünyada pazarı büyüyen ürünler; enerji ve sporcu içecekleri, hububat ve bebek gıdaları, fırın ürünleri, konfeksiyon ürünleri, yoğurt başta olmak üzere diğer fermente ürünler, sürülebilir ürünler, et ürünleri ve hayvan yemleri olarak dikkat çekmektedir.  Bu ürünler ile sağlanan faydalar ise; vitamin ve mineral içeriklerinin zenginleştirilmesi, kolesterol düzeyinin azaltılması, diyet lifi, probiyotik-prebiyotik ve sinbiyotikler, antioksidanlar, fitokimyasallar ve otlar ve botanik ürünler şeklinde gözlenmektedir. 
Bu çalışma grubu; çeşitli gıda maddelerinin antioksidan bileşikleri ve diğer bileşenlerinin araştırılması üzerine yoğunlaşmaktadır. 

YÜRÜTÜCÜLER

Prof.Dr. Dilek Boyacıoğlu 212 2856039/532 3668838 boyaci@itu.edu.tr
Prof. Dr. Beraat Özçelik 212 285 6042 ozcelik@itu.edu.tr

ARAŞTIRMACILAR

Prof.Dr. Dilek Boyacıoğlu  212 285 6039
Prof. Dr. Beraat Özçelik 212 285 6042 ozcelik@itu.edu.tr
Prof.Dr. Meral Kılıç Akyılmaz 212 285 6016 kilicmer@itu.edu.tr
Doç.Dr. Gürbüz Güneş 212 2857165 gunesg@itu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Dilara Nilüfer Erdil 212 2857342 niluferd@itu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Neşe Şahin Yeşilçubuk 212 285 7341 sahinnes@itu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Esra Çapanoğlu Güven  212 2857340 capanogl@itu.edu.tr
Öğr Gör. Dr. Ebru Fıratlıgil Durmuş 212 2857330 ebruf@itu.edu.tr
Araş.Gör. Gamze Toydemir 212 285 6015 toydemirg@itu.edu.tr
Araş. Gör. Zeynep Tacer 212 285 7207 tacerz@itu.edu.tr
Araş. Gör. Ayşe Göçmen Saygün 212 285 6044 gocmenay@itu.edu.tr
Araş. Gör. Özlem Özmen 212 285 6044 oozmen@itu.edu.tr
EQUIPMENTS:

1 HPLC Cihazı - PDA, UV dedektör ile entegre/ Waters
2 Çift ışınlı Spektrofotometre/Shimadzu
3 Elektroforez sistemi
4 Soğutmalı santrifüj/Hettich    
5 GC Cihazı - FID dedektör ile entegre / Thermoquest Trace GC 2000
6 Dondurarak kurutucu/Christ    
7 HPLC-MS-MS /Shimadzu
8 DSC Cihazı ve soğutma sistemi/TA Instrument
9 Dondurucular -80C
10 Viskozimetre
11 Vakum konsantratör/ Labconco 7982011
12 Soğutmalı Etüv
13 Etüv    
14 Ultrasonik Su Banyosu
15 Tüp Karıştıcı ( Vortex)/ Heidolph Type: Reax Control    
16 pH metre/Hanna
17 Santrifüj/ NÜVE  
18 Otomatik Yağ Tayin Cihazı /Gerthardt Soxhterm Multistat/ SX PC    
19 Su Banyosu/ N-BIOTEK Handy Lab System    
20 Su banyosu /Nüve
21 Derin Dondurucu/ Vestel
22 Mikrodalga Fırın / Kenwood
23 Ekim kabini
24 İnkübatör/ NÜVE
25 Soğutmalı inkübatör /NÜVE
26 Otoklav/ HIRAYAMA
27 Dispenser/IsoLab Germany
İçerik hazırlanmaktadır.
RESEARCH PROJECTS:

