ALT BİRİMLERİ

Bakteri
Mikoloji
Mikotoksin
Gıda güvenliği
Gıda biyoteknolojisi

İçerik hazırlanmaktadır.

YÜRÜTÜCÜLER

Prof.Dr. Dilek Heperkan
Yrd. Doç. Dr. Funda Karbancıoğlu Güler

İçerik hazırlanmaktadır.

ARAŞTIRMACILAR

Araş. Gör. Ceren Daşkaya Dikmen (Doktora öğencisi)
Y. Müh. Deniz Dinçer (Doktora öğrencisi)
Görkem Özülkü (Doktora öğrencisi, ISZU)
Y. Müh. Ayşegül Mutlu (Doktora öğrencisi)
Zeynep Aslanoğlu (Y.Lisans Öğrencisi)
Mecvut Laboratuvar İmkanları

1.Mikroskop

2.Stereo-mikroskop

3. Soğutmalı İnkübatör

4. İnkübatör

5. Laboratuvar buzdolabı

6. Otoklav

7. Çalkalamalı su banyosu

8. Ultrasonik banyo

9. Stomacher

10. Vorteks

11. Magnetik karıştırıcılı ısıtıcı

12. Mekanik çalkalayıcı

13. Analitik terazi

14. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi (dedektörler: DAD ve floresans)

15. Santrifüj cihazı

16. Saf su cihazı

17.pHmetre

İçerik hazırlanmaktadır.
Başlıca Çalışmalar ve Projeler

Heperkan, D., Türk İhraç Ürünlerinden Fındıkta Aflatoksin Kontrolüne Mikrodalga Etkisinin İncelenmesi, İTÜ-BAP, 2005.

Heperkan, D., Oktay, H. İ., Kuru İncirde Bazı Aspergillus Section Flavi Üyelerinin Mitoksin Oluşturma Özelliklerine Sıcaklığın Etkisinin İncelenmesi, İTÜ BAP, 2008.

Heperkan, D., Dalkılıç Kaya, G., Süt ürünleri ve bebek mamalarında Enterobacter sakazakii varlığının incelenmesi, İTÜ BAP, 2009.

Heperkan, D., Dalgıç Esen, A., Aspergillus section Flavi Gelişimi ve Toksin Üretimine Süre- Sıcaklık Etkisinin İncelenmesi, İTÜ BAP, 2010.

Heperkan, D., Daskaya, C., Kuru İncirden İzole Edilen Aspergillus section Nigri Üyelerinin Fumonisin Oluşturma Özelliklerinin İncelenmesi, İTÜ BAP, 2010.

Heperkan, D., Hızarcı, Ö., Tulum Peynirinde Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu ve Karakterizasyonu, İTÜ BAP, 2010.

Heperkan, D., Uner, A., Laktik asit bakterileri tarafından üretilen antimikrobiyal maddelerin patojen mayalar üzerine etkisinin incelenmesi, İTÜ BAP, 2011.

Heperkan, D., Ertuğrul, S., Aflatoksin üreticisi Aspergillus flavus gelişmesinin önlenmesi üzerine ısıl işlem etkisinin incelenmesi, İTÜ BAP, 2011.

Heperkan, D., Dinçer, D., Aspergillus flavus ve Aspergillus tamarii küflerinin siklopiazonik asit oluşturma özelliklerinin farklı sıcaklıklarda incelenmesi,  İTÜ BAP, 2011.

Heperkan, D., Bekpınar, E., Bazı laktik asit bakteri suşlarının Staphylococcus aureus ve Salmonella’ya karşı antimikrobiyal özelliklerinin araştırılması, İTÜ BAP, 2011.

Karbancıoğlu Güler, F., Aspergillus section Nigri üyelerinin kültür ortamında okratoksin A oluşturma potansiyellerinin belirlenmesi, İTÜ BAP, 2011.

Karbancıoğlu Güler, F., Ayşegül, M.,  Aspergillus section Nigri üyelerinin okratoksin A oluşturma özelliklerine sıcaklığın etkisinin belirlenmesi, İTÜ BAP, 2011.

