1 Kristal büyüme kinetiği ölçüm laboratuvarı
2 Fiziksel özellikler ölçüm laboratuvarı
3 Kimyasal proses laboratuvarı

İçerik hazırlanmaktadır.

Lider: Ad / Soyad Tel: e-mail
Prot.Dr. A.Nusret Bulutcu 212 2853354/532 7775070 bulutcu@itu.edu.tr
Ekip:Ad/Soyad    
1 Prof.Dr. Hale Gürbüz (İTÜ) 212 285 6807 gurbuzh@itu.edu.tr
2 Prof.Dr. Ersan Kalafatoğlu (Marmara Ü.)   ekalafatoglu@marmara.edu.tr
3 Halit Baloğlu (Tübitak MAM) (Dokt.)   Halit.Baloglu@tubitak.gov.tr
4 Bayram Andak (Tübitak MAM) (Dokt.)   Bayram.Andak@mam.gov.tr
5 Abdullah Turan (Tübitak MAM) (Dok.)   abdullah.turan@mam.gov.tr
6 Vildan Noktacı (Y. Lisans Öğr.)   vildan_noktaci@hotmail.com
7 Ayşenur Yorulmaz (Y.Lisans Öğr.)   aysenuryrlmz@hotmail.com

İçerik hazırlanmaktadır.

