YÜRÜTÜCÜ

Prof. Dr. Süheyla Aydın

ARAŞTIRMACILAR

 • Yrd.Doç.Dr. Ali Erçin Ersundu (Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • Doç.Dr. Esra Zayim Özkan (İTÜ)
 • Yrd.Doç.Dr. Miray Çelikbilek (Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • Duygu Güldiren (Doktora Öğrencisi)
 • Kutlu Berkay Kavaklıoğlu (Doktora Öğrencisi – İTÜ / Ar-Ge Mühendisi – Gür Metal)
 • Araş. Gör. İpek Erdem (Yük. Lisans Öğrencisi)
 • Melis Can Özdemir (Yük. Lisans Öğrencisi)
 • Semih Çulhaoğlu (Yük. Lisans Öğrencisi)
 • Caner Kuzu (Yük. Lisans Öğrencisi)
 • Prof.Dr. Soltani Mahamed Toufik (Université de Biskra)
Mecvut Laboratuvar İmkanları
 • TG/DTA Cihazı (Perkin Elmer Diamond)
 • DSC Cihazı (Netzsch 204 F1 Phoenix)
 • FT-IR (Perkin Elmer Frontier 100)
 • UV-Vis Spektrofotometre (PG T80)
 • Mikrosertlik Cihazı (Shimadzu HMV-G)
 • Karbon Kükürt Analiz Cihazı (ELTRA CS800)
 • Azot Oksijen Hidrojen Analiz Cihazı (ELTRA ONH2000)
 • 1100°C’lik Fırın
 • 1600°C’lik Yüksek Sıcaklık Fırını
 • 1200°C’lik Kül Fırın
 • 1200°C’lik Tüp Fırın
 • 1700°C’lik Tüp Fırın
 • Etüv
 • Vakum Etüvü
 • Daldırmalı kaplama cihazı
 • Döndürmeli kaplama cihazı
 • Değirmen (Retsch PM100)
 • 10 tonluk Pres
 • Hassas Terazi (3 adet)
 • Manyetik Karıştırıcı ve Isıtıcı (3 adet)
 • Ultrasonik banyo
Başlıca Çalışmalar ve Projeler
 • TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi “İyon Değişim Prosesi ile Silika Esaslı Camlara Antibakteriyel Özellik Kazandırılması ve Camların Antibakteriyel Aktivitelerinin ve Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi” 2013.
 • TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi “Termokromik Uygulamalarda Kullanım Amacıyla Alkali Oksit Katkılı Tungsten-Tellürit Cam Sistemlerin Geliştirilmesi ve Termal, Yapısal, Spektroskopik Açıdan İncelenmesi” 2011.                               
 • TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi “Fiber Optik Kuvvetlendirici Ve Lazer Uygulamalarında Kullanılan TeO2-WO3-CdO Sisteminde Faz Dengelerinin Tespiti ve Sistemin Termodinamik - Optik İncelenmesi” 2008.                      
 • DPT - Üniversitelere Ait İleri Araştırma Projesi “Yerli Kaynaklardan Yararlanarak Çelik Üretimi İçin Alternatif Hammadde - Sünger Demir - Üretimi ve Kullanımı” 2004.                        
Ticarileşen, Ticarileşme Aşamasında olan veya Ticarileşme Potansiyeli olan Ürünler
 • Lazerler ve fiber optik yükselticilerde kullanılan camlar                
 • Termokromik bulk camlar ve termokromik ince filmler                
 • Antibakteriyel camlar                   
 • Yüzey özellikleri iyileştirilmiş / mekanik olarak sertleştirilmiş camlar                      
 • Fotokatalitik özellik gösteren kaplamalar                             
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 

Yayınlar, Patentler vb.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