Karbancıoğlu Güler, F., Elikoğlu, C., Sıcaklık ve su aktivitesinin Aspergillus section Nigri üyelerinin gelişimine etkisinin incelenmesi, İTÜ BAP, 2012.
İçerik hazırlanmaktadır.
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
Yeni ürün geliştirme- organik pekmezli fındık ezmesi (Ticarileşmiştir).
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 

Su ve gıdaların mikrobiyolojik analizleri

Sterilite testleri

Sterilizasyon tayini

Özel mikrobiyolojik analizler (Clostridium botulinum tayini vb.)

Mikotoksin tayinleri

Kuru incirde fumonisin, okratoksin A, aflatoksin ve siklopiazonik asit tayini

Şarapta fumonisin ve okratoksin A tayini

Antep fıstığında okratoksin A ve aflatoksin tayini

Zeytin ve zeytinyağında okratoksin A, aflatoksin ve sitrinin tayini

Kuru incirde mikotoksin varlığını azaltmaya yönelik depolama koşullarının belirlenmesi

Antimikrobiyal etkinlik analizleri

Laktik asit bakterilerinin antimikrobiyal etkinliğinin belirlenmesi
İçerik hazırlanmaktadır.
Yayınlar, Patentler vb.

Daskaya-Dikmen, C., Heperkan, D., Fumonisin production of black Aspergilli in vitro, fumonisin and

ochratoxin A production in figs of positive strains and their growth assessment, Toxin Reviews, 32 (1), 10-17, 2013.

Heperkan, D., Moretti, A., Dikmen, D.C., Logrieco, F. A., Toxigenic fungi and mycotoxin associated with figs in the Mediterranean area, Phytopathologia Mediterranea, 51 (1), 119-130, 2012.

Heperkan, D., Karbancioglu-Güler, F., Oktay,  H.I.,  Mycoflora and natural occurrence of aflatoxin, cyclopiazonic acid, fumonisin and ochratoxin A in dried figs. Food Additives and Contaminants 29, 277–286, 2012.

Heperkan, D., Somuncuoglu, S., Karbancioglu-Güler, F., Mecik, N., Natural contamination of cyclopiazonic acid in dried figs and co-occurrence of aflatoxin, Food Control, 23, 82-86, 2012.

Oktay, H.I., Heperkan, D., Yelboga, E., Karaguler, N. G.,  Aspergillus flavus – primary causative agent of aflatoxins in dried figs, Mycotaxon 115, 425–433, 2011.

Karbancioglu-Güler,  F.,  Heperkan, D., Natural occurrence of fumonisin B1 in dried figs as an unexpected hazard. Food and Chemical Toxicology 47, 289‒292, 2009.

Heperkan, D., Karbancioglu-Güler, F., Determination of Aspergillus section Flavi and their aflatoxin and cyclopiazonic acid production patterns in naturally dried figs. In: Mycotoxin Prevention and Control in Agriculture (M. Appell, D.F. Kendra, M.W. Trucksess, ed.), American Chemical Society

1031, 77‒90, 2009.

Karbancioglu-Güler, F., Heperkan, D., Natural occurence of ochratoxin A in dried figs,  Analytica Chimica Acta,  617, 32‒36, 2008.

Oktay, H. I., Heperkan, D., Evaluation of ISO method and VIDAS automated system for identifying Listeria and Salmonella in selected foods, Journal of Rapid Methods and Automation in Microbiology, 14 (2), 133-145, 2006.

Heperkan, D., Meric, B. E., Sismanoglu, G., Dalkilic, G., Güler, F.K., Mycobiota, mycotoxigenic fungi, and citrinin production in black olives , Advances in Experimental Medicine and Biology, 571, 203-210, 2006.

Heperkan D., The importance of mycotoxins and a brief history of mycotoxin studies in Turkey, Special issue “Mycotoxins: hidden hazards in food”, ARI Bulletin of Istanbul

Technical University, 54, 18‒27, 2006.
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