1 AB 8th Framework Project ATHENA  AnThocyanin and polyphenol bioactives for Health Enhancement through Nutritional Advancement. FP78 2010 245121. (İTÜ adına Yürütücü : Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU)

2 AB 6th Framework Project FLORA Flavonoids and related phenolics for healthy living using orally recommended antioxidants. FP6 2003 Food 2A. (İTÜ adına Yürütücü : Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU)

3 AB 7th Framework Project COLORSPORE New Sources of Natural, Gastric Stable, Food Additives, Colourants and Novel Functional Foods. FP7 2008.(İTÜ adına Yürütücü : Prof. Dr. Beraat ÖZÇELİK)

4 İstanbul Kalkınma Ajansı İSTKA/2010/KBO-62 no.lu projesi: Bal ve Diğer Arı ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Platformu- Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı (İTÜ adına Yürütücü : Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU)

5 “Engerek Otu (Echium vulgare) Tohum Yağından Gama-Linolenik ve Stearidonik Asit Konsantresi Üretimi”, Genç Araştırıcıları Destekleme Programı Projesi, (Yürütücü: Neşe Şahin Yeşilçubuk), Bütçe: 25.000 TL, 2011-2013, Yürütücü.

6 Antosiyanin biyoyararlılığına gıda matrisi ve bileşenlerinin etkisinin araştırılması. İTÜ BAP Projesi. (Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Dilara Nilüfer Erdil, 2012-devam ediyor). Bütçe: 30.000 TL

7 Karadut işlemede kullanılan proseslerin antosiyanin içeriği ve biyoyararlılığa etkisinin tespiti, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, Genç Araştırıcıları Destekleme Programı (Proje Yürütücüsü: Esra Çapanoğlu Güven, 2011-devam ediyor)

8 “Maviyemiş, Yulaf ve Süt Etkileşiminin Antioksidan Kapasite ve Biyoyararlılık Açısından İncelenmesi”, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri (Tez Öğrencisi: Fatma Cebeci, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Neşe Şahin Yeşilçubuk), 2012.

9 “Üre Fraksiyonlama Yöntemi ile Engerek Otu (Echium vulgare) Tohum Yağından Omega-3 ve Omega-6 Yağ asidi Konsantresi Üretimi”, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri (Tez Öğrencisi: Makbule Bahar, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Neşe Şahin Yeşilçubuk), 2011.

10 “Engerek Otu (E. vulgare) Tohum Yağı ve Zeytinyağından Enzimatik Yöntemle Fonksiyonel Yağ Üretimi”, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri (Tez Öğrencisi: Sena Bilgiç, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Neşe Şahin Yeşilçubuk), 2011.

11 “Pişirme Yöntemlerinin Siyah Pirincin Flavonoid Bileşenleri Ve Antioksidan Aktivitesi Üzerine Etkisi”, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri (Tez Öğrencisi: Gizem Savaş, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Neşe Şahin Yeşilçubuk), 2010.

12 “Dokosahekzaenoik Asit (DHA) ile Zenginleştirilmiş Anne Sütü Yağına Benzer Yapılandırılmış Yağ Eldesi ve Reaksiyon Koşullarının Optimizasyonu’’, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri (Tez Öğrencisi: Alev Yüksel, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Neşe Şahin Yeşilçubuk), 2010.

13 “Sn-2 Pozisyonu Palmitik Asit ile,Sn-1,3 Pozisyonları Dokosahekzanoik Asit (DHA) ve Araşidonik Asit (AA) ile Zenginleştirilmiş Anne Sütü Yağı Benzerlerinin Enzimatik Yöntemle Eldesi’’, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri (Tez Öğrencisi: Dilek Turan, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Neşe Şahin Yeşilçubuk), 2010.

14 Antosiyanin ve Diğer Biyoaktif Bileşenlerin Ekstrüde Gıda ve Ekmek Matrisindeki Diğer Bileşenlerle Etkileşimi. Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri (Tez Öğrencisi: Zeynep Tacer Caba, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Dilara Nilüfer Erdil), 2012.)