ARAŞTIRMACILAR

1 Prof.Dr. Hale Gürbüz (İTÜ) 212 285 6807 gurbuzh@itu.edu.tr
2 Prof.Dr. Ersan Kalafatoğlu (Marmara Ü.)   ekalafatoglu@marmara.edu.tr
3 Halit Baloğlu (Tübitak MAM) (Dokt.)   Halit.Baloglu@tubitak.gov.tr
4 Bayram Andak (Tübitak MAM) (Dokt.)   Bayram.Andak@mam.gov.tr
5 Abdullah Turan (Tübitak MAM) (Dok.)   abdullah.turan@mam.gov.tr
6 Vildan Noktacı (Y. Lisans Öğr.)   vildan_noktaci@hotmail.com
7 Ayşenur Yorulmaz (Y.Lisans Öğr.)   aysenuryrlmz@hotmail.com
1 İmaj analizör sistemi
2 Akışkan yataklı kristalizasyon kinetiği ölçüm sistemi
3 Tek kristal kristalizasyon kinetiği ölçüm sistemi
4 Sürekli kristalizasyon deney sistemi    
5 Dijital yoğunluk ölçer
6 Ultrasonik güç kaynağı    
7 Ses hızı ölçüm cihazı
8 Dijital refraktometre
9 Yüzey gerilimi ölçüm cihazı
10 UV-visible spektrofotometre
11 Yüksek sıcaklık fırını
12 Vakum etüvü
13 Kriostat ve termostatlar    
14 Yıkamalı çeker ocak    
15 Hassas teraziler    
16 Ultrasonik banyo    
17 Çalkalamalı termostatlar    
18 Manyetik karıştırmalı termostat    
19 Buhar jeneratörü    
20 Ultra saf su cihazı    
21 Distile su cihazı    
22 Mekanik karıştırıcılar    
23 pH metreler    
24 İletkenlik ölçerler    
25 Nano sizer    
26 Mikro dalga çözme sistemi    
27 Türbidimetre    
28 Raman spektrometre    
29 Dijital hassas termometre    
İçerik hazırlanmaktadır.
1 "Kızıldere Jeotermal Sularından Bor Giderilmesi", TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu, Proje No.: MAG-614,1985.  
2 "Tinkal Konsantresinden Boraks Dekahidrat Üretiminde Killerin Pelet Flokülasyonu i1e Ayrılması", 1986. (Etibank Genel Müdürlüğü adına yapılan proje) 
3 "Yaş Yöntem Fosforik Asitin Monokalsiyum Fosfat Yöntemi ile Temizlenmesi ve Dikalsiyum Fosfat Üretimi", 1986.  (Gübre Fabrikaları A.Ş. adına yapılan proje) 
4 "Tinkal Konsantresinden Boraks Pentahidrat Üretiminde Çözünmeyen Maddelerin Ayrılmasi İçin Filtre Yerine Alternatif Yöntemler Geliştirilmesi, 1987.  (Etibank Genel Müdürlüğü adına yapılan proje)
5 "Etibank Tarafından Üretilecek Hidrojen Peroksitin Sodyum Perborat Kristalizasyonuna Etkisinin Araştırılması", 1988.  (Etibank Genel Müdürlüğü adına yapılan proje)
6 "Etibank Kırka Boraks Tinkal Konsantratör Tesisinin İyileştirilmesi", 1988.  (Etibank Genel Müdürlüğü adına yapılan proje)
7 "Etibank' ın Ürettiği Borik Asitin Ürün Kalitesinin Düzeltilmesi (Kekleşmenin Önlenmesi)",  1991. (Etibank Genel Müdürlüğü adına yapılan proje) 
8 "Examination of the Strong Changes in Shape of Crystallizing Boric Acid", Bremen Üniversitesi ile müşterek proje,1991.  
9 "Sodyum Perborat Kristalizasyonuna Safsızlıkların Etkisinin İncelenmesi ", İ.T.Ü Araştırma Fonu,1992
10 "Tüvenan Tinkalden Tek Kademede Boraks Pentahidrat Üretimi- Proses Geliştirme",1992.  (Etibank Genel Müdürlüğü adına yapılan proje)
11 "Tüvenan Tinkal Cevherinden Tek Kademede Boraks Pentahidrat Üretimi-Pilot Tesis Çalışmaları ",1993. (Etibank Genel Müdürlüğü adına yapılan proje) 
12 "Kırka'da Kurulacak 10 ton/saat Tüvenan Tinkal Cevheri İşletme Kapasiteli Pilot Çözme Ünitesi - Temel Mühendislik", 1995.  (Etibank Genel Müdürlüğü adına yapılan proje)
13 "Borik Asit Tesisi Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri", 1997. (Etibank Genel Müdürlüğü adına yapılan proje)
14 “Bandırma mevcut sodyum perborat tesisinin modernizasyonu mühendislik hizmetleri, 1998.  (Etibank Genel Müdürlüğü adına yapılan proje)
15 “Çeşitli Maddelerden İleri Malzemelerin Üretim Tekniklerinin Geliştirilmesi”, DPT projesi, 2005
16 “Çözme oluğu konusunda araştırma projesi”, Etimaden işletmeleri Genel Müdürlüğü adına yapılan proje, 2005
17 “Trimetil borat üretim prosesinin geliştirilmesi”, BOREN-2006-13-Ç12-07, (2006) 
18 “Kolemanitten yeni bir yöntemle borik asit üretim   prosesinin geliştirilmesi”, Boren-2006-44-Ç43-28, 2008
19 “Kırka 4. boraks pentahidrat tesisi tasarımı”, Özel bir firma için danışmanlık, (2008) 
20 “Tinkalden borik asit ve sodyum sülfat üretim tesisi tasarımı”, Özel bir firma için danışmanlık, (2009) 
İçerik hazırlanmaktadır.
1 Kırka 4. boraks pentahidrat tesisi tasarımı (Ticari tesis)
2 Tinkalden borik asit ve sodyum sülfat üretim tesisi tasarımı (Ticarileşme aşamasındaki tesis)
3 Tinkalin çözündürülmesi için çözme oluğu sistemi (Ticari tesis)
4 Tinkal killerinin flokülasyonu (Ticari tesis)
5 Pelet flokülasyonu tesisi (Ticari tesis)
6 Kolemanitten yeni bir yöntemle borik asit üretim   prosesi (Ticarileşme potansiyeli olan proses)
İçerik hazırlanmaktadır.
Geliştirilen Başlıca Yöntemler, Prosedürler, Mekanizmalar, Ürünler, Yönetmelikler 
İçerik hazırlanmaktadır.
Patent : “Trimetil borat üretim prosesi”, TR200800722 (A2), 2009-08-21
A.A. Ceyhan, A.N. Bulutcu, “The effect of surface charge and KNO3 additive on the crystallization of potassium chloride”, J. Crystal Growth, 327, (2011), 110-116
 B. Kuskay, A.N. Bulutcu, “Design parameters of boric acid production process from colemanite ore in the presence of propionic acid”, Chemical Engineering&Processing, 50 (4), (2011), 377-383
A.N.Bulutcu, C.Ö.Ertekin, M.B.Kuşkay Çelikoyan, “Impurity control in the production of boric acid from colemanite in the presence of propionic acid”, Chemical Engineering&Processing, 47 (2008), 2270-2274
N.Taylan, H.Gürbüz, A.N.Bulutcu, “Effects of ultrasound on the reaction step of boric acid production process from colemanite”, Ultrasonic sonochemistry, 14 (2007), 633-638
A.A.Ceyhan, Ö.Sahin, A.N.Bulutcu, “Crystallization kinetics of the borax decahydrate”, J. Crystal Growth, 300 (2007), 440-447
H.Gurbuz, G. Badem, A.N.Bulutcu, “ Determination of crystal growth kinetics of potassium pentaborate in a fluidized bed crystallizer”, J. Crystal Growth, 283, (2005), 222-229
 S.Titiz, G.Y.Yüksel, A.N.Bulutcu, “The Effect of the cationic polyelectrolytes on the crystallization of sodium perborate tetrahydrate”, J.Chemical Engineering of Japan, vol.37, No.4. (2004), 490-494
 H.Gürbüz, O. Eroğlu, N. Yavaşoğlu, P. Sayan, A.N. Bulutcu "Growth Kinetics of Probertite in Borax Solutions in the Presence of Crystalline Seeds", Ind. Eng. Chem. Res., 39, 372-377(2000).
H. Gürbüz, B. Özdemir, Experimental determination of the metastable zone width of borax decahydrate by ultrasonic velocity measurement, Journal of Crystal Growth, 2003, 252 (1-3), 343-349
Hale Gürbüz, Begüm Tokay, Ayşe Erdem-Şenatalar, Effects of ultrasound on the synthesis of silicalite-1 nanocrystals, Ultrasonics Sonochemistry, 2012 19(5), 1108-1113
İçerik hazırlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
© Copyright İTÜ