15 Bulgurun Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi. BAP Lisansüstü Projesi(Tez Öğrencisi: Zeynep Tacer, Yürütücü: Prof.Dr. Hikmet Boyacıoğlu, 2008).

16 Narda Bulunan Antosiyaninlerin Biyoyararlılığına Gıda Matrisi ve Bileşenlerinin Etkisi.  İTÜ BAP Lisansüstü Projesi.(Tez Öğrencisi: Hafizenur Şengül, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Dilara Nilüfer Erdil, 2012.) 

17 Nar suyu üretim basamaklarında Antosiyaninlerdeki ve antioksidan aktivitedeki değişimlerin incelenmesi.  İTÜ BAP Lisansüstü Projesi.(Tez Öğrencisi: Ece Sürek, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Dilara Nilüfer Erdil, 2012.) 

18 Endüstriyel olarak soğan işlemede ve depolamada flavonoid değişimleri. İTÜ FBE Lisansüstü Projesi.(Tez Öğrencisi: Merve İşlek, Yürütücü:  Yrd. Doç. Dr. Dilara Nilüfer Erdil, 2012.) 

19 Soya ekmeğinde soya esasli ingrediyenlerin fonksiyonlarinin belirlenmesi – İTÜ Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri. (Tez Öğrencisi: Dilara Nilüfer, Yürütücü:  Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu, 2005)    

20 Üzüm Suyundaki Antosiyaninlerin Biyoyararlılığının Enzim Uygulaması ile Arttırılması, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı (Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Esra Çapanoğlu Güven 2011-devam ediyor)

21 Çeşitli Üzümlerden Elde Edilen Şaraplarda Yıllandırmanın Fenolik Madde, Antioksidan Madde ve Antosiyaninler Üzerine Etkisi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı  (Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Esra Çapanoğlu Güven, 2011-2012)

22 Kurutmanın Bursa ve Aydın Yöresi İncirlerinin Antioksidan Profili ve Biyoyararlılığına Etkisinin İncelenmesi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı (Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Esra Çapanoğlu Güven, 2011-2012)       

23 The effects of different food processing methods on the bioavailability of anthocyanins and other polyphenols in fruit and vegetable products, İTÜ Doktora BAP Projesi, , (Tez Öğrencisi: Gamze Toydemir, Yürütücü:  Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu, 2010)  

23 Erik püresinden elde edilen yenilebilir filmin fonksiyonel özelliklerine elma püresi ve peyniraltı suyu proteinin katkısının etkisi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Araştırma Projesi. (Öğrenci: Ebru Fıratlıgil Durmuş, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Özgül Evranuz)

24 Kırmızı Biber Tohumunun Protein, Yağ ve Lif Bileşenlerinin Özellikleri, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projesi. (Öğrenci: Ebru Fıratlıgil Durmuş, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Özgül Evranuz)
İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Uluslararası Yayınlar

Toydemir, G., Capanoglu, E., Gomez-Roldan, M.V., de Vos, C.H.R.,
Boyacioglu, D., Hall, R.D., Beekwilder, J. 2013. Industrial processing effects on phenolic compounds in sour cherry (Prunus cerasus L.) fruit. Food Research International,  53(1):218-225, doi:  10.1016/j.foodres.2013.04.009

Toydemir, G., Capanoglu, E., Kamiloglu, S.,
Boyacioglu, D., de Vos, R.C.H., Hall, R.D., Beekwilder, J. 2013. Changes in sour cherry (Prunus cerasus L.) antioxidants during nectar processing and in vitro gastrointestinal digestion. Journal of Functional Foods, 5(3):1402-1413, doi: 10.1016/j.jff.2013.05.008)

Kamiloglu, S.,
Boyacioglu, D., Capanoglu, E. 2013. The effect of food processing on bioavailability of tomato antioxidants. Journal of Berry Research, (kabul edildi)

Kamiloglu, S., Capanoglu, E., Yilmaz, O., Duran, A.F.,
Boyacioglu, D. 2013. Investigating the antioxidant potential of Turkish herbs and spices. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, (kabul edildi)

Capanoglu, E., de Vos, C.H.R., Hall, R.D.,
Boyacioglu, D., Beekwilder, J. 2013. Changes in polyphenol content during production of grape juice concentrate. Food Chemistry, 139 (1-4): 521-526, doi: 10.1016/j.foodchem.2013.01.023.  

Capanoglu, E., Beekwilder, J., Matros, A.,
Boyacioglu, D. Hall, R.D,. Mock,  H.P. 2012. Correlation Of Rutin Accumulation With 3-O-Glucosyl Transferase And Phenylalanine Ammonia-Lyase Activities During The Ripening Of Tomato Fruit. Plant Foods for Human Nutrition, 67(4):371-376 1 DOI: 10.1007/s11130-012-0321-1 (SCI).

Turan, D., Şahin Yeşilçubuk, N., Akoh, C.C., 2013. Enrichment of Sn-2 Position of Hazelnut Oil with Palmitic Acid: Optimization By Response Surface Methodology, LWT - Food Science and Technology, 50(2), 766-772. 

Bayram, B; Ozcelik, B; Grimm, S; Roeder, T; Schrader, C; Ernst, IMA; Wagner, AE; Grune, T; Frank, J; Rimbach, G.  2012. A Diet Rich in Olive Oil Phenolics Reduces Oxidative Stress in the Heart of SAMP8 Mice by Induction of Nrf2-Dependent Gene Expression. Rejuvenation Research. 15: 71-81.  

Capanoglu, E., Beekwilder, J., Matros, A., Boyacioglu, D., Hall, R.H., Mock, H.P 2012. Correlation of Rutin Accumulation with 3-O-Glucosyl Transferase and Phenylalanine Ammonia-lyase Activities During the Ripening of Tomato Fruit. Plant Foods for Human Nutrition (accepted, DOI 10.1007/s11130-012-0321-1). 

Bilgiç, S., Şahin Yeşilçubuk, N., 2012, Lipase-Catalyzed Acidolysis of Olive Oil with Echium Oil Stearidonic Acid: Optimization by Response Surface Methodology, Journal of the American Oil Chemists’ Society, 89(11), 1971-1980. 

Turan, D., Şahin Yeşilçubuk, N., Akoh, C.C., 2012. Production of Human Milk Fat Analogue Containing Docosahexaenoic and Arachidonic Acids,  Journal of Agricultural and Food Chemistry, 60(17), 4402–4407. 

Nilüfer-Erdil, D., Serventi, L., Boyacıoğlu, D. and Vodovotz, Y. 2012. Effect of soymilk powder addition on staling of soy bread. Food Chemistry, 131:1132-1139. 

Tacer Caba, Z., Boyacıoğlu, M.H., Boyacıoğlu, D. Bioactive healthy components of bulgur. International Journal of Food Sciences and Nutrition, March 2012; 63(2): 250–256 

Ilyasoglu, H; Gultekin-Ozguven, M; Ozcelik, B.  Production of human milk fat substitute with medium-chain fatty acids by lipase-catalyzed acidolysis: Optimization by response surface methodology. LWT-Food Science and Technology, 44: 999-1004.   

Capanoglu, E., Boyacioglu, D., De Vos, R., Hall, R.H., Beekwilder, J. 2011. Procyanidins in fruit from Sour Cherry (Prunus cerasus) differ strongly in chain length from those in Laurel Cherry (Prunus lauracerasus) and Cornelian Cherry (Cornus mas). Journal of Berry Research, 1, 137-146. 

Yüksel, A., Şahin Yeşilçubuk, N., 2011. Enzymatic production of human milk fat analogues containing stearidonic acid and optimization of reactions by response surface methodology, LWT - Food Science and Technology, LWT - Food Science and Technology, 46(1), 210-216.  

Isik, U., Boyacioglu, D., Capanoglu, E. and Nilufer-Erdil, D. 2011. Frozen yogurt with added inulin and isomalt. Journal of Dairy Science, 94(4): 1647-1656.  

Kahveci, D; Guo, Z; Ozcelik, B; Xu, X.2010. Optimisation of enzymatic synthesis of diacylglycerols in binary medium systems containing ionic liquids . Food Chemistry: 119: 880-885.

Ilyasoglu, H; Ozcelik, B; Van Hoed, V; Verhe, R. 2010. Characterization of Aegean Olive Oils by Their Minor Compounds. Journal of the American Oil Chemists Society.   87: 627-636. 

Capanoglu, E., Beekwilder, J., Boyacioglu, D., De Vos, R., Hall, R.H. 2010. The effect of industrial food processing on potentially health-beneficial tomato antioxidants. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 50, 10, 919-930. 

Capanoglu, E. 2010. Potential of Priming in Food Production. Trends in Food Science and Technology, 21, 8, 399-407. 

Fıratlıgil-Durmuş, E. and Evranuz, Ö. 2010. Response Surface Methodology for Protein Extraction Optimization of Red Pepper Seed (Capsicum frustescens), LWT-Food Science and Technology, 43: 226-231. 

Capanoglu, E., Boyacioglu, D. 2008. Improving the quality and shelf-life of almond paste. Journal of Food Quality, 31, 4: 429-432.

Capanoglu, E., Beekwilder, J., Boyacioglu, D., Hall, R.H., De Vos, R. 2008. Changes in antioxidants and metabolite profiles during production of tomato paste. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56, 3: 964-973. 

Tulipani, S., Mezzetti, B., Capocasa, F., Bompadre, S., Beekwilder, J., De Vos, C.H.R., Capanoglu, E., Bovy, A. and Battino, M. 2008. Antioxidants, phenolic compounds and nutritional quality in different strawberry genotypes. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56, 3: 696-704. 

Nilüfer, D., Boyacıoğlu, D. and Vodovotz, Y. 2008. Functionality of soy milk powder and its components in fresh soy bread. Journal of Food Science, 73(4): 275-281.  

Moco, S., Capanoglu, E., Tikunov, Y., Bino, R.J., Boyacioglu, D., Hall, R.D., Vervoort, J. and De Vos, C.H.R. 2007. Tissue specialization at the metabolite level is perceived during the development of tomato fruit. Journal of Experimental Botany 58, 15-16: 4131-4146. 

Karaali, A., Şahin, N., Akoh, C.C., 2007. “Marine Oils in Infant Formulae”, Inform, January 2007, 18(1), 17-19. 

Şahin, N., Akoh, C.C., Karaali, A., 2006. Human Milk Fat Substitutes Containing Omega-3 Fatty Acids, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54 (10), 3717-3722. 

Sokmen, A; Gunes, G . 2006. Influence of some bulk sweeteners on rheological properties of chocolate. LWT-Food Science and Technology, 39: 1053-1058.   

Can, A. ve Ozcelik, B. 2005. Enrichment of hazelnut oil with long-chain n-3 PUFA by lipase-catalyzed acidolysis: Optimization by response surface methodology. Journal of the American Oil Chemists Society,  82: 27-32. 

Şahin, N., Akoh, C.C., Karaali, A., 2005. Lipase-Catalyzed Acidolysis of Tripalmitin with Hazelnut Oil Fatty Acids and Stearic Acid to Produce Human Milk Fat Substitutes, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53 (14), 5779-5783.

Şahin, N., Akoh, C.C., Karaali, A., 2005. Enzymatic Production of Human Milk Fat Substitutes Containing Gamma-Linolenic Acid: Optimization of Reactions by Response Surface Methodology, Journal of American Oil Chemists Society, (JAOCS), 82 (8), 549-557.  
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